31990H0326

90/326/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 σχετικά με την έκδοση ευρωπαϊκού καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 160 της 26/06/1990 σ. 0039 - 0048


*****

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαΐου 1990

σχετικά με την έκδοση ευρωπαϊκού καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών

(90/326/ΕΟΚ)

Η Επιτροπή, δυνάμει των διατάξεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως του άρθρου 155, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων εθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, συνιστά στα κράτη μέλη:

1. να εισαγάγουν το συντομότερο δυνατό στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους σχετικά με τις ασθένειες που επιστημονικά αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές για τις οποίες μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα αποζημίωσης και πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο λήψης προληπτικών μέτρων, τον ευρωπαϊκό κατάλογο του παραρτήματος Ι·

2. να αναλάβουν να εισαγάγουν στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τους το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω επαγγελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους οι οποίοι υποφέρουν από πάθηση που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι, αλλά της οποίας είναι δυνατόν να αποδειχθούν η προέλευση και ο επαγγελματικός χαρακτήρας, ιδίως αν η πάθηση περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ·

3. να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη δήλωση όλων των περιπτώσεων παθήσεων επαγγελματικής προέλευσης και να καταστήσουν σταδιακά συμβατικές τις στατιστικές των επαγγελματικών ασθενειών με τον κατάλογο του παραρτήματος Ι·

4. - να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα διάφορα μέτρα πρόληψης των ασθενειών που αναφέρονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο, προσφεύγοντας ενδεχομένως στην Επιτροπή, προκειμένου να λάβουν γνώση των εμπειριών που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη,

- να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τον ευρωπαϊκό κατάλογο ως έγγραφο αναφοράς σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και ορισμένων εργατικών ατυχημάτων·

5. - να διανέμουν δελτία ενημέρωσης σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειες του εθνικού τους καταλόγου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα δελτία ιατρικής ενημέρωσης σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειες του ευρωπαϊκού καταλόγου τα οποία συντάσσει η Επιτροπή,

- να παρέχουν για το σκοπό αυτό κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τις ασθένειες ή τους παράγοντες που αναγνωρίζονται στην εθνική τους νομοθεσία σε όποιο άλλο κράτος μέλος το ζητήσει μέσω της Επιτροπής, και να υποβάλλουν στην Επιτροπή στατιστικά και επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα των επαγγελματικών ασθενειών·

6. να εξασφαλίζουν κατάλληλη επιμόρφωση στο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση·

7. - να καθιερώσουν ένα σύστημα συλλογής ή στοιχείων σχετικά με την επιδημιολογία των ασθενειών που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ ή κάθε άλλης ασθένειας επαγγελματικού χαρακτήρα,

- να προωθήσουν την έρευνα στον τομέα των παθήσεων που συνδέονται με επαγγελματικές δραστηριότητες, ιδίως δε των παθήσεων που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Αυτή η σύσταση έχει εφαρμογή μόνο στις ασθένειες των οποίων η επαγγελματική προέλευση είναι αναγνωρισμένη.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια αναγνώρισης κάθε επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να την ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης σε περίοδο τριών ετών. Ύστερα από την παρέλευση αυτής της περιόδου, η Επιτροπή θα εξετάσει το στάδιο της εφαρμογής αυτής της παρούσας σύστασης στα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να προσδιορίσει εάν υφίσταται ανάγκη να προταθεί δεσμευτική νομοθετική πράξη.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1990.

Για την Επιτροπή

Βάσω ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Οι ασθένειες που περιλαμβάνονται σ' αυτό τον κατάλογο πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα. Η Επιτροπή θα καθορίσει κριτήρια αναγνώρισης για καθεμία από τις επαγγελματικές ασθένειες που εκτίθενται παρακάτω:

1.2.3 // 1. // Ασθένειες προκαλούμενες από τους παρακάτω χημικούς παράγοντες: // // // // Αριθ. ΕΟΚ // 100 // Ακρυλονιτρίλιο // 608 003 004 // 101 // Αρσενικό ή οι ενώσεις του // 033 002 005 // 102 // Βηρύλλιο (γλυκίνιο) ή οι ενώσεις του // - // 103.01 // Μονοξείδιο του άνθρακα // 006 001 002 // 103.02 // Οξυχλωρίδιο του άνθρακα // - // 104.01 // Υδροκυάνιο // - // 104.02 // Κυανίδια και ενώσεις // 006 007 005 // 104.03 // Ισοκυανικά άλατα // - // 105 // Κάδμιο ή οι ενώσεις του // 048 001 005 // 106 // Χρώμιο ή οι ενώσεις του // - // 107 // Υδράργυρος ή οι ενώσεις του // 080 001 000 // 108 // Μαγγάνιο ή οι ενώσεις του // - // 109.01 // Νιτρικό οξύ // 007 004 001 // 109.02 // Οξείδια του αζώτου // 007 002 000 // 109.03 // Αμμωνία // 007 001 005 // 110 // Νικέλιο ή οι ενώσεις του // - // 111 // Φωσφόρος ή οι ενώσεις του // 015 001 001 // 112 // Μόλυβδος ή οι ενώσεις του // 082 001 006 // 113.01 // Οξείδια του θείου // - // 113.02 // Θειικό οξύ // 016 020 008 // 113.03 // Σουλφίδιο του άνθρακα // 006 003 003 // 114 // Βανάδιο ή οι ενώσεις του // - // 115.01 // Χλώριο // 017 001 007 // 115.02 // Βρώμιο // - // 115.04 // Ιώδιο // 602 005 003 // 115.05 // Φθόριο ή οι ενώσεις του // 009 001 000 // 116 // Αλειφατικοί ή αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες, συστατικά του πετρελαϊκού αιθέρα και της βενζίνης // - // 117 // Αλογονωμένα παράγωγα των αλειφατικών ή αλεικυκλικών υδρογονανθράκων // - // 118 // Βουτυλική, μεθυλική και ισοπροπυλική αλκοόλη // - // 119 // Αιθυλενογλυκόλη, διαιθυλενογλυκόλη 1,4-Βουτανοδιόλη καθώς και τα νιτροπαράγωγα των γλυκολών και της γλυκερόλης // - // 120 // Μεθυλαιθέρας, αιθυλαιθέρας, ισοπροπυλαιθέρας, βινυλαιθέρας, διχλωροισοπροπυλαιθέρας, γουαϊακόλη μεθυλαιθέρας και αιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης // - // 121 // Ακετόνη, χλωροακετόνη, βρωμοακετόνη, εξαφθοροακετόνη, μεθυλαιθυλοκετόνη, μεθυλο-ν-βουτυλοκετόνη, μεθυλισοβουτυλοκετόνη, διακετοναλκοόλη, μεσιτυλοξείδιο, 2-μεθυλοκυκλοεξανόνη // - // 122 // Οργανοφωσφορικοί εστέρες // - // 123 // Οργανικά οξέα // - // 124 // Φορμαλδεΰδη // - // 125 // Αλειφατικά νιτροπαράγωγα // - // 126.01 // Βενζόλιο ή τα ομόλογά του (τα ομόλογα του βενζολίου προσδιορίζονται από τον τύπο: CnH2n-6) // 601 020 008 // 126.02 // Ναφθαλίνιο ή τα ομόλογά του (τα ομόλογα του ναφθαλινίου προσδιορίζονται από τον τύπο: CnH2n-12) // - // 126.03 // Βινυλοβενζόλιο και διβινυλοβενζόλιο // - // 127 // Αλογονωμένα παράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων // - // 128.01 // Φαινόλες ή ομόλογα ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους // - // 128.02 // Ναφθόλες ή ομόλογα ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους // - // 128.03 // Αλογονωμένα παράγωγα των αλκυλαρυλοξειδίων // - // 128.04 // Αλογονωμένα παράγωγα των αλκυλαρυσουλφιδίων // - // 128.05 // Βενζοκινόνες // - // 129.01 // Αρωματικές αμίνες ή αρωματικές υδραζίνες ή τα αλογονωμένα, φαινολικά, νιτρώδη παράγωγα, νιτροπαράγωγα ή σουλφουρωμένα παράγωγά τους // - // 129.02 // Αλειφατικές αμίνες και τα αλογονωμένα παράγωγά τους // - // 130.01 // Νιτροπαράγωγα αρωματικών υδρογονανθράκων // - // 130.02 // Νιτροπαράγωγα φαινολών ή των ομολόγων τους // - // 131 // Αντιμόνιο και τα παράγωγά του // 051 003 009 // 2. // Ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις // // 201 // Δερματικές ασθένειες και καρκίνοι του δέρματος που οφείλονται: // // 201.01 // Στην αιθάλη // // 201.02 // Στην πίσσα // // 201.03 // Στην άσφαλτο // // 201.04 // Στην πισσάσφαλτο // // 201.05 // Στο ανθρακένιο ή τις ενώσεις του // - // 201.06 // Στα ορυκτέλαια και στα ορυκτά λίπη // // 201.07 // Στην ακατέργαστη παραφίνη // // 201.08 // Στο καρβαζόλιο ή τις ενώσεις του // // 201.09 // Στα υποπροϊόντα της απόσταξης του λιθάνθρακα // - 1.2 // 202 // Δερματικές παθήσεις που προκαλούνται στο εργασιακό περιβάλλον από επιστημονικά αναγνωρισμένες αλλεργιογόνες ή ερεθιστικές ουσίες που δεν αναφέρονται αλλού // 3. // Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν αναφέρονται αλλού // 301 // Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και καρκίνοι: // 301.11 // Πυριτίαση // 301.12 // Πυριτίαση συνδυασμένη με πνευμονική φυματίωση // 301.21 // Αμιαντίαση // 301.22 // Μεσοθηλίωμα λόγω εισπνοής σκόνης αμιάντου // 301.31 // Πνευμονοκονιάσεις οφειλόμενες σε σκόνες πυριτικών ορυκτών // 302 // Επιπλοκή της αμιαντίασης από τον καρκίνο των βρόγχων // 303 // Βρογχοπνευμονικές παθήσεις οφειλόμενες σε σκόνες περιτετηγμένων μετάλλων // 304.01 // Εξωγενείς αλλεργικές κυψελίτιδες // 304.02 // Πνευμονική πάθηση προκαλούμενη από την εισπνοή σκόνης ή ινών βαμβακιού, λίνου, καναβιού, γιούτας, σιζάλ και βαγάσσης // 304.03 // Αναπνευστικές ανωμαλίες αλλεργικής φύσης προκαλούμενες από την εισπνοή αναγνωρισμένων αλλεργιογόνων ουσιών που είναι εγγενείς του είδους εργασίας // 304.04 // Αναπνευστικές ανωμαλίες προκαλούμενες από την εισπνοή σκόνης κοβαλτίου, κασσιτέρου, βαρίου και γραφίτη // 304.05 // Σιδήρωση // 305.01 // Νεοπλασματικές παθήσεις των ανώτερων αναπνευστικών οδών προκαλούμενες από σκόνη ξύλου // 4. // Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες // 401 // Λοιμώδεις ή παρασιτικές ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα ή από πτώματα ζώων // 402 // Τέτανος // 403 // Βρουκέλλωση // 404 // Ιογενής ηπατίτιδα // 405 // Φυματίωση // 406 // Αμοιβάδωση // 5. // Ασθένειες προκαλούμενες από τους εξής φυσικούς παράγοντες // 502.01 // Καταρράκτης προκαλούμενος από θερμική ακτινοβολία // 502.02 // Ερεθισμοί του επιπεφυκότος λόγω έκθεσης σε υπεριώδεις ακτινοβολίες // 503 // Βαρηκοΐα ή κώφωση λόγω βλαπτικού θορύβου // 504 // Ασθένεια λόγω ατμοσφαιρικής συμπίεσης ή αποσυμπίεσης // 505.01 // Οστεοαθρικές παθήσεις των χεριών και των καρπών που προκαλούνται από μηχανικές δονήσεις // 505.02 // Αγγειονευρωτικές παθήσεις που προκαλούνται από μηχανικές δονήσεις // 506.10 // Ασθένειες των περιαρθρικών σάκων οφειλόμενες στην πίεση // 506.21 // Ασθένειες λόγω καταπόνησης των τενόντιων περιβλημάτων // 506.22 // Ασθένειες λόγω καταπόνησης του περιτενόντιου ιστού // 506.23 // Ασθένειες λόγω καταπόνησης των μυϊκών και τενόντιων καταφύσεων // 506.30 // Βλάβες του μηνίσκου οφειλόμενες σε παρατεταμένες εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν σε στάση γονατιστή ή βαθιού καθίσματος // 506.40 // Παραλύσεις νεύρων οφειλόμενες στην πίεση // 507 // Νυσταγμός των μεταλλωρύχων // 508 // Ασθένειες προκαλούμενες από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΨΙΑ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1.2.3 // 2.1. // Ασθένειες που προκαλούνται από τους παρακάτω χημικούς παράγοντες // // // // Αριθ. ΕΟΚ // 2.101 // Όζον // - // 2.102 // Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στη θέση 1.116 του παραρτήματος Ι // - // 2.103 // Διφαινύλιο // - // 2.104 // Δεκαλίνη // - // 2.105 // Αρωματικά οξέα - ανυδρίτες αρωματικών οξέων και τα αλογονωμένα παράγωγά τους // - // 2.106 // Οξείδιο του διφαινυλίου // - // 2.107 // Τετραϋδροφουράνιο // 603 025 000 // 2.108 // Θειοφαίνιο // - // 2.109 // Μεθακρυλονιτρίλιο // 608 001 003 // // Ακετονιτρίλιο // - // 2.110 // Υδρόθειο // 016 001 004 // 2.111 // Θειοαλκοόλες // - // 2.112 // Μερκαπτάνες και θειοαιθέρες // - // 2.113 // Θάλλιο ή οι ενώσεις του // 081 002 009 // 2.114 // Αλκοόλες ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους που δεν αναφέρονται στη θέση 1.118 του παραρτήματος Ι // - // 2.115 // Γλυκόλες ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους που δεν αναφέρονται στη θέση 1.119 του παραρτήματος Ι // - // 2.116 // Αιθέρες ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους που δεν αναφέρονται στη θέση 1.120 του παραρτήματος Ι // - // 2.117 // Κετόνες ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους που δεν αναφέρονται στη θέση 1.121 του παραρτήματος Ι // - // 2.118 // Εστέρες ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους που δεν αναφέρονται στη θέση 1.122 του παραρτήματος Ι // - // 2.119 // Φουρφουράλη // 605 010 004 // 2.120 // Θειοφαινόλες ή τα ομόλογα ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους // - // 2.121 // Άργυρος // - // 2.122 // Σελήνιο // 034 002 008 // 2.123 // Χαλκός // - // 2.124 // Ψευδάργυρος // - // 2.125 // Μαγνήσιο // - // 2.126 // Λευκόχρυσος // - // 2.127 // Ταντάλιο // - // 2.128 // Τιτάνιο // - // 2.129 // Τερπένια // - // 2.130 // Βοράνια // - // 2.140 // Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή σκόνης μαργάρου // // 2.141 // Ασθένειες που προκαλούνται από ορμονικές ουσίες // // 2.150 // Τερηδόνα οδόντων που οφείλεται στην εργασία σε βιομηχανίες σοκολάτας, ζάχαρης και αλεύρων // 1.2,3 // 2.2. // Ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις

// 2.201 // Αλλεργικές και ορθοεργικές δερματικές παθήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι

// 2.3. // Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις

// 2.301 // Πνευμονικές ινώσεις που οφείλονται σε μέταλλα που δεν περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο

// 2.302 // Βρογχοπνευμονικές παθήσεις που που οφείλονται σε σκόνες ή ατμούς αργιλίου ή των ενώσεών του // 2.303 // Βρογχοπνευμονικές παθήσεις και δευτερογενείς καρκίνοι των βρόγχων που οφείλονται στην έκθεση:

// // - αιθάλης

// // - πίσσας

// // - ασφάλτου

// // - πισσασφάλτου

// // - ανθρακένιου ή των ενώσεών του

// // - ορυκτέλαιων και των ορυκτών λιπών

// 2.304 // Βραγχοπνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε τεχνητές ορυκτές ίνες

// 2.305 // Βρογχοπνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε συνθετικές ίνες

// 2.306 // Βρογχοπνευμονικές παθήσεις που προκαλούνται από σκόνη σκωριών Thomas // 2.4. // Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι

// 2.401 // Παρασιτικές ασθένειες

// 2.402 // Τροπικές ασθένειες

// 2.403 // Λοιμώδεις ασθένειες, μη περιλαμβανόμενες στο παράρτημα Ι, που προσβάλλουν το προσωπικό που ασχολείται με την πρόληψη, την περίθαλψη, την παροχή κατ' οίκον βοήθειας ή την εργασία στο εργαστήριο και άλλες δραστηριότητες από τις οποίες υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης

// 2.5. // Αποκολλήσεις λόγω καταπόνησης των ακανθωδών αποφύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Το παράρτημα αυτό που έχει συνταχθεί το 1989 είναι ενδεικτικό, δεδομένου ότι η κατάσταση στον τομέα αυτό εξελίσσεται. Η νέα ενημέρωση θα γίνει με την ευκαιρία της αναφοράς για την κατάσταση εφαρμογής της παρούσας σύστασης που υποβάλει η Επιτροπή σύμφωνα με το σημείο 4 της αιτιολογικής έκθεσης.

1. Βέλγιο

Το Βέλγιο διαθέτει κατάλογο αποζημιώσεων επαγγελματικών ασθενειών.

Η ταξινόμηση των επαγγελματικών ασθενειών είναι η εξής:

Επαγγελματικές ασθένειες:

1. που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες·

2. που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες·

3. που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες·

4. του δέρματος που οφείλονται σε διάφορες αιτίες·

5. των αναπνευστικών οδών που οφείλονται σε διάφορες αιτίες.

Επίσης, υπάρχουν κατάλογοι με τις «επαγγελματικές» ασθένειες που δεν παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Οι ασθένειες αυτές εξετάζονται αυτή τη στιγμή με σκοπό την ενδεχόμενη ταξινόμησή τους στον κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών για τις οποίες πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση.

Δεν εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα αποζημίωσης.

2. Δανία

Ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών διαιρείται σε επτά στήλες:

1. επαγγελματικές ασθένειες που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες (κατηγορία Α)·

2. επαγγελματικές ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιγράφονται σε άλλες στήλες (κατηγορία Β)·

3. επαγγελματικές ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν περιγράφονται σε άλλες στήλες (κατηγορία Γ)·

4. μολυσματικές ή παρασιτικές επαγγελματικές ασθένειες (κατηγορία Δ)·

5. επαγγελματικές ασθένειες που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες (κατηγορία Ε)·

6. πρώτα στάδια κακοήθων παθήσεων που προκαλούνται από οργανικές ενώσεις (κατηγορία ΣΤ)·

7. οδοντικές και παραδοντικές ασθένεις (κατηγορία Ζ).

Εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα αποζημείωσης.

3. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Παρουσιάζεται εδώ μια υποδιαίρεση του καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών που παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε έξι χωριστές κατηγορίες:

1. ασθένεις που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες·

2. ασθένεις που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες·

3. ασθένεις που οφείλονται σε έμβιους παράγοντες·

4. ασθένεις των αναπνευστικών οδών και των πνευμόνων·

5. ασθένεις του δέρματος·

6. ασθένεις μη ταξινομημένες προηγουμένως.

Καταγράφονται συνολικά 59 επαγγελματικές ασθένειες που παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

Εφαρμόζεται μεικτό σύστημα με βάση τους ειδικούς όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις.

4. Ελλάδα

Ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών που επιδέχονται αποζημίωση υποδιαιρείται σε πέντε ομάδες:

1. α) δηλητηρίαση και αλλεργείες που οφείλονται σε έναν κατάλογο 13 χημικών ουσιών·

β) ασθένεις του δέρματος που οφείλονται στο χρώμιο και στο τσιμέντο·

2. παρασιτικές ασθένεις και μεταδοτικές ασθένειες·

3. α) ασθένεις που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες·

β) ασθένειες των μεταλλωρύχων·

4. ασθένεις του δέρματος·

5. ασθένεις των πνευμόνων.

Καταγράφονται συνολικά 52 επαγγελματικές ασθένειες που παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

Δεν εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα αποζημίωσης. 5. Ισπανία

Ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών που επιδέχονται αποζημίωση διαιρείται σε έξι ομάδες:

- ασθένειες που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες·

- ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλα σημεία:

- καρκίνοι του δέρματος,

- άλλες ασθένειες του δέρματος επαγγελματικής προέλευσης,

- πνευμονοκοκιώσεις,

- μολυσματικές και παρασιτικές ασθένεις,

- ασθένειες που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες,

- ασθένειες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλα σημεία.

Καταγράφονται συνολικά 71 επαγγελματικές ασθένειες που επιδέχονται αποζημίωση.

Δεν εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα αποζημίωσης.

6. Γαλλία:

Στο γενικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών απαριθμούνται 91 πίνακες επαγγελματικών ασθενειών. Δεν είναι ταξινομημένοι ανάλογα με τους υπεύθυνους παράγοντες, αλλά ανά οικογένεια ασθενειών και ανά υπεύθυνο παράγοντα ή προϊόν ταυτόχρονα. Η αποζημίωση της επαγγαλματικής ασθένειας γίνεται κατ' αποκοπή, τεκμαίρεται όμως υπέρ του μισθωτού ότι η ασθένειά του οφείλεται στην εργασία, εφόσον αυτή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που περιέχονται σε κάθε πίνακα (συμπτώματα της ασθένειας, προϊόντα ή παράγοντες, προθεσμία ανάληψης των ιατρικών εξόδων, εργασίες που εκθέτουν σε κίνδυνο και, μερικές φορές, διάρκεια της έκθεσης).

Ένα μεικτό σύστημα εξέτασης και αποζημίωσης υπάρχει για τις πνευμονοκονιώσεις: ένας αναγνωρισμένος γιατρός ή μια επιτροπή τριών γιατρών παρεμβαίνουν στη διαδικασία αποζημίωσης.

Στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης του εργοδότη, κάθε ασθένεια που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής για αποζημίωση (πλήρης, και όχι κατ' αποκοπή).

Υπάρχει ένας κατάλογος με 47 πίνακες επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος αφορά τους αγρεργάτες και συμπίπτει πρακτικά και συνολικά με τον πρώτο, με τις εξειδικεύσεις που επιβάλλονται από την ιδιαιτερότητα των κινδύνων που καλύπτονται.

Συνολικά, 300 συμπτώματα ή ομάδες συμπτωμάτων επιδέχονται αποζημίωση μέσα στο γενικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης και άλλα τόσα περίπου στο γεωργικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. Όταν επιδημιολογικές μελέτες επιτρέπουν να αποδειχθεί με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ο επαγγελματικός χαρακτήρας νέων παθολογικών εκδηλώσεων, συντάσσονται νέοι πίνακες ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι.

Εκτός αυτού, αναπτύσσεται προβληματισμός ως προς την επέκταση του μεικτού συστήματος.

7. Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία η κατάταξη των διαφόρων επαγγελματικών ασθενειών περιλαμβάνει επίσης τέσσερις κατηγορίες (Α, Β, Γ και Δ):

Κατηγορία Α: Ασθένειες που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες (14 ασθένειες),

Κατηγορία Β: Ασθένειες που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες (δέκα ασθένειες),

Κατηγορία Γ: Ασθένειες που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες (29 ασθένειες),

Κατηγορία Δ: Ασθένειες που οφείλονται σε διάφορες αιτίες, εκτός εκείνων που περιγράφονται παραπάνω (τρεις ασθένειες).

Σύνολο: 56 επαγγελματικές ασθένειες.

Για επτά επαγγελματικές ασθένειες υπάρχει η δυνατότητα να καταβληθεί αποζημίωση από το 1985.

Το μεικτό σύστημα αποζημίωσης εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες αναπνευστικές παθήσεις.

8. Ιταλία

Παρουσιάζονται δύο κατάλογοι επαγγελματικών ασθενειών:

- ένας κατάλογος που αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες στη βιομηχανία,

και

- ένας κατάλογος που αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες στη γεωργία.

Ο πρώτος κατάλογος περιλαμβάνει 49 στήλες με ασθένειες που επιδέχονται αποζημίωση, οι οποίες δεν ταξινομούνται ανάλογα με τον υπεύθυνο παράγοντα.

Ο δεύτερος κατάλογος περιλαμβάνει 21 επαγγελματικές ασθένειες στη γεωργία που επιδέχονται αποζημίωση, και οι οποίες δεν ταξινομούνται σύμφωνα με τον υπεύθυνο παράγοντα.

Σύνολο: 70 επαγγελματικές ασθένειες.

Το σύστημα αποζημιώσεων υφίσταται αυτή τη στιγμή τροποποιήσεις.

9. Λουξεμβούργο

Εδώ βρίσκουμε μια υποδιαίρεση του καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών που παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε έξι κατηγορίες:

1. ασθενειών που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες·

2. ασθενειών που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες·

3. ασθενειών που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες·

4. ασθενειών των αναπνευστικών οδών και των πνευμόνων (συμπεριλαμβανομένων και των πνευμονοκονιώσεων)·

5. ασθενειών του δέρματος·

6. ασθενειών μη ταξινομημένων προηγουμένως.

Διακρίνονται συνολικά 55 επαγγελματικές ασθένειες που παρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

Το μεικτό σύστημα εφαρμόζεται με βάση τους ειδικούς όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις. 10. Κάτω Χώρες

Στις Κάτω Χώρες έχει δημοσιευθεί ένας μη περιοριστικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, που χρησιμοποιείται ως οδηγός για τη διάγνωση, αναγγελία και καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών. Όταν η εργασία ή συνθήκες της εργασίας είναι οι κύριες αιτίες της ασθένειας ή πάθησης τότε πρόκειται για επαγγελματική ασθένεια.

Στο πλαίσιο των κοινωνικών ασφαλίσεων, οι επαγγελματικές ασθένειες δεν θεωρούνται ως ασθένειες για τις οποίες πρέπει να καταβάλλονται αποζημιώσεις. Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής ανικανότητας προς εργασία, η αποζημίωση δεν εξαρτάται από την αιτία, αλλά από το ύψος της απώλειας εισοδήματος εξαιτίας της ασθένειας ή αναπηρίας.

11. Πορτογαλία

Υπάρχουν δύο ομάδες επαγγελματικών ασθενειών:

α) οι ασθένεις που περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο που δημοσιεύει το υπουργείο. Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία του γαλλικού καταλόγου και περιλαμβάνει 89 «πίνακες» ασθενειών στους οποίους αναφέρεται ο υπαίτιος παράγοντας, το είδος της προκαλούμενης ασθένειας, η προθεσμία αναγνώρισης από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και ο ενδεικτικός κατάλογος των κυριότερων εργασιών που ευθύνονται για την πρόκληση της ασθένειας. Οι επαγγελματικές αυτές ασθένειες υποδιαιρούνται σε επτά ομάδες:

1. δηλητηριάσεων·

2. πνευμονικών παθήσεων·

3. δερματώσεων·

4. ασθενειών που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες·

5. ασθενειών που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες·

6. όγκων·

7. αλλεργικών φαινομένων των βλενογόνων·

β) οι βλάβες, οι λειτουργικές διαταραχές ή οι ασθένειες που δεν περιλαμβάνονται στον προηγούμενο κατάλογο και για τις οποίες δεν καταβάλλεται αποζημίωση παρά μόνον αν συσχετισθεί η δραστηριότητα που ασκεί ο εργαζόμενος με την προκαλούμενη πάθηση (μεικτό σύστημα).

12. Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο περιγραφικός κατάλογος των διαφόρων επαγγελματικών ασθενειών υποδιαιρείται σε τέσσερις στήλες (Α, Β, Γ και Δ):

στήλη Α: ασθένειες που οφείλονται σε φυσικούς παράγοντες (έντεκα ασθένειες),

στήλη Β: ασθένειες που οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες (εννέα ασθένειες),

στήλη Γ: ασθένειες που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες (29 ασθένειες),

στήλη Δ: ασθένειες που οφείλονται σε διάφορες αιτίες που δεν αναφέρονται στις παραπάνω κατηγορίες (10 ασθένειες).

Σύνολο: 59 επαγγελματικές ασθένειες.

Δεν εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα αποζημίωσης, εκτός από την περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος και στην περίπτωση ορισμένων ειδικών παθήσεων.