31987R2658R(04)

RECTIFICATIE VOOR : - Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 130 van 26/05/1988 blz. 0042


RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Bladzijde 78, code 0714 90 10, kolom 4:

1.2 // in plaats van: // »6" // te lezen: // »(1)"

Bladzijde 154, laatste alinea van Aanvullende aantekeningen B. a), tweede regel:

1.2 // in plaats van: // »2205" // te lezen: // »2204"

Bladzijde 155, de twee-streepjestekst vóór code 2202 90 91:

1.2 // in plaats van: // ». . . andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:" // te lezen: // ». . . andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404:"

Bladzijde 160, code 2208 90 11, kolom 4:

1.2 // in plaats van: // »1 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl" // te lezen: // »1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl"

Bladzijde 166, code 2309 90 91, kolom 3:

1.2 // in plaats van: // »15 (AGR)" // te lezen: // »15"

Bladzijde 212, code 2915 70 90, kolom 4:

1.2 // in plaats van: // »6,5" // te lezen: // »6"

Bladzijde 246, voetnoot (2), eerste regel:

1.2 // in plaats van: // »albuminen, ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie," // te lezen: // »albuminen die ongeschikt voor menselijke consumptie worden gemaakt,"

Bladzijde 368, code 5807 90 10, kolom 4:

1.2 // in plaats van: // »6,7" // te lezen: // »6,3"

Bladzijde 400, code 6305 31 99:

1.2 // in plaats van: // ». . . weefsel niet meer . . ." // te lezen: // ». . . weefsel meer . . ."

Bladzijde 410, codes 6702 10 00 en 6702 90 00, kolom 4:

1.2 // in plaats van: // »7,8" // te lezen: // »7,7"

Bladzijde 530, code 8416 30 00, tweede regel:

1.2 // na: // »schroefstokers" // invoegen: // »mechanische roosters,"

Bladzijde 574, code 8512 90 00, kolom 4:

1.2 // in plaats van: // »5" // te lezen: // »4,9"

Bladzijde 580, codes 8524 21 10, 8524 21 90, 8524 22 10, 8524 22 90, 8524 23 10 en 8524 23 90, kolom 5:

1.2 // in plaats van: // »m" // te lezen: // »-"