31982R3626

Κανονισμός (EOK) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 31/12/1982 σ. 0001 - 0061
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 4 σ. 0021
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 15 τόμος 4 σ. 0021
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 4 σ. 0060
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 15 τόμος 4 σ. 0060


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, στις 3 Μαρτίου 1973, ανοίχτηκε προς υπογραφή η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, στο εξής αποκαλούμενη η "σύμβαση"- ότι σκοπός αυτής της σύμβασης είναι να προστατευτούν ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, με το να ρυθμισθεί το διεθνές εμπόριο των ζώων ή φυτών αυτών των ειδών, καθώς και των μερών ή προϊόντων που αναγνωρίζονται εύκολα και που λαμβάνονται από αυτά τα ζώα ή τα φυτά-

ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 σχετικά με τη συνέχιση και την πραγματοποίηση πολιτικής και προγράμματος δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος (4), υπογραμμίζει πως η προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας ενδιαφέρει την Κοινότητα και ότι η εφαρμογή της σύμβασης αποτελεί σημαντικό μέτρο για την προστασία τους-

ότι αυτή η σύμβαση, προς επίτευξη των σκοπών της, χρησιμοποιεί κυρίως μέτρα εμπορικής πολιτικής, επιβάλλοντας περιορισμούς και αυστηρό έλεγχο στο διεθνές εμπόριο των απειλούμενων δειγμάτων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας-

ότι, προκειμένου να προστατευτούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί, στο επίπεδο της Κοινότητας, η ομοιόμορφη εφαρμογή ορισμένων μέσων εμπορικής πολιτικής που θα χρησιμοποιηθούν κατ' εφαρμογή της σύμβασης- ότι ο παρών κανονισμός λόγω του πεδίου εφαρμογής του, δεν πρέπει να θίγει τις εθνικές αρμοδιότητες σχετικά με τη λήψη προστατευτικών μέτρων διαφορετικής φύσεως-

ότι τα μέτρα για την εφαρμογή της σύμβασης στις εμπορικές συναλλαγές δεν πρέπει να επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στο εσωτερικό της Κοινότητας και ότι πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες-

ότι η ύπαρξη, σε επίπεδο Κρατών μελών, μη ομοιόμορφων μέτρων εφαρμογής δημιουργεί τον κίνδυνο να οδηγηθούμε σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της Κοινότητας-

ότι η σύμβαση αφορά τα ζώα και τα φυτά, ζωντανά ή όχι, και τα αναγνωριζόμενα εύκολα μέρη ή προϊόντα που λαμβάνονται από αυτά τα ζώα ή τα φυτά- ότι, για να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή της σύμβασης, είναι απαραίτητο να θεσπισθεί ένας κοινός κατάλογος των κύριων μερών και προϊόντων, καθώς και οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα συμπεριληφθούν και άλλα εμπορεύματα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού-

ότι η κατάσταση διατήρησης ορισμένων ειδών κάνει επιθυμητή τη λήψη από την Κοινότητα μέτρων διατήρησης αυστηρότερων από αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση-

ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί αναγκαία η διατήρηση ή η λήψη από τα Κράτη μέλη, σύμφωνα με τη συνθήκη, μέτρων αυστηρότερων από αυτά που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί, κατά το δυνατό, περισσότερο αποτελεσματική διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας-

ότι, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαία η θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας χορήγησης και προσκόμισης άδειας για την εξαγωγή, την επανεξαγωγή, την εισαγωγή και την είσοδο από τη θάλασσα δειγμάτων των ειδών που καλύπτει η σύμβαση- ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού συνεπάγεται, επίσης, τον ορισμό οργάνων διαχείρισης και επιστημονικών αρχών στα Κράτη μέλη-

ότι, για να διασφαλισθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης εισαγωγής, πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση των όρων εμπορίας των δειγμάτων των ειδών που εμφαίνονται στο παράρτημα I της σύμβασης και στο παράρτημα Γ τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού-

ότι ορισμένα δείγματα που έχουν εισαχθεί και έχουν αποσταλεί σε άλλο Κράτος μέλος πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικού ελέγχου σχετικά με τον τόπο του προορισμού τους-

ότι, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διατυπώσεις οι σχετικές με την είσοδο των ειδών που εμφαίνονται στα παραρτήματα II και III της σύμβασης και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα Γ του παρόντος κανονισμού, φαίνεται δυνατό να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα Κράτη μέλη να εφαρμόζουν απλούστερη διαδικασία από αυτή της άδειας εισαγωγής-

ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τελωνειακές διαδικασίες, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα Κράτη μέλη να ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία εισόδου και εξόδου στα οποία πρέπει να παρουσιάζονται τα εν λόγω εμπορεύματα-

ότι, προς διευκόλυνση των ελέγχων, τα σήματα και οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται προς αναγνώριση των εμπορευμάτων πρέπει να ανταποκρίνονται σε ενιαία υποδείγματα-

ότι η διατήρηση των απειλούμενων ειδών θέτει ακόμα προβλήματα για τα οποία πρέπει να γίνουν επιστημονικές εργασίες και ότι οι εργασίες αυτές θα επιτρέψουν, εκτός των άλλων, να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί- ότι είναι, εξάλλου, απαραίτητο να αναπτυχθούν μέθοδοι για την εποπτεία του εμπορίου ορισμένων προϊόντων και μερών που λαμβάνονται από αυτά τα είδη-

ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να προβλεφθεί, γι' αυτό το σκοπό, κοινοτική διαδικασία που θα επιτρέψει να θεσπισθούν στις κατάλληλες προθεσμίες οι λεπτομέρειες εφαρμογής- ότι είναι αναγκαίο να οργανωθεί, στο πλαίσιο μιας επιτροπής, στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με αυτό το θέμα-

ότι οι στόχοι της σύμβασης αντιστοιχούν σε ορισμένους στόχους της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος, έτσι όπως αναφέρονται στα προγράμματα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος- ότι πρέπει να εφαρμοσθούν ομοιόμορφα στην Κοινότητα οι κανόνες της σύμβασης- ότι, επειδή οι προς το σκοπό αυτό απαιτούμενες ειδικές εξουσίες δεν έχουν προβλεφθεί στη συνθήκη, πρέπει να προσφύγει στο άρθρο 235 αυτής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η σύμβαση, η οποία εμφαίνεται στο παράρτημα Α, εφαρμόζεται στην Κοινότητα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα που ακολουθούν.

Κατά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα τηρούνται οι στόχοι και οι αρχές της σύμβασης-

Άρθρο 2

Τα δείγματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι τα ακόλουθα:

α) κάθε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή όχι, που ανήκει στα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της σύμβασης- κάθε μέρος ή κάθε προϊόν που λαμβάνεται από ζώα ή φυτά αυτών των ειδών και αναγράφεται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού, καθώς και κάθε άλλο εμπόρευμα, εφόσον από δικαιολογητικό, συσκευασία, σήμα, ετικέτα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προκύπτει ότι πρόκειται για μέρη ή προϊόντα ζώων ή φυτών αυτών των ειδών-

β) κάθε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή όχι, που ανήκει στα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της σύμβασης- κάθε μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από ζώα ή φυτά των ειδών αυτών και αναγράφεται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού, καθώς και κάθε άλλο εμπόρευμα, εφόσον από δικαιολογητικό, συσκευασία, σήμα, ετικέτα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προκύπτει ότι πρόκειται για μέρη ή προϊόντα ζώων αυτών των ειδών-

γ) κάθε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή όχι, που ανήκει στα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της σύμβασης, καθώς και κάθε μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από ζώα ή φυτά αυτών των ειδών και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

1. Τα δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ τμήμα 1 θεωρούνται ως δείγματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I της σύμβασης.

2. Η είσοδος στην Κοινότητα των δειγμάτων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ τμήμα 2 απαιτεί άδεια εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 περίπτωση β).

Άρθρο 4

Οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στα παραρτήματα I έως III της σύμβασης και αναφέρεται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού ως συνέπεια των τροποποιήσεων που αποφάσισαν τα μέρη της σύμβασης και δέχτηκε η Κοινότητα, καθώς και οι ενδεχόμενες προσθήκες στο παράρτημα Β, γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3.

Άρθρο 5

1. Η είσοδος στην Κοινότητα των δειγμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 προϋποθέτει προσκόμιση, στο τελωνειακό γραφείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις, της άδειας εισαγωγής ή πιστοποιητικού εισαγωγής που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο άρθρο 10.

2. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή εκτός της Κοινότητας των δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 προϋποθέτει την προσκόμιση, στο τελωνειακό γραφείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις, του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

3. Τα τελωνειακά γραφεία, στα οποία έχουν προσκομισθεί οι άδειες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αποστέλλουν τις άδειες αυτές στο όργανο διαχειρίσεως του Κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται.

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά τα δείγματα που έχουν εισέλθει στην Κοινότητα και έχουν τεθεί είτε σε καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης είτε σε καθεστώς προσωρινής αποθήκευσης, η προσκόμιση στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 10 δεν είναι απαραίτητη εάν χορηγηθεί, από το όργανο διαχείρισης της χώρας εξαγωγής, έγγραφο εξαγωγής για τα δείγματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, τα Κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν την προσκόμιση των δικαιολογητικών εξαγωγής που προβλέπονται από τη σύμβαση ή ικανοποιητική απόδειξη για την ύπαρξή τους.

Άρθρο 6

1. Απαγορεύεται η έκθεση για εμπορικούς λόγους, η πώληση, η κατοχή για πώληση, η προσφορά για πώληση ή η μεταφορά για πώληση των δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 περίπτωση α) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εκτός παρεκκλίσεως που μπορεί να επιτραπεί από τα Κράτη μέλη για τους παρακάτω λόγους, έχοντας υπόψη τους στόχους της σύμβασης και τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (5):

α) τα δείγματα έχουν φτάσει, σύμφωνα με τη σύμβαση και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σε έδαφος όπου εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός-

β) τα δείγματα ενός ζώου έχουν εκτραφεί στην αιχμαλωσία, τα δείγματα ενός φυτού προέρχονται από τεχνητή αναπαραγωγή, τα δείγματα αποτελούν μέρος τέτοιου ζώου ή φυτού, ή προέρχονται από αυτά-

γ) τα δείγματα προορίζονται για έρευνα, διδασκαλία, εκτροφή ή καλλιέργεια-

δ) τα δείγματα καταγωγής Κράτους μέλους έχουν ληφθεί από το φυσικό περιβάλλον, δυνάμει των ισχυουσών διατάξεων ή με την άδεια των αρμόδιων αρχών αυτού του Κράτους μέλους-

ε) τα δείγματα έχουν φτάσει, σύμφωνα με τη σύμβαση και μετά από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού, σε έδαφος όπου εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

2. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 περιπτώσεις β) και γ) τα οποία δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1, εφόσον έχουν εισέλθει κατά παράβαση του άρθρου 5.

3. Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις διατάξεις του άρθρου VIII της σύμβασης, έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα δείγματα που έχουν δημεύσει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή τις εθνικές νομοθεσίες και τα δείγματα αυτά μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό σαν να έχουν εισέλθει νόμιμα.

Άρθρο 7

Τα Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τις διευθύνσεις των οργάνων διαχείρισης και των επιστημονικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο IX της σύμβασης, καθώς και, κατά περίπτωση, τις άλλες αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή δημοσιεύει αυτά τα στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 8

Οι αρμόδιες αρχές των Κρατών μελών:

α) χορηγούν τις άδειες εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή θεωρούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2-

β) επιτρέπουν τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6-

γ) χορηγούν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 και την ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 12-

δ) αποστέλλουν τις άδειες, που τους έχουν αποστείλει τα τελωνεία κατ' εφαρμογή του άρθρου 5, στα όργανα διαχείρισης που τις έχουν χορηγήσει-

ε) ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των καταλόγων και των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφοι 6 και 7 της σύμβασης.

Άρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15, κάθε Κράτος μέλος αναγνωρίζει τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών των άλλων Κρατών μελών.

2. Εκτός από το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 11 περίπτωση α), οι άδειες και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε ένα Κράτος μέλος, ισχύουν σε όλη την Κοινότητα.

3. Οι αιτήσεις για άδεια εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 απευθύνονται στο όργανο διαχείρισης στο οποίο υπάγεται ο τόπος προορισμού του δείγματος.

4. Οι αιτήσεις αδειών για την είσοδο δειγμάτων από τη θάλασσα απευθύνονται στο όργανο διαχείρισης στο οποίο υπάγεται ο τόπος εισόδου των δειγμάτων.

5. Οι αιτήσεις για άδειες εξαγωγής και πιστοποιητικά επανεξαγωγής των ζώντων δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 απευθύνονται στο όργανο διαχείρισης του Κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται το δείγμα.

Άρθρο 10

1. α) Για την είσοδο στην Κοινότητα, από τρίτες χώρες ή από τη θάλασσα, δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 περίπτωση α) και στο άρθρο 3 απαιτείται προσκόμιση άδειας εισαγωγής.

β) Η άδεια εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 χορηγείται μόνον εφόσον:

- είναι φανερό ή ο αιτών το αποδεικνύει, με τρόπο αξιόπιστο, ότι η σύλληψη ή η συλλογή του δείγματος στο φυσικό περιβάλλον δεν έχει βλαπτικές επιδράσεις στη διατήρηση των ειδών ούτε στην έκταση της περιοχής εξάπλωσης των συγκεκριμένων πληθυσμών ενός είδους,

- ο αιτών αποδεικνύει, με έγγραφα που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής, ότι το δείγμα αποκτήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία του συγκεκριμένου είδους,

- στην περίπτωση εισαγωγής ζώντος ζώου, ο αιτών αποδεικνύει ότι ο προβλεπόμενος παραλήπτης διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις κατάλληλες για τη διαμονή του είδους, οι οποίες αρμόζουν στον τρόπο ζωής του, και ότι εξασφαλίζεται η παροχή των αναγκαίων φροντίδων,

- η εισαγωγή δεν είναι αντίθετη με άλλα συμφέροντα διατήρησης του είδους.

Αν χρειαστεί, οι άδειες περιέχουν συμπληρωματικές διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση αυτών των όρων.

2. Για την είσοδο στην Κοινότητα, από τρίτες χώρες ή από τη θάλασσα, δειγμάτων όλων των άλλων ειδών που καλύπτονται από τον κανονισμό απαιτείται η προσκόμιση είτε άδειας εισαγωγής είτε πιστοποιητικού εισαγωγής θεωρημένου από τις τελωνειακές υπηρεσίες, το οποίο να πιστοποιεί ότι έχουν γίνει όλες οι διατυπώσεις που απαιτεί η σύμβαση.

Η άδεια εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής συντάσσονται σε όμοιο έντυπο.

3. Για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή εκτός της Κοινότητας των δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 απαιτείται προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής ή, στην περίπτωση φυτών που έχουν αναπαραχθεί τεχνητά, του ενός ή του άλλου από αυτά τα έγγραφα ή του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 περίπτωση β).

Άρθρο 11

Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

α) πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο δείγμα εισήλθε, σύμφωνα με τη σύμβαση και πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σε έδαφος που εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός ή ότι είχε αποκτηθεί πριν εφαρμοστεί η σύμβαση στο εν λόγω δείγμα-

β) πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι πρόκειται είτε για δείγμα ενός είδους ζώου που έχει γεννηθεί και εκτραφεί στην αιχμαλωσία είτε για δείγμα είδους φυτού που έχει αναπαραχθεί τεχνητά είτε για μέρος τέτοιου ζώου ή τέτοιου φυτού ή για προϊόν τους.

Άρθρο 12

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, δεν απαιτείται κατά γενικό κανόνα η προσκόμιση, στις υπηρεσίες των τελωνείων, των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 10, όταν πρόκειται για δάνεια, δωρεές και ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς ανάμεσα σε επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα που έχουν καταγραφεί από όργανο διαχείρισης του Κράτους τους, δειγμάτων βοτανολογίων και άλλων δειγμάτων μουσείων που είναι διατηρημένα, αποξηραμένα ή κλεισμένα σε υλικό διατήρησης και ζώντων φυτών που φέρουν ετικέτα που το υπόδειγμά της καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 ή παρόμοια ετικέτα που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από όργανο διαχείρισης τρίτης χώρας.

Άρθρο 13

1. Εάν τα δείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 περίπτωση α) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1, τα οποία πρέπει, σύμφωνα με τους όρους της άδειας εισαγωγής, να φυλαχθούν σε συγκεκριμένη διεύθυνση, αποσταλούν σε άλλο Κράτος μέλος αφού έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, πρέπει να αποδειχθεί στις αρμόδιες αρχές του Κράτους μέλους αποστολής ότι τα εμπορεύματα έφθασαν στον προκαθορισμένο προορισμό τους.

2. Για κάθε μεταφορά, από τη διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια εισαγωγής, στο εσωτερικό της Κοινότητας ζωντανών ζώων από τα είδη που προβλέπονται στο άρθρο 2 περίπτωση α) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1, απαιτείται προηγούμενη άδεια που χορηγείται από το(τα) σχετικό(ά) όργανο(α) διαχείρισης.

3. Εάν τα δείγματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υπάγονται στο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, ο κύριος υπόχρεος αναγράφει, στο τετραγωνίδιο που προβλέπεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων στη δήλωση κοινοτικής διαμετακόμισης, μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- " Udryddelsestruede arter ",

- " Gefaehrdete Arten ",

- "Είδη που απειλούνται με εξαφάνιση",

- " Endangered species ",

- " Especes menacees d'extinction ",

- " Specie minacciate di estinzione ",

- " Bedreigde soorten ".

Άρθρο 14

Τα Κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 5 και 10, για είδη που είναι προσωπικά αντικείμενα ή προορίζονται για οικιακή χρήση.

Άρθρο 15

1. Όσον αφορά τα είδη στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, τα Κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα, τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης, και ιδίως του άρθρου 36, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α) βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης των ζωντανών δειγμάτων στις χώρες προορισμού-

β) διατήρηση των ιθαγενών ειδών-

γ) διατήρηση ενός είδους ή του πληθυσμού ενός είδους στη χώρα καταγωγής.

Όταν ένα Κράτος μέλος παίρνει, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τέτοιας φύσεως μέτρα τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν από λόγους εμπορικής πολιτικής, τα μέτρα αυτά πρέπει, επίσης, να εφαρμόζονται στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες.

2. Εάν ένα Κράτος μέλος σκοπεύει να καταφύγει στην παράγραφο 1, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.

3. Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των ζώων και των φυτών, τα Κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν, για τα είδη που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μέτρα ανάλογα προς αυτά που προβλέπονται από αυτόν.

Άρθρο 16

Τα σημεία εισόδου και εξόδου που καθορίζονται, κατά περίπτωση, από τα Κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο VIII παράγραφος 3 της σύμβασης, κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία δημοσιεύει κατάλογό τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

1. Τα Κράτη μέλη και η Επιτροπή παρέχουν αμοιβαία τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Οι πληροφορίες που παρέχονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν ούτε να διαδοθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο ζητήθηκαν, εκτός αν υπάρχει ρητή άδεια του παρέχοντος αυτές και εφόσον οι ισχύουσες διατάξεις στο Κράτος μέλος που τις δέχεται δεν απαγορεύουν τέτοια χρήση.

Κάθε παρεχόμενη πληροφορία που καλύπτεται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απορρήτου θα απολαύει της προστασίας που εξασφαλίζεται για παρόμοιες πληροφορίες από τη νομοθεσία του Κράτους μέλους που δέχεται την πληροφορία και, συγχρόνως, από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές της Κοινότητας.

Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο μπορούν να δοθούν μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται στα Κράτη μέλη ή στα πλαίσια των κοινοτικών οργάνων και τα καθήκοντα των οποίων απαιτούν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 18

Τα Κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες που αφορούν την κατάσταση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και τις μεθόδους ελέγχου του εμπορίου των μερών ή των προϊόντων που λαμβάνονται από τα ζώα ή τα φυτά αυτά, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή, αν χρειαστεί, να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για το συντονισμό των ερευνών αυτών.

Για το σκοπό αυτό, τα Κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους τις εργασίες που πραγματοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς που υπάρχουν σ' αυτόν τον τομέα.

Άρθρο 19

Συνιστάται Επιτροπή της Σύμβασης, που στο εξής καλείται η "επιτροπή", η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των Κρατών μελών και προεδρεύεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Άρθρο 20

Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο εισάγει ο πρόεδρός της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση του αντιπροσώπου Κράτους μέλους.

Άρθρο 21

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους 2 και 3, η επιτροπή:

α) καθορίζει τον τύπο των εγγράφων των άρθρων 10 και 11, το υπόδειγμα για τις ετικέτες του άρθρου 12, καθώς και τα σήματα και τις σφραγίδες που αναφέρονται στο άρθρο VI της σύμβασης-

β) καθορίζει τις ενιαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των εγγράφων των άρθρων 10 και 11-

γ) θεσπίζει τις αρχές που διέπουν την εγκυρότητα και τη χρήση του εγγράφου του άρθρου 11 περίπτωση α) και την παραχώρηση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να καθορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφαίνεται με πλειοψηφία σαράντα πέντε ψήφων- οι ψήφοι των Κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. α) Η Επιτροπή λαμβάνει τα υπό μελέτη μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Εφόσον τα υπό μελέτη μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή εάν δεν διατυπώθηκε γνώμη, η Επιτροπή παρουσιάζει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

γ) Εάν μετά τη λήξη προθεσμίας τριών μηνών αφότου του έχει κατατεθεί η πρόταση, το Συμβούλιο δεν λάβει απόφαση, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 22

Κάθε Κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα Κράτη μέλη.

Άρθρο 23

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα άρθρα 1 έως 17 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεμβρίου 1982.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ch. CHRISTENSEN

(1) ΕΕ αριθ. C 243 της 22. 9. 1980, σ. 16.

(2) ΕΕ αριθ. C 327 της 14. 12. 1981, σ. 105.

(3) ΕΕ αριθ. C 138 της 9. 6. 1981, σ. 5.

(4) ΕΕ αριθ. C 139 της 13. 6. 1977, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΜΒΑΣΗ για το διεθνές εμπόριο άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ,

Αναγνωρίζοντας ότι η άγρια πανίδα και χλωρίδα αποτελούν με την ομορφιά και την ποικιλία τους ένα αναντικατάστατο στοιχείο των φυσικών συστημάτων, το οποίο οι σημερινές και οι μέλλουσες γενιές πρέπει να προστατεύσουν,

Έχοντας συναίσθηση ότι η σημασία της άγριας πανίδας και της άγριας χλωρίδας από αισθητικής, επιστημονικής, πολιτιστικής, αναζωογονητικής και οικονομικής απόψεως συνεχώς αυξάνεται,

Αναγνωρίζοντας ότι οι λαοί και τα κράτη είναι και θα έπρεπε να είναι οι καλύτεροι προστάτες της άγριας πανίδας και χλωρίδας τους,

Αναγνωρίζοντας, εκτός των άλλων, ότι η διεθνής συνεργασία είναι βασική για την προστασία ορισμένων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας από την υπερεκμετάλλευση εξαιτίας του διεθνούς εμπορίου,

Έχοντας την πεποίθηση ότι πρέπει επειγόντως να ληφθούν μέτρα για το σκοπό αυτό,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο I Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι σημαίνουν τα εξής, εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά:

α) "είδος": κάθε είδος, υποείδος ή ένας από τους πληθυσμούς τους που είναι γεωγραφικά διαχωρισμένος-

β) "δείγμα":

i) κάθε ζώο ή κάθε φυτό ζων ή μη,

ii) σε περίπτωση ζώου: για τα είδη που αναγράφονται στα παραρτήματα I και II, κάθε μέρος ή κάθε προϊόν που λαμβάνεται από το ζώο και αναγνωρίζεται εύκολα και, για τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα III, κάθε μέρος ή κάθε προϊόν που λαμβάνεται από το ζώο και αναγνωρίζεται εύκολα, εφόσον αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα,

iii) σε περίπτωση φυτού: για τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα I, κάθε μέρος ή κάθε προϊόν που λαμβάνεται από το φυτό αναγνωρίζεται εύκολα και, για τα είδη που αναγράφονται στα παραρτήματα I και II, κάθε μέρος ή κάθε προϊόν που λαμβάνεται από το φυτό και αναγνωρίζεται εύκολα, εφόσον αναφέρεται στα εν λόγω παραρτήματα-

γ) "εμπόριο": η εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή και είσοδος από τη θάλασσα-

δ) "επανεξαγωγή": η εξαγωγή δείγματος το οποίο έχει προηγουμένως εισαχθεί-

ε) "είσοδος από τη θάλασσα": η μεταφορά, εντός Κράτους μέλους, δειγμάτων ειδών τα οποία έχουν ληφθεί από θαλάσσια περιοχή η οποία δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κράτους-

στ) "επιστημονική αρχή": μία εθνική επιστημονική αρχή η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο IX-

ζ) "όργανο διαχείρισης": μία εθνική διοικητική αρχή η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο IX-

η) "Μέρος": ένα κράτος για το οποίο έχει αρχίσει να ισχύει η παρούσα σύμβαση.

Άρθρο II Βασικές αρχές 1. Το παράρτημα I περιλαμβάνει όλα τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και που επηρεάζονται ή θα ήταν δυνατόν να επηρεασθούν από το εμπόριο. Το εμπόριο δειγμάτων αυτών των ειδών πρέπει να υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρή ρύθμιση ώστε να μην τίθεται η επιβίωσή τους σε επιπλέον κίνδυνο και δεν πρέπει να επιτρέπεται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Το παράρτημα II περιλαμβάνει:

α) όλα τα είδη τα οποία, αν και δεν απειλούνται απαραίτητα προς το παρόν με εξαφάνιση, στο μέλλον θα ήταν δυνατόν να απειληθούν, εάν το εμπόριο δειγμάτων αυτών των ειδών δεν ρυθμιστεί αυστηρά ώστε να αποφευχθεί κάθε εκμετάλλευση η οποία δεν συμβιβάζεται με την επιβίωσή τους-

β) ορισμένα είδη που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης ώστε να καταστεί αποτελεσματικός ο έλεγχος του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα II κατ' εφαρμογή της περιπτώσεως α).

3. Το παράρτημα III περιλαμβάνει όλα τα είδη για τα οποία ένα Μέρος δηλώνει ότι υπόκεινται, στα όρια των αρμοδιοτήτων του, σε ρύθμιση που έχει σαν σκοπό να εμποδίσει ή να περιορίσει την εκμετάλλευσή τους και για την οποία χρειάζεται η συνεργασία Μερών για τον έλεγχο του εμπορίου.

4. Τα Μέρη επιτρέπουν το εμπόριο των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στα παραρτήματα I,II και III, μόνον εφόσον γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο III Ρύθμιση του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα I 1. Το εμπόριο δειγμάτων είδους που αναγράφεται στο παράρτημα I πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για την εξαγωγή δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα I απαιτείται προηγούμενη χορήγηση και προσκόμιση άδειας εξαγωγής. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχει αποφανθεί επιστημονική αρχή του κράτους εξαγωγής ότι η συγκεκριμένη εξαγωγή δεν είναι επιζήμια για την επιβίωση του εν λόγω είδους-

β) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι το δείγμα δεν ελήφθη κατά παράβαση της ισχύουσας στο Κράτος αυτό νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας-

γ) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα προετοιμασθεί και θα μεταφερθεί κατά τρόπο που να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισής του-

δ) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι έχει χορηγηθεί άδεια εισαγωγής για το εν λόγω δείγμα.

3. Για την εισαγωγή δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα I απαιτείται προηγούμενη χορήγηση και προσκόμιση άδειας εισαγωγής και είτε άδειας εξαγωγής, είτε πιστοποιητικού επανεξαγωγής. Η άδεια εισαγωγής χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχει αποφανθεί επιστημονική αρχή του κράτους εισαγωγής ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί για σκοπούς που δεν είναι επιζήμιοι για την επιβίωση του εν λόγω είδους-

β) στην περίπτωση ζώντος δείγματος, επιστημονική αρχή του κράτους εισαγωγής να έχει αποδείξεις ότι ο παραλήπτης διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να το διατηρήσει και να το φροντίσει-

γ) όργανο διαχείρισης του κράτους εισαγωγής να έχει αποδείξεις ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κύρια εμπορικούς.

4. Για την επανεξαγωγή δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα I απαιτείται προηγούμενη χορήγηση και προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής. Αυτό το πιστοποιητικό χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) όργανο διαχείρισης του κράτους επανεξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι το δείγμα έχει εισαχθεί στο κράτος αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης-

β) όργανο διαχείρισης του κράτους επανεξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα προετοιμασθεί και θα μεταφερθεί κατά τρόπο που να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισής του-

γ) όργανο διαχείρισης του κράτους επανεξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι έχει χορηγηθεί άδεια εισαγωγής για κάθε ζων δείγμα.

5. Για την είσοδο από τη θάλασσα δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα I απαιτείται προηγούμενη χορήγηση πιστοποιητικού από το όργανο διαχείρισης του κράτους εισόδου. Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) επιστημονική αρχή του κράτους εισόδου να έχει αποφανθεί ότι η είσοδος δεν είναι επιζήμια για την επιβίωση του εν λόγω είδους-

β) εάν πρόκειται για ζων δείγμα, όργανο διαχείρισης του κράτους εισόδου να έχει αποδείξεις ότι ο παραλήπτης διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να το διατηρήσει και να το φροντίσει-

γ) όργανο διαχείρισης του κράτους εισόδου να έχει αποδείξεις ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κύρια εμπορικούς.

Άρθρο IV Ρύθμιση του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα II 1. Το εμπόριο δειγμάτων είδους που αναγράφεται στο παράρτημα II πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για την εξαγωγή δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα II απαιτείται προηγούμενη χορήγηση και προσκόμιση άδειας εξαγωγής. Αυτή η άδεια χορηγείται μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχει αποφανθεί επιστημονική αρχή του κράτους εξαγωγής ότι αυτή η εξαγωγή δεν είναι επιζήμια για την επιβίωση του εν λόγω είδους-

β) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι το δείγμα δεν ελήφθη κατά παράβαση της ισχύουσας στο κράτος αυτό νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας-

γ) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα προετοιμασθεί και θα αποσταλεί προς μεταφορά κατά τρόπο που να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισής του.

3. Για κάθε Μέρος, μία επιστημονική αρχή θα επιτηρεί συνεχώς τη χορήγηση από το εν λόγω Μέρος των αδειών εξαγωγής για τα δείγματα των ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα II, καθώς και τις εξαγωγές αυτών των ειδών που πραγματοποιούνται. Όταν μία επιστημονική αρχή διαπιστώνει ότι πρέπει να περιορισθεί η εξαγωγή των δειγμάτων ενός από τα είδη αυτά, για να διατηρηθεί σε όλη την περιοχή εξάπλωσής του σε επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στο ρόλο του μέσα στα οικολογικά συστήματα στα οποία απαντάται και το οποίο να είναι πολύ υψηλότερα από αυτό το οποίο θα επέτρεπε την αναγραφή του είδους αυτού στο παράρτημα I, πληροφορεί το αρμόδιο όργανο διαχείρισης για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να περιορισθεί η χορήγηση αδειών εξαγωγής για το εμπόριο δειγμάτων του εν λόγω είδους.

4. Για την εισαγωγή ενός δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα II απαιτείται προηγούμενη προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

5. Για την επανεξαγωγή δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα II απαιτείται προηγούμενη χορήγηση και προσκόμιση πιστοποιητικού επανεξαγωγής. Αυτό το πιστοποιητικό χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) όργανο διαχείρισης του κράτους επανεξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι το δείγμα έχει εισαχθεί σε αυτό το κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης-

β) όργανο διαχείρισης του κράτους επανεξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα προετοιμασθεί και θα μεταφερθεί κατά τρόπο που να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισής του.

6. Για την είσοδο από τη θάλασσα δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα II απαιτείται προηγούμενη χορήγηση πιστοποιητικού από το όργανο διαχείρισης του κράτους εισόδου. Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχει αποφανθεί επιστημονική αρχή του κράτους εισόδου ότι η είσοδος δεν είναι επιζήμια για την επιβίωση του εν λόγω είδους-

β) όργανο διαχείρισης του κράτους εισόδου να έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα έχει τέτοια μεταχείριση ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισης.

7. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 6 δύνανται να χορηγηθούν μετά από γνωμοδότηση μιας επιστημονικής αρχής, σε συνεννόηση με άλλες εθνικές επιστημονικές αρχές ή, κατά περίπτωση, με διεθνείς επιστημονικές αρχές, για το συνολικό αριθμό των δειγμάτων των οποίων η είσοδος επιτρέπεται για περιόδους που δεν υπερβαίνουν το έτος.

Άρθρο V Ρύθμιση του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα III 1. To εμπόριο των δειγμάτων είδους που αναγράφεται στο παράρτημα III πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για την εξαγωγή δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα III από κάθε κράτος, που έχει αναγράψει το εν λόγω είδος στο παράρτημα III, απαιτείται προηγούμενη χορήγηση και προσκόμιση άδειας εξαγωγής- αυτή η άδεια χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι το εν λόγω δείγμα δεν έχει ληφθεί κατά παράβαση της ισχύουσας στο εν λόγω κράτος νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας-

β) όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής να έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα προετοιμασθεί και θα μεταφερθεί κατά τρόπο που να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισής του.

3. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, για την εισαγωγή κάθε δείγματος είδους που αναγράφεται στο παράρτημα III απαιτείται προηγούμενη προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής και, στην περίπτωση που η εισαγωγή γίνεται από κράτος που έχει αναγράψει το εν λόγω είδος στο παράρτημα III, άδειας εξαγωγής.

4. Εάν πρόκειται για επανεξαγωγή, πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται απο όργανο διαχείρισης του κράτους επανεξαγωγής και διευκρινίζει ότι το δείγμα έχει μεταποιηθεί σε αυτό το κράτος, ή ότι πρόκειται να επανεξαχθεί, αποτελεί απόδειξη για το κράτος εισαγωγής ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης για το εν λόγω δείγμα.

Άρθρο VI Άδειες και πιστοποιητικά 1. Οι άδειες και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων III, IV και V, πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η άδεια εξαγωγής πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που διευκρινίζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IV- θα ισχύει για την εξαγωγή μόνο για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

3. Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό περιέχει τον τίτλο της παρούσας σύμβασης, το όνομα και τη σφραγίδα του οργάνου διαχείρισης το οποίο την έχει χορηγήσει και τον αριθμό ελέγχου που της έχει αποδοθεί από το όργανο διαχείρισης.

4. Σε κάθε αντίγραφο άδειας ή πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί από όργανο διαχείρισης πρέπει να δηλώνεται καθαρά ότι πρόκειται για αντίγραφο και δεν δύναται να χρησιμοποιείται στη θέση του πρωτοτύπου αδείας ή πιστοποιητικού, εκτός εάν έχει τεθεί άλλος όρος στο αντίγραφο.

5. Για κάθε αποστολή δειγμάτων απαιτείται ξεχωριστή άδεια ή πιστοποιητικό.

6. Όργανο διαχείρισης του κράτους εισαγωγής κάθε δείγματος κρατά και ακυρώνει την άδεια εξαγωγής ή το πιστοποιητικό επανεξαγωγής και κάθε αντίστοιχη άδεια εισαγωγής που προσκομίζεται κατά την εισαγωγή του εν λόγω δείγματος.

7. Εφόσον δύναται να πραγματοποιηθεί, όργανο διαχείρισης δύναται να τοποθετεί επάνω σε δείγμα ένα σήμα για να διευκολύνεται η αναγνώρισή του. Για το σκοπό αυτό, ο όρος "σήμα" σημαίνει κάθε ανεξίτηλη αποτύπωση, μολύβδινη σφραγίδα ή άλλο πρόσφορο μέσο αναγνώρισης ενός είδους που έχει γίνει κατά τρόπο που να δυσκολεύει κατά το δυνατό κάθε παραποίηση.

Άρθρο VII Παρεκκλίσεις, και άλλες ειδικές διατάξεις που αφορούν το εμπόριο 1. Οι διατάξεις των άρθρων III, IV και V δεν εφαρμόζονται στη διαμετακόμιση ή στη μεταφόρτωση δειγμάτων στην επικράτεια ενός Μέρους, εφόσον αυτά τα δείγματα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

2. Εφόσον ένα όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής ή επανεξαγωγής έχει αποδείξεις ότι το δείγμα έχει αποκτηθεί πριν εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης στο εν λόγω δείγμα, οι διατάξεις των άρθρων III, IV και V δεν εφαρμόζονται σε αυτό το δείγμα υπό τον όρο ότι το εν λόγω όργανο διαχείρισης χορηγεί, γι'αυτό το σκοπό, πιστοποιητικό.

3. Οι διατάξεις των άρθρων III, IV και V δεν εφαρμόζονται στα δείγματα που είναι προσωπικά αντικείμενα ή για οικιακή χρήση. Αυτές οι παρεκκλίσεις δεν ισχύουν:

α) εάν πρόκειται για δείγματα είδους που αναγράφεται στο παράρτημα I, εφόσον ο κύριος αυτών των δειγμάτων τα απέκτησε έξω από το κράτος της συνήθους διαμονής του και έχουν εισαχθεί στο κράτος αυτό-

β) εάν πρόκειται για δείγματα είδους που αναγράφεται στο παράρτημα II:

i) εφόσον ο κύριος αυτών των δειγμάτων τα απέκτησε, έξω από το κράτος της συνήθους διαμονής του, σε κράτος στο φυσικό περιβάλλον του οποίου έχουν αιχμαλωτισθεί ή περισυλλεγεί,

ii) εφόσον έχουν εισαχθεί στο κράτος της συνήθους διαμονής του κυρίου, και

iii) εφόσον το κράτος στο οποίο έχει γίνει η αιχμαλωσία ή η συλλογή απαιτεί, πριν από κάθε εξαγωγή αυτού του είδους, προηγούμενη χορήγηση άδειας εξαγωγής,

εκτός εάν όργανο διαχείρισης έχει αποδείξεις ότι αυτά τα δείγματα έχουν αποκτηθεί προτού εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης στα εν λόγω δείγματα.

4. Τα δείγματα είδους ζώου που αναγράφεται στο παράρτημα I τα οποία έχουν εκτραφεί στην αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς, ή είδους φυτού που αναγράφεται στο παράρτημα I και έχει αναπαραχθεί τεχνητά για εμπορικούς σκοπούς, θα θεωρούνται σαν δείγματα ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα II.

5. Εφόσον όργανο διαχείρισης του κράτους εξαγωγής έχει αποδείξεις ότι δείγμα είδους ζώου έχει εκτραφεί στην αιχμαλωσία ή ότι δείγμα είδους φυτού έχει αναπαραχθεί τεχνητά ή ότι πρόκειται για μέρος τέτοιου ζώου ή φυτού, ή για ένα από τα προϊόντα τους, στη θέση των αδειών και πιστοποιητικών, που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων III, IV ή V, γίνεται δεκτό πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί από το όργανο διαχείρισης γι'αυτό το σκοπό.

6. Οι διατάξεις των άρθρων III, IV και V δεν εφαρμόζονται στα δάνεια, δωρεές και συναλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων που έχουν καταγραφεί από όργανο διαχείρισης του Κράτους τους, δειγμάτων βοτανολογίων και άλλων δειγμάτων μουσείων που είναι διατηρημένα, αποξηραμένα ή κλεισμένα και ζώντων φυτών που φέρουν ετικέτα που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από όργανο διαχείρισης.

7. Όργανο διαχείρισης κάθε κράτους δύναται να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις των άρθρων III, IV και V και να επιτρέπει, χωρίς άδεια ή πιστοποιητικό, τη μετακίνηση των δειγμάτων που αποτελούν τμήμα περιοδεύοντος ζωολογικού κήπου, τσίρκου, θηριοτροφείου, έκθεσης φυτών ή άλλης περιοδεύουσας έκθεσης υπό τον όρο ότι:

α) ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας δηλώνει πλήρη χαρακτηριστικά αυτών των δειγμάτων στο όργανο διαχείρισης-

β) αυτά τα δείγματα υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των παραγράφων 2 ή 5 του παρόντος άρθρου-

γ) το όργανο διαχείρισης έχει αποδείξεις ότι κάθε ζων δείγμα θα μεταφερθεί και θα έχει τέτοια μεταχείριση ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισής του.

Άρθρο VIII Μέτρα που πρέπει να λάβουν τα Μέρη 1. Τα Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, καθώς και για να απαγορεύσουν το εμπόριο των δειγμάτων κατά παράβαση των διατάξεων αυτών. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

α) ποινικές κυρώσεις που επιβάλονται για το εμπόριο ή την κατοχή δειγμάτων αυτού του είδους ή και για τα δύο-

β) τη δήμευση ή την επιστροφή στο κράτος εξαγωγής αυτών των δειγμάτων.

2. Επιπλέον των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ένα Μέρος δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προβλέψει κάθε διαδικασία εσωτερικής πληρωμής των εξόδων τα οποία είχε λόγω της δήμευσης δειγμάτων τα οποία είχαν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, κατά παράβαση των μέτρων που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης.

3. Κατά το μέτρο του δυνατού, τα Μέρη φροντίζουν να συμπληρώνονται το συντομότερο δυνατό οι απαιτούμενες διατυπώσεις για το εμπόριο των δειγμάτων. Προς διευκόλυνση αυτών των διατυπώσεων, κάθε Μέρος θα δύναται να καθορίζει τους λιμένες εξόδου και εισόδου στους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν τα δείγματα για εκτελωνισμό. Τα Μέρη φροντίζουν, επίσης, κάθε ζων δείγμα να έχει την κατάλληλη μεταχείριση κατά τη διαμετακόμιση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά, έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος, τραυματισμού, ασθένειας ή σκληρής μεταχείρισης.

4. Σε περίπτωση δήμευσης ζώντος δείγματος η οποία απορρέει από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α) το δείγμα ανατίθεται σε όργανο διαχείρισης του κράτους το οποίο προέβη στη δήμευση-

β) το όργανο διαχείρισης, αφού συμβουλευθεί το κράτος εξαγωγής, του επιστρέφει το δείγμα με έξοδα του κράτους αυτού, ή το στέλνει σε ένα κέντρο προστασίας ή σε κάθε μέρος που κρίνει κατάλληλο και σύμφωνο προς τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης-

γ) το όργανο διαχείρισης δύναται να ζητά τη γνώμη μιας επιστημονικής αρχής ή να συμβουλεύεται τη Γραμματεία, κάθε φορά που το επιθυμεί, ώστε να διευκολύνεται στη λήψη της απόφασης που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση β), συμπεριλαμβανομένης και της εκλογής ενός κέντρου προστασίας.

5. Το κέντρο προστασίας, που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, είναι ένας οργανισμός που καθορίζεται από όργανο διαχείρισης για να φροντίζει τα ζώντα δείγματα, και ιδιαίτερα αυτά που έχουν δημευθεί.

6. Σχετικά με το εμπόριο των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στα παραρτήματα I, II και III, κάθε Μέρος κρατά κατάλογο που περιλαμβάνει:

α) το όνομα και τη διεύθυνση των εξαγωγέων και των εισαγωγέων-

β) τον αριθμό και τη φύση των πιστοποιητικών που χορηγούνται- τα Κράτη με τα οποία γίνεται το εμπόριο- τον αριθμό ή τις ποσότητες και τους τύπους των δειγμάτων, τις ονομασίες των δειγμάτων όπως αναγράφονται στα παραρτήματα I, II και III και, κατά περίπτωση, το μέγεθος και το φύλο των εν λόγω δειγμάτων.

7. Κάθε Μέρος συντάσσει περιοδικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή, από αυτό, της παρούσας σύμβασης και διαβιβάζει στη Γραμματεία:

α) ετήσια έκθεση που περιέχει περίληψη των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου-

β) διετή έκθεση σχετικά με τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

8. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου τίθενται στη διάθεση του κοινού, κατά το μέτρο που αυτό δεν αντίκειται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του ενδιαφερόμενου Μέρους.

Άρθρο IX Όργανα διαχείρισης και επιστημονικές αρχές 1. Κάθε Μέρος ορίζει για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης:

α) ένα ή περισσότερα όργανα διαχείρισης αρμόδια για να χορηγούν τις άδειες και τα πιστοποιητικά εξ ονόματος αυτού του Μέρους-

β) μία ή περισσότερες επιστημονικές αρχές.

2. Κατά τη στιγμή που κατατίθενται τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, κάθε κράτος ανακοινώνει στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα το όνομα και τη διεύθυνση του οργάνου διαχείρισης που έχει εξουσιοδοτηθεί να επικοινωνεί με τα όργανα διαχείρισης που έχουν ορίσει άλλα Μέρη, καθώς και με τη Γραμματεία.

3. Κάθε αλλαγή στους ορισμούς ή εξουσιοδοτήσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρέπει να ανακοινώνεται από το ενδιαφερόμενο Μέρος στη Γραμματεία για να διαβιβασθεί στα άλλα Μέρη.

4. Το όργανο διαχείρισης που σημειώνεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να γνωστοποιεί στη Γραμματεία ή στο όργανο διαχείρισης ενός από τα Μέρη, κατόπιν αίτησής τους, αποτύπωμα των σφραγίδων ή άλλων μέσων που χρησιμοποιεί προς πιστοποίηση της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών και των αδειών.

Άρθρο X Εμπόριο με τα κράτη που δεν αποτελούν Μέρη της παρούσας σύμβασης Στην περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής με προορισμό κράτος που δεν αποτελεί Μέρος της παρούσας σύμβασης, ή εισαγωγής από τέτοιο κράτος, τα Μέρη δύνανται, στη θέση των αδειών και των πιστοποιητικών που απαιτούνται από τη παρούσα σύμβαση, να δεχθούν ανάλογα έγγραφα που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους- αυτά τα έγγραφα πρέπει, στην ουσία, να είναι σύμφωνα με τους όρους που απαιτούνται για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών και πιστοποιητικών.

Άρθρο XI Διάσκεψη των Μερών 1. Η Γραμματεία συγκαλεί σύνοδο της διάσκεψης των Μερών το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης.

2. Στη συνέχεια, η Γραμματεία συγκαλεί τακτικές συνόδους της διάσκεψης, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, εκτός εάν η διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, και έκτακτες συνόδους εφόσον το ζητήσει γραπτώς τουλάχιστον το ένα τρίτο των Μερών.

3. Κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνόδους της διάσκεψης αυτής, τα Μέρη εξετάζουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και δύνανται:

α) να θεσπίζουν κάθε απαραίτητη διάταξη προκειμένου να επιτραπεί στη Γραμματεία να ανταποκριθεί στις εργασίες που τις έχουν ανατεθεί και να θεσπίζει οικονομικές διατάξεις(1)-

β) να εξετάζουν τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων I και II και να τις υιοθετούν σύμφωνα με το άρθρο XV-

γ) να εξετάζουν την πρόοδο που γίνεται στην αποκατάσταση και τη διατήρηση των ειδών των παραρτημάτων I, II, III-

δ) να δέχονται και να εξετάζουν κάθε έκθεση που παρουσιάζεται από τη Γραμματεία ή από κάθε άλλο Μέρος-

ε) εάν συντρέχει λόγος, να κάνουν συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης-

4. Σε κάθε σύνοδο, τα Μέρη δύνανται να καθορίζουν την ημερομηνία και τον τόπο της επόμενης τακτικής συνεδρίασης που πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε σύνοδο, τα Μέρη δύνανται να συντάσσουν και να αποφασίζουν τους κανόνες διαδικασίας της συνόδου.

6. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, οι ειδικευμένοι οργανισμοί του, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος που δεν είναι Μέρος της παρούσας δύμβασης, δύνανται να αντιπροσωπεύονται στις συνόδους της διάσκεψης από παρατηρητές που δικαιούνται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη σύνοδο.

7. Κάθε οργανισμός ή κάθε όργανο τεχνικά ειδικευμένο στον τομέα της προστασίας, της διατήρησης ή της διαχείρισης της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που έχει πληροφορήσει τη Γραμματεία σχετικά με την επιθυμία του να αντιπροσωπευθεί στις συνόδους της διάσκεψης από παρατηρητές, γίνεται δεκτό, εκτός εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών αντιτίθεται, υπό τον όρο να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) διεθνείς κυβερνητικοί ή μη οργανισμοί, ή όργανα και εθνικοί κυβερνητικοί οργανισμοί, ή όργανα-

β) μη κυβερνητικοί οργανισμοί ή όργανα που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τα κράτη στα οποία είναι εγκατεστημένα.

Εφόσον γίνουν δεκτοί αυτοί οι παρατηρητές, έχουν το δικαίωμα και συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνόδους.

Άρθρο XII Η Γραμματεία 1. Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα σύμβαση, ο εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον δημιουργεί μία Γραμματεία. Στο μέτρο που ο διευθυντής κρίνει σκόπιμο, επικουρείται από τους κατάλληλους διεθνείς ή εθνικούς κυβερνητικούς ή μη οργανισμούς, ή όργανα που είναι αρμόδια για τα θέματα προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

2. Η Γραμματεία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να οργανώνει τις συνόδους της διασκέψεως των Μερών και να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες-

β) να εκπληρώνει το έργο που της έχει ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα XV και XVI της παρούσας σύμβασης-

γ) να αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν θεσπισθεί από τη διάσκεψη των Μερών, τις επιστημονικές και τεχνικές μελέτες που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται για την κατάλληλη προετοιμασία και μεταφορά των ζώντων δειγμάτων και τους τρόπους αναγνώρισης αυτών των δειγμάτων-

δ) να μελετά τις εκθέσεις των Μερών και να ζητά από τα Μέρη κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για να διασφαλίσει την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης-

ε) να εφιστά την προσοχή των Μερών σε κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης-

στ) να δημοσιεύει περιοδικά και να ανακοινώνει στα Μέρη ενημερωμένους καταλόγους των παραρτημάτων I, II και III, καθώς και κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στα παραρτήματα αυτά-

ζ) να συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις για τα Μέρη σχετικά με τις εργασίες της και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη έκθεση που δύνανται να ζητήσουν τα εν λόγω Μέρη κατά τις συνόδους της διάσκεψης-

η) να κάνει συστάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης, καθώς και να ανταλλάσσει πληροφορίες επιστημονικής και τεχνικής φύσης-

θ) να διεκπεραιώνει κάθε άλλο έργο που δύνανται να της αναθέσουν τα Μέρη.

Άρθρο XIII Διεθνή μέτρα 1. Εφόσον, υπό το φως των πληροφοριών που έχει λάβει, η Γραμματεία θεωρεί ότι ένα είδος που αναγράφεται στα παραρτήματα I ή II απειλείται από το εμπόριο των δειγμάτων του, ή ότι οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ανακοινώνει αυτές τις πληροφορίες στο αρμόδιο όργανο διαχείρισης του ενδιαφερόμενου Μέρους ή των ενδιαφερόμενων Μερών.

2. Όταν ένα Μέρος λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει σχετικά τη Γραμματεία το ταχύτερο δυνατό, και στο μέτρο που η νομοθεσία του το επιτρέπει και, κατά περίπτωση, προτείνει διορθωτικά μέτρα. Όταν το Μέρος κρίνει ότι πρέπει να προβεί σε έρευνα, αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτεί ρητώς το εν λόγω Μέρος.

3. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Μέρος ή που προκύπτουν από κάθε έρευνα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εξετάζονται κατά την επόμενη σύνοδο της διάσκεψης των Μερών, η οποία δύναται να απευθύνει στο εν λόγω Μέρος κάθε σύσταση που κρίνει κατάλληλη.

Άρθρο XIV Επιπτώσεις της σύμβασης επί των εθνικών νομοθεσιών και επί των διεθνών συμβάσεων 1. Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν θίγουν το δικαίωμα των Μερών να λαμβάνουν:

α) σε εθνικό επίπεδο, πιο αυστηρά μέτρα σχετικά με τους όρους στους οποίους υπόκειται το εμπόριο, η αιχμαλωσία ή η συλλογή, η κατοχή ή η μεταφορά δειγμάτων των ειδών που αναγράφονται στα παραρτήματα I, II και III και τα οποία δύνανται να φθάσουν μέχρι την πλήρη απαγόρευσή τους-

β) σε εθνικό επίπεδο, μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν το εμπόριο, την αιχμαλωσία ή τη συλλογή, την κατοχή ή τη μεταφορά ειδών που δεν αναγράφονται στα παραρτήματα I, II, ή III.

2. Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν θίγουν τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις ή συμφωνίες που αφορούν άλλα θέματα του εμπορίου, της αιχμαλωσίας ή της συλλογής, της κατοχής ή της μεταφοράς των δειγμάτων, που ισχύουν ή θα ήταν δυνατόν να ισχύσουν για κάθε Μέρος και στα οποία περιλαμβάνεται, κυρίως, κάθε μέτρο που αφορά τα τελωνεία, τη δημόσια υγεία, ή το λοιμοκαθαρτήριο των ζώων ή των φυτών.

3. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν τις διατάξεις ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν μεταξύ κρατών σχετικά με τη δημιουργία ένωσης η περιφερειακής εμπορικής ζώνης και που περιλαμβάνει τη δημιουργία ή τη διατήρηση των κοινών εξωτερικών τελωνειακών ελέγχων και την κατάργηση των εσωτερικών τελωνειακών ελέγχων στο μέτρο που αφορούν το εμπόριο μεταξύ των Κρατών μελών της εν λόγω ένωσης ή ζώνης.

4. Ένα κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης που είναι μέρος και σε άλλη συνθήκη, σύμβαση ή διεθνή συμφωνία που ισχύει τη στιγμή κατά την οποία θα αρχίσει να ισχύει η παρούσα σύμβαση και της οποίας οι διατάξεις παρέχουν προστασία στα θαλάσσια είδη που αναγράφονται στο παράρτημα II, θα απαλάσσεται από υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί δυνάμει των διατάξεων της παρούσας σύμβασης σχετικά με το εμπόριο των δειγμάτων ειδών που αναγράφονται στο παράρτημα II και τα οποία έχουν ληφθεί από σκάφη νηολογημένα στο κράτος αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης, σύμβασης ή διεθνούς συμφωνίας.

5. Κατά παρέκκλιση των άρθρων III, IV και V της παρούσας σύμβασης, για κάθε εξαγωγή δείγματος που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου απαιτείται μόνο πιστοποιητικό οργάνου διαχείρισης του κράτους εισόδου που να πιστοποιεί ότι το δείγμα έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άλλων προαναφερθέντων συνθηκών, συμβάσεων ή διεθνών συμφωνιών.

6. Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν προδικάζουν την κωδικοποίηση και την επεξεργασία του Δικαίου της Θάλασσας από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που έχει συγκληθεί δυνάμει του ψηφίσματος αριθ. 2750 C(XXV) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ούτε τις σημερινές ή μέλλουσες διεκδικήσεις και νομικές απόψεις ενός κράτους σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας, τη φύση ή την έκταση της δικαιοδοσίας του επί των ακτών και επί των σκαφών που φέρουν τη σημαία του.

Άρθρο XV Τροποποιήσεις των παραρτημάτων I και II 1. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν σχετικά με τις τροποποιήσεις που γίνονται στα παραρτήματα I και II κατά τις συνόδους της διασκέψεως των Μερών:

α) Κάθε Μέρος δύναται να προτείνει τροποποίηση στα παραρτήματα I ή II που θα εξετάζεται στην επόμενη σύνοδο της διάσκεψης. Το κείμενο της πρότασης τροποποίησης ανακοινώνεται στη Γραμματεία εκατόν πενήντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύνοδο της διάσκεψης. Η Γραμματεία συμβουλεύεται τα άλλα Μέρη και τα ενδιαφερόμενα όργανα σχετικά με την τροποποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ανακοινώνει τις απαντήσεις σε όλα τα Μέρη τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της διάσκεψης.

β) Οι τροποποιήσεις αποφασίζονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μερών που ψηφίζουν. Για το σκοπό αυτό, με την έκφραση "παρόντα Μέρη που ψηφίζουν" εννοούνται τα Μέρη που είναι παρόντα και ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά. Οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των δύο τρίτων που απαιτείται για να υιοθετηθεί η τροποποίηση.

γ) Οι τροποποιήσεις που αποφασίζονται σε σύνοδο της διάσκεψης αρχίζουν να ισχύουν ενενήντα ημέρες μετά την εν λόγω σύνοδο για όλα τα Μέρη, εκτός από εκείνα που διατυπώνουν επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για τις τροποποιήσεις που γίνονται στα παραρτήματα I και II στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνόδων των διασκέψεων των Μερών:

α) Κάθε Μέρος δύναται να προτείνει τροποποίηση στα παραρτήματα I ή II που θα εξετασθεί στο μεσοδιάστημα των συνόδων της διάσκεψης των Μερών, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας δι'αλληλογραφίας, της οποίας οι όροι τίθενται στην παρούσα παράγραφο.

β) Για τα θαλάσσια είδη, η Γραμματεία, μόλις λάβει το κείμενο της πρότασης τροποποίησης, το ανακοινώνει σε όλα τα Μέρη. Συμβουλεύεται, επίσης, τους αρμόδιους διακυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να λάβει όλα τα επιστημονικά αρχεία που δύνανται να της παράσχουν και να εξασφαλίσει το συντονισμό κάθε μέτρου διατήρησης που εφαρμόζουν αυτοί οι οργανισμοί. Η Γραμματεία ανακοινώνει στα Μέρη, το συντομότερο δυνατό, τις απόψεις που έχουν εκφρασθεί και τα στοιχεία που έχει λάβει από τους οργανισμούς αυτούς, καθώς και τα δικά της συμπεράσματα και υποδείξεις.

γ) Για τα είδη που δεν είναι θαλάσσια, η Γραμματεία, μόλις λάβει το κείμενο της πρότασης τροποποίησης, το ανακοινώνει στα Μέρη. Εν συνεχεία, τους διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατό, τις δικές της υποδείξεις.

δ) Κάθε Μέρος δύναται, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία διεβίβασε τις υποδείξεις της στα Μέρη κατ' εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων β) ή γ), να διαβιβάζει στην εν λόγω Γραμματεία όλα τα υπομνήματα επί της πρότασης τροποποίησης, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επιστημονικές πληροφορίες.

ε) Η Γραμματεία ανακοινώνει στα Μέρη, το συντομότερο δυνατό, τις απαντήσεις που έχει λάβει και οι οποίες συνοδεύονται από τις δικές της υποδείξεις.

στ) Εάν η Γραμματεία δεν λάβει καμία αντίρρηση εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει διαβιβάσει τις απαντήσεις και τις υποδείξεις δυνάμει των διατάξεων της περιπτώσεως ε) της παρούσας παραγράφου, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει μετά από 90 ημέρες για όλα τα Μέρη εκτός από εκείνα που διατυπώνουν επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ζ) Εάν η Γραμματεία λάβει αντίρρηση ενός Μέρους, η πρόταση τροποποίησης πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων η), θ) και ι) της παρούσας παραγράφου.

η) Η Γραμματεία κοινοποιεί στα Μέρη ότι έχει λάβει αντίρρηση.

θ) Εφόσον η Γραμματεία δεν έχει λάβει θετικές ή αρνητικές ψήφους ή αποχές τουλάχιστον των μισών Μερών εντός προθεσμίας 60 ημερών μετά την ημερομηνία κοινοποίησης, σύμφωνα με την περίπτωση η) της παρούσας παραγράφου, η πρόταση τροποποίησης θα αποστέλλεται για νέα εξέταση στην επόμενη σύνοδο της διάσκεψης των Μερών.

ι) Στην περίπτωση κατά την οποία οι ψήφοι που έχουν ληφθεί προέρχονται από τα μισά τουλάχιστον Μέρη, η πρόταση τροποποίησης υιοθετείται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών που έχουν αποστείλει θετική ή αρνητική ψήφο.

ια) Η Γραμματεία κοινοποιεί στα Μέρη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

ιβ) Εάν υιοθετηθεί η τροποποίηση, αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία κοινοποιεί την αποδοχή της, για όλα τα Μέρη, εκτός από αυτά που διατυπώνουν επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των ενενήντα ημερών που προβλέπεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 ή στην περίπτωση ια) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κάθε Μέρος δύναται, με γραπτή κοινοποίηση προς την κυβέρνηση-θεματοφύλακα, να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με την τροποποίηση. Ενόσω δεν έχει αποσύρει την επιφύλαξη, το Μέρος αυτό θεωρείται σαν κράτος που δεν είναι Μέρος της παρούσας σύμβασης όσον αφορά το εμπόριο των αναφερομένων ειδών.

Άρθρο XVI Παράρτημα III και τροποποιήσεις αυτού του παραρτήματος 1. Κάθε Μέρος δύναται να υποβάλλει οποτεδήποτε στη Γραμματεία κατάλογο των ειδών που δηλώνει ότι έχουν αποτελέσει, μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, αντικείμενο ρύθμισης για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου II. Το παράρτημα III περιλαμβάνει το όνομα του Μέρους που εγγράφει το είδος, τις επιστημονικές ονομασίες των εν λόγω ειδών, τα μέρη των εν λόγω ζώων και των φυτών και τα προϊόντα που λαμβάνονται από αυτά και τα οποία αναφέρονται σαφώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως β) του άρθρου I.

2. Η Γραμματεία ανακοινώνει στα Μέρη, το ταχύτερο δυνατό, κάθε κατάλογο που της υποβάλλεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αμέσως μόλις τον λάβει. Ο κατάλογος θα αρχίσει να ισχύει, σαν τμήμα του παραρτήματος III, ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης. Μετά την ανακοίνωση του εν λόγω καταλόγου, κάθε Μέρος δύναται, με γραπτή κοινοποίηση που απευθύνεται στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα, να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με κάθε είδος, μέρος ή προϊόν των εν λόγω ζώων ή φυτών, και, ενόσω αυτή η επιφύλαξη δεν έχει αποσυρθεί, το κράτος θεωρείται σαν κράτος μη μέρος της παρούσας σύμβασης όσον αφορά το εμπόριο του εν λόγω είδους ή μέρους, ή προϊόντος-

3. Κάθε Μέρος, που έχει αναγράψει ένα είδος στο παράρτημα III, δύναται να το διαγράψει με γραπτή κοινοποίηση στη Γραμματεία η οποία πληροφορεί σχετικά όλα τα Μέρη. Αυτή η διαγραφή αρχίζει να ισχύει τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.

4. Κάθε Μέρος που υποβάλλει κατάλογο των ειδών δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αποστέλλει στη Γραμματεία ένα αντίγραφο όλων των εσωτερικών νόμων και κανονιστικών πράξεων που εφαρμόζονται για την προστασία αυτών των ειδών μαζί με τις ερμηνείες που το Μέρος κρίνει απαραίτητες, ή που η Γραμματεία δύναται να του ζητήσει. Ενόσω τα εν λόγω είδη εξακολουθούν να αναγράφονται στο παράρτημα III, το Μέρος ανακοινώνει κάθε τροποποίηση των νόμων και των κανονιστικών πράξεων ή κάθε καινούρια ερμηνεία, αμέσως μόλις αποφασισθούν.

Άρθρο XVII Τροποποιήσεις της σύμβασης 1. Η Γραμματεία συγκαλεί έκτακτη σύνοδο της διάσκεψης των Μερών εάν το ζητήσει γραπτώς τουλάχιστον ένα τρίτο των Μερών, για να εξετάσει και να αποφασίσει τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης. Αυτές οι τροποποιήσεις αποφασίζονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων Μερών που ψηφίζουν. Για το σκοπό αυτό, η έκφραση "παρόντα Μέρη που ψηφίζουν" σημαίνει τα Μέρη που είναι παρόντα και ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά. Οι αποχές δεν υπολογίζονται για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας των δύο τρίτων που απαιτείται για να υιοθετηθεί η τροποποίηση.

2. Η Γραμματεία ανακοινώνει στα Μέρη κάθε πρόταση τροποποίησης ενενήντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύνοδο της διάσκεψης.

3. Μία τροποποίηση αρχίζει να ισχύει, για τα Μέρη που την έχουν αποδεχθεί, την εξηκοστή ημέρα αφότου τα δύο τρίτα των Μερών έχουν καταθέσει έγγραφο αποδοχής της τροποποίησης στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα. Στη συνέχεια, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει, για κάθε άλλο Μέρος, εξήντα ημέρες μετά την κατάθεση από το εν λόγω Μέρος του εγγράφου της αποδοχής της τροποποίησης.

Άρθρο XVIII Διευθέτηση των διαφορών 1. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης, θα αποτελεί το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων Μερών.

2. Εάν η διαφορά αυτή δεν δύναται να διευθετηθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, τα Μέρη δύνανται, με κοινή συμφωνία, να υποβάλλουν τη διαφορά σε διαιτησία, ιδιαίτερα στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, και τα Μέρη που έχουν υποβάλλει τη διαφορά θα δεσμεύονται από την απόφαση της διαιτησίας.

Άρθρο XIX Υπογραφή Η παρούσα σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή μέχρι τις 30 Απριλίου 1973 στην Ουάσιγκτων και, μετά από αυτή την ημερομηνία, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1974 στη Βέρνη.

Άρθρο XX Κύρωση, αποδοχή, έγκριση Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στην κυβέρνηση της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας η οποία είναι η κυβέρνηση-θεματοφύλακας.

Άρθρο XXI Προσχώρηση Η παρούσα σύμβαση παραμένει απεριόριστα ανοικτή προς προσχώρηση. Τα έγγραφα προσχώρησης κατατίθενται στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα.

Άρθρο XXII Έναρξη ισχύος 1. Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κατάθεση στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα του δέκατου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2. Για κάθε κράτος που θα κυρώσει, θα αποδεχθεί, θα εγκρίνει ή θα προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση μετά την κατάθεση του δέκατου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την κατάθεση, από το εν λόγω κράτος, του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του.

Άρθρο XXIII Επιφυλάξεις 1. Η παρούσα σύμβαση δεν δύναται να αποτελέσει το αντικείμενο γενικής επιφύλαξης. Μόνον ειδικές επιφυλάξεις είναι δυνατό να διατυπωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων XV και XVI.

2. Κάθε κράτος δύναται, μαζί με την κατάθεση των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησής του, να διατυπώσει ειδική επιφύλαξη η οποία θα αφορά:

α) κάθε είδος που αναγράφεται στα παραρτήματα I, II ή III-

β) κάθε μέρος ή κάθε προϊόν που λαμβάνεται από ζώο ή φυτό είδους που αναγράφεται στο παράρτημα III.

3. Ενόσω ένα κράτος Μέρος της παρούσας σύμβασης δεν αποσύρει την επιφύλαξη που έχει διατυπώσει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αυτό το κράτος θεωρείται σαν κράτος μη μέρος της παρούσας σύμβασης όσον αφορά το εμπόριο των ειδών, μερών ή προϊόντων που προσδιορίζονται στην εν λόγω επιφύλαξη.

Άρθρο XXIV Παραίτηση Κάθε Μέρος δύναται να παραιτηθεί από την παρούσα σύμβαση με γραπτή κοινοποίηση που απευθύνεται στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα. Η παραίτηση αρχίζει να ισχύει δώδεκα μήνες από τότε που η κυβέρνηση-θεματοφύλακας θα λάβει αυτή την κοινοποίηση.

Άρθρο XXV Θεματοφύλακας 1. Το πρωτότυπο της παρούσας σύμβασης, τα κείμενα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, ισπανική, κινεζική και ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στην κυβέρνηση-θεματοφύλακα η οποία διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα στα κράτη που την έχουν υπογράψει ή που έχουν καταθέσει έγγραφα προσχώρησης στην εν λόγω σύμβαση.

2. Η κυβέρνηση-θεματοφύλακας πληροφορεί τα κράτη που έχουν υπογράψει και προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση, καθώς και τη Γραμματεία, για τις υπογραφές, την κατάθεση των εγγράφων κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, τη διατύπωση ή απόσυρση των επιφυλάξεων, την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, τις τροποποιήσεις της και τις κοινοποιήσεις παραιτήσεων.

3. Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα σύμβαση, επικυρωμένο αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης θα διαβιβασθεί από την κυβέρνηση-θεματοφύλακα στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την καταχώρηση και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Εις πίστωση των ανωτερω οι υπογραφόμενοι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.

Έγινε στην Ουάσιγκτων, στις 3 Μαρτίου 1973.

(1) Το κείμενο με τα πλάγια γράμματα δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει ούτε έχει επικυρωθεί από τα Κράτη μέλη.

(1) (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I KAI II

Επεξηγήσεις

1. Τα είδη που αναγράφονται στα παραρτήματα αυτά περιγράφονται:

α) από την ονομασία του είδους-

β) από το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω τάξης.

2. Η σύντμηση "spp." δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης τάξης.

3. Άλλες αναφορές σε τάξεις ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για πληροφόρηση ή για ταξινόμηση.

4. Η σύντμηση "p.e." χρησιμοποιείται προς δήλωση των ειδών που πιθανόν έχουν εξαφανισθεί.

5. Ένας αστερίσκος (*), μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, σημαίνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους, ή της εν λόγω τάξης, αναγράφονται στο παράρτημα I και ότι αυτοί οι πληθυσμοί, τα υποείδη ή τα είδη εξαιρούνται από το παράρτημα II.

6. Δύο αστερίσκοι (**), μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, σημαίνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους, ή της εν λόγω τάξης, αναγράφονται στο παράρτημα II και ότι αυτοί οι πληθυσμοί, τα υποείδη ή τα είδη εξαιρούνται από το παράρτημα I.

7. Το σημείο (+) πριν από έναν αριθμό, το οποίο τίθεται μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, σημαίνει ότι μόνο οι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, αναγράφονται στο συγκεκριμένο παράρτημα ως εξής:

+201 πληθυσμός της Νοτίου Αμερικής,

+202 πληθυσμός Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν,

+203 πληθυσμός Ιταλίας,

+204 όλα τα υποείδη της Βορείου Αμερικής,

+205 πληθυσμός Ασίας,

+206 πληθυσμός Ινδίας,

+207 πληθυσμός Αυστραλίας,

+208 πληθυσμός Ιμαλαΐων,

+209 όλα τα είδη της Νέας Ζηλανδίας,

+210 πληθυσμός Χιλής,

+211 όλα τα είδη της οικογένειας στην Αμερικανική Ήπειρο,

+212 πληθυσμοί Αυστραλίας,

8. Το σημείο "-" πριν από έναν αριθμό, το οποίο τίθεται μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, σημαίνει ότι οι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη, είδη, ομάδες ειδών, ή οικογένειες του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, εξαιρούνται από το συγκεκριμένο παράρτημα ως εξής:

- 101 πληθυσμός Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν,

- 102 Panthera tigris altaica (= amurensis),

- 103 πληθυσμός Αυστραλίας,

- 104 Cathartidae,

- 105 πληθυσμός της Βορείου Αμερικής, εκτός της Γροιλανδίας,

- 106 πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

- 107 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus, και Psittacula Krameri,

- 108 πληθυσμός Παπούα-Νέας Γουϊνέας,

- 109 πληθυσμός Χιλής,

- 110 όλα τα είδη που δεν είναι σαρκώδη.

9. Το σύμβολο ">" πριν από αριθμό, το οποίο τίθεται στην ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, δηλώνει μέρη ή προϊόντα που αναφέρονται για τους σκοπούς της σύμβασης ως εξής:

> 1 χρησιμεύει για τη δήλωση των ριζών,

> 2 χρησιμεύει για τη δήλωση του ξύλου,

> 3 χρησιμεύει για τη δήλωση των κορμών.

"> ID="3">FAUNA

ΠΑΝΙΔΑ> ID="3">MAMMALIA

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ" ID="1">MONOTREMATA

Μονοτρήματα" ID="1">Tachyglossidae> ID="3">Zaglossus spp. (C 2)"" ID="1">MARSUPIALIA

Μαρσιποφόρα" ID="1" ASSV="10">Macropodidae> ID="2">Bettongia spp."> ID="2">Caloprymnus campestris p.e."> ID="3">Dendrolagus bennettianus (C 2)"> ID="3">Dendrolagus lumholtzi (C 2)"> ID="2">Dendrolagus inustus (C 2)"> ID="3">Dendrolagus ursinus(C 2)"> ID="2">Lagorchestes hirsutus"> ID="2">Lagostrophus fasciatus"> ID="2">Onychogalea frenata"> ID="2">Onychogalea lunata"> ID="1" ASSV="2">Phalangeridae> ID="3">Phalanger maculatus"> ID="3">Phalanger orientalis"> ID="1">Burramyidae> ID="3">Burrramys parvus"> ID="1">Vombatidae> ID="2">Lasiorhinus Krefftii"> ID="1" ASSV="4">Peramelidae> ID="2">Chaeropus ecaudatus p.e."> ID="2">Macrotis lagotis"> ID="2">Macrotis leucura"> ID="2">Perameles bougainville"> ID="1" ASSV="2">Dasyuridae> ID="2">Sminthopsis longicaudata"> ID="2">Sminthopsis psammophila"> ID="1">Thylacinidae> ID="2">Thylacinus cynocephalus p.e."" ID="1">INVECTIVORA

Εντομοφάγα" ID="1">Erinaceidae> ID="3">Erinaceus frontalis"" ID="1">PRIMATES Πρωτεύοντα> ID="3">PRIMATES spp.(*)"> ID="1" ASSV="7">Lemuridae> ID="2">Allocebus spp."> ID="2">Cheirogaleus spp."> ID="2">Hapalemur spp."> ID="2">Lemur spp."> ID="2">Lepilemur spp."> ID="2">Microcebus spp."> ID="2">Phaner spp."> ID="1" ASSV="3">Indriidae> ID="2">Avahi spp."> ID="2">Indri spp."> ID="2">Propithecus spp."> ID="1">Daubentoniidae> ID="2">Daubentonia madagascariensis"> ID="1" ASSV="7">Callithricidae> ID="2">Callimico goeldii"> ID="2">Callithrix aurita"> ID="2">Callithrix flaviceps"> ID="2">Leontopithecus (= Leontideus) spp."> ID="2">Saguinus bicolor"> ID="2">Saguinus leucopus"> ID="2">Saguinus oedipus (geoffroyi)"> ID="1" ASSV="7">Cebidae> ID="2">Alouatta palliata (villosa)"> ID="2">Ateles geoffroyi frontatus"> ID="2">Ateles geoffroyi panamensis"> ID="2">Brachyteles arachnoides"> ID="2">Cacajao spp."> ID="2">Chiropotes albinasus"> ID="2">Saimiri oerstedii"> ID="1" ASSV="14">Cercopithecidae> ID="2">Cercocebus galeritus galeritus"> ID="2">Cercopithecus diana (roloway)"> ID="2">Colobus badius kirkii"> ID="2">Colobus badius rufomitratus"> ID="2">Macaca silenus"> ID="2">Nasalis larvatus"> ID="2">Papio (= Mandrillus) leucophaens"> ID="2">Papio (= Mandrillus) sphinx"> ID="2">Presbytis entellus"> ID="2">Presbytis geei"> ID="2">Presbytis pileatus"> ID="2">Presbytis potenziani"> ID="2">Pygathrix memaeus"> ID="2">Simias concolor"> ID="1" ASSV="2">Hylobatidae> ID="2">Hylobates spp."> ID="2">Symphalangus syndactylus"> ID="1">Pongidae> ID="2">Pongidae spp."> ID="1">EDENTATA

Άδοντα" ID="1" ASSV="2">Myrmecophagidae> ID="3">Myrmecophaga tridactyla (C 1)"> ID="3">Tamandua tetradactyla chapadensis (C 1)"> ID="1">Bradypodidae> ID="3">Bradypus boliviensis"> ID="1">Dasypodidae> ID="2">Priodontes giganteus (= maximus)"" ID="1">PHOLIDOTA

Φωλιδωτά" ID="1" ASSV="4">Manidae> ID="3">Manis crassicaudata (C 1)"> ID="3">Manis javanica (C 1)"> ID="3">Manis pentadactyla (C 1)"> ID="2">Manis temmincki"" ID="1">LAGOMORPHA

Λαγόμορφα" ID="1" ASSV="3">Leporidae> ID="2">Caprolagus hispidus"> ID="3">Nesolagus netscheri"> ID="2">Romerolagus diazi"" ID="1">RODENTIA

Τρωκτικά" ID="1" ASSV="4">Sciuridae> ID="2">Cynomys mexicanus"> ID="3">Lariscus hosei"> ID="3">Ratufa spp."> ID="1">Heteromyidae> ID="3">Dipodomys phillipsii phillipsii"> ID="1" ASSV="7">Muridae> ID="2">Leporillus conditor"> ID="3">Notomys spp."> ID="2">Pseudomys fumeus"> ID="2">Pseudomys praeconis"> ID="3">Pseudomys shortridgei"> ID="2">Xerimys myoides"> ID="2">Zyzomys pedunculatus"> ID="1">Chinchillidae> ID="2">Chinchilla spp. + 201"" ID="1">CETACEA Κητώδη> ID="3">CETACEA spp.(*)"> ID="1" ASSV="2">Platanistidae> ID="2">Lipotas vexillifer"> ID="2">Platanista spp."> ID="1">Physetaridae> ID="2">Physeter catodon (= macrocephalus)"> ID="1" ASSV="2">Delphinidae> ID="2">Sotalia spp."> ID="2">Sousa spp."> ID="1" ASSV="2">Phocaenidae> ID="2">Neophocaena phocaenoides"> ID="2">Phocoena sinus"> ID="1">Eshrichtidae> ID="2">Eschrichtius robustus (glaucus)"> ID="1" ASSV="4">Balaenopteridae> ID="2">Balaenoptera borealis"> ID="2">Balaenoptera musculus"> ID="2">Balaenoptera physalus"> ID="2">Megaptera novaeangliae"> ID="1" ASSV="2">Balaenidae> ID="2">Balaena mysticetus"> ID="2">Eubalaena spp."> ID="1">CARNIVORA

Σαρκοφάγα" ID="1" ASSV="10">Canidae> ID="2">Canis lupus (**) + 202 Λύκος> ID="3">Canis lupus (*) - 101 Λύκος (C 2)"> ID="3">Chrysocyon brachyurus (C 2)"> ID="3">Cuon alpinus"> ID="3">Dusicyon culpaeus"> ID="3">Dusicyon fulvipes"> ID="3">Dusicyon griseus"> ID="2">Speothos venaticus"> ID="3">Vulpes cana"> ID="2">Vulpes velox hebes"> ID="1" ASSV="9">Ursidae> ID="2">Helarctos malyanus"> ID="2">Selenarctos thibetanus"> ID="2">Tremarctos ornatus"> ID="2">Ursus arctos (**) + 203> ID="3">Ursus arctos (*) + 204 Αρκούδα"> ID="2">Ursus arctos isabellinus"> ID="2">Ursus arctos nelsoni"> ID="2">Ursus arctos pruinosus"> ID="3">Ursus (= Thalarctos) maritimus (C 2)"> ID="1">Procyonidae> ID="3">Ailurus fulgens (C 2)"> ID="1" ASSV="10">Mustelidae> ID="2">Aonyx microdon Loutre a joues blaches"> ID="3">Conepatus humboldti"> ID="2">Enhydra lutris nereis"> ID="2">Lutra felina"> ID="2">Lutra longicaudis (platensis/annectens)"> ID="2">Lutra lutra Βύδρα"> ID="2">Lutra provocax"> ID="3">Lutrinae spp. (*) (C 2: Lutra enudris Lutra incarum)"> ID="2">Mustela nigripes"> ID="2">Pteronura brasiliensis"> ID="1" ASSV="8">Viverridae> ID="3">Cryptoprocta ferox"> ID="3">Cynogale bennetti (C 1)"> ID="3">Eupleres goudotii (C 1)"> ID="3">Eupleres major (C 1)"> ID="3">Fossa fossa (C 1)"> ID="3">Hemigalus derbyanus"> ID="3">Prionodon linsang (C 1)"> ID="2">Prionodon pardicolor"> ID="1">Hyaenidae> ID="2">Hyaena brunnea"> ID="1" ASSV="29">Felidae> ID="3">Feladae spp. (*) [C 2: Felis bengalensis(*)

Felis concolor (*)

Felis geoffroyi

Felis pajeros

Felis pardalis (*)

Felis serval

Felis tigrina (*)

Felis wiedii (*)

Felis yagouaroundi (*)

Felis lynx (*)

(Λύγκας)

Felis sylvestris

(Αγριόγατα)]"> ID="2">Acinonyx jubatus"> ID="2">Felis bengalensis bengalensis"> ID="2">Felis caracal (**) + 205"> ID="2">Felis concolor coryi"> ID="2">Felis concolor costaricensis"> ID="2">Felis concolor cougar"> ID="2">Felis jacobita"> ID="2">Felis marmorata"> ID="2">Felis nigripes"> ID="2">Felis pardalis mearnsi"> ID="2">Felis pardalis mitis"> ID="2">Felis planiceps"> ID="2">Felis rubiginosa (**) + 206"> ID="2">Felis (Lynx) rufa escuinapae"> ID="2">Felis temmincki"> ID="2">Felis tigrina oncilla"> ID="2">Felis wiedii nicaraguae"> ID="2">Felis wiedii salvinia"> ID="2">Felis yagouaroundi cacomitli"> ID="2">Felis yagouaroundi fossata"> ID="2">Felis yagouaroundi panamensis"> ID="2">Felis yagouaroundi tolteca"> ID="2">Neofelis nebulosa"> ID="2">Panthera leo persica"> ID="2">Panthera onca"> ID="2">Panthera pardus"> ID="2">Panthera tigris (**) - 102"> ID="2">Panthera uncia"" ID="1">PINNIPEDIA

Πτερυγιόποδα" ID="1">Otariidae> ID="3">Arctocephalus spp. (*)"> ID="2">Arctocephalus townsandi"> ID="1" ASSV="3">Phocidae> ID="3">Mirounga angustirostris (C 1)"> ID="3">Mirounga leonina (C 1)"> ID="2">Monachus spp."" ID="1">TUBULIDENTATA

Σωληνόδοντα" ID="1">Orycteropodidae> ID="3">Orycteropus afer"" ID="1">PROBOSCIDEA

Προβοσκιδωτά" ID="1">Elephantidae> ID="2">Elephas maximus"> ID="3">Loxodonta africana"" ID="1">SIRENIA

Σειρηνώδη" ID="1">Dugongidae> ID="2">Dugong dugon (**) - 103> ID="3">Dugong dugon (*) + 207 (C 1)"> ID="1" ASSV="3">Trichechidae> ID="2">Trichechus inunguis"> ID="2">Trichechus manatus"> ID="3">Trichechus senegalensis (C 1)"" ID="1">PERISSODACTYLA

Περιττοδάκτυλα" ID="1" ASSV="7">Equidae> ID="2">Equus grevyi"> ID="3">Equus hemionus (*) (C 1)"> ID="2">Equus hemionus khur"> ID="2">Equus przewalskii"> ID="3">Equus zerba hartmannae (C 1)"> ID="2">Equus zerba zerba"> ID="1" ASSV="4">Tapiridae> ID="2">Tapirus bairdii"> ID="2">Tapirus indicus"> ID="2">Tapirus pinchaque"> ID="3">Tapirus terrestris (C 1)"> ID="1">Rhinocerotidae> ID="2">Rhinocerotidae spp."" ID="1">ARTIODACTYLA

Αρτιοδάκτυλα" ID="1" ASSV="2">Suidae> ID="2">Babyrousa babyrussa"> ID="2">Sus salvanius"> ID="1">Hippopotamidae> ID="3">Choeropsis liberiensis (C 2)"> ID="1" ASSV="2">Camelidae> ID="3">Lama guanicoe"> ID="2">Vicugna vicugna"> ID="1" ASSV="16">Cervidae> ID="2">Axis (= Hyelaphus) calamianensis"> ID="2">Axis (= Hyelaphus) kuhli"> ID="2">Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus"> ID="2">Blastocerus dichotomus"> ID="2">Cervus duvauceli"> ID="3">Cervus elaphus bactrianus"> ID="2">Cervus elaphus hanglu"> ID="2">Cervus eldi"> ID="2">Dama mesopotamica"> ID="2">Hippocamelus antisensis"> ID="2">Hippocamelus bisulcus"> ID="3">Moschus spp.(*)"> ID="2">Moschus moschiferus (**) + 208"> ID="2">Ozotoceros bezoarticus"> ID="3">Pudu mephistophiles (C 2)"> ID="2">Pudu pudu"> ID="1" ASSV="3">Antilocapridae> ID="3">Antilocapra americana mexicana (C 1)"> ID="2">Antilocapra americana peninsularis"> ID="2">Antilocapra americana sonoriensis"> ID="1" ASSV="28">Bovidae> ID="3">Addax nasomaculatus"> ID="2">Bison bison athabascae"> ID="2">Bos gaurus"> ID="2">Bos (grunniens) mutus"> ID="2">Bubalus (= Anoa) depressicornis"> ID="2">Bubalus (= Anoa) mindorensis"> ID="2">Bubalus (= Anoa) quarlesi"> ID="3">Capra falconeri (*) (C 1)"> ID="2">Capra falconeri chiltanensis"> ID="2">Capra falconeri jerdoni"> ID="2">Capra falconeri megaceros"> ID="2">Capricornis sumatraensis"> ID="3">Cephalophus monticola"> ID="3">Damaliscus dorcas dorcas"> ID="3">Hippotragus equinus"> ID="2">Hippotragus niger variani"> ID="3">Kobus leche"> ID="2">Nemorhaedus goral"> ID="2">Novidos (= Bos) sauveli"> ID="3">Oryx (tao) dammah (C 1)"> ID="2">Oryx Leucoryx"> ID="3">Ovis ammon (*) (C 2)"> ID="2">Ovis ammon hodgsoni"> ID="3">Ovis canadensis"> ID="2">Ovis orientalis ophion"> ID="2">Ovis vignei"> ID="2">Pangholops hodgsoni"> ID="2">Rupicapra rupicapra ornata"> ID="3">AVES

ΠΤΗΝΑ" ID="1">RHEIFORMES" ID="1" ASSV="2">Rheidae> ID="2">Pterochenia pennata"> ID="3">Rhea americana albescens"" ID="1">TINAMIFORMES" ID="1" ASSV="4">Tinamidae> ID="3">Rhynchotus rufescens maculicollis"> ID="3">Rhynchotus rufescens pallescens"> ID="3">Rhynchotus rufescens rufescens"> ID="2">Tinamus solitarius"" ID="1">SPHENISCIFORMES" ID="1">Spheniscidae> ID="3">Spheniscus demersus (C 1)"" ID="1">PODICIPEDIFORMES" ID="1">Podicipedidae

Πυγοποδόμορφα> ID="2">Podilymbus gigas"" ID="1">PROCELLARIIFORMES" ID="1">Diomedeidae> ID="2">Diomedea albatrus"" ID="1">PELECANIFORMES

Πελεκανόμορφα" ID="1">Pelecanidae> ID="3">Pelecanus crispus (C 1)

Αργυροπελεκάνος"> ID="1">Sulidae> ID="2">Sula abbotti"> ID="1">Fregatidae> ID="2">Fregata andrewsi"" ID="1">CICONIIFORMES

Πελαργόμορφα" ID="1" ASSV="2">Ciconiidae> ID="2">Ciconia ciconia boyciana"> ID="3">Ciconia nigra (C 1)

Μαυροπελαργός"> ID="1" ASSV="4">Threskiornithidae> ID="3">Geronticus calvus"> ID="2">Geronticus eremita"> ID="2">Nipponia nippon"> ID="3">Platealea leucorodia (C 1) Χουλιαρομύτα"> ID="1" ASSV="4">Phoenicopteridae"> ID="3">Phoenicoparrus andinus (C 1)"> ID="3">Phoenicoparrus jamesi (C 1)"> ID="3">Phoenicopterus ruber chilensis (C 1)"> ID="3">Phoenicopterus ruber ruber (C 1)"" ID="1">ANSERIFORMES

Χηνόμορφα" ID="1" ASSV="17">Anatidae> ID="3">Anas aucklandica aucklandica (C 2)"> ID="3">Anas aucklandica chlorotis (C 2)"> ID="2">Anas aucklandica nesiotis"> ID="3">Anas bernieri (C 2)"> ID="2">Anas laysanensis"> ID="2">Anas oustaleti"> ID="3">Anser albifrons gambelli"> ID="2">Branta canadensis leucopareia"> ID="3">Branta ruficollis (C 1)

Χήνα κοκκινόλαιμη"> ID="2">Brana sandvicensis"> ID="2">Cairina scutulata"> ID="3">Coscoroba coscoroba (C 1)"> ID="3">Cygnus bewickii jankowskii (C 1)"> ID="3">Cygnus melancoryphus"> ID="3">Dendrocygna arborea"> ID="2">Rhodonessa caryophyllacea p.e."> ID="3">Sarkidiornis melanotos"" ID="1">FALCONIFORMES Ιερακόμορφα> ID="3">FALCONIFORMES spp. (*) - 104 (C 1)"> ID="1" ASSV="2">Cathartidae> ID="2">Gymnogyps californianus"> ID="2">Vultur gryphus"> ID="1" ASSV="6">Accipitridae> ID="2">Aquila heliaca Βασιλαετός"> ID="2">Chondrohierax wilsonii"> ID="2">Haliaeetus albicilla"> ID="2">Haliaeetus leucocephalus Θαλασσαετός"> ID="2">Harpia harpyja"> ID="2">Pithecophaga jefferyi"> ID="1" ASSV="5">Falconidae> ID="2">Falco araea"> ID="2">Falco newtoni aldabranus"> ID="2">Falco peregrinus (peligrinoides/babylonicus) Πετρίτης"> ID="2">Falco punctatus"> ID="2">Falco rusticolus (**) - 105"> ID="1">GALLIFORMES

Ορνιθόμορφα" ID="1" ASSV="3">Magapodiidae> ID="2">Macrocephalon maleo"> ID="3">Megapodius freycinet abbotti"> ID="3">Megapodius freycinet nicobariensis"> ID="1" ASSV="6">Cracidae> ID="2">Crax blumenbachii"> ID="2">Mitu mitu mitu"> ID="2">Oreophasis darbianus"> ID="2">Penelope albipennis"> ID="2">Pipile jacutinga"> ID="2">Pipile pipile pipile"> ID="1" ASSV="2">Tetraonidae> ID="3">Lyrurus mlokosiewiczi"> ID="2">Tympanuchus cupido attwateri"> ID="1" ASSV="30">Phasianidae> ID="3">Argusianus argus"> ID="2">Catraeus wallichii"> ID="2">Colinus virginianus ridgwayi"> ID="2">Crossoptilon crossoptilon"> ID="2">Crossoptilon mantchuricum"> ID="3">Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106 (C 1)"> ID="3">Cyrtonyx montezumae montezumae (C 1)"> ID="3">Francolinus ochropectus (C 1)"> ID="3">Francolinus swierstrai (C 1)"> ID="3">Gallus sonneratii (C 1)"> ID="3">Ithaginis cruentus (C 1)"> ID="2">Lophophorus impejanus"> ID="2">Lophophorus lhuysii"> ID="2">Lophophorus sclateri"> ID="2">Lophura edwardsi"> ID="2">Lophura imperialis"> ID="2">Lophura swinhoii"> ID="3">Pavo muticus"> ID="3">Polyplectron bicalcaratum (C 1)"> ID="2">Polyplectron emphanum"> ID="3">Polyplectron germaini (C 1)"> ID="3">Polyplectron malacense (C 1)"> ID="2">Syrmaticus ellioti"> ID="2">Syrmaticus humiae"> ID="2">Syrmaticus mikado"> ID="2">Tetraogallus caspius"> ID="2">Tetraogallus tibetanus"> ID="2">Tragopan blythii"> ID="2">Tragopan caboti"> ID="2">Tragopan melanocephalus"" ID="1">GRUIFORMES

Γερανόμορφα" ID="1">Turnicidae> ID="3">Turnix melanogaster"> ID="1">Pedionomidae> ID="3">Pedionomus torquatus"> ID="1" ASSV="10">Gruidae> ID="3">Balearica regulorum"> ID="2">Grus americana"> ID="2">Grus canadensis nesiotes"> ID="3">Grus canadensis pratensis (C 1)"> ID="2">Grus canadensis pulla"> ID="2">Grus japonensis"> ID="2">Grus lecogeranus"> ID="2">Grus monacha"> ID="2">Grus nigricollis"> ID="2">Grus vipio"> ID="1" ASSV="2">Rallidae> ID="3">Gallirallus australis hectori (C 2)"> ID="2">Tricholimnas sylvestris"> ID="1">Rhynochetidae> ID="2">Rhynochetos jubatus"> ID="1" ASSV="4">Otididae> ID="2">Chlamydotis undulata"> ID="2">Choriotis nigriceps"> ID="2">Eupodotis bengalensis"> ID="3">Otis tarda (C 1) Αγριόγαλος"" ID="1">CHARADRIIFORMES Χαραδριόμορφα" ID="1" ASSV="4">Scolopacidae> ID="2">Numenius borealis"> ID="3">Numenius minutus"> ID="3">Numenius tenuirostris (C 1) Λεπτομύτα"> ID="2">Tringa guttifer"> ID="1" ASSV="2">Laridae> ID="3">Larus brunnicephalus (C 1)"> ID="2">Larus relictus"" ID="1">COLUMBIFORMES Περιστερόμορφα" ID="1" ASSV="6">Columbidae> ID="2">Caloenas nicobarica"> ID="2">Ducula mindorensis"> ID="3">Gallicolumba luzonica (C 2)"> ID="3">Goura cristata (C 1)"> ID="3">Goura scheepmakeri (C 1)"> ID="3">Goura victoria"" ID="1">PSITTACIFORMES Παπαγαλόμορφα> ID="3">PSITTACIFORMES spp. - 107

(C 2: Psittacidae spp. - 107)"> ID="1" ASSV="29">Psittacidae> ID="2">Amazona arausiaca"> ID="2">Amazona barbadensis"> ID="2">Amazona brasiliensis"> ID="2">Amazona guildingii"> ID="2">Amazona imperialis"> ID="2">Amazona leucocephala"> ID="2">Amazona pretrei pretrei"> ID="2">Amazona rhodocorytha"> ID="2">Amazona versicolor"> ID="2">Amazona vinacea"> ID="2">Amazona vittata"> ID="2">Anodorhynchus glaucus p.e."> ID="2">Anodorhynchus leari"> ID="2">Aratinga guaruba"> ID="2">Cyanopsitta spixii"> ID="2">Cyanoramphus auriceps forbesi"> ID="2">Cyanoramphus novaezelandiae"> ID="2">Cyclopsitta (= Opopsitta) diophtalma coxeni"> ID="2">Geopsittacus occidentalis p.e."> ID="2">Neophema chrysogaster"> ID="2">Pezoporus wallicus"> ID="2">Pionopsitta pileata"> ID="2">Psephotus chrysopterygius"> ID="2">Psephotus pulcherrimus p.e."> ID="2">Psittacula krameri echo"> ID="2">Psittacus erithacus princeps"> ID="2">Pyrrhura cruentata"> ID="2">Rhynchopsitta spp."> ID="2">Strigops habroptilus"> ID="1">CUCULIFORMES Κοκκυγόμορφα" ID="1" ASSV="2">Musophagidae> ID="3">Gallirex porphyreolophus (C 1)"> ID="3">Tauraco corythaix (C 1)"" ID="1">STRIGIFORMES Γλαυκόμορφα> ID="3">STRIGIFORMES spp. (*) (C 1)"> ID="1">Tytonidae> ID="2">Tyto soumagnei"> ID="1" ASSV="4">Strigidae> ID="2">Anthene blewitti"> ID="2">Ninox novaesseelandiae royana"> ID="2">Ninox squamipila natalis"> ID="2">Otus gurneyi"> ID="1">APODIFORMES" ID="1">Trochilidae> ID="2">Ramphodon dohrnii"" ID="1">TROGONIFORMES" ID="1" ASSV="2">Trogonidae> ID="2">Pharomachrus mocinno costaricensis"> ID="2">Pharomachrus mocinno mocinno"" ID="1">CORACIIFORMES Κορακόμορφα" ID="1" ASSV="6">Bucerotidae> ID="3">Aceros narcondami (C 1)"> ID="3">Buceros bicornis (*) (C 1)"> ID="2">Buceros bircornis homrai"> ID="3">Buceros hydrocorax hydrocorax (C 1)"> ID="3">Buceros rhinoceros rhinoceros (C 1)"> ID="2">Rhinoplax vigil"" ID="1">PICIFORMES

Δρυοκαλαπτόμορφα" ID="1" ASSV="3">Picidae> ID="2">Campephilus imperialis"> ID="2">Dryocopus javensis richardsi"> ID="3">Picus squamatus flavirostris (C 1)"" ID="1">PASSERIFORMES

Στρουθόμορφα" ID="1" ASSV="2">Pittidae> ID="3">Pitta brachyura nympha (C 2)"> ID="2">Pitta kochi"> ID="1" ASSV="4">Cotingidae> ID="2">Cotinga maculata"> ID="3">Rupicola peruviana (C 2)"> ID="3">Rupicola rupicola (C 2)"> ID="2">Xipholena atropurpurea"> ID="1">Atrichornithidae> ID="2">Atrichornis clamosa"> ID="1">Hirundinidae> ID="3">Pseudochelidon sirintarae (C 1)"> ID="1" ASSV="6">Muscicapidae> ID="2">Dasyornis brachypterus longirostris p.e."> ID="2">Dasyornis broadbenti littoralis p.e."> ID="3">Muscicapa ruecki"> ID="2">Picathartes gymnocephalus"> ID="2">Picathartes oreas"> ID="3">Psophodes nigrogularis (C 2)"> ID="1">Zosteropidae> ID="2">Zosterops albogularis"> ID="1">Meliphagidae> ID="2">Meliphaga cassidix"> ID="1">Fringillidae> ID="2">Spinus cucullatus"> ID="3">Spinus yarrellii"> ID="1">Estrildidae> ID="3">Emblema oculata"> ID="3">Poephila cincta cincta"> ID="1">Sturnidae> ID="2">Leucopsar rothschildi"> ID="1">Paradisaeidae> ID="3">Paradisaeidae spp. (C 1)"> ID="3">REPTILIA ΕΡΠΕΤΑ" ID="1">TESTUDINATA" ID="1">Dermatemytidae> ID="3">Dermatemys mawii"> ID="1" ASSV="7">Emydidae> ID="2">Batagur baska"> ID="3">Clemmys muhlembergi"> ID="2">Geoclemys (= Damonia) hamiltonii"> ID="2">Geomyda (= Nicoria) tricarinata"> ID="2">Kachuga tecta tecta"> ID="2">Morenia ocellata"> ID="2">Terrapene coahuila"> ID="1" ASSV="6">Testudinidae> ID="3">Testudinidae spp. (*) (C 2)

(C 1: Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata)"> ID="2">Geochelone (= Testudo) elephantopus"> ID="2">Geochelone (= Testudo) radiata"> ID="2">Geochelone (= Testudo) yniphora"> ID="2">Geopherus flavomarginatus"> ID="2">Psammobates (= Testudo) geometrica"> ID="1">Cheloniidae> ID="2">Cheloniidae spp."> ID="1">Dermochelyidae> ID="2">Dermochelys coriacea"> ID="1" ASSV="5">Trionychidae> ID="2">Lissemys punctata punctata"> ID="2">Trionyx ater"> ID="2">Trionyx gangeticus"> ID="2">Trionyx hurum"> ID="2">Trionyx nigricans"> ID="1">Pelamedusidae> ID="3">Podocnemis spp. (C 2)"> ID="1">Chelidae> ID="2">Pseudemydura umbrina"" ID="1">CROCODYLIA" ID="1" ASSV="5">Alligatoridae> ID="3">Alligatoridae spp. (*) (C 2)"> ID="2">Alligator sinensis"> ID="2">Caiman crocodilus apaporiensis"> ID="2">Caiman latirostris"> ID="2">Melanosuchus niger"> ID="1" ASSV="13">Crocodylidae> ID="3">Crocodylidae spp. (*) (C 2)"> ID="2">Crocodylus acutus"> ID="2">Crocodylus cataphractus"> ID="2">Crocodylus intermedius"> ID="2">Crocodylus moreletii"> ID="2">Crocodylus niloticus"> ID="2">Crocodylus novaeguineae mindorensis"> ID="2">Crocodylus palustris"> ID="2">Crocodylus porosus (**) - 108"> ID="2">Crocodylus rhombifer"> ID="2">Crocodylus siamensis"> ID="2">Osteolaemvs tetraspis"> ID="2">Tomistoma schlegelii"> ID="1">Gavialidae> ID="2">Gavialis gangeticus"" ID="1">RHYNCHOCEPHALIA" ID="1">Sphenodontidae> ID="2">Sphenodon punctatus"" ID="1">SAURIA" ID="1" ASSV="2">Gekkonidae> ID="3">Cyrtodactylus serpensinsula"> ID="3">Phelsuma spp. (C 2)"> ID="1">Pygopodidae> ID="3">Paradelma orientalis"> ID="1">Agamidae> ID="3">Uromastyx spp. (C 2)"> ID="1">Chamaeleonidae> ID="3">Chamaeleo spp. (C 1: Chamaeleo Chamaeleon)"> ID="1" ASSV="6">Iguanidae> ID="3">Amblyrhynchus cristatus (C 2)"> ID="3">Conolophus spp. (C 2)"> ID="2">Brachylophus spp."> ID="2">Cyclura spp."> ID="3">Iguana spp."> ID="3">Phrynosoma coronatum blainvillei"> ID="1" ASSV="2">Cordylidae> ID="3">Cordylus spp."> ID="3">Pseudocordylus spp."> ID="1" ASSV="4">Teiidae> ID="3">Chemidophorus hyperythrus (C 1)"> ID="3">Crocodilurus lacertinus"> ID="3">Dracaena guianensis"> ID="3">Tupinambis spp."> ID="1">Helodermatidae> ID="3">Heloderma spp. (C 1)"> ID="1" ASSV="5">Varanidae> ID="3">Varanus spp. (*) (C 2)"> ID="2">Varanus bengalensis"> ID="2">Varanus flavescens"> ID="2">Varanus griseus"> ID="2">Varanus komodoensis"" ID="1">SERPENTES" ID="1" ASSV="8">Boidae> ID="3">Boidae spp. (*) [C 2: Constrictor (= Boa)

constrictor

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus]"> ID="2">Acrantophis spp."> ID="2">Boleyria spp."> ID="2">Casarea spp."> ID="2">Epicrates inornatus"> ID="2">Epicrates subflavus"> ID="2">Python molurus molurus"> ID="2">Sanzinia madagascariensis"> ID="1" ASSV="4">Calubridae> ID="3">Cyclagras gigas"> ID="3">Elachistodon westermanni"> ID="3">Pseudoboa cloelia"> ID="3">Thamnophis elegans hammondi"> ID="3">AMPHIBIA

ΑΜΦΙΒΙΑ" ID="1">URODELA" ID="1" ASSV="2">Cryptobranchidae> ID="2">Andrias (= Megalobactrachus) davidianus"> ID="2">Andrias (= Megalobatrachus) japonicus"> ID="1" ASSV="3">Ambystomidae> ID="3">Ambystoma dumerilii"> ID="3">Ambystoma lermaensis"> ID="3">Ambystoma mexicanum"" ID="1">SALIENTIA" ID="1" ASSV="4">Bufonidae> ID="2">Bufo periglenes"> ID="3">Bufo retiformis"> ID="2">Bufo superciliaris"> ID="2">Nectophrynoides spp."> ID="1">Atelopodidae> ID="2">Atelopus varius zeteki"> ID="3">PISCES

ΨΑΡΙΑ" ID="1">COELACANTHIFORMES" ID="1">Coelacanthidae> ID="3">Latimeria chaluminae"" ID="1">CERATODIFORMES" ID="1">Ceratodidae> ID="3">Neoceratodus forsteri"" ID="1">ACIPENSERIFORMES" ID="1" ASSV="4">Acipenseridae> ID="2">Acipenser brevirostrum"> ID="3">Acipenser fulvescens"> ID="3">Acipenser ocyrhynchus"> ID="3">Acipenser sturio"" ID="1">OSTEOGLOSSIFORMES" ID="1" ASSV="2">Osteoglossidae> ID="3">Arapaima gigas"> ID="2">Scleropages formosus"" ID="1">SALMONIFORMES" ID="1" ASSV="3">Salmonidae> ID="2">Coregonus alpenae"> ID="3">Salmo chrysogaster"> ID="3">Stenodus leucichthys leucichthys"" ID="1">CYPRINIFORMES" ID="1" ASSV="3">Cyprinidae> ID="3">Caecobarbus geertsi"> ID="3">Plagopterus argentissimus"> ID="2">Probarbus jullieni"> ID="1" ASSV="2">Catastomidae> ID="2">Chamistes cujus"> ID="3">Ptychocheilus lucius"" ID="1">SILURIFORMES" ID="1">Schilbeidae> ID="2">Pangasianodon gigas"" ID="1">ATHERINIFORMES" ID="1" ASSV="5">Cyprinodontidae> ID="3">Cynolebias constanciae"> ID="3">Cynolebias marmoratus"> ID="3">Cynolebias minimus"> ID="3">Cynolebias opalescens"> ID="3">Cynolebias splendens"> ID="1">Poeciliidae> ID="3">Xiphophorus couchianus"" ID="1">PERCIFORMES" ID="1">Percidae> ID="2">Stizostedion vitreum glaucum"> ID="1">Sciaenidae> ID="2">Cynoscion macdonaldi"> ID="3">MOLLUSCA

ΜΑΛΑΚΙΑ" ID="1">ANISOMYARIA" ID="1">Mytilidae> ID="3">Mytilus chorus"" ID="1">NAIADOIDA" ID="1" ASSV="31">Unionnidae> ID="2">Conradilla caelata"> ID="3">Cyprogenia aberti"> ID="2">Dromus dromas"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum"> ID="3">Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) turgidula"> ID="2">Epioblasma (= Dysnomia) walkeri"> ID="2">Fusconaia cuneolus"> ID="2">Fusconaia edgariana"> ID="3">Fusconaia subrotunda"> ID="3">Lampsilis brevicula"> ID="2">Lampsilis higginsi"> ID="2">Lampsilis orbiculata orbiculata"> ID="2">Lampsilis satura"> ID="2">Lampsilis virescens"> ID="3">Lexingtonia dolabelloides"> ID="2">Plethobasis cicatricosus"> ID="2">Plethobasis cooperianus"> ID="2">Pleurobema plenum"> ID="2">Potamilus (= Proptera) capax"> ID="2">Quadrula intermedia"> ID="2">Quadrula sparsa"> ID="2">Toxolasma (= Carunculina) cylindrella"> ID="2">Unio (Megalonaias/?/) nickliniana"> ID="2">Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis"> ID="2">Villosa (= Micromya) trabalis"" ID="1">STYLOMMATOPHORA" ID="1">Cameanidae> ID="3">Pupustyla (= Papuina) pulcherrima"> ID="1">Paryphantidae> ID="3">Paryphanta spp. + 209"" ID="1">PROSOBRANCHIA" ID="1" ASSV="12">Hydrobiidae> ID="3">Coahuilix hubbsi"> ID="3">Cochliopina milleri"> ID="3">Durangonella coahuilae"> ID="3">Mexipyrgus carranzae"> ID="3">Mexipyrgus churinceanus"> ID="3">Mexipyrgus escobedae"> ID="3">Mexipyrgus lugoi"> ID="3">Mexipyrgus mojarralis"> ID="3">Mexithauma multilineatus"> ID="3">Mexipyrgus quadripaludium"> ID="3">Nymphophilus minckleyi"> ID="3">Paludiscala caramba"> ID="3">INSECTA

ΕΝΤΟΜΑ" ID="1">LEPIDOPTERA" ID="1" ASSV="4">Papilionidae> ID="3">Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera) (C 1)"> ID="3">Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) (C 1)"> ID="3">Troides spp. (sensu D'Abrera) (C 1)"> ID="3">Parnassius apollo (C 1)"> ID="3">ANTHOZOA" ID="1">Antipatharia> ID="3">Antipatharia spp. (C 2)" ID="3">FLORA

ΧΛΩΠΙΔΑ" ID="1" ASSV="2">APOCYNACEAE> ID="2">Pachypodium spp."> ID="2">Pachypodium mamagnamum"> ID="1" ASSV="2">ARACEAE> ID="2">Alocasia sanderiana"> ID="2">Alocasia zebrina"> ID="1">ARALIACEAE> ID="3">Panax quinquefolius > 1"> ID="1">ARAUCARIACEAE> ID="2">Araucaria araucana (**) + 210> ID="3">Araucaria araucana (*) - 109 > 2"> ID="1" ASSV="2">ASCLEPIADACEAE> ID="3">Ceropegia spp."> ID="3">Frerea indica"> ID="1">BYELIDACEAE> ID="3">Byblis spp."> ID="1" ASSV="8">CACTACEAE> ID="3">CACTACEAE spp. (*) + 211"> ID="2">Ariocarpus agavoides"> ID="2">Ariocarpus scapharostrus"> ID="2">Aztekium ritteri"> ID="2">Echinocereus lindsayi"> ID="2">Obregonia denegrii"> ID="2">Pelecyphora aselliformis"> ID="2">Pelecyphora strobiliformis> ID="3">Rhipsalis spp."> ID="1">CARYOCARACEAE> ID="2">Caryocar costaricense"> ID="1" ASSV="4">CARYOPHYLLACEAE> ID="2">Gymnocarpos przewalskii"> ID="2">Melandrium mongolicus"> ID="2">Silene mongolica"> ID="2">Stellaria pulvinata"> ID="1">CEPHALOTACEAE> ID="3">Cephalotus follicularis"> ID="1">CHLOANTHACEAE> ID="3">CHLOANTHACEAE spp. + 212"> ID="1">COMPOSITAE> ID="3">Saussurea lappa > 1"> ID="1" ASSV="2">CUPRESSACEAE> ID="2">Fitzroya cupressoides"> ID="2">Pilgerodendron uviferum"> ID="1">CYATHEACEAE> ID="3">CYATHEACEAE spp. > 3"> ID="1" ASSV="2">CYCADACEAE> ID="3">CYCADACEAE spp. (*)"> ID="2">Microcycas calocoma"> ID="1">DICKSONIACEAE> ID="3">DICKSONIACEAE spp. > 3"> ID="1">DIDIEREANCEAE> ID="3">DIDIEREACEAE spp."> ID="1">DIOSCOREACEAE> ID="3">Dioscorea deltoidea > 1"> ID="1">EUPHORBIACEAE> ID="3">Euphorbia spp. - 110 Γαλατσίδες"> ID="1">FAGACEAE> ID="3">Quercus copeyensis > 2"> ID="1">GENTIANACEAE> ID="2">Prepusa hookeriana"> ID="1" ASSV="2">HAEMODORACEAE> ID="3">Anigozanthos spp."> ID="3">Macropidia fuliginosa"> ID="1">HUMIRIACEAE> ID="2">Vantanea barbourii"> ID="1">JUGLANDACEAE> ID="2">Engelhardtia pterocarpa"> ID="1" ASSV="5">LEGUMINOSAE> ID="2">Ammopiptanthus mongolicum"> ID="2">Cynometra hemitomophylla"> ID="2">Platymiscium pleiostachyum"> ID="2">Tachigalia versicolor"> ID="3">Thermopsis mongolica"> ID="1" ASSV="6">LILIACEAE> ID="3">Aloe spp. (*) Αλόες"> ID="2">Aloe albida"> ID="2">Aloe pillansii"> ID="2">Aloe polyphylla"> ID="2">Aloe thorncropftii"> ID="2">Aloe vossii"> ID="1">MELASTOMATACEAE> ID="2">Lavoisiera itambana"> ID="1" ASSV="2">MELIACEAE> ID="2">Guarea longipetiola"> ID="3">Swietenia humilis > 2"> ID="1">MORACEAE> ID="2">Batocarpus costaricensis"> ID="1">MYRTACEAE> ID="3">Verticordia spp."> ID="1">NEPENTHACEAE> ID="2">Nepenthes rajali"> ID="1" ASSV="10">ORCHIDACEAE> ID="3">ORCHIDACEAE spp. (*) (C 1: 106 species) Ορχιδέες"> ID="2">Cattleya skinneri"> ID="2">Cattleya trianae"> ID="2">Didiciea cunninghamii"> ID="2">Laelia jongheana"> ID="2">Laelia lobata"> ID="2">Lycaste virginalis var. alba"> ID="2">Peristeria elata"> ID="2">Renanthera imschootiana"> ID="2">Vancia coerulea"> ID="1" ASSV="6">PALMAE> ID="3">Areca ipot"> ID="3">Chrysalidocarpus decipiens"> ID="3">Chrysalidocarpus lutescens"> ID="3">Neodypsis decaryi"> ID="3">Phoenix hanceana var. philippinensis"> ID="3">Zalacca clemensiana"> ID="1" ASSV="2">PINACEAE> ID="2">Abies guatemalensis"> ID="2">Abies nebrodensis"> ID="1" ASSV="2">PODOCARPACEAE> ID="2">Podocarpus costalis"> ID="2">Podocarpus parlatorei"> ID="1">PORTULACACEAE> ID="3">Anacampseros spp."> ID="1">PRIMULACEAE> ID="3">Cyclamen spp. Κυκλάμινο [C 1: Cyclamen graecum

(incl. Cyclamen mindleri)

Cyclamen creticum

Cyclamen balearicum

Cyclamen persicum

C 2: Cyclamen hederifolium

(Cyclamen neapolitanum)

Cyclamen purpurascens

(Cyclamen europaeum auct.)

Cyclamen repandum

(Cyclamen vernale)]"> ID="1" ASSV="7">PROTEACEAE> ID="3">Banksia spp."> ID="3">Conospermum spp."> ID="3">Dryandra formosa"> ID="3">Dryandra polycephala"> ID="2">Orothamnus zeyheri"> ID="2">Protea odorata"> ID="3">Xylomelum spp."> ID="1">RUBIACEAE> ID="2">Balmea stormae"> ID="1" ASSV="3">RUTACEAE> ID="3">Boronia spp."> ID="3">Crowea spp."> ID="3">Geleznowia verrucosa"> ID="1">SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)> ID="2">Ribes sardoum"> ID="1">SOLANACEAE> ID="3">Solanum sylvestre"> ID="1" ASSV="2">STANGERIACEAE> ID="3">STANGERIACEAE spp. (*)"> ID="2">Stangeria eriopus"> ID="1">STERCULIACEAE> ID="3">Basiloxylon excelsum > 2"> ID="1">THYMELAEACEAE> ID="3">Pimelea physodes"> ID="1">ULMACEAE> ID="2">Celtis aetnensis"> ID="1">VERBENACEAE> ID="3">Caryopteris mongolica"> ID="1" ASSV="2">WELWITSCHIACEAE> ID="3">WELWITSCHIACEAE spp. (*)"> ID="2">Welwitschia bainesii"> ID="1" ASSV="2">ZAMIACEAE> ID="3">ZAMIACEAE spp. (*)"> ID="2">Encephalartos spp."> ID="1">ZINGIBERACEAE> ID="2">Hedychium philippinense"> ID="1">ZYGOPHYLLACEAE> ID="3">Guaiacum sanctum > 2">

(1) Οι ενδείξεις "(C 1)" ή "(C 2)", που τίθενται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης τάξης, σημαίνουν ότι ένα ή περισσότερα υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, αναγράφονται στο παράρτημα Γ τμήμα 1 ή τμήμα 2 του κανονισμού. (2) Οι λατινικές ονομασίες μεταφράζονται ενδεικτικά.

(1) (2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επεξηγήσεις

1. Τα είδη που αναγράφονται στο παρόν παράρτημα περιγράφονται:

α) από την ονομασία του είδους-

β) από το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη τάξη ή σε ορισμένο τμήμα της εν λόγω τάξης.

2. Η σύντμηση "spp." δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης τάξης.

3. Άλλες αναφορές σε τάξεις ανώτερες από τα είδη χρησιμεύουν μόνον για πληροφόρηση ή ταξινόμηση.

4. Ο αστερίσκος (*), μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, σημαίνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, αναγράφονται στο παράρτημα I και ότι αυτοί οι πληθυσμοί, τα υποείδη ή τα είδη εξαιρούνται από το παράρτημα III.

5. Δύο αστερίσκοι (**), μετά την ονομασία είδους ή ανώτερης τάξης, σημαίνουν ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, αναγράφονται στο παράρτημα II και ότι αυτοί οι πληθυσμοί, τα υποείδη ή τα είδη εξαιρούνται από το παράρτημα III.

6. Τα ονόματα των κρατών που τοποθετούνται μετά τις ονομασίες των ειδών ή άλλων τάξεων είναι αυτά των Μερών που έχουν εγγράψει τα εν λόγω είδη ή τις εν λόγω τάξεις στο παρόν παράρτημα.

7. Κάθε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή μή, που ανήκει σε είδος ή άλλη τάξη που αναφέρεται στο παρόν παράρτημα, καλύπτεται από τις διατάξεις της σύμβασης, όπως επίσης κάθε μέρος ή προϊόν που προέρχεται από αυτά και αναγνωρίζεται εύκολα.

"> ID="3">FAUNA

ΠΑΝΙΔΑ> ID="3">MAMMALIA

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ" ID="1">CHIROPTERA

Χειρόπτερα" ID="1">Phyllostomatidae> ID="2">Vampyrops lineatus> ID="3">Ουρουγουάη"" ID="1">EDENTATA

Άδοντα" ID="1">Myrmecophagidae> ID="2">Tamandua tetradactyla (**)> ID="3">Γουατεμάλα"> ID="1" ASSV="2">Bradypodidae> ID="2">Bradypus griseus> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="2">Choloepus hoffmanni> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="1" ASSV="2">Dasypodidae> ID="2">Cabassous centalis> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="2">Cabassous gymnurus (tatouay)> ID="3">Ουρουγουάη"" ID="1">PHOLITODA

Φωλιδωτά" ID="1" ASSV="3">Manidae Pangolins> ID="2">Manis gigantea> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Manis longicaudata> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Manis tricuspis> ID="3">Γκάνα"" ID="1">RODENTIA

Τρωκτικά" ID="1" ASSV="2">Sciuridae> ID="2">Epixerus ebii> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Sciurus deppei> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="1" ASSV="2">Anomaluridae

Anomalurides

ou ecureuils volants d'Afrique> ID="2">Anomalurus spp.> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Idiurus spp.> ID="3">Γκάνα"> ID="1">Hystricidae

Porcs-epics> ID="2">Hystrix spp.> ID="3">Γκάνα"> ID="1">Erethizontidae> ID="2">Coendou spinosus> ID="3">Ουρουγουάη"" ID="1">CARNIVORA

Σαρκοφάγα" ID="1">Canidae

Canides, chiens sauvages, loups, chacals> ID="2">Fennecus zerda> ID="3">Τυνησία"> ID="1" ASSV="3">Procyonidae

Procyonides> ID="2">Bassaricyion gabbii> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="2">Bassariscus sumichrasti> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="2">Nasua nasua solitaria

Coati> ID="3">Ουρουγουάη"> ID="1" ASSV="2">Mustelidae

Mustelides> ID="2">Galictis allamandi

Grison> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="2">Mellivora capensis

Ratel> ID="3">Γκάνα, Μποτσουάνα"> ID="1">Viverridae

Viverrides> ID="2">Viverra civetta

Civette> ID="3">Μποτσουάνα"> ID="1">Hyaenidae

Hyenides> ID="2">Proteles cristatus

Protele> ID="3">Μποτσουάνα"" ID="1">PINNIPEDIA

Πτερυγιόποδα" ID="1">Odobenidae

Odobenides (morses)> ID="2">Odobenus rosmarus

Morse> ID="3">Καναδάς"" ID="1">ARTIODACTYLA

Αρτιοδάκτυλα" ID="1">Tayassuidae> ID="2">Tayasu tajacu> ID="3">Γουατεμάλα"> ID="1">Hippopotamidae

Hippopotames> ID="2">Hippopotamus amphibius (C 2)

Hippopotame> ID="3">Γκάνα"> ID="1">Tragulidae> ID="2">Hyemoschus aquaticus> ID="3">Γκάνα"> ID="1" ASSV="3">Cervidae> ID="2">Cervus elaphus barbarus> ID="3">Τυνησία"> ID="2">Mazama americana cerasina> ID="3">Γουατεμάλα"> ID="2">Odocoileus virginianus mayensis> ID="3">Γουατεμάλα"> ID="1" ASSV="10">Bovidae> ID="2">Ammotragus lervia> ID="3">Τυνησία"> ID="2">Antilope cervicarpa> ID="3">Νεπάλ"> ID="2">Boocercus (Taurotragus) euryceros> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Bubalus bubalis> ID="3">Νεπάλ"> ID="2">Damaliscus lunatus> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Gazella dorcas> ID="3">Τυνησία"> ID="2">Gazella gazella cuvieri> ID="3">Τυνησία"> ID="2">Gazella leptoceros> ID="3">Τυνησία"> ID="2">Tetracerus quadricornis> ID="3">Νεπάλ"> ID="2">Tragelaphus spekei> ID="3">Γκάνα"> ID="3">AVES

ΠΤΗΝΑ" ID="1">RHEIFORMES" ID="1">Rheidae> ID="2">Rhea americana (**)> ID="3">Ουρουγουάη"" ID="1">CICONIIFORMES

Πελαγόμορφα" ID="1" ASSV="4">Ardeidae> ID="2">Ardea goliath> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Bubulcus ibis (C 1)> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Casmerodius albus (C 1)> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Egretta garzetta (C 1)> ID="3">Γκάνα"> ID="1" ASSV="2">Ciconiidae> ID="2">Ephippiorhynchus senegalensis> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Leptoptilos crumeniferus> ID="3">Γκάνα"> ID="1" ASSV="3">Threskiornithidae> ID="2">Hagedashia hagedash> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Lampribis rara> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Threskiornis aethiopica

Ibis sacre> ID="3">Γκάνα"" ID="1">ANSERIFORMES

Χηνόμορφα" ID="1">Anatidae> ID="2">Anatidae spp. (*) (**)

[C 1: Cygnus colombianus

(cygnus bewickii jankowskii)

Alopochen aegyptiacus

Anas querquedula

Aythya nyroca]> ID="3">Γκάνα"" ID="1">GALLIFORMES

Ορνιθόμορφα" ID="1" ASSV="3">Cracidae> ID="2">Crax rubra (C 2)> ID="3">Κόστα Ρίκα"> ID="2">Ortalis vetula (C 2)> ID="3">Γουατεμάλα"> ID="2">Penelopina nigra (C 2)> ID="3">Γουατεμάλα"> ID="1" ASSV="2">Phasianidae> ID="2">Agelastes meleagrides> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Tragopan satyra> ID="3">Νεπάλ"> ID="1">Meleagrididae> ID="2">Agriocharis ocellata> ID="3">Γουατεμάλα"" ID="1">CHARADRIIFORMES" ID="1">Burhimidae> ID="2">Burhinus Bistriatus> ID="3">Γουατεμάλα"" ID="1">COLUMBIFORMES

Περιστερόμορφα" ID="1" ASSV="2">Columbidae> ID="2">Columbidae spp. (*) (**) (C 1: Columba livia)> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Nesoenas mayeri> ID="3">Μαυρίκιος"" ID="1">PSITTACIFORMES

Παπαγαλόμορφα" ID="1">Psittacidae

Psittacides, perruches, perroquets> ID="2">Psittacula krameri (*)> ID="3">Γκάνα, Κόστα Ρίκα"" ID="1">CUCULIFORMES

Κοκκυγόμορφα" ID="1">Musophagidae> ID="2">Musophagidae spp. (**)> ID="3">Γκάνα"" ID="1">PICIFORMES" ID="1">Rhamphastidae> ID="2">Ramphastos sulphuratus> ID="3">Γκάνα"" ID="1">PASSERIFORMES

Στρυνοθόμορφα" ID="1" ASSV="2">Muscicapidae> ID="2">Bebrornis rodericanus> ID="3">Μαυρίκιος"> ID="2">Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis> ID="3">Μαυρίκιος"> ID="1">Emberizidae> ID="2">Gubernatrix cristata> ID="3">Ουρουγουάη"> ID="1">Icteridae> ID="2">Xanthopsar flavus> ID="3">Ουρουγουάη"> ID="1">Fringillidae> ID="2">Fringillidae spp. (*) (**)> ID="3">Γκάνα"> ID="1">Ploceidae> ID="2">Ploceidae spp.> ID="3">Γκάνα"> ID="3">REPTILIA

ΕΡΠΕΤΑ" ID="1">TESTUDINATA

Tortues" ID="1">Trionichidae> ID="2">Trionyx triunguis> ID="3">Γκάνα"> ID="1" ASSV="2">Pelomedusidae> ID="2">Pelomedusa subrufa> ID="3">Γκάνα"> ID="2">Pelusios spp.> ID="3">Γκάνα"> ID="3">FLORA

ΧΛΩΠΙΔΑ" ID="1">GNETACEAE> ID="2">Gnetum montanum> ID="3">Νεπάλ"> ID="1">MAGNIOLIACEAE> ID="2">Talauma hodgsonii> ID="3">Νεπάλ"> ID="1">PAPAVERACEAE> ID="2">Meconopsis regia> ID="3">Νεπάλ"> ID="1">PODOCARPACEAE> ID="2">Podocarpus nerifolius> ID="3">Νεπάλ"> ID="1">TETRACENTACEAE> ID="2">Tetracentron spp.> ID="3">Νεπάλ">

(1) Οι ενδείξεις "(C 1)" ή "(C 2)" που τίθενται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης τάξης σημαίνουν ότι ένα ή περισσότερα υποείδη ή είδη του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ τμήμα 1 ή τμήμα 2 του κανονισμού. (2) Οι μεταφράσεις των λατινικών ονομασιών είναι ενδεικτικές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Μέρη ή προϊόντα ζώων ή φυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2

"" ID="1">1 α)> ID="2">ex 41.01

ex 41.02 Γ

ex 41.05 Β

ex 43.01

ex 43.02> ID="3">Σισσυροδέρματα και δέρματα (πλήρη ή κοιλιές και πλευρά) των Colobus angolensis, Colobus guereza και Colobus polykomos καθώς και των ζώων που ανήκουν στα είδη Canidae, Ursidae, Lutrinae, Felidae, Arctocephalus, Elephantidae, Equidae, Camelidae και Viverridae που περιέχονται στα παραρτήματα I,II και III της σύμβασης"> ID="1">1 β)> ID="2">ex 43.03 Β> ID="3">Έτοιμα είδη, σκεπάσματα, τάπητες και ταπετσαρίες που κατασκευάζονται από σισσυροδέρματα και δέρματα που αναφέρονται υπό 1 α)"> ID="1">2> ID="2">ex 05.09

ex 05.15 B

ex 99.05> ID="3">Κρανία, τρόπαια ή μέρη των Choeropsis liberiensis καθώς και των ζώων που ανήκουν στα είδη Elephantidae, Rhinocerotidae, Suidae, Cervidae και Bovidae, που περιέχονται στα παραρτήματα I, II και III της σύμβασης"> ID="1">3 α)> ID="2">ex 05.09

ex 95.05 Β

ex 99.05> ID="3">Χαυλιόδοντες και σημαντικά μέρη των χαυλιοδόντων Elephantidae, Monodon monoceros και Odobenus rosmarus"> ID="1">3 β)> ID="2">ex κεφάλαια 66, 71, 92, 97, 98 και 99> ID="3">Είδη που προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από ελεφαντοστούν το οποίο αναφέρεται υπό 3 α)"> ID="1">4> ID="2">ex 05.09

ex 95.05 B

ex 99.05> ID="3">Επεξεργασμένα ή μη κέρατα των Rhinocerotidae"> ID="1">5> ID="2">ex 05.14> ID="3">Μόσχος όλων των ειδών Moschus"> ID="1">6> ID="2">ex 53.02 B

ex 53.05> ID="3">Έριον του Vicugna vicugna και του Lama guanicoe"> ID="1" ASSV="6">7> ID="2">ex 02.04 Γ

ex 02.06 Γ

ex 05.15 Β

ex 16.03

ex 23.01 Α> ID="3">Κρέατα και παραπροϊόντα κρεάτων όλων των ειδών Cetacea εκχυλίσματα, χυμοί, άλευρα και κόνεις κρεάτων και παραπροϊόντων όλων των ειδών Cetacea"> ID="2">05.09> ID="3">Κεράτινα ελάσματα (μπαλέναι) φαλαίνης και παρομοίων, ακατέργαστα ή χονδροειδώς κατεργασμένα, ουχί όμως κεκομμένα εις σχήματα συμπεριλαμβανομένων και των υπό μορφή τριχών λεπτοτάτων σχισμών των κερατίνων ελασμάτων και των απορριμάτων"> ID="2">ex 15.04

ex 15.08

ex 15.12> ID="3">Λίπη και έλαια κητοειδών"> ID="2">15.15 Α> ID="3">Λευκόν φαλαίνης και άλλων κητοειδών (σπέρμα κήτους) ακατέργαστον, πεπιεσμένον, ή εξευγενισμένον έστω και τεχνητώς κεχρωσμένον"> ID="2">ex κεφάλαιον 41> ID="3">Σκύτη και δέρματα, επεξεργασμένα δι'ελαίου φαλαίνης και άλλων κητοειδών έστω και μεταποιημένων"> ID="2">ex κεφάλαια 42, 43 και 64> ID="3">Όλα τα κατωτέρω προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασίαν δι'ελαίου φαλαίνης και άλλων κητοειδών, έστω και μεταποιημένου, ή έχουν κατασκευασθεί από σκήτη και δέρματα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασίαν με το ίδιον έλαιον:

- Τεχνουργήματα εκ δέρματος είδη ιπποσκευής και σελλοποιίας- είδη ταξειδίου, σακκίδια χειρός (τσάντες), και παρόμοια είδη υπό μορφήν θηκών, σάκκων, δοχείων κλπ. σισσυροδέρματα και ενδύματα εξ αυτών- υποδήματα, γκέτται και ανάλογα είδη, μέρη των ειδών τούτων"> ID="1">8> ID="2">ex 05.07 Β

ex 67.01

ex 99.05> ID="3">Δοραί πτηνών, τμήματα δορών πτηνών και πτερά των ειδών πτηνών που αναγράφονται στα παραρτήματα I, II και III της σύμβασης, αντικείμενα κατασκευασμένα εξ αυτών"> ID="1">9> ID="2">ex 04.05 Α II

ex 99.05> ID="3">Αυγά και κελύφη των ειδών των πτηνών που αναγράφονται στα παραρτήματα I, II και III της σύμβασης"> ID="1">10> ID="2">ex 05.09

ex 95.05 Β

ex 99.05> ID="3">Κράνος του Rhinoplax vigil και γλυπτά προϊόντα εξ αυτού"> ID="1">11 α)> ID="2">ex 41.01

ex 41.05

ex 99.05> ID="3">Πλήρη δέρματα και μεγάλα τμήματα δερμάτων των ειδών ερπετών που αναγράφονται στα παραρτήματα I, II και III της σύμβασης"> ID="1">11 β)> ID="2">ex 42.02 Β

ex 42.03> ID="3">Είδη ταξειδίου, σακκίδια χειρός (τσάντες) και παρόμοια είδη υπό μορφήν θηκών, σάκκων, δοχείων κλπ., ως και ενδύματα και εξαρτήματα ενδύματος κατασκευασμένα εκ δερμάτων που αναφέρονται υπό 11 α)"> ID="1">12> ID="2">ex 05.09

ex 05.15 Β

ex 95.05 Β

ex 99.05> ID="3">Όστρακα γηίνων ή θαλασσίων χελωνών, ακατέργαστα ή απλώς παρασκευασμένα και καθαρισμένα"> ID="1">13> ID="2">ex 02.04 Γ II

ex 02.06 Γ II

ex 21.05 Α> ID="3">Κρέας και σούπες χελώνας"> ID="1">14> ID="2">ex 05.15 Β

ex 99.05> ID="3">Πτερά των ειδών ψυχών (πεταλούδες) που αναγράφονται στα παραρτήματα I και II της σύμβασης και προϊόντα παραγόμενα από αυτά"> ID="1">15> ID="2">ex 99.05> ID="3">Ζώα ή μέρη ζώων διατηρουμένων ή ταριχευμένων, των ειδών που αναγράφονται στα παραρτήματα I και II της σύμβασης"> ID="1">16> ID="2">ex 06.02

ex 06.04

ex 44.03 Β> ID="3">Κορμοί των Cyatheaceae και Dicksoniaceae, όπως επίσης το ξύλο και οι ρίζες που αναγράφονται στο παράρτημα II της σύμβασης">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ τα οποία έχουν ειδική μεταχείριση από την Κοινότητα Γενική σημείωση:

Ο αστερίσκος (*), που τίθεται μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης τάξης, σημαίνει ότι ένας ή περισσότεροι γεωγραφικά διαχωρισμένοι πληθυσμοί, υποείδη ή είδη, του εν λόγω είδους ή της εν λόγω τάξης, περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα I της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 FAUNA MAMMALIA EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua tetradactyla chapadensis

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp.

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa spp.

CETACEA spp. (*)(1)

CARNIVORA

Viverridae

Cynogale bennetti

Eupleres goudotii

Eupleres major

Fossa fossa

Prionodon linsang

PINNIPEDIA

Phocidae

Mirounga angustirostris

Mirounga leonina

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon (*)

Trichechidae

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionus (*)

Equus zebra hartmannae

Tapiridae

Tapirus terrestris

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapra americana mexicana

Bovidae

Capra falconeri (*)

Orux (tao) dammah

AVES SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Bubulcus ibis

Casmerodius albus (syn. Egretta alba)

Egretta garzetta

Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

Phoenicopterus ruber chilensis

Phoenicopterus ruber ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Coscoroba coscoroba

Cygnus columbianus (syn. Cygnus bewickii jankowskii)

Branta ruficollis

Alopochen aegyptiacus

Anas querquedula

Aythya nyroca

FALCONIFORMES spp. (*)

GALLIFORMES

Phasianidae

Argusianus argus (C 1)

Cyrtonyx montezumae mearnsi-106

Cyrtonyx montezumae montezumae

Francolinus ochropectus

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

GRUIFORMES

Gruidae

Grus canadensis pratensis

Otidiae

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Numenius tenuirostris

Laridae

Larus brunnicephalus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Goura cristata

Goura scheepmakeri

Goura victoria

CUCULIFORMES

Musophagidae

Gallirex porphyreolophus

Tauraco corythaix

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Aceros narcondami

Buceros bicornis (*)

Buceros hydrocorax hydrocorax

Buceros rhinoceros rhinoceros

PICIFORMES

Picidae

Picus squamatus flavirostris

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

Paradisaeidae spp.

REPTILIA TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon

Teiidae

Cnemidorphorus hyperythrus

Helοdermatidae

Heloderma spp.

PISCES OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)

Parnassius apollo

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)

Troides spp. (sensu D'Arbera)

FLORA ORCHIDACEAE

Cypripedium calceolus

Epipactis palustris

Epipactis helleborine

Epipactis leptochila

Epipactis muelleri

Epipactis dunensis

Epipactis purpurata

Epipactis phyllanthes

Epipactis atrorubens

Epipactis microphylla

Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera cucullata

Cephalanthera epipactoides

Cephalanthera rubra

Limodorum abortivum

Epipogium aphyllum

Neottia nidus-avis

Listera ovata

Listera cordata

Spiranthes spiralis

Spiranthes aestivalis

Spiranthes romanzoffiana

Goodyera repens

Gennaria diphylla

Herminium monorchis

Neottianthe cucullata

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

Chamorchis alpina

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia odoratissima

Pseudorchis albida

Pseudorchis frivaldii

Nigritella nigra

Coeloglossum viride

Dactylorhiza iberica

Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sulphurea

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza cordigera

Dactylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza russowii

Dactylorhiza elata

Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza saccifera

Neotinea maculata

Traunsteinera globosa

Orchis papilionacea

Orchis boryi

Orchis morio

Orchis longicornu

Orchis coriophora

Orchis sancta

Orchis ustulata

Orchis tridentata

Orchis lactea

Orchis italica

Orchis simia

Orchis militaris

Orchis punctulata

Orchis purpurea

Orchis saccata

Orchis patens

Orchis spitzelii

Orchis mascula

Orchis pallens

Orchis provincialis

Orchis anatolica

Orchis quadripunctata

Orchis laxiflora

Aceras anthropophorum

Himantoglossum hircinum

Barlia robertiana

Anacamptis pyramidalis

Serapias cordigera

Serapias neglecta

Serapias vomeracea

Serapias lingua

Serapias parviflora

Ophrys insectifera

Ophrys speculum

Ophrys lutea

Ophrys fusca

Ophrys pallida

Ophrys sphegodes

Ophrys spruneri

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys bertolonii

Ophrys lunulata

Ophrys argolica

Ophrys reinholdii

Ophrys crotica

Ophrys carmela

Ophrys scolopax

Ophrys fuciflora

Ophrys arachnitiformis

Ophrys tenthredinifera

Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora

Corallorhiza trifida

Liparis loeselii

Microstylis monophyllos

Hammarbya paludos

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (incl. Cyclamen mindleri)

Cyclamen creticum

Cyclamen balearicum

Cyclamen persicum

ΤΜΗΜΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 FAUNA MAMMALIA MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus

Dendrolagus lumholtzi

Dendrolagus inustus

Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. (*)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (*)

Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Ursus (= Tharlactos) maritimus

Procyonidae

Ailurus fulgens

Mustelidae

Lutra enudris

Lutra incarum

Felidae

Felis bengalensis (*)

Felis concolor (*)

Felis geoffroyi

Felis pajeros

Felis pardalis (*)

Felis serval

Felis tigrina (*)

Felis wiedii (*)

Felis yagouaroundi (*)

Felis lynx (*)

Felis sylvestris

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Choeropsis liberiensis

Hippopotamus amphibius

Cervidae

Pudu mephistophiles

Bovidae

Ovis ammon

AVES ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica aucklandica

Anas aucklandica chlorotis

Anas bernieri

GALLIFORMES

Cracidae

Crax rubra

Ortalis vetula

Penelopina nigra

GRUIFORMES

Rallidae

Gallirallus australis hectori

COLUMBIFORMES

Columbidae

Gallicolumba luzonica

PSITTACIFORMES

Psittacidae spp.-107 (Melopsittacus undulatus. Nymphicus hollandicus, Psittacula krameri)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta brachyura nympha

Cotingidae

Rupicola peruviana

Rupicola rupicola

Muscicapidae

Psophodes nigrogularis

REPTILIA TESTUDINATA

Testudinidae spp. (εκτός από τα Testudo graeca, Testudo hermanni και Testudo marginata, τα οποία περιλαμβάνονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος)

Pelomedusidae

Podocnemis spp.

CROCODYLIA

Alligarotidae spp. (*)

Crocodylidae spp. (*)

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus

Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Constrictor constrictor (syn. Boa constrictor)

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus

Colubridae

Cyclagras gigas

AMPHIBIA SALIENTIA

Bufonidae

Bufo retiformis

ANTHOZOA ANTIPATHARIA spp.

FLORA PRIMULACEAE

Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum)

Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum autc)

Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)

(1) Εξαιρούνται τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα II της σύμβασης, όπως και τα προϊόντα και παράγωγά τους που έχουν συλληφθεί ή αποκτηθεί απο τους κατοίκους της Γροιλανδίας με άδεια που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Γροιλανδίας ή της Δανίας.