31974D0583Official Journal L 317 , 27/11/1974 P. 0021 - 0021
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 6 P. 0030
Greek special edition: Chapter 03 Volume 11 P. 0064
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 6 P. 0030
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 7 P. 0260
Portuguese special edition Chapter 03 Volume 7 P. 0260


Sklep Sveta

z dne 20. novembra 1974

o spremljanju pretoka sladkorja

(74/583/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba zaradi trenutnega stanja na trgu sladkorja vzpostaviti sistem za natančno in redno nadzorovanje celotnega pretoka sladkorja,

SKLENIL:

Edini člen

Države članice vsak teden posredujejo Komisiji vse ustrezne informacije o pogodbeno zavezanih količinah sladkorja, obsegu prodaje in nakupa ter predvidenem poreklu in namembni državi sladkorja, vključenega v vse tovrstne transakcije.

V Bruslju, 20. novembra 1974

Za Svet

Predsednik

Ch. Bonnet