31968R0259Úradný vestník L 056 , 04/03/1968 S. 0001 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0039
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0030
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0039
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1968(I) S. 0030
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 01 Kapitola 1 Zväzok 1 S. 0108
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0129
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 01 Zväzok 1 S. 0129


Služobný poriadok

POZNÁMKA

K ČASTIAM I A II [1]

Tento text je úplným znením Služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev [2] účinných od 5. marca 1968 podľa článkov 2 a 3 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 56, 4.3.1968 – Mimoriadne vydanie 1968, 1. decembra 1972) a následných nariadení, ktorými sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie. Úplné znenie bolo vypracované výlučne na informačné účely a nie je právne záväzné [3]. Čísla v zátvorkách uvedené pri niektorých článkoch zodpovedajú nižšie uvedeným číslam a odkazujú na nariadenia, ktorými boli zmenené a doplnené.

(1) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 2278/69 (Ú. v. ES L 289, 17.11.1969, s. 1)

(2) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 95/70 (Ú. v. ES L 15, 21.1.1970, s. 1)

(3) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 96/70 (Ú. v. ES L 15, 21.1.1970, s. 4)

(4) Nariadenie (EHS, ESUO, Euratom) č. 16/71 (Ú. v. ES L 5, 7.1.1971, s. 1)

(5) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2653/71 (Ú. v. ES L 276, 16.12.1971, s. 1)

(6) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2654/71 (Ú. v. ES L 276, 16.12.1971, s. 6)

(7) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 1369/72 (Ú. v. ES L 149, 1.7.1972, s. 1)

(8) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 1473/72 (Ú. v. ES L 160, 16.7.1972, s. 1)

(9) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 2647/72 (Ú. v. ES L 283, 20.12.1972, s. 1)

(10) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 558/73 (Ú. v. ES L 55, 28.2.1973, s. 1)

(11) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 2188/73 (Ú. v. ES L 223, 11.8.1973, s. 1)

(12) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2/74 (Ú. v. ES L 2, 3.1.1974, s. 1)

(13) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3191/74 (Ú. v. ES L 341, 20.12.1974, s. 1)

(14) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 711/75 (Ú. v. ES L 71, 20.3.1975, s. 1)

(15) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 1009/75 (Ú. v. ES L 98, 19.4.1975, s. 1)

(16) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 1601/75 (Ú. v. ES L 164, 27.6.1975, s. 1)

(17) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 2577/75 (Ú. v. ES L 263, 11.10.1975, s. 1)

(18) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 2615/76 (Ú. v. ES L 299, 29.10.1976, s. 1)

(19) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3177/76 (Ú. v. ES L 359, 30.12.1976, s. 1)

(20) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3178/76 (Ú. v. ES L 359, 30.12.1976, s. 9)

(21) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 1376/77 (Ú. v. ES L 157, 28.6.1977, s. 1)

(22) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2687/77 (Ú. v. ES L 314, 8.12.1977, s. 1)

(23) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2859/77 (Ú. v. ES L 330, 23.12.1977, s. 1)

(24) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 912/78 (Ú. v. ES L 119, 3.5.1978, s. 1)

(25) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 914/78 (Ú. v. ES L 119, 3.5.1978, s. 8)

(26) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 2711/78 (Ú. v. ES L 328, 23.11.1978, s. 1)

(27) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3084/78 (Ú. v. ES L 369, 29.12.1978, s. 1)

(28) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3085/78 (Ú. v. ES L 369, 29.12.1978, s. 6)

(29) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 2955/79 (Ú. v. ES L 336, 29.12.1979, s. 1)

(30) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 160/80 (Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 1)

(31) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 161/80 (Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 5)

(32) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 187/81 (Ú. v. ES L 21, 24.1.1981, s. 18) a

Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 397/81 (Ú. v. ES L 46, 19.2.1981, s. 1)

(33) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 2780/81 (Ú. v. ES L 271, 26.9.1981, s. 1)

(34) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3821/81 (Ú. v. ES L 386, 31.12.1981, s. 1)

(35) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 371/82 (Ú. v. ES L 47, 19.2.1982, s. 8)

(36) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 372/82 (Ú. v. ES L 47, 19.2.1982, s. 13)

(37) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3139/82 (Ú. v. ES L 331, 26.11.1982, s. 1)

(38) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 440/83 (Ú. v. ES L 53, 26.2.1983, s. 1)

(39) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 1819/83 (Ú. v. ES L 180, 5.7.1983, s. 1)

(40) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2074/83 (Ú. v. ES L 203, 27.7.1983, s. 1)

(41) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3647/83 (Ú. v. ES L 361, 24.12.1983, s. 1)

(42) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 419/85 (Ú. v. ES L 51, 21.2.1985, s. 1)

(43) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 420/85 (Ú. v. ES L 51, 21.2.1985, s. 6)

(44) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 1578/85 (Ú. v. ES L 154, 13.6.1985, s. 1)

(45) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 1915/85 (Ú. v. ES L 180, 12.7.1985, s. 3)

(46) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1)

(47) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3580/85 (Ú. v. ES L 343, 20.12.1985, s. 1)

(48) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3855/86 (Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, s. 1)

(49) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3856/86 (Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, s. 5)

(50) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 793/87 (Ú. v. ES L 79, 21.3.1987, s. 1)

(51) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3019/87 (Ú. v. ES L 286, 9.10.1987, s. 3)

(52) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3212/87 (Ú. v. ES L 307, 29.10.1987, s. 1)

(53) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3784/87 (Ú. v. ES L 356, 18.12.1987, s. 1)

(54) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 2338/88 (Ú. v. ES L 204, 29.7.1988, s. 1)

(55) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 2339/88 (Ú. v. ES L 204, 29.7.1988, s. 5)

(56) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3982/88 (Ú. v. ES L 354, 22.12.1988, s. 1)

(57) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 2187/89 (Ú. v. ES L 209, 21.7.1989, s. 1)

(58) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3728/89 (Ú. v. ES L 364, 14.12.1989, s. 1)

(59) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 2258/90 (Ú. v. ES L 204, 2.8.1990, s. 1)

(60) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3736/90 (Ú. v. ES L 360, 22.12.1990, s. 1)

(61) Nariadenie (EHS) č. 2232/91 (Ú. v. ES L 204, 22.7.1991, s. 1)

(62) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 1)

(63) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3831/91 (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 7)

(64) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3832/91 (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 9)

(65) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3833/91 (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 10)

(66) Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 3834/91 (Ú. v. ES L 361, 31.12.1991, s. 13)

(67) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 571/92 (Ú. v. ES L 62, 7.3.1992, s. 1)

(68) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3761/92 (Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 1)

(69) Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 3947/92 (Ú. v. ES L 404, 31.12.1992, s. 1)

(70) Nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3608/93 (Ú. v. ES L 328, 29.12.1993, s. 1)

(71) Nariadenie (ESUO, ES, Euratom) č. 3161/94 (Ú. v. ES L 335, 23.12.1994, s. 1),

zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom, ESUO) č. 1197/95 (Ú. v. ES L 119, 30.5.1995, s. 1)

(72) Nariadenie (ESUO, ES, Euratom) č. 2963/95 (Ú. v. ES L 310, 22.12.1995, s. 1)

(73) Nariadenie (Euratom, ESUO, ES) č. 1354/96 (Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 1)

(74) Nariadenie (Euratom, ESUO, ES) č. 2485/96 (Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 1)

(75) Nariadenie (ESUO, ES, Euratom) č. 2192/97 (Ú. v. ES L 301, 5.11.1997, s. 5)

(76) Nariadenie (ESUO, ES, Euratom) č. 2591/97 (Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 1)

(77) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 781/98 (Ú. v. ES L 113, 15.4.1998, s. 4)

(78) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98 (Ú. v. ES L 307, 17.11.1998, s. 1)

(79) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2594/98 (Ú. v. ES L 325, 3.12.1998, s. 1)

(80) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2762/98 (Ú. v. ES L 346, 22.12.1998, s. 1)

(81) Oznámenie Komisie ostatným orgánom, týkajúce sa prepočítavania čiastok stanovených v služobnom poriadku na eurá, č. 1999/C 60/09 (Ú. v. ES C 60, 3.2.1999, s. 11)

(82) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 620/1999 (Ú. v. ES L 78, 24.3.1999, s. 1)

(83) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 1238/1999 (Ú. v. ES L 150, 17.6.1999, s. 1)

(84) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2700/1999 (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 1).

(85) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 212/2000 (Ú. v. ES L 24, 29.1.2000, s. 1)

(86) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 628/2000 (Ú. v. ES L 76, 25.3.2000, s. 1)

(87) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2804/2000 (Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 3)

(88) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2805/2000 (Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 7)

(89) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 1986/2001 (Ú. v. ES L 271, 12.10.2001, s. 1)

(90) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 2581/2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 1)

(91) Nariadenie (ES, ESUO, Euratom) č. 490/2002 (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 1)

(92) Nariadenie (ES, Euratom) č. 2265/2002 (Ú. v. ES L 347, 20.12.2002, s. 1) [4]

[1] Tento súhrn bol vypracovaný oddelením Komisie pre služobný poriadok. Akékoľvek pripomienky k tejto publikácii možno zaslať na e-mailovú adresu: ADMIN-QUICK-WAY@cec.eu.int.

[2] Tento Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev nahradili Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, stanovené v nariadeniach Rady č. 31 (EHS) a č. 11 (ESAE) z 18.12.1961 (Ú. v. ES 45, 14.6.1962 – Mimoriadne vydanie 1959 – 1962, november 1972), a nahradili Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

[3] Úplné znenie právnych aktov nemá legislatívnu povahu, pokiaľ nebolo vypracované prijímajúcim orgánom. Keďže úplné znenie v tomto súhrne vypracovala Komisia, v prípade sporu treba odkazovať na nariadenie (-a) Rady, ako boli uverejnené v úradnom vestníku, a nie na toto úplné znenie.Napriek tomu bol tento súhrn vypracovaný s najväčšou možnou starostlivosťou a azda bude hodnotným zdrojom informácií a užitočnou pracovnou pomôckou.

[4] Tento súhrn bol vypracovaný oddelením Komisie pre služobný poriadok. Akékoľvek pripomienky k tejto publikácii možno zaslať na e-mailovú adresu: ADMIN-QUICK-WAY@cec.eu.int.

--------------------------------------------------

I

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev

Hlava I: Všeobecné ustanovenia.

Hlava II: Práva a povinnosti úradníkov

Hlava III: Profesijná kariéra úradníkov

Kapitola 1: Prijatie do služobného pomeru.

Kapitola 2: Administratívne postavenie

Oddiel 1: Aktívny služobný pomer

Oddiel 2: Dočasné preloženie

Oddiel 3: Pracovné voľno z osobných dôvodov

Oddiel 4: Zaradenie mimo činnej služby

Oddiel 5: Pracovné voľno na vojenskú službu

Kapitola 3: Správy, postup na vyšší stupeň a povýšenie

Kapitola 4: Skončenie služobného pomeru

Oddiel 1: Odstúpenie z funkcie

Oddiel 2: Povinné odstúpenie z funkcie

Oddiel 3: Prepustenie zo služobných dôvodov

Oddiel 4: Prepustenie pre nespôsobilosť

Oddiel 5: Odchod do dôchodku

Oddiel 6: Čestná funkcia

Hlava IV: Pracovné podmienky úradníkov

Kapitola 1: Pracovný čas

Kapitola 2: Dovolenka

Kapitola 3: Sviatky

Hlava V: Funkčné požitky a dávky sociálneho zabezpečenia úradníkov

Kapitola 1: Odmena a výdavky

Oddiel 1: Odmena

Oddiel 2: Výdavky

Kapitola 2: Dávky sociálneho zabezpečenia

Kapitola 3: Dôchodky

Kapitola 4: Náhrada neoprávnených platieb

Kapitola 5: Prechod práv na spoločenstvá.

Hlava VI: Disciplinárne opatrenia

Hlava VII: Opravné prostriedky

Hlava VIII: Osobitné ustanovenia o úradníkoch vo vedeckých alebo technických službách spoločenstiev

Hlava VIIIA: Osobitné a mimoriadne ustanovenia o úradníkoch pôsobiacich v tretej krajine

Hlava IX: Prechodné a záverečné ustanovenia

Kapitola 1: Prechodné ustanovenia

Kapitola 2: Záverečné ustanovenia

Príloha I: Základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie

A.Základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie v každej kategóriia v jazykovej službe, ustanovené v článku 5 ods. 4 služobného poriadku

B.Základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie úradníkovvo vedeckých a technických službách spoločenstiev, ustanovené v článku 92 služobného poriadku

Príloha II: Zloženie a postup orgánov ustanovených v článku 9 služobného poriadku

Oddiel 1: Výbor zamestnancov

Oddiel 2: Spoločný výbor

Oddiel 3: Disciplinárna komisia.

Oddiel 4: Posudková komisia

Oddiel 5: Výbor pre správy

Príloha III: Výberové konania

Príloha IV: Príspevok podľa článkov 41 a 50 služobného poriadku.

Príloha IVa: Práca na polovičný úväzok.

Príloha V: Dovolenka.

Oddiel 1: Riadna dovolenka.

Oddiel 2: Mimoriadna dovolenka

Oddiel 3: Čas na cestu

Príloha VI: Náhradné voľno a odmena za nadčasy.

Príloha VII: Odmena a náhrada výdavkov.

Oddiel 1: Rodinné prídavky.

Oddiel 2: Príspevok na expatriáciu.

Oddiel 2a: Pevný príspevok

Oddiel 2b: Príplatok za vyučovanie

Oddiel 3: Náhrada výdavkov

A.Príspevok na usídlenie

B.Príspevok na presídlenie

C.Cestovné výdavky

D.Výdavky na sťahovanie

E.Diéty

F.Výdavky na služobnú cestu

G.Paušálna náhrada výdavkov

Oddiel 4: Platba funkčných požitkov a dávok.

Príloha VIII: Systém dôchodkového zabezpečenia

Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2: Starobný dôchodok a odchodné

Oddiel 1: Starobný dôchodok

Oddiel 2: Odchodné.

Kapitola 3: Invalidný dôchodok

Kapitola 4: Pozostalostný dôchodok

Kapitola 5: Dočasné dôchodky

Kapitola 6: Zvýšenia dôchodkov s ohľadom na nezaopatrené deti.

Kapitola 7: Oddiel 1: Financovanie systému dôchodkového zabezpečenia

Oddiel 2: Výpočet dôchodku

Oddiel 3: Platba dávok

Kapitola 8: Prechodné ustanovenia

Príloha IX: Disciplinárne konanie

Príloha X: Osobitné a mimoriadne ustanovenia vzťahujúce sa na úradníkov pôsobiacich v tretej krajine

Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2: Povinnosti.

Kapitola 3: Pracovné podmienky

Kapitola 4: Funkčné požitky a dávky sociálneho zabezpečenia

Oddiel 1: Funkčné požitky a rodinné prídavky

Oddiel 2: Predpisy týkajúce sa náhrady výdavkov

Oddiel 3: Dávky sociálneho zabezpečenia

Kapitola 5: Disciplína

Kapitola 6: Prechodné ustanovenia

Príloha XI: Predpisy na uplatňovanie článkov 64 a 65 služobného poriadku

Kapitola 1: Ročná revízia odmeny

Oddiel 1: Faktory určujúce ročné úpravy

Oddiel 2: Postupy pri ročnej úprave odmien

Kapitola 2: Priebežné úpravy odmien

Kapitola 3: Krajiny s vysokou mierou inflácie

Kapitola 4: Stanovovanie opravných koeficientov

Kapitola 5: Výnimky

Kapitola 6: Úloha Štatistického úradu Európskych spoločenstiev avzťahy s národnými štatistickými úradmi členských štátov

Kapitola 7: Záverečné ustanovenie a revízna doložka

Hlava I: Všeobecné ustanovenia

Článok 1 (21) (73)

Na účely tohto služobného poriadku "úradník spoločenstiev" je každá osoba, ktorá bola vymenovaná podľa služobného poriadku na stále pracovné miesto z pracovníkov jedného z orgánov spoločenstiev listinou vydanou menovacím orgánom tohto orgánu.

Ak nie je stanovené inak, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a ombudsman Európskej únie sa na účely tohto služobného poriadku považujú za orgány spoločenstiev.

Článok 1a (77)

1. Úradníci majú pri uplatňovaní tohto služobného poriadku právo na rovnaké zaobchádzanie bez priamej alebo nepriamej diskriminácie na základe rasy, politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia, vyžadujúce špecifický rodinný stav.

2. S cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami v pracovnom živote, zásada rovnakého zaobchádzania nebráni orgánom Európskych spoločenstiev, aby ponechali v účinnosti alebo prijali opatrenia ustanovujúce osobitné výhody, aby uľahčili nedostatočne zastúpenému pohlaviu vykonávanie pracovnej činnosti alebo aby zabránili, alebo poskytovali kompenzáciu za znevýhodnenie v povolaní.

3. Orgány určia na základe dohody, po porade s Výborom pre služobný poriadok, opatrenia a činnosti na podporu rovnakých príležitostí pre mužov a ženy v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento služobný poriadok, a prijmú potrebné ustanovenia, najmä s cieľom napraviť faktickú nerovnosť, ktorá obmedzuje príležitosti pre ženy v týchto oblastiach.

Článok 2 (69) (73)

Každý orgán určí, kto v ňom bude vykonávať právomoci zverené týmto služobným poriadkom menovaciemu orgánu.

V prípade úradníkov Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a sekretariátu ombudsmana Európskej únie rokovacie poriadky týchto výborov a ombudsmana určia, kto bude vykonávať právomoci zverené týmto služobným poriadkom menovaciemu orgánu.

Dva alebo viacero orgánov však môže poveriť jeden z nich alebo medziinštitucionálny orgán vykonávaním právomocí zverených menovaciemu orgánu v súvislosti s prijímaním do zamestnania, systémom sociálneho zabezpečenia a so systémom dôchodkového zabezpečenia.

Článok 3

Menovacia listina obsahuje dátum, odkedy menovanie nadobúda účinky; tento dátum nesmie predchádzať deň, keď sa úradník ujme plnenia svojich povinností.

Článok 4

Menovanie alebo povýšenie sa môže vykonať jedine s cieľom obsadenia voľného miesta v súlade s ustanoveniami tohto služobného poriadku.

Voľné miesta v orgáne sa oznámia úradníkom tohto orgánu, len čo menovací orgán rozhodne, že sa toto voľné miesto má obsadiť.

Ak sa voľné miesto nemôže obsadiť preložením, povýšením alebo výberovým konaním v rámci orgánu, oznámi sa to pracovníkom všetkých troch Európskych spoločenstiev.

Článok 5 (8)

1. Pracovné miesta, na ktoré sa vzťahuje tento služobný poriadok, sa rozdelia podľa charakteru a významu povinností, s ktorými sú spojené, do štyroch kategórií A, B, C a D v zostupnom poradí významu.

Kategória A sa skladá z ôsmich tried, rozdelených na profesijné kategórie, z ktorých každá spravidla obsahuje dve triedy pre pracovníkov plniacich administratívne a poradenské úlohy, ktoré si vyžadujú vysokoškolské vzdelanie alebo rovnocennú odbornú prax.

Kategória B sa skladá z piatich tried, rozdelených na profesijné kategórie, z ktorých každá spravidla obsahuje dve triedy pre pracovníkov zaoberajúcich sa výkonnými činnosťami, ktoré si vyžadujú vyššie stredné vzdelanie alebo rovnocennú odbornú prax.

Kategória C sa skladá z piatich tried, rozdelených na profesijné kategórie, z ktorých každá spravidla obsahuje dve triedy pre pracovníkov vykonávajúcich administratívne úlohy, ktoré si vyžadujú stredné vzdelanie alebo rovnocennú odbornú prax.

Kategória D sa skladá zo štyroch tried, rozdelených na profesijné kategórie, z ktorých každá spravidla obsahuje dve triedy pre pracovníkov vykonávajúcich manuálne činnosti alebo údržbu, ktoré si vyžadujú základné vzdelanie, v prípade potreby doplnené technickou prípravou.

Odchylne od predchádzajúcich ustanovení pracovné miesta patriace do rovnakej špecializovanej odbornej oblasti môžu byť v súlade s postupom pre revíziu tohto služobného poriadku rozdelené na služby zahŕňajúce niekoľko tried zložených z jednej alebo viacerých kategórií, uvedených vyššie.

2. Pracovné miesta prekladateľov a tlmočníkov sú zahrnuté do jazykovej služby, označenej písmenami LA, ktorá obsahuje šesť tried zodpovedajúcich triedam 3. až 8. kategórie A a rozdelených na profesijné kategórie, z ktorých každá spravidla obsahuje dve triedy.

3. Na všetkých úradníkov patriacich do rovnakej kategórie alebo rovnakej služby sa vzťahujú rovnaké podmienky prijatia do zamestnania a služobného postupu.

4. Tabuľka znázorňujúca základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie je uvedená v prílohe I.

Na základe tejto tabuľky každý orgán po porade s Výborom pre služobný poriadok, uvedeným v článku 10, vymedzí povinnosti a právomoci spojené s každým základným pracovným miestom.

Článok 6

Zoznam pracovných miest, priložený ku kapitole rozpočtu, týkajúcej sa každého orgánu, uvedie pre každú kategóriu a každú službu počet pracovných miest v každej triede pre každú profesijnú kategóriu.

Článok 7 (8)

1. Menovací orgán, konajúci výlučne v záujme služby a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pridelí každého úradníka vymenovaním alebo preložením na pracovné miesto v jeho kategórii alebo službe, ktoré zodpovedá jeho triede.

Úradník môže požiadať o preloženie v rámci svojho orgánu.

2. Úradníka možno požiadať, aby dočasne obsadil pracovné miesto v profesijnej kategórii v rámci svojej kategórie alebo služby, ktoré je vyššie ako jeho základná profesijná kategória. Od začiatku štvrtého mesiaca tohto dočasného zaradenia bude dostávať príplatok zodpovedajúci rozdielu medzi odmenou, na ktorú má nárok v rámci svojej základnej triedy a svojho stupňa, a odmenou, ktorú by dostal na stupni, v ktorom by bol zaradený v rámci východiskovej triedy, keby bol vymenovaný do profesijnej kategórie svojho dočasného zaradenia.

Trvanie dočasného zaradenia nepresiahne jeden rok, s výnimkou prípadu, keď toto zaradenie má priamo alebo nepriamo nahradiť úradníka, ktorý bol dočasne preložený na iné pracovné miesto v záujme služby, povolaný s cieľom výkonu vojenskej služby alebo neprítomný z dôvodu predĺženého pracovného voľna zo zdravotných dôvodov.

Článok 8

Úradník dočasne preložený do iného orgánu Európskych spoločenstiev môže po uplynutí šiestich mesiacov požiadať o preloženie do tohto orgánu.

Ak s preložením súhlasí pôvodný orgán úradníka aj orgán, ku ktorému bol dočasne preložený, bude sa to brať tak, že úradník počas celého obdobia svojho pôsobenia v spoločenstve pracoval v tomto druhom orgáne. Z dôvodu tohto preloženia nedostane žiadnu z finančných dávok, na ktoré má úradník nárok podľa tohto služobného poriadku po ukončení služby v jednom z orgánov spoločenstiev.

Ak rozhodnutie schvaľujúce žiadosť zahŕňa zaradenie do vyššej triedy, než v ktorej bol úradník zaradený v pôvodnom orgáne, považuje sa to za povýšenie; takéto rozhodnutie možno prijať len v súlade s článkom 45.

Článok 9 (69)

1. Vytvoria sa nasledujúce útvary:

a) v rámci každého orgánu:

- výbor zamestnancov, ktorý môže byť organizovaný v sekciách pre rôzne pracoviská,

- jeden alebo niekoľko spoločných výborov, v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

- jedna alebo viacero disciplinárnych komisií, v závislosti od počtu úradníkov v miestach výkonu práce,

- výbor pre správy, ak je potrebný;

b) pre spoločenstvá:

- posudkové komisie,

ktoré budú plniť úlohy, ktoré im prideľuje služobný poriadok.

1a. Na uplatňovanie niektorých ustanovení tohto služobného poriadku môže byť vytvorený jeden spoločný výbor pre dva alebo viacero orgánov.

2. Zloženie a postup útvarov určí každý orgán v súlade s ustanoveniami prílohy II.

Členovia týchto útvarov budú uvedení v Mesačnom služobnom vestníku spoločenstiev.

3. Výbor zamestnancov zastupuje záujmy zamestnancov voči ich orgánu a zabezpečuje stály kontakt medzi orgánom a zamestnancami. Prispieva k plynulému fungovaniu služby poskytnutím priestoru na vyjadrenie stanoviska zamestnancov.

Informuje príslušné útvary orgánu o všetkých problémoch so všeobecnými dôsledkami, týkajúcich sa výkladu a uplatňovania tohto služobného poriadku. Môže poskytovať konzultácie o všetkých problémoch tohto druhu.

Výbor predkladá príslušným útvarom orgánu návrhy týkajúce sa organizácie a prevádzkovania služby a návrhy na zlepšenie pracovných podmienok alebo celkových životných podmienok zamestnancov.

Výbor sa zúčastňuje na riadení a kontrole útvarov sociálnej starostlivosti, zriadených orgánom v záujme jeho zamestnancov. So súhlasom orgánu môže vytvárať takéto služby sociálnej starostlivosti.

4. Okrem úloh, ktoré pre neho vyplývajú z tohto služobného poriadku, spoločný výbor alebo výbory môžu poskytovať konzultácie menovaciemu orgánu alebo výboru zamestnancov o otázkach všeobecného charakteru, ktorých predloženie považuje ktorýkoľvek z týchto útvarov za vhodné.

5. Stanovisko výboru pre správy sa bude požadovať v súvislosti s:

a) činnosťou nasledujúcou po uplynutí skúšobnej služby;

b) prepustením úradníkov z dôvodu nespôsobilosti a

c) výberom zamestnancov, ktorí budú postihnutí znížením počtu pracovných miest.

Výbor zabezpečí, aby sa pravidelné správy o zamestnancoch pripravovali jednotným spôsobom v rámci každého orgánu.

Článok 10

Zriadi sa Výbor pre služobný poriadok, zložený zo zástupcov orgánov spoločenstiev a z rovnakého počtu zástupcov ich výborov zamestnancov. O postupe vymenovania členov Výboru pre služobný poriadok rozhodnú orgány spoločnou dohodou.

Okrem úloh, ktoré mu prideľuje tento služobný poriadok, výbor môže formulovať návrhy na revíziu služobného poriadku. Komisia prekonzultuje s výborom všetky návrhy na revíziu služobného poriadku; výbor oznámi svoje stanovisko v lehote stanovenej Komisiou. Výbor zasadá na žiadosť svojho predsedu, orgánu alebo výboru zamestnancov orgánu.

Zápisnice z rokovaní výboru sa poskytnú príslušným útvarom.

Článok 10a (8)

Orgán určí lehoty, v ktorých výbor zamestnancov, spoločný výbor alebo Výbor pre služobný poriadok musia predložiť požadované stanoviská; tieto lehoty nesmú byť kratšie ako 15 pracovných dní. Ak stanovisko nebude predložené v predpísanej lehote, orgán prijme vlastné rozhodnutie.

Hlava II: Práva a povinnosti úradníkov

Článok 11

Úradník vykonáva svoje povinnosti a správa sa výlučne v súlade so záujmami spoločenstiev; nevyžaduje ani neprijíma pokyny od vlády, orgánu, organizácie alebo osôb mimo svojho orgánu.

Úradník bez povolenia menovacieho orgánu neprijme od žiadnej vlády ani od žiadneho iného zdroja mimo orgánu, ku ktorému patrí, žiadnu poctu, vyznamenanie, láskavosť, dar ani platbu akéhokoľvek druhu, pokiaľ ich nezíska za služby poskytnuté pred jeho vymenovaním alebo počas mimoriadnej dovolenky na vojenskú alebo inú štátnu službu vo vzťahu k takejto službe.

Článok 12

Úradník sa zdrží konania, a najmä verejného vyjadrenia názoru, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho postavenie.

V podnikoch, ktoré podliehajú kontrole orgánu, ktorého je úradníkom, alebo sú v inom vzťahu s týmto orgánom, nesmie držať ani nadobudnúť priamo ani nepriamo podiel, ktorý by svojou povahou alebo veľkosťou mohol ohroziť jeho nezávislosť pri plnení jeho povinností.

Úradník, ktorý sa chce zapojiť do externej činnosti, zárobkovej alebo nezárobkovej, alebo vykonať akúkoľvek prácu mimo spoločenstiev, musí získať povolenie od menovacieho orgánu. Povolenie sa zamietne, ak činnosť alebo práca môžu svojím charakterom ohroziť nezávislosť úradníka alebo byť vykonané na úkor práce spoločenstiev.

Článok 13

Ak je manželka úradníka zárobkovo činná, úradník o tom informuje menovací orgán svojho orgánu. Ak sa ukáže, že charakter tejto činnosti je nezlučiteľný s pracovnou činnosťou úradníka, a ak sa úradník nemôže zaviazať, že bude ukončená v stanovenej lehote, menovací orgán po porade so spoločným výborom rozhodne, či úradník zostane na svojom pracovnom mieste, bude preložený na iné miesto, alebo bude vyzvaný, aby odstúpil z funkcie.

Článok 14

Každý úradník, ktorého pri plnení jeho povinností požiadajú, aby rozhodol o záležitosti, na ktorej riešení alebo výsledku má osobný záujem, ktorý by mohol ohroziť jeho nezávislosť, o tom informuje menovací orgán.

Článok 15

Úradník, ktorý sa uchádza o volenú verejnú funkciu, požiada o pracovné voľno z osobných dôvodov na dobu nepresahujúcu tri mesiace.

Menovací orgán posúdi prípad každého úradníka zvoleného do takejto funkcie. Menovací orgán podľa významu funkcie a povinností, ktoré prináša funkcionárovi, rozhodne, či by mal úradník zostať v aktívnom služobnom pomere, alebo požiadať o pracovné voľno z osobných dôvodov. V druhom prípade dĺžka pracovného voľna zodpovedá obdobiu, na ktoré bol úradník zvolený.

Článok 16

Úradník je aj po odchode zo služby viazaný povinnosťou správať sa čestne a rozvážne, pokiaľ ide o prijatie niektorých funkcií alebo výhod.

Každý orgán po porade so spoločným výborom určí, ktoré pracovné miesta bránia úradníkom, ktorí na nich pôsobili, vo výkone akejkoľvek zárobkovej alebo nezárobkovej činnosti počas obdobia troch rokov po ich odchode zo služby, s výnimkou činností, ktoré sú v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Počas týchto troch rokov každý úradník, ktorý pôsobil na takomto pracovnom mieste, musí bezodkladne informovať orgány, ku ktorým patril počas troch rokov pred svojím odchodom zo služby, o povinnostiach alebo úlohách, ktorých vykonaním môže byť poverený.

Orgán po porade so spoločným výborom oznámi dotknutej osobe do 15 dní od prijatia uvedenej informácie, či mu zakazuje prevziať tieto povinnosti alebo úlohy.

Článok 17

Úradník zaobchádza nanajvýš rozvážne so všetkými skutočnosťami a informáciami, o ktorých sa dozvie počas plnenia svojich povinností alebo v súvislosti s ním; žiadnym spôsobom neposkytne neoprávnenej osobe dokument alebo informáciu, ktorá ešte nebola uverejnená. Touto povinnosťou zostane viazaný aj po odchode zo služby.

Úradník, sám alebo spolu s inými osobami, neuverejní ani neumožní uverejnenie záležitosti súvisiacej s prácou spoločenstiev bez povolenia menovacieho orgánu. Povolenie sa zamietne, len ak by navrhované uverejnenie mohlo poškodiť záujmy spoločenstiev.

Článok 18

Všetky práva na písomnosti alebo inú prácu vykonanú ktorýmkoľvek úradníkom pri plnení jeho povinností sú majetkom spoločenstva, ktorého činností sa tieto písomnosti alebo táto práca týkajú.

Článok 19

Úradník bez povolenia menovacieho orgánu neposkytne zo žiadneho dôvodu v žiadnom súdnom konaní informáciu, o ktorej má vedomosť z dôvodu plnenia svojich povinností. Povolenie sa zamietne, len ak to vyžadujú záujmy spoločenstiev, a toto zamietnutie by nemalo mať za následok trestnoprávne dôsledky pre dotknutého úradníka. Úradník zostane viazaný touto povinnosťou aj po odchode zo služby.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú na úradníka alebo bývalého úradníka, vypovedajúceho pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev alebo pred disciplinárnou komisiou orgánu o záležitosti týkajúcej sa zamestnanca alebo bývalého zamestnanca jedného z troch Európskych spoločenstiev.

Článok 20

Úradník má bydlisko buď v mieste výkonu práce, alebo v takej vzdialenosti od neho, ktorá je zlučiteľná s riadnym plnením jeho povinností.

Článok 21 (24)

Úradník bez ohľadu na svoje služobné postavenie pomáha a radí svojim nadriadeným; je zodpovedný za plnenie úloh, ktoré mu boli pridelené.

Úradník zodpovedný za akúkoľvek časť služby je zodpovedný svojim nadriadeným vo vzťahu k právomociam, ktoré mu boli udelené, a za vykonanie pokynov, ktoré vydal. Zodpovednosť jeho podriadených ho v žiadnom prípade nezbavuje jeho vlastnej zodpovednosti.

Úradník, ktorý prijme pokyny, ktoré považuje za neštandardné alebo ktoré by podľa neho mohli viesť k vážnym ťažkostiam, o tom informuje svojho priameho nadriadeného, v prípade potreby písomne. Ak potom úradník dostane písomné potvrdenie pokynov od svojho nadriadeného, vykoná ich, ak neznamenajú porušenie trestného práva alebo príslušných bezpečnostných noriem.

Článok 22

Úradníka možno požiadať, aby vcelku alebo sčasti nahradil škodu, ktorá vznikla spoločenstvám v dôsledku závažného previnenia z jeho strany počas plnenia jeho povinností alebo v súvislosti s ním.

Menovací orgán vydá odôvodnené rozhodnutie v súlade s postupom stanoveným na riešenie disciplinárnych záležitostí.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má neobmedzenú právomoc v sporoch vyplývajúcich z tohto ustanovenia.

Článok 23 (24)

Výsady a imunity úradníkov sa udeľujú iba v záujme spoločenstiev. Pokiaľ Protokol o výsadách a imunitách neustanovuje inak, úradníci nie sú oslobodení od plnenia svojich súkromných povinností ani od dodržiavania platných zákonov a policajných predpisov.

Ak sú výsady alebo imunity sporné, dotknutý úradník o tom okamžite informuje menovací orgán.

Preukazy ustanovené v Protokole o výsadách a imunitách sa vydajú úradníkom v triedach A 1 až A 4 a v rovnocenných triedach. Ak to vyžadujú záujmy služby, tieto preukazy možno vydať na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu úradníkom v iných triedach, ktorých miesto výkonu práce sa nachádza mimo územia členských štátov.

Článok 24 (8)

Spoločenstvá pomôžu každému úradníkovi, najmä v konaní proti osobe, ktorá sa dopúšťa vyhrážania, urážania alebo ohovárania, alebo pri útoku na osobu alebo majetok, ktorému je vystavený on alebo jeho rodinný príslušník z dôvodu svojho postavenia alebo svojich povinností.

Spoločne a nerozdielne nahradia úradníkovi škodu, ktorú utrpel v týchto prípadoch, ak úradník túto škodu nespôsobil úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou a ak sa mu nepodarilo získať náhradu škody od osoby, ktorá ju spôsobila.

Spoločenstvo uľahčí takéto ďalšie vzdelávanie úradníkov, ktoré je zlučiteľné s riadnym fungovaním služby a v súlade s jeho vlastnými záujmami.

Toto vzdelávanie sa vezme do úvahy na účely ich povýšenia.

Článok 24a (8)

Úradníci sú oprávnení vykonávať právo združovania; môžu byť najmä členmi odborov alebo združení európskych úradníkov.

Článok 25 (8)

Úradníci môžu predkladať žiadosti menovaciemu orgánu svojho orgánu.

Každé rozhodnutie týkajúce sa konkrétneho jednotlivca, prijaté v súlade s týmto služobným poriadkom, sa bezodkladne písomne oznámi dotknutému úradníkovi. Každé rozhodnutie negatívne ovplyvňujúce úradníka musí uvádzať dôvody, na ktorých je založené.

Špecifické rozhodnutia, týkajúce sa vymenovania, prijatia do trvalého služobného pomeru, povýšenia, preloženia, určenia administratívneho postavenia a ukončenia služby úradníka, budú bezodkladne sprístupnené v priestoroch orgánu, ku ktorému úradník patrí, a uverejnené v Mesačnom služobnom vestníku spoločenstiev.

Článok 26

Osobný spis úradníka obsahuje:

a) všetky dokumenty týkajúce sa jeho administratívneho postavenia a všetky správy týkajúce sa jeho spôsobilosti, výkonnosti a správania;

b) všetky vyjadrenia úradníka k týmto dokumentom.

Dokumenty sú zaevidované, očíslované a archivované v poradí, v akom prišli; dokumenty uvedené v písmene a) nesmie použiť alebo citovať orgán proti úradníkovi, ak s nimi nebol oboznámený pred ich vložením do spisu.

Oboznámenie úradníka s každým dokumentom bude doložené jeho podpisom na tomto dokumente alebo ak ho nepodpísal, vykonané doporučeným listom.

Osobný spis úradníka nesmie obsahovať zmienku o jeho politických, filozofických alebo náboženských názoroch.

Každý úradník má len jeden osobný spis.

Úradník má právo oboznámiť sa so všetkými dokumentmi vo svojom spise aj po odchode zo služby.

Osobný spis je dôverný a dostupný na nahliadnutie len v priestoroch administratívy. Avšak v prípade podania žaloby na úradníka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev sa postúpi Súdnemu dvoru.

Hlava III: Profesijná kariéra úradníkov

Kapitola 1: Prijatie do služobného pomeru

Článok 27 (77)

Cieľom prijatia nových úradníkov je zabezpečiť pre orgán služby úradníkov s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov spoločenstiev.

Úradníci sa vyberajú bez rozdielu rasy, politického, filozofického alebo náboženského presvedčenia, pohlavia alebo sexuálnej orientácie a bez ohľadu na ich manželský stav alebo rodinný stav.

Žiadne pracovné miesta sa nevyhradia pre štátnych príslušníkov určitého členského štátu.

Článok 28

Úradník môže byť vymenovaný len pod podmienkou, že:

a) je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov spoločenstiev, ak menovací orgán nepovolil výnimku, a má všetky práva náležiace občanovi;

b) splnil všetky povinnosti, ktoré mu ukladá právo, týkajúce sa vojenskej služby;

c) poskytne záruky o tom, že spĺňa morálne požiadavky potrebné na výkon funkcie;

d) s výhradou článku 29 ods. 2 prešiel výberovým konaním na základe kvalifikácií alebo skúšok, alebo kvalifikácií aj skúšok ustanovených v prílohe III;

e) je fyzicky schopný plniť svoje povinnosti a

f) predloží doklad o dôkladnej znalosti jedného z jazykov spoločenstiev a o uspokojivej znalosti ďalšieho jazyka spoločenstiev v rozsahu potrebnom na plnenie jeho povinností.

Článok 29

1. Pred obsadením voľného miesta v orgáne menovací orgán najprv zváži:

a) či dané miesto môže byť obsadené povýšením alebo preložením úradníka v rámci orgánov;

b) či je potrebné vypísať výberové konania v rámci orgánu;

c) aké žiadosti o preloženie podali úradníci iných orgánov troch Európskych spoločenstiev.

a potom vykoná postup pre výberové konania na základe kvalifikácií alebo skúšok, alebo kvalifikácií aj skúšok. Postup výberového konania stanovuje príloha III.

Postup môže byť vykonaný aj s cieľom vytvorenia rezervy pre budúce prijímanie do zamestnania.

2. Menovací orgán môže použiť iný postup ako postup výberového konania pri prijímaní nových úradníkov triedy A 1 alebo A 2 a v mimoriadnych prípadoch aj pri prijímaní nových úradníkov na miesta, ktoré vyžadujú špeciálnu kvalifikáciu.

Článok 30

Menovací orgán vymenuje výberovú komisiu pre každé výberové konanie. Táto komisia vypracuje zoznam vhodných uchádzačov.

Menovací orgán rozhodne, ktorí z týchto uchádzačov budú vymenovaní na voľné miesta.

Článok 31

1. Takto vybraní uchádzači budú vymenovaní takto:

- úradníci v kategórii A alebo v jazykovej službe: do východiskovej triedy svojej kategórie alebo služby,

- úradníci v ostatných kategóriách: do východiskovej triedy pre pracovné miesto, na ktoré boli prijatí.

2. Menovací orgán môže urobiť výnimky z predchádzajúcich ustanovení v rámci nasledujúcich limitov:

a) pre triedy A 1, A 2, A 3 a LA 3:

- max. polovica úradníkov vymenovaných na uvoľnené miesta,

- max. dve tretiny úradníkov vymenovaných na novovytvorené miesta;

b) pre ostatné triedy:

- max. tretina úradníkov vymenovaných na uvoľnené miesta,

- max. polovica úradníkov vymenovaných na novovytvorené miesta.

S výnimkou triedy LA3 sa bude toto ustanovenie uplatňovať prostredníctvom skupín šiestich pracovných miest, ktoré majú byť obsadené v každej triede na účely tohto ustanovenia.

Článok 32 (8) (69)

Úradník sa zaradí do prvého stupňa svojej triedy.

Menovací orgán však môže, berúc do úvahy vzdelanie a osobitnú prax pre pracovné miesto dotknutej osoby, započítať ďalší čas odbornej praxe pri zaradení do stupňa v jeho triede; tento čas nepresiahne 72 mesiacov v triedach A 1 až A 4, LA 3 a LA 4 a 48 mesiacov v ostatných triedach.

Dočasní zamestnanci, zaradení do tried v súlade s klasifikačnými kritériami prijatými orgánom, si zachovajú započítanú prax v rámci daného stupňa, dosiahnutú v tejto funkcii, ak budú vymenovaní za úradníkov v rovnakej triede bezprostredne po skončení obdobia ich dočasnej služby.

Článok 33 (24)

Úspešný uchádzač sa pred vymenovaním podrobí vyšetreniu, ktoré vykoná jeden z lekárov orgánu, aby sa tento orgán presvedčil, že spĺňa požiadavky článku 28 písm. e).

Ak výsledkom vyšetrenia stanoveného v prvom odseku bude negatívne lekárske stanovisko, uchádzač môže do 20 dní odo dňa oznámenia tohto stanoviska orgánom požiadať, aby jeho prípad bol predložený na vyjadrenie lekárskemu konzíliu, zloženému z troch lekárov, ktorých menovací orgán vyberie spomedzi lekárov orgánu. Lekára zodpovedného za počiatočné negatívne stanovisko vypočuje lekárske konzílium. Uchádzač môže predložiť lekárskemu konzíliu stanovisko lekára podľa svojho výberu. Ak lekárske konzílium potvrdí závery vyšetrenia uvedeného v prvom odseku, uchádzač zaplatí 50 % z poplatkov a vedľajšie výdavky.

Článok 34 (8) (24) (69)

1. Úradníci, okrem úradníkov v triedach A 1 a A 2, musia pred prijatím do trvalého služobného pomeru odpracovať skúšobnú dobu. Táto doba je deväť mesiacov pre úradníkov kategórie A, v jazykovej službe a v kategórii B a šesť mesiacov pre ostatných úradníkov.

Ak počas skúšobnej doby nemôže úradník v dôsledku choroby, materskej dovolenky podľa článku 58 alebo úrazu plniť svoje povinnosti nepretržite aspoň počas jedného mesiaca, menovací orgán môže predĺžiť jeho skúšobnú dobu o zodpovedajúce obdobie.

2. Správa o úradníkovi v skúšobnej dobe môže byť vypracovaná kedykoľvek počas skúšobnej doby, ak je jeho práca zjavne neuspokojivá.

Táto správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť svoje pripomienky písomne do ôsmich dní. Priamy nadriadený úradníka v skúšobnej dobe predloží bez zbytočného odkladu správu a pripomienky menovaciemu orgánu, ktorý do troch týždňov získa stanovisko spoločného výboru pre správy k potrebným opatreniam. Menovací orgán môže rozhodnúť o prepustení úradníka v skúšobnej dobe pred skončením skúšobnej doby s jednomesačnou výpovednou lehotou; obdobie služby však nesmie presiahnuť normálnu skúšobnú dobu.

Menovací orgán však môže v mimoriadnych prípadoch povoliť pokračovanie skúšobnej doby a prideliť úradníka do iného oddelenia. V tomto prípade nové pridelenie musí trvať aspoň šesť mesiacov; vzťahujú sa na neho limity uvedené v odseku 4.

3. Najneskôr mesiac pred skončením skúšobnej doby sa vypracuje správa o spôsobilosti úradníka v skúšobnej dobe plniť povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho výkonnosti a správaní v službe. Táto správa sa poskytne úradníkovi v skúšobnej dobe a úradník má právo predložiť svoje pripomienky písomne do ôsmich dní.

Ak sa odporučí prepustenie alebo v mimoriadnych prípadoch predĺženie skúšobnej doby, priamy nadriadený úradníka v skúšobnej dobe bezodkladne predloží správu a pripomienky menovaciemu orgánu, ktorý do troch týždňov prekonzultuje so spoločným výborom pre správy potrebné opatrenia.

Úradník v skúšobnej dobe, ktorého práca nesplnila požiadavky na jeho prijatie do trvalého služobného pomeru na príslušnom mieste, sa prepustí. Menovací orgán však môže v mimoriadnych prípadoch predĺžiť skúšobnú dobu najviac o šesť mesiacov a podľa možnosti prideliť úradníka v skúšobnej lehote do iného oddelenia.

4. Celková dĺžka skúšobnej doby v žiadnom prípade nepresiahne 15 mesiacov.

5. Ak prepustený úradník v skúšobnej dobe nie je schopný okamžite pokračovať v pracovnej činnosti inde, dostane kompenzáciu vo výške trojmesačného základného platu, ak odpracoval viac ako jeden rok služby, a jednomesačného základného platu, ak odpracoval menej ako šesť mesiacov služby.

6. Odseky 2, 3, 4 a 5 sa nepoužijú na úradníkov, ktorí odstúpia z funkcie pred uplynutím ich skúšobnej doby.

Kapitola 2: Administratívne postavenie

Článok 35

Úradníkom sa prideľuje jedno z nasledujúcich administratívnych postavení:

a) aktívny služobný pomer;

b) dočasné preloženie;

c) pracovné voľno z osobných dôvodov;

d) postavenie mimo činnej služby;

e) pracovné voľno na vojenskú službu.

Oddiel 1: Aktívny služobný pomer

Článok 36

Úradník v aktívnom služobnom pomere je úradník, ktorý plní povinnosti spojené s pracovným miestom, na ktoré bol vymenovaný alebo dočasne pridelený za podmienok obsiahnutých v hlave IV.

Oddiel 2: Dočasné preloženie

Článok 37 (8) (40) (69)

Dočasne preložený úradník je úradník v trvalom služobnom pomere, ktorý na základe rozhodnutia menovacieho orgánu:

a) dostal v záujme služby príkaz:

- aby dočasne pôsobil na pracovnom mieste mimo svojho orgánu alebo

- aby dočasne pomáhal osobe, ktorá zastáva funkciu ustanovenú v zmluvách o založení spoločenstiev alebo v Zmluve o vytvorení jednotnej Rady a jednotnej Komisie spoločenstiev, alebo volenému predsedovi jedného z orgánov alebo inštitúcií spoločenstiev, alebo volenému predsedovi jedného z politických zoskupení v Európskom parlamente,

- aby dočasne pôsobil na pracovnom mieste, ktoré je uvedené v zozname miest financovaných z rozpočtových dotácií na výskum a investície a ktoré rozpočtové orgány klasifikovali ako dočasné.

b) na vlastnú žiadosť:

- bol poskytnutý inému z orgánov Európskych spoločenstiev alebo

- bol poskytnutý organizácii venujúcej sa podporovaniu záujmov spoločenstva a zaradený do zoznamu vypracovaného na základe dohody medzi orgánmi spoločenstiev po porade s Výborom pre služobný poriadok.

Dočasne preložený úradník má naďalej všetky svoje práva na základe podmienok uvedených v článkoch 38 a 39 a musí si ďalej plniť všetky svoje povinnosti ako úradník svojho materského orgánu. Pokiaľ ustanovenia tretieho odseku článku 77, týkajúce sa dôchodku, neustanovujú inak, ustanovenia vzťahujúce sa na úradníka počas jeho dočasného preloženia, uvedeného v druhej zarážke písm. a) v prvom odseku, sú ustanovenia použiteľné na úradníka rovnakej triedy, do ktorej bol zaradený na pracovnom mieste, na ktoré bol dočasne preložený.

Článok 38 (8)

Dočasné preloženie v záujme služby sa spravuje nasledujúcimi pravidlami:

a) o dočasnom preložení rozhodne menovací orgán po vypočutí dotknutého úradníka;

b) obdobie dočasného preloženia určí menovací orgán;

c) vždy po uplynutí šiestich mesiacov dotknutý úradník môže požiadať o ukončenie tohto dočasného preloženia;

d) úradník, ktorý bol dočasne preložený podľa prvej zarážky článku 37 písm. a), má nárok na príplatok, ak celková odmena za prácu na mieste, na ktoré bol dočasne preložený, je menšia ako odmena poskytovaná v rámci jeho triedy a stupňa v materskom orgáne; podobne má nárok na náhradu všetkých dodatočných výdavkov spojených s jeho dočasným preložením;

e) úradník, ktorý bol dočasne preložený podľa prvej zarážky článku 37 písm. a), naďalej platí príspevky na dôchodok na základe platu za aktívny služobný pomer, vyplácaného v rámci jeho triedy a stupňa v materskom orgáne;

f) dočasne preložený úradník si zachová svoje pracovné miesto, právo na postup na vyšší stupeň a oprávnenosť na povýšenie;

g) po skončení dočasného preloženia bude úradník okamžite znovudosadený na svoje predchádzajúce pracovné miesto.

Článok 39 (8) (40)

Dočasné preloženie na vlastnú žiadosť úradníka sa spravuje nasledujúcimi pravidlami:

a) o dočasnom preložení rozhodne menovací orgán, ktorý určí čas jeho trvania;

b) do šiestich mesiacov od prevzatia nových povinností môže úradník požiadať o ukončenie svojho dočasného preloženia; potom bude okamžite dosadený na svoje predchádzajúce pracovné miesto;

c) po uplynutí tohto šesťmesačného obdobia môže byť na jeho miesto vymenovaná iná osoba;

d) počas obdobia dočasného preloženia príspevky na dôchodok a všetky práva na dôchodok sa vypočítajú na základe platu za aktívny služobný pomer, vyplácaného úradníkovi v rámci jeho triedy a stupňa v materskom orgáne.

Na úradníka dočasne preloženého podľa druhej zarážky článku 37 ods. 1 písm. b), ktorý nadobudne nárok na dôchodok v subjekte, ku ktorému bol dočasne preložený, sa počas trvania tohto dočasného preloženia nevzťahuje systém dôchodkového zabezpečenia v jeho pôvodnom orgáne.

Úradník, ktorý sa stane invalidným počas dočasného preloženia v zmysle článku 37 ods. 1 písm. b) druhej zarážky a závislé osoby úradníka, ktorý zomrie počas toho istého obdobia, majú na základe tohto služobného poriadku nárok na invalidný alebo pozostalostný dôchodok, znížený o všetky čiastky, ktoré im boli zaplatené z rovnakých dôvodov a za rovnaké obdobie subjektom, ku ktorému bol úradník dočasne preložený.

Toto ustanovenie neznamená, že úradník alebo jeho závislé osoby majú nárok na celkový dôchodok presahujúci maximálnu čiastku, ktorú by dostával na základe tohto služobného poriadku;

e) po skončení svojho dočasného preloženia musí byť úradník znovu dosadený na prvé pracovné miesto zodpovedajúce jeho triede, ktoré sa uvoľní v jeho kategórii alebo službe, ak spĺňa požiadavky na toto pracovné miesto. Ak odmietne ponúknuté miesto, zachová si právo na opätovné dosadenie po uvoľnení ďalšieho miesta zodpovedajúceho jeho triede, v jeho kategórii alebo službe za rovnakých podmienok; ak odmietne druhý raz, po porade so spoločným výborom ho môžu požiadať, aby odstúpil z funkcie. Až do svojho opätovného dosadenia zostane dočasne preložený, no bez nároku na odmenu.

Oddiel 3: Pracovné voľno z osobných dôvodov

Článok 40 (8) (24) (40)

1. Úradníkovi v trvalom služobnom pomere môže byť v mimoriadnych prípadoch a na jeho vlastnú žiadosť poskytnuté neplatené pracovné voľno z osobných dôvodov.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15, dĺžka tohto pracovného voľna nepresiahne jeden rok.

Pracovné voľno môže byť predĺžené na ďalšie dve jednoročné obdobia.

Ak úradník požiada o toto pracovné voľno, aby mohol:

- vychovávať dieťa, ktoré je mladšie ako päť rokov a považované za závislú osobu úradníka v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy VII, alebo

- vychovávať dieťa, ktoré je považované za jeho závislú osobu v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy VII a trpí vážnym duševným alebo telesným postihnutím, ktoré uznal lekár orgánu, a ktoré vyžaduje stálu opateru alebo stály dohľad,

pracovné voľno môže byť predĺžené každý rok štyri razy, ak v čase každého predĺženia existuje niektorá z okolností uvedených v predchádzajúcich dvoch zarážkach.

Ak úradník požiada o toto pracovné voľno, aby mohol sprevádzať svoju manželku alebo svojho manžela, pričom aj táto druhá osoba je úradníkom alebo iným zamestnancom spoločenstiev, ktorý si počas plnenia svojich povinností musí zriadiť zvyčajné bydlisko v takej vzdialenosti od miesta výkonu práce žiadateľa, že zariadenie ich spoločnej domácnosti na tomto mieste by prekážalo žiadateľovi v plnení jeho povinností, pracovné voľno môže byť predĺžené každý rok päť ráz pod podmienkou, že v čase každého predĺženia existujú okolnosti, ktoré založili nárok žiadateľa na poskytnutie pracovného voľna. Úradník môže využiť predchádzajúce ustanovenie o predĺžení pracovného voľna len raz počas svojej kariéry.

3. Počas pracovného voľna nemá úradník nárok na postup na vyšší stupeň alebo povýšenie; jeho účasť na systéme sociálneho zabezpečenia, ustanovenom v článkoch 72 a 73, a poistenie rizík v rámci tohto systému budú pozastavené.

Úradník, ktorý poskytne dôkaz, že nemôže byť poistený žiadnym iným verejným systémom poistenia proti rizikám uvedeným v článkoch 72 a 73, môže najneskôr mesiac po uplynutí mesiaca, v ktorom sa začne jeho pracovné voľno z osobných dôvodov, požiadať o obnovenie svojho poistenia v súlade s týmito článkami, ak uhradí polovicu nákladov na príspevky požadované na poistenie rizík uvedených v článkoch 72 ods. 1 a 73 ods. 1 za prvý rok pracovného voľna z osobných dôvodov a všetky náklady počas zvyšku tohto pracovného voľna; príspevky sa vypočítajú z posledného základného platu úradníka. Okrem toho úradník, ktorý preukáže, že nemôže získať nárok na dôchodok v rámci iného systému dôchodkového zabezpečenia, môže požiadať o povolenie, aby mohol pokračovať v nadobúdaní ďalších nárokov na dôchodok počas obdobia maximálne jedného roka pod podmienkou, že uhradí náklady na príspevky, zodpovedajúce trojnásobku sadzby ustanovenej v článku 83 ods. 2; príspevky sa vypočítajú zo základného platu pre triedu a stupeň úradníka.

4. Pracovné voľno z osobných dôvodov sa spravuje nasledujúcimi zásadami:

a) poskytne ho na žiadosť dotknutého úradníka menovací orgán;

b) žiadosť o predĺženie sa predloží dva mesiace pred skončením pracovného voľna;

c) na pracovné miesto, ktoré zastával úradník, môže byť vymenovaná iná osoba;

d) úradník musí byť po skončení svojho pracovného voľna opätovne dosadený na prvé miesto zodpovedajúce jeho triede, ktoré sa uvoľní v jeho kategórii alebo službe, ak spĺňa požiadavky na toto miesto. Ak ponúknuté miesto odmietne, ponechá si právo na opätovné dosadenie, keď sa uvoľní ďalšie miesto zodpovedajúce jeho triede, v jeho kategórii alebo službe za rovnakých podmienok; ak odmietne druhý raz, po porade so spoločným výborom ho môžu požiadať, aby odstúpil z funkcie. Až do svojho opätovného dosadenia má pracovné voľno z osobných dôvodov bez nároku na plat.

Oddiel 4: Zaradenie mimo činnej služby

Článok 41 (8) (46) (78) (79)

1. Úradník, ktorý je zaradený mimo činnej služby, je úradník, ktorý sa stal nadbytočným z dôvodu znižovania počtu pracovných miest v jeho orgáne.

2. O zníženiach počtu pracovných miest v určitej triede rozhodne príslušný rozpočtový orgán na základe rozpočtového postupu.

Menovací orgán po porade so spoločným výborom rozhodne, ktoré typy pracovných miest budú postihnuté týmito opatreniami.

Menovací orgán vypracuje zoznam úradníkov, ktorých sa budú týkať tieto opatrenia, po porade so spoločným výborom, berúc do úvahy spôsobilosť, výkonnosť, správanie v službe, rodinnú situáciu a čas odbornej praxe úradníkov. Každý úradník zastávajúci jedno z miest uvedených v predchádzajúcom pododseku, ktorý vyjadrí želanie o zaradenie mimo činnej služby, bude automaticky zapísaný do tohto zoznamu.

Úradníci, ktorých mená sú uvedené v tomto zozname, budú zaradení mimo činnej služby na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

3. Kým bude mať úradník toto postavenie, prestane plniť svoje povinnosti a požívať práva na odmenu alebo postup na vyšší stupeň, ale počas obdobia nepresahujúceho päť rokov mu budú ďalej vznikať práva na starobný dôchodok na základe platu vyplácaného v rámci jeho triedy alebo stupňa.

Počas obdobia dvoch rokov odo dňa zaradenia mimo činnej služby má úradník prednostné právo na opätovné dosadenie na ktorékoľvek pracovné miesto vo svojej kategórii alebo službe, zodpovedajúce jeho triede, ktoré sa uvoľní alebo sa vytvorí, ak má požadovanú kvalifikáciu.

Úradník, ktorý bol zaradený mimo činnej služby, dostane príspevok vypočítaný v súlade s prílohou IV.

Príjmy úradníka vyplývajúce z nového zamestnania počas tohto obdobia sa odpočítajú od príspevku uvedeného v predchádzajúcom pododseku, ak tieto príjmy a tento príspevok spolu presahujú celkovú odmenu, ktorá bola naposledy zaplatená úradníkovi, vypočítanú podľa platovej tabuľky použiteľnej v prvý deň mesiaca, za ktorých má byť príspevok zaplatený.

Úradník poskytne písomný dôkaz, ktorý sa môže požadovať, a informuje orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nárok.

Príspevok a celková naposledy zaplatená odmena, uvedené vo štvrtom pododseku, sa určia pomocou sadzby stanovenej pre krajinu v rámci spoločenstiev, v ktorej príjemca preukáže svoje bydlisko.

Ak má príjemca bydlisko v krajine mimo spoločenstiev, určenie sa rovná 100.

Príspevok je vyjadrený v eurách. Vypláca sa v mene krajiny bydliska príjemcu.

Príspevky zaplatené v inej mene ako v eurách sa vypočítajú pomocou kurzov uvedených v druhom odseku článku 63.

4. Po uplynutí obdobia nároku na príspevok úradníka požiadajú, aby odstúpil z funkcie. V prípade potreby dostane starobný dôchodok, ustanovený v systéme dôchodkového zabezpečenia.

5. Úradník, ktorému pred uplynutím dvojročného obdobia uvedeného v odseku 3 bolo ponúknuté pracovné miesto zodpovedajúce jeho triede a ktorý toto miesto odmietol bez dostatočného dôvodu, môže byť po porade so spoločným výborom zbavený svojich práv v zmysle predchádzajúcich ustanovení a môžu ho požiadať, aby odstúpil z funkcie.

Oddiel 5: Pracovné voľno na vojenskú službu

Článok 42

Úradníkovi, ktorý je povolaný na výkon vojenskej služby alebo na vojenské cvičenie, alebo bude znovu povolaný do služby v ozbrojených silách, sa pridelí osobitné postavenie "pracovné voľno na vojenskú službu".

Úradník, ktorý je povolaný do vojenskej služby, prestane dostávať plat, ale zachová si právo na postup na vyšší stupeň a na povýšenie v zmysle tohto služobného poriadku. Súčasne si zachová nárok na starobný dôchodok, ak po ukončení vojenskej služby spätne uhradí svoje príspevky na dôchodok.

Úradník, ktorý je povolaný na vojenské cvičenie alebo znovu povolaný do služby v ozbrojených silách, bude počas obdobia cvičenia alebo opätovného povolania ďalej dostávať plat znížený o čiastku zodpovedajúcu jeho žoldu.

Kapitola 3: Správy, postup na vyšší stupeň a povýšenie

Článok 43

Spôsobilosť, výkonnosť a správanie v službe každého úradníka, s výnimkou úradníkov v triedach A 1 a A 2, sú predmetom pravidelnej správy vypracovanej aspoň raz za dva roky, ustanovenej každým orgánom v súlade s článkom 110.

Správa sa poskytne dotknutému úradníkovi. Úradník má právo predložiť k nej všetky pripomienky, ktoré považuje za dôležité.

Článok 44

Úradník so započítanou praxou dvoch rokov v jednom stupni v rámci svojej triedy automaticky postúpi na nasledujúci stupeň v tejto triede.

Článok 45 (69)

1. O povýšení rozhoduje menovací orgán. Vykoná sa prostredníctvom vymenovania úradníka do nasledujúcej vyššej triedy v kategórii alebo službe, do ktorej patrí. Povýšenie sa vykoná výlučne výberom spomedzi úradníkov, ktorí spĺňajú minimálnu započítanú prax vo svojej triede, po zhodnotení porovnateľných zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie a správ o nich.

Pre úradníkov vymenovaných do východiskovej triedy v ich službe alebo kategórii je táto minimálna započítaná prax šesť mesiacov odo dňa ich prijatia do trvalého služobného pomeru; pre ostatných úradníkov je dvojročná.

2. Úradník môže byť preradený z jednej služby do druhej alebo povýšený z jednej kategórie do druhej len na základe výberového konania.

3. Ak to vyžadujú špecifické personálne požiadavky orgánu, môže sa poskytnúť výnimka z odseku 2 s cieľom umožniť presun úradníkov z jazykovej služby do kategórie A a naopak prostredníctvom preradenia v súlade s odsekom 4.

4. Ak menovací orgán rozhodne, že využije túto výnimku, po dôkladnom zvážení stanoviska spoločného výboru určí počet pracovných miest, na ktoré možno uplatniť toto opatrenie. Na základe rovnakého postupu rozhodne o kritériách a podmienkach plánovaného preradenia vrátane zhodnotenia zásluh, výcviku a odbornej praxe dotknutých úradníkov.

U úradníkov, v ktorých prípade sa použila výnimka povolená v odseku 3, sa započítaná prax uvedená v odseku 1 v triede, do ktorej boli preradení, počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti ich preradenia.

Úradník nesmie vo svojej novej triede v žiadnom prípade dostávať nižší základný plat, ako je plat, ktorý by dostával vo svojej predchádzajúcej triede.

Každý orgán prijme všeobecné ustanovenia na vykonávanie odsekov 3 a 4 v súlade s článkom 110, ak to bude potrebné.

Článok 46 (8)

Úradník vymenovaný do vyššej triedy má vo svojej novej triede započítanú prax zodpovedajúcu teoretickému stupňu rovnocennému alebo bezprostredne nasledujúcemu za teoretickým stupňom, ktorý dosiahol vo svojej predchádzajúcej triede, plus dvojročný prírastok pre svoju novú triedu.

Na účely tohto ustanovenia sa každá trieda rozdelí na teoretické stupne zodpovedajúce mesiacom započítanej praxe a teoretické platy pri zvýšení o jednu dvadsaťštvrtinu dvojročného prírastku pre túto triedu, pre celé rozpätie existujúcich stupňov. Úradník vymenovaný do vyššej triedy nesmie v žiadnom prípade dostávať nižší základný plat, ako je plat, ktorý by dostával vo svojej predchádzajúcej triede.

Úradník vymenovaný do vyššej triedy nesmie byť klasifikovaný nižšie ako do počiatočného stupňa tejto triedy.

Kapitola 4: Skončenie výkonu práce

Článok 47

Výkon služby sa končí:

a) odstúpením z funkcie;

b) povinným odstúpením z funkcie;

c) prepustením zo služobných dôvodov;

d) prepustením pre nespôsobilosť;

e) odvolaním z funkcie;

f) odchodom do dôchodku alebo

g) smrťou.

Oddiel 1: Odstúpenie z funkcie

Článok 48 (8)

Úradník, ktorý chce odstúpiť z funkcie, uvedie jasne písomne svoj zámer definitívne odísť zo služieb orgánu.

Menovací orgán prijme rozhodnutie potvrdzujúce odstúpenie z funkcie do jedného mesiaca od prijatia oznámenia o odstúpení. Menovací orgán však môže odmietnuť prijať odstúpenie, ak ku dňu prijatia odstúpenia prebieha disciplinárne konanie proti úradníkovi alebo ak sa toto konanie začne v priebehu nasledujúcich 30 dní.

Odstúpenie z funkcie nadobudne účinnosť v deň spresnený menovacím orgánom; tento deň nemôže byť viac ako tri mesiace po dni, ktorý úradník navrhol vo svojom odstúpení, v prípade úradníkov v kategórii A a v jazykovej službe a viac ako jeden mesiac v prípade úradníkov v ostatných kategóriách.

Oddiel 2: Povinné odstúpenie z funkcie

Článok 49 (8)

Úradníka môžu požiadať, aby odstúpil z funkcie, len ak prestane spĺňať podmienky ustanovené v článku 28 písm. a) alebo v prípadoch uvedených v článkoch 13, 39, 40 a 41 ods. 4 a 5 a v druhom odseku článku 14 prílohy VIII.

Odôvodnené rozhodnutia, požadujúce od úradníkov, aby odstúpili z funkcie, prijíma menovací orgán po porade so spoločným výborom a po vypočutí dotknutého úradníka.

Oddiel 3: Prepustenie zo služobných dôvodov

Článok 50 (8) (46)

Úradníka zastávajúceho pracovné miesto v triede A 1 alebo A 2, môžu prepustiť zo služobných dôvodov na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

Toto prepustenie nepredstavuje disciplinárne opatrenie.

Takto prepustený úradník, ktorý nie je pridelený na iné pracovné miesto vo svojej kategórii alebo službe, zodpovedajúce jeho triede, dostane príspevok vypočítaný v súlade s prílohou IV.

Príjmy úradníka vyplývajúce z nového zamestnania počas tohto obdobia sa odpočítajú od príspevku uvedeného v predchádzajúcom odseku, ak tieto príjmy a tento príspevok presahujú spolu celkovú odmenu, ktorá bola naposledy zaplatená úradníkovi, vypočítanú podľa platovej tabuľky použiteľnej v prvý deň mesiaca, za ktorý má byť príspevok zaplatený.

Použije sa piaty až deviaty pododsek článku 41 ods. 3.

Ak nárok úradníka na príspevok zanikne a úradník dosiahol vek 55 rokov, vznikne mu nárok na poberanie dôchodku, ktorý nebude znížený podľa článku 9 prílohy VIII.

Oddiel 4: Prepustenie pre nespôsobilosť

Článok 51

1. Úradník, ktorý pri plnení služby prejaví nespôsobilosť, môže byť prepustený.

Menovací orgán môže navrhnúť preradenie tohto úradníka do nižšej triedy.

2. Každý návrh na prepustenie úradníka musí uvádzať dôvody, na ktorých je založený, a musí byť oznámený dotknutému úradníkovi. Tento má nárok predložiť k nemu všetky pripomienky, ktoré považuje za dôležité.

Menovací orgán prijme odôvodnené rozhodnutie po vykonaní postupu určeného v prílohe IX.

Oddiel 5: Odchod do dôchodku

Článok 52 (46)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 50, úradník odíde do dôchodku:

- automaticky v posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahne vek 65 rokov,

- alebo na vlastnú žiadosť v posledný deň mesiaca, v ktorom bola predložená žiadosť, ak má aspoň 60 rokov alebo ak má od 50 do 60 rokov a spĺňa požiadavky na okamžité poberanie dôchodku v súlade s článkom 9 prílohy VIII.

Druhá veta druhého odseku článku 48 sa použije podobne.

Článok 53 (46)

Ak posudková komisia zistí, že na úradníka sa uplatňujú ustanovenia článku 78, tento úradník automaticky odíde do dôchodku v posledný deň mesiaca, v ktorom menovací orgán uzná jeho trvalú neschopnosť plniť svoje povinnosti.

Oddiel 6: Čestná funkcia

Článok 54

Po ukončení výkonu práce môže byť úradníkovi udelená čestná funkcia v jeho profesijnej kategórii alebo v bezprostredne nasledujúcej vyššej kategórii na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

S touto čestnou funkciou nie je spojený žiadny finančný hmotný prospech.

Hlava IV: Pracovné podmienky úradníkov

Kapitola 1: Pracovný čas

Článok 55 (7) (8) (16)

Úradníci v aktívnom služobnom pomere sú nepretržite k dispozícii svojmu orgánu.

Bežný pracovný týždeň však nepresiahne 42 hodín, pričom počet hodín pracovného dňa určí menovací orgán. V rámci tých istých limitov môže menovací orgán po porade s výborom zamestnancov určiť počet hodín, ktoré majú odpracovať niektoré skupiny úradníkov poverených osobitnými úlohami.

Úradníka môžu požiadať, aby z dôvodu požiadaviek služby alebo bezpečnostných predpisov zostal v pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo doma mimo bežného pracovného času. Orgán určí podrobné predpisy na uplatňovanie tohto odseku po porade s výborom zamestnancov.

Článok 55a (8)

V mimoriadnych prípadoch môže menovací orgán na základe žiadosti uvádzajúcej príslušné dôvody povoliť úradníkovi, aby pracoval na polovičný úväzok, ak sa domnieva, že by to bolo plne v záujme orgánu.

Postup pre udelenie tohto povolenia stanovuje príloha IVa.

Úradník, ktorému bola povolená práca na polovičný úväzok, odpracuje každý mesiac polovicu bežného pracovného času spôsobom, ktorý určí menovací orgán.

Článok 56 (8)

Úradníka nesmú požiadať o prácu nadčas, s výnimkou naliehavých prípadov alebo mimoriadneho pracovného tlaku; nočná práca a všetka práca v nedeľu alebo štátny sviatok môže byť povolená len v súlade s postupom, ktorý určí menovací orgán. Celková práca nadčas, ktorá sa môže požadovať od úradníka, nesmie presiahnuť 150 hodín za šesť mesiacov.

Nadčasy odpracované úradníkmi v kategóriách A a B v jazykovej službe nezakladajú nárok týchto úradníkov na náhradu alebo odmenu.

V súlade s ustanovením prílohy VI úradníci v kategóriách C a D majú za odpracované nadčasy nárok na náhradné voľno alebo na odmenu, ak požiadavky služby neumožňujú poskytnúť náhradné voľno počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli nadčasy odpracované.

Článok 56a (7) (15)

Úradník, ktorý má pravidelne pracovať v noci, sobotu, nedeľu alebo počas štátnych sviatkov, má nárok na osobitné príspevky pri práci na zmeny, ktorú orgán vyžaduje z dôvodu požiadaviek služby alebo bezpečnostných predpisov a ktorú orgán považuje za pravidelnú a trvalú.

Rada na návrh Komisie predložený po porade s Výborom pre služobný poriadok určí kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky, a určí ich sadzby a podmienky.

Bežný pracovný čas úradníka pracujúceho na zmeny nesmie presiahnuť celkový ročný bežný pracovný čas.

Článok 56b (7) (16)

Úradník má nárok na osobitné príspevky, ak musí v súlade s rozhodnutím menovacieho orgánu z dôvodu požiadaviek služby alebo bezpečnostných predpisov zostať v pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo doma mimo bežného pracovného času.

Rada na návrh Komisie predložený po porade s Výborom pre služobný poriadok určí kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na tieto príspevky, a určí ich sadzby a podmienky.

Kapitola 2: Dovolenka a pracovné voľno

Článok 57

Úradníci majú nárok na riadnu dovolenku, trvajúcu najmenej 24 pracovných dní a najviac 30 pracovných dní za kalendárny rok, v súlade s predpismi, ktoré sa ustanovia na základe spoločnej dohody orgánov spoločenstiev, po porade s Výborom pre služobný poriadok.

Okrem tejto riadnej dovolenky môže byť úradníkovi v mimoriadnych prípadoch, na základe jeho žiadosti, poskytnutá mimoriadna dovolenka. Pravidlá týkajúce sa tejto dovolenky sú ustanovené v prílohe V.

Článok 58 (8) (24)

Tehotné ženy majú okrem dovolenky ustanovenej v článku 57 na základe predloženia lekárskeho potvrdenia nárok na dovolenku začínajúcu sa šesť týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, uvedeným v osvedčení, a končiacu sa 10 týždňov po termíne pôrodu; táto dovolenka nemôže byť kratšia ako 16 týždňov.

Článok 59 (8)

1. Úradník, ktorý predloží doklad o svojej neschopnosti plniť svoje povinnosti z dôvodu choroby alebo úrazu, má automaticky nárok na pracovné voľno zo zdravotných dôvodov.

Dotknutý úradník oznámi svoju práceneschopnosť svojmu orgánu, len čo to bude možné, a súčasne uvedie svoju súčasnú adresu. Lekárske potvrdenie predloží, ak je neprítomný viac ako tri dni. Môžu ho požiadať, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu, ktoré zariadi orgán.

Ak v priebehu 12 mesiacov je úradník neprítomný maximálne tri dni z dôvodu choroby počas celkového obdobia presahujúceho dohromady 12 dní, lekárske potvrdenie predloží pri každej ďalšej absencii z dôvodu choroby.

Menovací orgán môže postúpiť posudkovej komisii prípad každého úradníka, ktorého pracovné voľno zo zdravotných dôvodov presiahne celkove 12 mesiacov v akomkoľvek období troch rokov.

2. Úradníka môžu požiadať, aby si vzal pracovné voľno po vyšetrení lekárom orgánu, ak to vyžaduje jeho zdravotný stav alebo ak člen jeho domácnosti trpí nákazlivou chorobou.

3. Sporné prípady sa postúpia na vyjadrenie posudkovej komisii.

4. Úradníci sa podrobia každý rok vyšetreniu, ktoré vykoná lekár orgánu alebo praktický lekár, ktorého si vyberú.

V druhom prípade poplatky praktického lekára uhradí orgán do maximálnej výšky, ktorú každý rok určí menovací orgán po porade s Výborom pre služobný poriadok.

Článok 59a (8)

Riadna dovolenka úradníka, ktorému bola povolená práca na polovičný úväzok, bude počas trvania tohto oprávnenia skrátená na polovicu. Časti dní, ktoré sa majú odpočítať, sa neberú do úvahy.

Článok 60

S výnimkou prípadu choroby alebo úrazu nesmie byť úradník neprítomný bez predchádzajúceho povolenia jeho priameho nadriadeného. Bez toho, aby boli dotknuté platné disciplinárne opatrenia, každá nepovolená neprítomnosť, ktorá bola riadne preukázaná, sa odpočíta od riadnej dovolenky dotknutého úradníka. Ak vyčerpal svoju riadnu dovolenku, príde o odmenu za zodpovedajúce obdobie.

Ak chce úradník stráviť dovolenku mimo miesta svojho zamestnania, musí získať predchádzajúce povolenie od menovacieho orgánu.

Kapitola 3: Sviatky

Článok 61

Zoznam sviatkov sa vypracuje na základe dohody medzi orgánmi spoločenstiev po porade s Výborom pre služobný poriadok.

Hlava V: Funkčné požitky a dávky sociálneho zabezpečenia úradníkov

Kapitola 1: Odmena a výdavky

Oddiel 1: Odmena

Článok 62

V súlade s prílohou VII, a ak nie je výslovne ustanovené inak, úradník, ktorý bol riadne vymenovaný, má nárok na odmenu vyplácanú v rámci jeho triedy a stupňa.

Úradník sa nesmie vzdať nároku na odmenu.

Odmena zahŕňa základný plat, rodinné prídavky a ostatné príspevky.

Článok 63

(28) (31) (32) (36) (38) (41) (42) (43) (47) (49) (53) (56) (58) (60) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

Odmena úradníka je vyjadrená v eurách. Vypláca sa v mene krajiny, v ktorej úradník plní svoje povinnosti.

Odmena vyplatená v inej mene ako v eurách sa vypočíta na základe výmenného kurzu používaného pri vykonávaní všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev 1. júla 2002.

Tento termín zmení Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie v čase ročnej úpravy odmeny ustanovenej v článku 65 Radou podľa prvej zarážky druhého pododseku článku 148 ods. 2 Zmluvy o EHS a článku 118 ods. 2 Zmluvy o Euratome.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 64 a 65, opravné koeficienty určené podľa týchto článkov sa pri každej zmene uvedeného termínu upravia Radou, ktorá v súlade s postupom uvedeným v treťom odseku upraví účinnosť zmeny vyjadrenej v eurách na základe kurzov uvedených v druhom odseku.

Článok 64 (78)

Odmena úradníka vyjadrená v eurách sa po povinných zrážkach uvedených v tomto služobnom poriadku alebo vo vykonávacích nariadeniach určí pomocou opravného koeficientu, vyššieho, nižšieho alebo rovnajúceho sa 100 %, v závislosti od životných podmienok na jednotlivých miestach výkonu práce.

Tieto opravné koeficienty schváli Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie podľa prvej zarážky druhého pododseku článku 148 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a článku 118 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Opravný koeficient použiteľný na odmenu úradníkov pracujúcich v dočasných sídlach spoločenstiev predstavuje 100 % k 1. januáru 1962.

Článok 65

1. Rada každý rok upraví odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev. Táto úprava sa uskutoční v septembri na základe spoločnej správy Komisie na základe spoločného indexu, ktorý pripraví Štatistický úrad Európskych spoločenstiev po dohode s vnútroštátnymi štatistickými úradmi členských štátov; index bude odrážať situáciu k 1. júlu v každej z krajín spoločenstiev.

Počas tejto úpravy Rada zváži, či v rámci hospodárskej a sociálnej politiky spoločenstiev je potrebné upraviť odmeny. Do úvahy vezme najmä všetky zvýšenia miezd vo verejnej službe a potreby prijatia nových úradníkov.

2. V prípade podstatnej zmeny životných nákladov Rada do dvoch mesiacov rozhodne o potrebných úpravách opravných koeficientov a v prípade potreby ich použije so spätnou pôsobnosťou.

3. Na účely tohto článku Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, ako stanovuje prvá zarážka druhého pododseku článku 148 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a článku 118 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 65a (62)

Pravidlá vykonávania článkov 64 a 65 sú uvedené v prílohe XI.

Článok 66

(1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (30) (31) (32) (35) (36) (37) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

Základné mesačné platy sú určené pre každú triedu a každý stupeň ustanovený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Triedy | Stupne |

1.7.2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

A1 | 12179,52 | 12826,51 | 13473,50 | 14120,49 | 14767,48 | 15414,47 | | |

A2 | 10808,33 | 11425,71 | 12043,09 | 12660,47 | 13277,85 | 13895,23 | | |

A3 | 8951,25 | 9491,28 | 10031,31 | 10571,34 | 11111,37 | 11651,40 | 12191,43 | 12731,46 |

A4 | 7520,00 | 7941,50 | 8363,00 | 8784,50 | 9206,00 | 9627,50 | 10049,00 | 10470,50 |

A5 | 6199,87 | 6567,17 | 6934,47 | 7301,77 | 7669,07 | 8036,37 | 8403,67 | 8770,97 |

A6 | 5357,85 | 5650,18 | 5942,51 | 6234,84 | 6527,17 | 6819,50 | 7111,83 | 7404,16 |

A7 | 4612,02 | 4841,51 | 5071,00 | 5300,49 | 5529,98 | 5759,47 | | |

A8 | 4078,92 | 4243,42 | | | | | | |

B1 | 5357,85 | 5650,18 | 5942,51 | 6234,84 | 6527,17 | 6819,50 | 7111,83 | 7404,16 |

B2 | 4642,16 | 4859,80 | 5077,44 | 5295,08 | 5512,72 | 5730,36 | 5948,00 | 6165,64 |

B3 | 3893,81 | 4074,78 | 4255,75 | 4436,72 | 4617,69 | 4798,66 | 4979,63 | 5160,60 |

B4 | 3367,80 | 3524,74 | 3681,68 | 3838,62 | 3995,56 | 4152,50 | 4309,44 | 4466,38 |

B5 | 3010,37 | 3137,37 | 3264,37 | 3391,37 | | | | |

C1 | 3435,01 | 3573,53 | 3712,05 | 3850,57 | 3989,09 | 4127,61 | 4266,13 | 4404,65 |

C2 | 2987,74 | 3114,68 | 3241,62 | 3368,56 | 3495,50 | 3622,44 | 3749,38 | 3876,32 |

C3 | 2787,00 | 2895,75 | 3004,50 | 3113,25 | 3222,00 | 3330,75 | 3439,50 | 3548,25 |

C4 | 2518,27 | 2620,28 | 2722,29 | 2824,30 | 2926,31 | 3028,32 | 3130,33 | 3232,34 |

C5 | 2322,00 | 2417,15 | 2512,30 | 2607,45 | | | | |

D1 | 2624,21 | 2738,95 | 2853,69 | 2968,43 | 3083,17 | 3197,91 | 3312,65 | 3427,39 |

D2 | 2392,77 | 2494,68 | 2596,59 | 2698,50 | 2800,41 | 2902,32 | 3004,23 | 3106,14 |

D3 | 2227,04 | 2322,36 | 2417,68 | 2513,00 | 2608,32 | 2703,64 | 2798,96 | 2894,28 |

D4 | 2099,79 | 2185,90 | 2272,01 | 2358,12 | | | | |

Článok 66a (34) (52) (63) (78) (88)

1. Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [1] dočasné opatrenie týkajúce sa odmien, ktoré spoločenstvo platí zamestnancom v aktívnom služobnom pomere, ďalej len "dočasný príspevok", sa bude uplatňovať počas obdobia od 1. januára 1992 do 1. júla 2003.

2. a) Sadzba tohto dočasného príspevku, ktorý sa použije pre základ vymedzený v odseku 3, sa stanovuje na 5,83 %.

b) Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 ods. 1 Zmluvy o vytvorení jednotnej Rady a jednotnej Komisie Európskych spoločenstiev, po porade s ostatnými zúčastnenými orgánmi, môže v prípade potreby, v rámci úpravy uvedenej v článku 15 ods. 2 prílohy XI k služobného poriadku, zmeniť sadzbu dočasného príspevku uvedenú v písmene a) na základe správy a návrhu Komisie.

3. a) Základom dočasného príspevku je základný plat pre triedu a stupeň používané na výpočet odmeny mínus:

- príspevky na sociálne zabezpečenie a dôchodok a daň pred každým dočasným príspevkom, ktoré musí zaplatiť úradník v rovnakej triede a v rovnakom stupni bez závislých osôb v zmysle článku 2 prílohy VII, a

- čiastka zodpovedajúca základnému platu úradníka v triede D 4 stupeň 1.

b) Prvky použité na určenie základu dočasného príspevku sú vyjadrené v eurách a určené 100.

4. Uplatnenie dočasného príspevku nemá vplyv na zníženie miezd pod čisté čiastky, prijaté pred jeho zavedením. [2]

Časť príspevku, neuplatnená počas daného roka, sa pripočíta k príspevku na nasledujúci rok v dôsledku ustanovenia v prvom pododseku.

5. Dočasný príspevok sa každý mesiac zrazí pri zdroji; výnosy sa zaznamenajú ako príjmy do všeobecného rozpočtu spoločenstiev.

Článok 67

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (79)

1. Rodinné prídavky zahŕňajú:

a) príspevok na domácnosť;

b) príspevok na nezaopatrené dieťa;

c) príspevok na vzdelanie.

2. Úradníci poberajúci rodinné prídavky uvedené v tomto článku musia priznať príspevky podobného charakteru, ktoré im boli vyplatené z iných zdrojov; tieto ďalšie príspevky sa odpočítajú od príspevkov zaplatených podľa článkov 1, 2 a 3 prílohy VII.

3. Príspevok na nezaopatrené dieťa sa môže zdvojnásobiť na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu, vychádzajúceho z lekárskych dokladov, ktoré potvrdzujú, že príslušné dieťa trpí duševným alebo telesným postihnutím, v dôsledku ktorého úradníkovi vznikajú veľké výdavky.

4. Ak sa v zmysle článkov 1, 2 a 3 prílohy VII vyplácajú tieto rodinné prídavky inej osobe ako úradníkovi, tieto prídavky budú zaplatené v mene krajiny, v ktorej má táto osoba bydlisko, a v prípade potreby sa vypočítajú na základe výmenných kurzov uvedených v druhom pododseku článku 63. Použije sa pri nich určenie pre príslušnú krajinu, ak sa nachádza na území spoločenstiev, alebo určenie rovnajúce sa 100, ak sa krajina trvalého bydliska nachádza mimo územia spoločenstiev.

Odseky 2 a 3 sa použijú, ak sa rodinné prídavky vyplácajú tejto osobe.

Článok 68 (8)

Rodinné prídavky uvedené v článku 67 ods. 1 sa budú ďalej vyplácať, ak má úradník nárok na príspevok podľa článku 41 alebo podľa článku 34 alebo 42 bývalého služobného poriadku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Dotknutá osoba prizná príspevky podobného druhu, ktoré prijala z iných zdrojov na to isté dieťa; tieto príspevky sa odpočítajú od príspevkov zaplatených podľa článkov 1, 2 a 3 prílohy VII.

Článok 68a (8)

Úradník, ktorý je oprávnený pracovať na polovičný úväzok, má nárok na odmenu vypočítanú spôsobom uvedeným v prílohe IVa.

Článok 69

(1) (2) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

Príspevok na expatriáciu zodpovedá 16 % zo súčtu základného platu, príspevku na domácnosť a príspevku na nezaopatrené dieťa, na ktoré má úradník nárok. Príspevok na expatriáciu nemôže byť nižší ako 424,07 EUR/mesiac.

Článok 70 (8)

V prípade smrti úradníka pozostalý manžel/manželka alebo nezaopatrené deti poberajú odmenu zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala smrť.

V prípade smrti osoby majúcej nárok na dôchodok sa uvedené ustanovenia použijú vo vzťahu k dôchodku zosnulého.

Článok 70a (24)

Úradníkom, ktorých menovací orgán poveril vyučovacími úlohami v rámci systému ďalšieho školenia a vzdelávania, ustanoveného v treťom odseku článku 24, sa môže poskytnúť príspevok za podmienok ustanovených v článku 4b prílohy VII.

Oddiel 2: Výdavky

Článok 71

Úradník má v súlade s ustanovením prílohy VII nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli pri prijatí vymenovania, preradení alebo odchode zo služby, ako aj na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v priebehu alebo v súvislosti s plnením jeho povinností.

Kapitola 2: Dávky sociálneho zabezpečenia

Článok 72 (8) (10) (40)

1. Úradník, jeho manžel/manželka, ak tento manžel/manželka nemá nárok na dávky rovnakého druhu a v rovnakej výške podľa iného právneho ustanovenia alebo právnych predpisov, jeho deti a ostatné závislé osoby v zmysle článku 2 prílohy VII sú zdravotne poistení do výšky 80 % výdavkov, ktoré im vzniknú v súlade s predpismi vypracovanými na základe dohody medzi orgánmi spoločenstiev, po porade s Výborom pre služobný poriadok. Táto sadzba sa zvýši na 85 % pre nasledujúce služby: konzultácie a návštevy, chirurgické zákroky, hospitalizáciu, farmaceutické výrobky, rádiológiu, analýzy, laboratórne testy a protézy na lekársky predpis, s výnimkou zubných protéz. Na 100 % sa zvýši v prípadoch tuberkulózy, detskej obrny, rakoviny, duševnej choroby a iných chorôb, ktoré menovací orgán uzná za rovnako vážne, preventívnych vyšetrení a v prípade pôrodu. Náhrada vo výške 100 % sa neuplatní v prípade choroby z povolania alebo úrazu, ktorý viedol k uplatneniu článku 73.

Jedna tretina príspevku, požadovaná na úhradu tohto poistenia, sa bude účtovať úradníkovi, pričom táto čiastka nepresiahne 2 % z jeho základného platu.

1a. Úradník, ktorého služba sa skončí a ktorý predloží dôkaz, že nemôže byť poistený žiadnym iným verejným systémom nemocenského poistenia, môže najneskôr mesiac po mesiaci, v ktorom sa jeho služba skončí, požiadať o zachovanie jeho zdravotného poistenia uvedeného v odseku 1 najviac počas šiestich mesiacov po ukončení služby. Príspevok uvedený v predchádzajúcom odseku sa vypočíta na základe posledného základného platu úradníka, pričom úradník uhradí polovicu príspevku.

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu, prijatého po porade s lekárom orgánu, obdobie jedného mesiaca na predloženie žiadosti a šesťmesačný limit uvedený v predchádzajúcom pododseku sa neuplatnia, ak dotknutá osoba trpí vážnou alebo dlhotrvajúcou chorobou, na ktorú ochorela pred odchodom zo služby a ktorú oznámila orgánu pred uplynutím šesťmesačnej lehoty uvedenej v predchádzajúcom pododseku, za predpokladu, že táto osoba sa podrobí lekárskemu vyšetreniu, ktoré zariadi orgán.

1b. Ak bývalý manžel/manželka úradníka, dieťa, ktoré prestane byť závislou osobou úradníka, alebo osoba, ktorá sa prestane považovať za nezaopatrené dieťa v zmysle článku 2 prílohy VII k služobnému poriadku, môže dokázať, že nemôže byť poistená žiadnym iným verejným systémom nemocenského poistenia, táto osoba môže zostať zdravotne poistená, ako je stanovené v odseku 1, najviac počas jedného roka ako poistenec zahrnutý do poistenia tohto úradníka; toto poistenie nepovedie k vymáhaniu príspevku. Toto jednoročné obdobie začne plynúť dňom právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode alebo dňom straty štatútu nezaopatreného dieťaťa alebo osoby považovanej za nezaopatrené dieťa.

2. Úradník, ktorý zostal v službách spoločenstiev až do dovŕšenia 60 rokov veku alebo ktorý poberá invalidný dôchodok, má nárok na dávky uvedené v odseku 1 po odchode zo služby. Výška príspevku sa vypočíta na základe výšky dôchodku.

Tieto dávky sa vzťahujú aj na osobu majúcu nárok na pozostalostný dôchodok po smrti úradníka, ktorý bol v aktívnom služobnom pomere alebo ktorý zostal v službách spoločenstiev až do veku 60 rokov, alebo po smrti osoby majúcej nárok na invalidný dôchodok. Výška príspevku sa vypočíta na základe výšky jej dôchodku.

2a. Aj nasledujúce osoby majú nárok na dávky uvedené v odseku 1, ak sa nemôžu poistiť v rámci iného verejného systému nemocenského poistenia:

- bývalí úradníci, majúci nárok na starobné dôchodky, ktorí odišli zo služieb spoločenstiev pred dovŕšením 60. roku veku;

- osoby majúce nárok na pozostalostný dôchodok po smrti bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služieb spoločenstiev pred dovŕšením 60. roku veku.

Príspevok uvedený v odseku 1 sa vypočíta na základe dôchodku bývalého úradníka, pričom polovicu príspevku uhrádza oprávnená osoba.

Osoba, ktorá má nárok na sirotský dôchodok, nemá nárok na dávky uvedené v odseku 1, pokiaľ o ne sama nepožiada. Príspevok sa vypočíta na základe sirotského dôchodku.

3. Ak celkové výdavky, ktoré neboli nahradené za ktorékoľvek obdobie 12 mesiacov, presiahnu polovicu základného mesačného platu alebo dôchodku úradníka, menovací orgán povolí špeciálnu náhradu, berúc do úvahy rodinné okolnosti príslušnej osoby, spôsobom ustanoveným v pravidlách, na ktoré odkazuje odsek 1.

4. Osoby, ktoré majú nárok na vyššie uvedené dávky, priznajú výšku všetkých náhrad, ktoré im boli zaplatené alebo ktoré môžu požadovať v rámci iného systému nemocenského poistenia, ustanoveného zákonom alebo predpisom, pre seba alebo pre osoby kryté ich poistením.

Ak celková čiastka, ktorú by získali vo forme náhrad, presiahne sumu náhrad ustanovenú v odseku 1, rozdiel sa odpočíta od čiastky, ktorá má byť uhradená podľa odseku 1, s výnimkou náhrad, ktoré získali zo súkromného systému doplnkového nemocenského poistenia, pokrývajúcich časť výdavkov, ktoré sa nehradia zo systému nemocenského poistenia spoločenstiev.

Článok 73 (24) (46)

1. Úradník je poistený odo dňa nástupu do služby pre prípad choroby z povolania a úrazu, podliehajúc pravidlám vypracovaným na základe spoločnej dohody orgánov spoločenstiev, po porade s Výborom pre služobný poriadok. Na náklady poistenia proti rizikám, ktoré nie sú spojené s jeho povolaním, prispieva čiastkou nepresahujúcou 0,1 % z jeho základného platu.

Tieto pravidlá určia, ktoré riziká nie sú pokryté.

2. Vyplácajú sa nasledujúce dávky:

a) V prípade smrti:

Platba paušálnej čiastky, rovnajúcej sa päťnásobku ročného základného platu zosnulého, vypočítaného na základe mesačných čiastok platu, prijatých počas 12 mesiacov pred úrazom, osobám uvedeným nižšie:

- manželovi/manželke a deťom zosnulého úradníka v súlade s dedičským právom, ktorým sa spravuje pozostalosť úradníka; čiastka zaplatená manželke však nemôže predstavovať menej ako 25 % z paušálnej čiastky,

- ak neexistujú osoby kategórie uvedenej vyššie, ostatným potomkom v súlade s dedičským právom, ktorým sa spravuje pozostalosť úradníka,

- ak neexistujú osoby ani jednej z dvoch vyššie uvedených kategórií, príbuzným vo vzostupnej línii v súlade s dedičským právom, ktorým sa spravuje pozostalosť úradníka,

- ak neexistujú osoby žiadnej z troch vyššie uvedených kategórií, orgánu.

b) V prípade úplnej trvalej invalidity:

Platba úradníkovi paušálnej čiastky, rovnajúcej sa osemnásobku jeho ročného základného platu, vypočítaného na základe mesačných čiastok, ktoré prijal počas 12 mesiacov pred úrazom.

c) V prípade čiastočnej trvalej invalidity:

Platba úradníkovi časti sumy ustanovenej pod písm. b), vypočítanej na základe stupnice ustanovenej v predpisoch, uvedených v odseku 1.

V súlade s ustanoveniami týchto predpisov platby uvedené vyššie môžu byť nahradené ročnou platbou.

Dávky uvedené vyššie môžu byť zaplatené popri dávkach ustanovených v kapitole 3.

3. Nasledujúce výdavky sú tiež kryté spôsobom stanoveným v pravidlách uvedených v odseku 1: liečebné, farmaceutické, nemocničné, chirurgické, protetické, rádiologické, masážne, ortopedické, klinické alebo dopravné náklady, alebo iné podobné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku úrazu alebo choroby z povolania.

Náhrada sa poskytne len v prípade, že čiastka zaplatená úradníkovi podľa článku 72 úplne nepokrýva vzniknuté výdavky.

Článok 74 (1) (8) (10) (24) (78) (81)

1. Pri narodení dieťaťa úradníkovi osoba, ktorá sa skutočne stará o toto dieťa, dostane príspevok vo výške 198,31 EUR.

Rovnaký príspevok sa vyplatí úradníkovi, ktorý si osvojí dieťa mladšie ako päť rokov a nezaopatrené v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy VII.

2. Tento príspevok sa vyplatí aj v prípade ukončenia tehotenstva po menej ako siedmich mesiacoch.

3. Príjemca príspevku pri narodení dieťaťa prizná všetky príspevky rovnakého druhu, ktoré získal z iných zdrojov pre to isté dieťa; tieto príspevky sa odpočítajú od vyššie uvedeného príspevku. Ak sú obaja rodičia úradníci spoločenstiev, príspevok sa zaplatí len raz.

Článok 75 (40)

V prípade smrti úradníka, manžela/manželky alebo dieťaťa úradníka, alebo inej závislej osoby v zmysle článku 2 prílohy VII, ktorá žila v domácnosti úradníka, orgán uhradí náklady spojené s dopravou tela z miesta výkonu práce úradníka na miesto jeho pôvodu.

Ak úradník zomrie počas služobnej cesty, orgán uhradí náklady spojené s dopravou tela z miesta, kde nastala smrť, na miesto pôvodu úradníka.

Článok 76

Dary, pôžičky alebo zálohy možno poskytnúť úradníkom, bývalým úradníkom alebo ak úradník zomrel, jeho oprávneným osobám, ktoré sú v mimoriadne zložitej situácii, napríklad v dôsledku vážnej alebo dlhotrvajúcej choroby alebo z dôvodu rodinných pomerov.

Kapitola 3: Dôchodky

Článok 77 (8)

Úradník, ktorý ukončil aspoň 10-ročnú službu, má nárok na starobný dôchodok. Na tento dôchodok má nárok bez ohľadu na dĺžku služby, ak má viac ako 60 rokov, ak nemohol byť opätovne dosadený na svoje pracovné miesto počas obdobia zaradenia mimo činnej služby alebo ak bol prepustený zo služobných dôvodov.

Maximálny starobný dôchodok je 70 % z posledného základného platu, vyplateného v rámci poslednej triedy, v ktorej bol úradník zaradený aspoň počas jedného roka. Vypláca sa úradníkovi, ktorý ukončil 35-ročnú službu, vypočítanú v súlade s článkom 3 prílohy VIII. Ak je počet služobných rokov menší ako 35, uvedené maximum sa pomerne zníži.

Avšak v prípade úradníkov, ktorí pomáhali osobe vykonávajúcej funkciu ustanovenú v zmluvách o založení spoločenstiev alebo v Zmluve o vytvorení jednotnej Rady a jednotnej Komisie spoločenstiev, volenému predsedovi jedného z orgánov alebo inštitúcií spoločenstiev alebo volenému predsedovi jednej z politických skupín v Európskom parlamente, nárok na dôchodky zodpovedajúce počtu rokov potrebných na odchod do dôchodku, získaný počas práce v tejto funkcii, sa vypočíta na základe posledného základného platu, ktorý úradník poberal počas tohto obdobia, ak tento základný plat presahuje plat použitý ako základ na účely druhého odseku tohto článku.

Starobný dôchodok nesmie byť nižší ako 4 % zo životného minima za rok služby.

Dôchodkový vek je 60 rokov.

Článok 78 (8)

Úradník má spôsobom uvedeným v článkoch 13 až 16 prílohy VII nárok na invalidný dôchodok v prípade úplnej trvalej invalidity, ktorá mu bráni v plnení povinností zodpovedajúcich pracovnému miestu v jeho profesijnej kategórii.

Ak vznikne invalidita v dôsledku úrazu počas alebo v súvislosti s plnením jeho povinností, choroby z povolania, hrdinského činu v prospech verejného blaha alebo ohrozenia vlastného života v mene záchrany inej ľudskej bytosti, invalidný dôchodok je 70 % zo základného platu úradníka.

Ak je práceneschopnosť spôsobená inou príčinou, invalidný dôchodok zodpovedá starobnému dôchodku, na ktorý by mal úradník nárok vo veku 65 rokov, keby zostal v službe až do tohto veku.

Invalidný dôchodok sa vypočíta zo základného platu, ktorý by úradník dostával vo svojej triede, keby bol ešte v službe v čase platby dôchodku.

Invalidný dôchodok nemôže byť nižší ako 120 % zo životného minima.

V prípade invalidity, ktorú si úradník spôsobil úmyselne, môže menovací orgán rozhodnúť, že tento úradník by mal poberať len starobný dôchodok.

Článok 79 (8) (24) (46)

Vdova po úradníkovi alebo bývalom úradníkovi má nárok spôsobom ustanoveným v kapitole 4 prílohy VIII na pozostalostný dôchodok vo výške 60 % zo starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý poberal jej manžel alebo ktorý, bez ohľadu na dĺžku služby alebo vek, by mu bol vyplácaný, keby naň mal nárok v čase svojej smrti.

Pozostalostný dôchodok platený vdove po úradníkovi, ktorý zomrel v čase, keď bol v jednom z administratívnych postavení uvedených v článku 35, nemôže byť nižší ako životné minimum, ani ako 35 % z posledného základného platu, ktorý tento úradník dostal.

Táto čiastka nemôže byť nižšia ako 42 % z posledného základného platu, ktorý dostal úradník, ak bola jeho smrť spôsobená jednou z okolností uvedených v druhom odseku článku 78.

Článok 79a (46)

Ustanovenia článku 79 sa použijú podobne na vdovca úradníčky alebo bývalej úradníčky.

Článok 80 (8) (40) (46)

Ak úradník alebo osoba majúca nárok na starobný alebo invalidný dôchodok zomrie a nezanechá po sebe manžela/manželku, ktorý by mal nárok na pozostalostný dôchodok, budú mať nezaopatrené deti v zmysle článku 2 prílohy VII nárok na sirotský dôchodok v súlade s článkom 21 prílohy VIII.

Rovnaký nárok na dôchodok sa uplatní na deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v prípade smrti alebo nového manželstva uzatvoreného manželom/manželkou poberajúcim/poberajúcou pozostalostný dôchodok.

Ak zomrie úradník alebo osoba majúca nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, ale podmienky uvedené v prvom odseku nie sú splnené, budú mať nezaopatrené deti v zmysle článku 2 prílohy VII nárok na sirotský dôchodok v súlade s článkom 21 prílohy VIII; dôchodok bude zodpovedať polovici dôchodku vypočítaného v súlade s uvedeným článkom.

Ak zomrie manžel/manželka úradníka alebo bývalého úradníka poberajúceho starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ktorá nie je zamestnankyňou ani dočasnou zamestnankyňou, deti, ktoré sú v zmysle článku 2 prílohy VII závislé od pozostalého manžela, majú nárok na sirotský dôchodok v súlade s článkom 21 prílohy VIII.

Nárok ustanovený v prvom, druhom a treťom odseku sa uplatní v prípade smrti bývalého úradníka, majúceho nárok na príspevok podľa článku 50 služobného poriadku, článku 5 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, článku 3 nariadenia (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 alebo článku 3 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73, a v prípade smrti bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dovŕšil vek 60 rokov.

Článok 81 (8) (10)

Osoba majúca nárok na starobný dôchodok, vyplácaný vo veku 60 rokov alebo neskôr, alebo na invalidný dôchodok, alebo na pozostalostný dôchodok má za podmienok ustanovených v prílohe VII nárok na rodinné prídavky uvedené v článku 67; príspevok na domácnosť sa vypočíta na základe dôchodku príjemcu.

Výška príspevku na nezaopatrené dieťa, poskytovaného osobe majúcej nárok na pozostalostný dôchodok, zodpovedá dvojnásobku príspevku uvedeného v článku 67 ods. 1 písm. b).

Článok 81a (46)

1. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia, najmä ustanovenia týkajúce sa minimálnych čiastok, ktoré sa zaplatia osobám majúcim nárok na pozostalostný dôchodok, celková čiastka, vyplácaná vo forme pozostalostného dôchodku, zvýšeného o rodinné prídavky a zníženého o daň a ostatné povinné odvody, vdove a ostatným oprávneným osobám, nesmie presiahnuť nasledujúce:

a) v prípade smrti úradníka s niektorým z administratívnych postavení uvedených v článku 35 výšku odmeny, ktorú by tento úradník dostával v rámci rovnakej triedy a rovnakého stupňa, keby bol ešte v službe, s pripočítaním všetkých rodinných prídavkov, ktoré by poberal v tom prípade, a s odpočítaním dane a ostatných povinných zrážok;

b) počas obdobia nasledujúceho odo dňa, keď by úradník uvedený v písmene a) dosiahol vek 65 rokov, výšku starobného dôchodku, na ktorý by mal potom nárok, keby bol nažive, vychádzajúceho z rovnakej triedy a rovnakého stupňa v čase smrti, s pripočítaním všetkých rodinných prídavkov, ktoré by poberal, a s odpočítaním dane a ostatných povinných zrážok;

c) v prípade smrti bývalého úradníka, majúceho nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok, výšku dôchodku, na ktorý by mal nárok, keby bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b);

d) v prípade smrti bývalého úradníka, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol vek 65 rokov, výšku starobného dôchodku, na ktorú by mal nárok vo veku 60 rokov, keby bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b);

e) v prípade smrti úradníka alebo bývalého úradníka, majúceho v deň svojej smrti nárok na príspevok podľa článku 41 alebo článku 50 tohto služobného poriadku, článku 5 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, článku 3 nariadenia (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72, článku 3 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73, článku 2 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 alebo článku 3 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 1679/85, výšku príspevku, na ktorý by mal nárok, keby bol nažive, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b);

f) počas obdobia nasledujúceho po dni, keď by bývalý úradník, uvedený v písmene e), stratil nárok na príspevok, výšku starobného dôchodku, na ktorý by mal nárok v tento deň, keby žil a spĺňal príslušné vekové požiadavky na udelenie práv na dôchodok, po započítaní príspevkov a zrážok uvedených v písmene b).

2. Na účely odseku 1 sa neberú do úvahy opravné koeficienty, ktoré by mohli ovplyvniť jednotlivé predmetné čiastky.

3. Maximálna čiastka, vymedzená v písmenách a) až f), sa pomerne rozdelí medzi osoby majúce nárok na pozostalostný dôchodok podľa ich príslušných nárokov, pričom odsek 1 sa nezohľadní na tento účel.

Na takto rozdelené čiastky sa použije druhý, tretí a štvrtý pododsek článku 82 ods. 1.

Článok 82 (40) (78) (79)

1. Dôchodky uvedené vyššie sa vypočítajú na základe platových stupníc platných prvý deň mesiaca, v ktorom vznikne nárok.

Určia sa pomocou sadzby určenej pre krajinu v rámci spoločenstiev, v ktorej príjemca preukáže svoje bydlisko.

Ak má príjemca dôchodku bydlisko v krajine mimo spoločenstiev, použije sa určenie 100.

Dôchodky vyjadrené v eurách sa budú vyplácať v jednej z mien uvedených v článku 45 prílohy VIII k služobnému poriadku spôsobom ustanoveným v druhom odseku článku 63 služobného poriadku.

2. Ak v súlade s článkom 65 ods. 1 rozhodne Rada o zvýšení odmien, súčasne rozhodne o primeranom zvýšení dôchodkov, konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 65 ods. 3.

Článok 83 (8) (64)

1. Dávky vyplácané v rámci tohto dôchodkového systému sú účtované na ťarchu rozpočtu spoločenstiev. Členské štáty spoločne ručia za platbu týchto dávok v súlade so stupnicou určenou na financovanie týchto výdavkov.

O použití prostriedkov pre systém dôchodkového zabezpečenia, uvedený v článku 83 ods. 1 predchádzajúceho služobného poriadku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, rozhodne Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, po porade s Výborom pre služobný poriadok.

2. Úradníci prispievajú na náklady na financovanie tohto systému dôchodkového zabezpečenia jednou tretinou. Príspevok je 8,25 % zo základného platu úradníka, pričom opravné koeficienty uvedené v článku 64 sa nezohľadnia. Príspevok sa každý mesiac zrazí z miezd úradníkov.

3. Postup pri výpočte dôchodkov úradníkov, ktorí strávili časť svojej služby v Európskom spoločenstve uhlia a ocele alebo ktorí patria k spoločným orgánom alebo inštitúciám spoločenstiev, a rozdelenie nákladov na vymeranie týchto dôchodkov medzi dôchodkový fond Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a rozpočty Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ustanoví nariadenie prijaté na základe dohody medzi radami a Výborom predsedov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, po porade s Výborom pre služobný poriadok.

4. Ak diagnostika založená na pravdepodobnom odhade pre systém dôchodkového zabezpečenia, vykonaná jedným alebo viacerými kvalifikovanými expertmi na žiadosť Rady, ukáže, že príspevky úradníkov nestačia na financovanie jednej tretiny dávok vyplácaných v rámci systému dôchodkového zabezpečenia, rozpočtové orgány, konajúce v súlade s rozpočtovým postupom a po porade s Výborom pre služobný poriadok, ustanoveným v článku 10, rozhodnú o potrebných zmenách sadzieb príspevkov alebo dôchodkového veku.

Článok 84

Podrobné pravidlá, ktorými sa spravuje systém dôchodkového zabezpečenia, uvedený vyššie, obsahuje príloha VIII.

Kapitola 4: Náhrada neoprávnených platieb

Článok 85 (8)

Každá neoprávnená platba musí byť nahradená, ak príjemca vedel, že neexistuje dostatočný dôvod na platbu, alebo ak neoprávnenosť platby bola taká zjavná, že o nej musel vedieť.

Kapitola 5: Prechod práv na spoločenstvá

Článok 85a (46)

1. Ak smrť, poranenie pri nehode alebo choroba osoby, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, spôsobila tretia strana, na spoločenstvá v súvislosti s povinnosťami, ktoré pre ne vyplývajú zo služobného poriadku v dôsledku udalosti, ktorá bola príčinou tejto smrti, tohto poranenia alebo tejto choroby, prejdú automaticky práva, vrátane súdnej vymáhateľnosti nárokov, obete alebo jej oprávnených nástupcov proti tretej strane.

2. Prechod práv ustanovený v odseku 1 sa okrem iného vzťahuje na:

- nepretržité vyplácanie odmeny v súlade s článkom 59 úradníkovi počas obdobia jeho dočasnej práceneschopnosti,

- platby vykonané v súlade s článkom 70 po smrti úradníka alebo bývalého úradníka, majúce nárok na dôchodok,

- dávky vyplácané podľa článkov 72 a 73 a ich vykonávacích predpisov v súvislosti so zdravotným a úrazovým poistením,

- úhradu nákladov spojených s dopravou tela, uvedenú v článku 75,

- doplnkové rodinné prídavky, vyplácané v súlade s článkom 67 ods. 3 a s článkom 2 ods. 3 a 5 prílohy VII na nezaopatrené dieťa trpiace vážnou chorobou, telesným alebo duševným postihnutím,

- invalidné dôchodky vyplácané v prípade úrazu alebo choroby, ktorej výsledkom je trvalá invalidita, ktorá bráni úradníkovi v plnení jeho povinností,

- pozostalostné dôchodky vyplácané v prípade smrti úradníka alebo bývalého úradníka, alebo smrti manžela/manželky úradníka alebo bývalého úradníka, majúceho nárok na dôchodok, ak tento manžel/manželka nie je zamestnancom ani dočasným zamestnancom,

- sirotský dôchodok vyplácaný bez ohľadu na vek dieťaťu úradníka alebo bývalého úradníka, ak si toto dieťa v dôsledku vážnej choroby, invalidity alebo zdravotného postihnutia nemôže zarábať na živobytie po smrti osoby, od ktorej bolo závislé.

3. Na spoločenstvá však neprechádzajú práva na odškodnenie za čisto osobnú ujmu, napríklad nemateriálnu ujmu, bolestné alebo náhradu za znetvorenie a stratu pohodlia, presahujúcu výšku príspevku poskytovaného na tieto položky podľa článku 73.

4. Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 nesmú byť prekážkou priamej žaloby spoločenstvami.

Hlava VI: Disciplinárne opatrenia

Článok 86 (24)

1. Každé porušenie povinností vyplývajúcich z tohto služobného poriadku úradníkom alebo bývalým úradníkom, úmyselné alebo spôsobené nedbanlivosťou z jeho strany, vystaví tohto úradníka disciplinárnemu konaniu.

2. Disciplinárne opatrenia majú niektorú z nasledujúcich foriem:

a) písomné napomenutie;

b) pokarhanie;

c) odklad postupu na vyšší stupeň;

d) preradenie o jeden stupeň;

e) preradenie do nižšej kategórie;

f) odvolanie z funkcie a v prípade potreby zníženie alebo zrušenie jeho nároku na starobný dôchodok, avšak dôsledky tohto opatrenia nemajú vplyv na závislé osoby úradníka;

g) ak úradník odišiel zo služby, úplné alebo čiastočné, dočasné alebo trvalé zrušenie jeho nároku na starobný dôchodok; toto ustanovenie sa použije bez toho, aby malo vplyv na osoby závislé od úradníka.

3. Jeden priestupok povedie najviac k jednému disciplinárnemu opatreniu.

Článok 87

Menovací orgán je oprávnený vydať písomné napomenutie alebo pokarhanie bez porady s disciplinárnou komisiou, na návrh priameho nadriadeného úradníka alebo z vlastnej iniciatívy. Dotknutý úradník bude pred prijatím takéhoto opatrenia vypočutý.

Ostatné opatrenia nariadi menovací orgán po skončení disciplinárneho konania, ustanoveného v prílohe IX. Menovací orgán iniciuje toto konanie po vypočutí dotknutého úradníka.

Článok 88

Ak menovací orgán podozrieva úradníka zo závažného previnenia bez ohľadu na to, či toto previnenie má formu neplnenia úradných povinností, alebo porušenia práva, tento orgán môže okamžite pozastaviť výkon jeho služby.

Rozhodnutie o okamžitom pozastavení výkonu služby úradníka musí uvádzať, či úradník bude ďalej dostávať odmenu počas obdobia pozastavenia výkonu jeho služby, alebo či mu z nej bude zadržaná určitá čiastka; zadržaná čiastka nesmie predstavovať viac ako polovicu základného platu úradníka.

Konečné rozhodnutie sa prijme do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o pozastavení výkonu služby úradníka. Ak sa rozhodnutie neprijalo do štyroch mesiacov, úradník začne znovu dostávať odmenu v plnej výške.

Ak sa nezačalo disciplinárne konanie proti úradníkovi alebo ak nebolo nariadené iné opatrenie ako písomné napomenutie, pokarhanie alebo odklad postupu na vyšší stupeň, alebo ak sa konečné rozhodnutie neprijalo v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, dotknutý úradník má nárok na úhradu zadržanej časti odmeny.

Ak je úradník trestne stíhaný pre rovnaké činy, konečné rozhodnutie sa prijme, až keď súd prerokúvajúci prípad dospeje ku konečnému rozsudku.

Článok 89

Úradník, proti ktorému bolo nariadené iné disciplinárne opatrenie ako odvolanie z funkcie, môže po troch rokoch v prípade napomenutia alebo pokarhania, alebo po šiestich rokoch v prípade iného opatrenia predložiť žiadosť o odstránenie všetkých zmienok o tomto opatrení z jeho osobného spisu.

Menovací orgán po porade s disciplinárnou komisiou v prípadoch, keď sa táto komisia zúčastnila na disciplinárnom konaní, môže rozhodnúť, či vyhovie žiadosti úradníka; ak sa to rozhodne urobiť, úradníkovi sa poskytne spis, z ktorého boli odstránené všetky tieto zmienky.

Hlava VII: Opravné prostriedky

Článok 90 (8)

1. Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, môže predložiť menovaciemu orgánu žiadosť, aby prijal rozhodnutie, ktoré sa jej týka. Orgán oznámi dotknutej osobe svoje odôvodnené rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti. Ak po uplynutí tejto lehoty nedostala dotknutá osoba žiadnu odpoveď, žiadosť sa pokladá za zamietnutú; proti takémuto zamietnutiu môže podať sťažnosť v súlade s nasledujúcim odsekom.

2. Každá osoba, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, môže predložiť menovaciemu orgánu sťažnosť na akt, ktorý má na ňu negatívny účinok, ak uvedený orgán prijal rozhodnutie alebo ak neprijal opatrenie predpísané služobným poriadkom. Sťažnosť sa musí podať do troch mesiacov. Táto lehota začne plynúť:

- dňom uverejnenia aktu, ak ide o opatrenie všeobecného charakteru,

- dňom oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe, ale v každom prípade najneskôr odo dňa prijatia tohto oznámenia príslušnou osobou, ak opatrenie postihuje uvedenú osobu; ak akt postihujúci uvedenú osobu obsahuje aj sťažnosť na ďalšiu osobu, táto lehota začne plynúť pre túto druhú osobu dňom, keď prijme príslušné oznámenie, ale v každom prípade najneskôr dňom uverejnenia,

- dňom uplynutia lehoty predpísanej pre odpoveď, ak sa sťažnosť týka nepriameho prijatého rozhodnutia, ktorým sa zamieta žiadosť ustanovená v odseku 1.

Orgán oznámi dotknutej osobe svoje odôvodnené rozhodnutie do štyroch mesiacov odo dňa podania sťažnosti. Ak po uplynutí tejto lehoty nedostala príslušná osoba odpoveď na svoju sťažnosť, považuje sa to za nepriamo prijaté rozhodnutie, ktorým sa jej sťažnosť zamieta, a môže sa proti nemu odvolať podľa článku 91.

3. Žiadosť alebo sťažnosť úradníka sa predloží prostredníctvom jeho priameho nadriadeného, pokiaľ sa netýka tejto osoby, a v tomto prípade sa môže predložiť priamo nasledujúcemu nadriadenému orgánu.

Článok 91 (8)

1. Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc v každom spore medzi spoločenstvami a ktoroukoľvek osobou, na ktorú sa vzťahuje tento služobný poriadok, pokiaľ ide o zákonnosť aktu negatívne ovplyvňujúceho túto osobu v zmysle článku 90 ods. 2. V sporoch finančného charakteru má Súdny dvor neobmedzenú právomoc.

2. Odvolanie na Súdny dvor Európskych spoločenstiev je prípustné, len ak:

- bola menovaciemu orgánu predtým predložená sťažnosť v súlade s článkom 90 ods. 2 v lehote stanovenej v uvedenom článku a

- sťažnosť bola zamietnutá výslovnými rozhodnutiami alebo konkludentne prijatým rozhodnutím.

3. Odvolania podľa odseku 2 sa musia podať do troch mesiacov. Táto lehota začne plynúť:

- dňom oznámenia rozhodnutia prijatého na základe sťažnosti,

- dňom uplynutia lehoty stanovenej pre odpoveď, ak bolo odvolanie podané proti nepriamo prijatému rozhodnutiu, ktorým sa zamieta sťažnosť predložená v súlade s článkom 90 ods. 2; ak sťažnosť bude zamietnutá výslovným rozhodnutím po tom, ako bola zamietnutá konkludentne prijatým rozhodnutím, no pred uplynutím lehoty na podanie odvolania, lehota na podanie odvolania začne bežať znovu.

4. Odchylne od odseku 2 môže dotknutá osoba po predložení sťažnosti menovaciemu orgánu v súlade s článkom 90 ods. 2 okamžite podať odvolanie na Súdny dvor pod podmienkou, že toto odvolanie bude sprevádzať žiadosť o odklad výkonu sporného aktu alebo o prijatie predbežných opatrení. Konanie vo veci pred Súdnym dvorom sa potom preruší až dovtedy, kým sa neprijme výslovné alebo konkludentné rozhodnutie, ktorým sa sťažnosť zamieta.

5. Odvolania podľa tohto článku sú preskúmané a prerokované v súlade s rokovacím poriadkom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Článok 91a (69)

Žiadosti a sťažnosti týkajúce sa oblastí, na ktoré bol uplatnený tretí pododsek článku 2, sa podávajú menovaciemu orgánu poverenému výkonom právomocí. Všetky odvolania budú proti orgánu, za ktorý je zodpovedný menovací orgán.

Hlava VIII: Osobitné ustanovenia o úradníkoch vo vedeckých alebo technických službách spoločenstiev

Článok 92

Táto hlava určuje osobitné ustanovenia, použiteľné na úradníkov spoločenstiev, ktorí zastávajú funkcie v oblasti jadrových vied, vyžadujúce vedeckú alebo technickú kvalifikáciu a ktorí sú platení z prostriedkov vyčlenených v rozpočte na výskum a investície.

Tabuľka znázorňujúca základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie pre úradníkov vo vedeckých a technických službách, na ktorých sa vzťahuje predchádzajúci odsek, je uvedená v prílohe I B.

Článok 93

Komisia môže rozhodnúť, že úradníkom, na ktorých sa vzťahuje článok 92, ktorí sú zaradení do triedy A 1 alebo A 2 a ktorí majú špičkovú vedeckú alebo technickú kvalifikáciu, poskytne finančné výhody presahujúce najviac o 25 % výhody uvedené v Hlave V, s výnimkou pevných príspevkov a výdavkov.

Maximálny počet úradníkov, ktorým sa poskytnú tieto výhody, určí Rada na návrh Komisie.

Článok 94

Nasledujúce ustanovenia sa uplatnia, okrem ustanovení druhého odseku článkov 17 a 18, na úradníkov, na ktorých sa vzťahuje článok 92

Uverejnenie úradníkom, v písomnej alebo inej forme, akejkoľvek záležitosti súvisiacej s prácou Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podlieha povoleniu menovacieho orgánu a podmienkam, ktoré určí tento orgán. Spoločenstvo je oprávnené povinne získať autorské práva na tieto publikácie.

Každý objav, ktorý urobí úradník v priebehu plnenia svojich povinností alebo v súvislosti s ním, bude nesporným vlastníctvom Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Orgán môže na vlastné náklady a v mene spoločenstva požiadať o patenty na tieto objavy a získať ich vo všetkých krajinách. Každý objav týkajúci sa práce Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý urobí úradník počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia plnenia jeho povinností, sa považuje za objav urobený v priebehu plnenia jeho povinností alebo v súvislosti s ním, ak nie je ustanovené inak. Ak sú objavy predmetom patentov, uvedie sa meno objaviteľa alebo objaviteľov.

Orgán môže úradníkovi, ktorý je autorom objavu chráneného patentom, v odôvodnených prípadoch poskytnúť bonus, ktorého výšku určí orgán.

Článok 95

Do 31. decembra 1968 a odchylne od článkov 31 a 32 úradníci, na ktorých sa vzťahuje článok 92, môžu byť zaradení do inej triedy, ako je východisková trieda pre pracovné miesto, na ktoré boli prijatí, a v prípade najviac jednej polovice pracovných miest, ktoré majú byť obsadené, môžu byť zaradení na iný stupeň, ako sú stupne uvedené v článku 32.

Pre obdobie nasledujúce po tomto dni Rada na návrh Komisie určí konečné ustanovenia, ktorými sa bude riadiť prijímanie týchto osôb do zamestnania.

Článok 96

Odchylne od článku 34 ods. 1 môže skúšobná lehota trvať od troch do šiestich mesiacov pre úradníkov, na ktorých sa vzťahuje článok 92, patriacich do kategórie C alebo D.

Článok 97

1. Odchylne od článku 44 môže menovací orgán rozhodnúť o postupe úradníkov, na ktorých sa vzťahuje článok 92, o ďalší stupeň, aby im vyjadril uznanie za mimoriadne zásluhy; počet úradníkov v každej kategórii, ktorí postúpia v ktoromkoľvek roku, nepresiahne jednu osminu z celkového počtu úradníkov v tejto kategórii.

Postup môže byť udelený len raz v každej triede.

Postup neposkytne úradníkovi vyšší základný plat, ako je plat pre najvyšší stupeň v jeho triede.

2. Odchylne od článku 44 postup úradníka, na ktorého sa vzťahuje článok 92 a ktorého spôsobilosť, výkony alebo správanie sú neuspokojivé, na vyšší stupeň môže byť na základe rozhodnutia menovacieho orgánu odložený najviac o dva roky bez toho, aby bolo potrebné použiť postup ustanovený v článku 87.

3. Tento článok sa nepoužije na úradníkov, na ktorých sa vzťahuje článok 92, zaradených do triedy A 1 alebo A 2.

Článok 98

Na základe článku 34 môže byť pôvodné zaradenie každého úradníka, na ktorého sa vzťahuje článok 92, zmenené po uplynutí jeho skúšobnej lehoty.

Článok 45 ods. 2 sa nepoužije na úradníkov, na ktorých sa vzťahuje článok 92.

Aby mohol menovací orgán povýšiť úradníkov s najväčšími zásluhami, na ktorých sa vzťahuje článok 92, v riadne odôvodnených mimoriadnych prípadoch môžu byť udelené výnimky nepresahujúce jeden rok, pokiaľ ide o dĺžku služby ustanovenú v druhom pododseku článku 45 ods. 1. Úradník bude môcť využiť ustanovenia tohto odseku len raz za päť rokov.

Článok 99

Menovací orgán môže poskytnúť úradníkom, na ktorých sa vzťahuje článok 92, bonus za mimoriadnu službu; tento nepresiahne trojnásobok výšky základného mesačného platu za jeden rok, s výnimkou prípadu, keď Rada udelí odchýlku na návrh Komisie.

Celková čiastka bonusov poskytnutých za mimoriadnu službu nepresiahne 3 % z celkových základných miezd, ktoré budú zaplatené každý rok všetkým vedeckým a technickým úradníkom, na ktorých sa vzťahuje článok 92.

Komisia každý rok rozhodne o výške bonusu a osobách, ktorým bude poskytnutý, a predloží Rade správu o počte a výške poskytnutých bonusov, s uvedením ich rozdelenia podľa triedy a služby a dôvodov ich poskytnutia.

Článok 100

Niektorým z úradníkov, na ktorých sa vzťahuje článok 92, môžu byť poskytnuté osobitné príspevky ako kompenzácia za mimoriadne náročné pracovné podmienky.

Rada na návrh Komisie určí sadzby a podmienky týchto osobitných príspevkov a osoby, ktorým budú poskytnuté.

Článok 101

Odchylne od druhého odseku článku 56 a len v mimoriadnych prípadoch nadčasy odpracované niektorými úradníkmi, na ktorých sa vzťahuje článok 92, patriacimi do kategórie B, môžu založiť nárok týchto úradníkov na náhradu alebo odmenu ustanovenú v prílohe VI.

Menovací orgán určí pracovné miesta, ktorých držitelia majú nárok na výhody vyplývajúce z ustanovení tohto článku.

Hlava VIII A (51): Osobitné a mimoriadne ustanovenia o úradníkoch pôsobiacich v tretej krajine

Článok 101a

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia služobného poriadku, príloha X určuje osobitné a mimoriadne ustanovenia o úradníkoch pôsobiacich v tretej krajine.

Hlava IX: Prechodné a záverečné ustanovenia

Kapitola 1: Prechodné ustanovenia

Článok 102

1. Zamestnanec spoločenstiev, ktorý zastáva trvalé pracovné miesto v jednom z orgánov spoločenstiev v čase nadobudnutia účinnosti tohto služobného poriadku [3], môže byť na základe rozhodnutia menovacieho orgánu prijatý do trvalého služobného pomeru do triedy, stupňa a do platovej stupnice, ktoré určuje tento služobný poriadok a ktoré zodpovedajú triede a stupňu, kam bol tento úradník výslovne alebo konkludentne zaradený predtým, ako sa v jeho prípade použil tento služobný poriadok, pokiaľ neustanovujú inak rozhodnutia, ktoré sa môžu prijať po dohode medzi radami Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu s cieľom zjednotenia praxe v súvislosti s profesijnými kategóriami a kritériami, ktoré sa budú používať pri klasifikácii, ak:

- každý takýto zamestnanec spĺňa požiadavky článku 28 písm. a), b), c), e) a f),

- každý takýto zamestnanec, s výnimkou zamestnancov zaradených do triedy A 1 a A 2:

a) bol v služobnom pomere s jedným z orgánov spoločenstiev dlhšie ako šesť mesiacov v čase nadobudnutia účinnosti tohto služobného poriadku; zamestnanec spoločenstiev, ktorý nespĺňa túto požiadavku, môže byť vymenovaný na skúšobnú lehotu a byť prijatý do trvalého služobného pomeru ako úradník podľa podmienok stanovených v článku 34;

b) nebol predmetom negatívnej správy, vypracovanej prijímacou komisiou, ustanovenou v nasledujúcom pododseku.

Po nadobudnutí účinnosti tohto služobného poriadku sa v každom orgáne vytvorí prijímacia komisia, zložená zo zamestnancov orgánu pôsobiacich vo funkcii kontrolórov, ktorí budú vymenovaní do tejto komisie menovacím orgánom.

Táto komisia predkladá menovaciemu orgánu odporúčania týkajúce sa vhodnosti zamestnancov orgánu, ktorí prichádzajú do úvahy na prijatie do trvalého služobného pomeru podľa ustanovení uvedených vyššie, s výnimkou úradníkov v triede A 1 alebo A 2, na plnenie povinností spojených s pracovnými miestami; pritom bude vychádzať zo správy o spôsobilosti, výkonnosti a správaní úradníka v službe, pripravenej jeho nadriadenými.

2. Zmluva každého takéhoto zamestnanca, o ktorom prijímacia komisia predloží negatívnu správu, bude ukončená. Menovací orgán môže ponúknuť tejto osobe prijatie do trvalého služobného pomeru v nižšej triede a na nižšom stupni platovej stupnice, ustanovenej týmto služobným poriadkom, než sú tie, do ktorých bol výslovne alebo konkludentne zaradený predtým. Zamestnanec, ktorého zmluva bola ukončená, dostane kompenzáciu uvedenú v poslednom pododseku článku 34 ods. 2.

3. Každý zamestnanec spoločenstiev, ktorý bol zamestnaný ako taký v čase nadobudnutia účinnosti tohto služobného poriadku a ktorý nebol výslovne alebo konkludentne zaradený do určitej triedy alebo do určitého stupňa predtým, ako sa v jeho prípade použil tento služobný poriadok, môže byť menovacím orgánom do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto služobného poriadku zaradený do triedy a na stupeň, ktoré sa môžu v prípade potreby odchyľovať od článku 32.

4. Odchylne od odseku 1:

a) úradník, ktorého pracovné miesto patrí do kategórie D v tabuľke uvedenej v prílohe I, sa zaradí do triedy pre svoje pracovné miesto a na stupeň v rámci tejto triedy, pre ktorý základný plat, po odpočítaní dane spoločenstva a príspevku úradníka do systému dôchodkového zabezpečenia, sa rovná alebo inak nachádza bezprostredne pod čiastkou základnej dane, plus miestny príspevok, mínus príspevok do dočasného spoločného systému dôchodkového zabezpečenia orgánov spoločenstiev, ktorú dostával v čase nadobudnutia účinnosti tohto služobného poriadku;

b) úradník v jazykovej službe sa zaradí do triedy pre svoje pracovné miesto a na stupeň v rámci tejto triedy, ktorý sa nachádza bezprostredne nad stupňom, do ktorého bol zaradený v súlade s odsekom 1.

5. Ustanovenia kapitoly 1 hlavy VIII k služobnému poriadku úradníkov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sa použijú na úradníka, ktorý pred nadobudnutím účinnosti tohto služobného poriadku bol úradníkom v trvalom služobnom pomere Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a ktorému bolo poskytnuté pracovné voľno z osobných dôvodov v jednom z orgánov tohto spoločenstva, aby mohol vstúpiť do služobného pomeru s orgánom Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, s ohľadom na triedu a stupeň, v ktorých je prijatie do trvalého služobného pomeru v súlade s odsekmi 1 a 4, ak mu tým nevzniknú väčšie výhody ako tie, ktoré by mal, keby bol prijatý do trvalého služobného pomeru v rovnakej triede podľa služobného poriadku úradníkov Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Články 103 a 104 (8)

Zrušené

Článok 105 (46)

Zrušený

Článok 106

Každému úradníkovi, ktorý dostával odlučné pred uplatňovaním tohto služobného poriadku a ktorý nespĺňa požiadavky pre priznanie príspevku na expatriáciu podľa článku 4 prílohy VII, sa rovnaká čiastka ako tá, ktorú by dostával vo forme odlučného podľa platovej stupnice existujúcej pred nadobudnutím účinnosti tohto služobného poriadku. Táto čiastka sa v budúcnosti nebude meniť zo žiadneho dôvodu, s výnimkou prípadu, keď úradník získa nárok na príspevok na expatriáciu tým, že splní požiadavky na tento príspevok.

Článok 107 (8)

1. Úradníkovi, v prípade ktorého sa použil tento služobný poriadok v súlade s týmito prechodnými ustanoveniami a ktorý poskytne dôkaz, že z dôvodu nástupu do služby jedného zo spoločenstiev bol nútený vzdať sa vcelku alebo sčasti svojich práv na dôchodok, ktoré mu vznikli v jeho krajine pôvodu, a že nemôže získať poistno-matematický ekvivalent týchto práv, sa započítajú, na účely jeho starobného dôchodku v spoločenstvách a bez platby nedoplatkov na príspevkoch, ročné príspevky zodpovedajúce počtu rokov zamestnania, potrebných na odchod do dôchodku, ktoré zaplatil vo svojej krajine pôvodu.

2. Počet rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktoré sa mu takto započítajú, určí menovací orgán orgánu, ku ktorému úradník patrí, po porade s Výborom pre služobný poriadok, ustanoveným v článku 10. Nepresiahne:

- počet rokov skutočnej služby, ktoré bude môcť úradník odpracovať, kým nedosiahne vek 65 rokov,

- polovicu počtu rokov služby, ktoré by v čase dosiahnutia veku 65 rokov potreboval na odpracovanie 35 rokov zamestnania, potrebných na odchod do dôchodku.

3. Úradník, na ktorého sa uplatňujú predchádzajúce ustanovenia, zaplatí spoločenstvám časť súm, ktoré mu boli vyplatené ako náhrada za jeho práva na dôchodok v jeho krajine pôvodu, ktoré nezodpovedajú poistno-technickému ekvivalentu týchto práv; táto časť bude zodpovedať pomeru medzi počtom rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktoré mu započítali spoločenstvá, a počtom rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, o ktoré prišiel vo svojej krajine pôvodu.

4. S výnimkou prípadu smrti alebo uplatnenia článku 41 alebo 50 úradník, ktorý odíde pred dosiahnutím veku 65 rokov, nezíska tento zápočet.

5. Po smrti úradníka, na ktorého sa uplatňujú ustanovenia predchádzajúcich odsekov, celkový počet rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktoré by mu boli započítané, keby dosiahol vek 65 rokov, sa okamžite započítajú jeho oprávneným nástupcom na účely výpočtu ich práv na dôchodok.

6. Úradníkovi, na ktorého sa uplatňujú ustanovenia predchádzajúcich odsekov, sa na začiatku čerpania starobného dôchodku, ak bude postihnutý niektorým opatrením v článkoch 41 a 50, započíta časť rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktoré by sa započítali, keby bol dosiahol vek 65 rokov. Táto časť bude zodpovedať podielu medzi počtom rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, použitým pri výpočte jeho práv na dôchodok, a počtom rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktorý by získal do dosiahnutia veku 65 rokov.

Články 108 a 109 (8)

Zrušené

Kapitola 2: Záverečné ustanovenia

Článok 110 (8)

Všeobecné ustanovenia na uplatňovanie tohto služobného poriadku prijme každý orgán po porade s jeho výborom zamestnancov a Výborom pre služobný poriadok, ustanoveným v článku 10.

So všetkými týmito všeobecnými ustanoveniami a všetkými predpismi prijatými na základe dohody medzi orgánmi budú oboznámení úradníci.

Administratívne oddelenia orgánov navzájom pravidelne konzultujú uplatňovanie tohto služobného poriadku.

[1] Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (Euratom, ESUO, EHS) č. 3736/90 (Ú. v. ES L 360, 22.12.1990, s. 1).

[2] Čisté čiastky, prijaté pred vyplatením dočasného príspevku, budú znamenať príjem získaný bez zohľadnenia ročnej úpravy z roku 1991.

[3] 1.1.1962

--------------------------------------------------

Príloha I: Základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie (8) (24) (69)

A. Základné pracovné miesta a príslušné profesijné kategórie v každej kategórii a v jazykovej službe, ustanovené v článku 5 ods. 4 služobného poriadku

Kategória A

A 1 | generálny riaditeľ |

A 2 | riaditeľ |

A 3 | vedúci odboru |

A 4 – A 5 | hlavný riadiaci pracovník |

A 6 – A 7 | riadiaci pracovník |

A 8 | asistent riadiaceho pracovníka |

Kategória B

B 1 | hlavný administratívny asistent |

B 2 – B 3 | vyšší administratívny asistent – vyšší technický asistent 1– vyšší sekretársky asistent |

B 4 – B 5 | administratívny asistent – technický asistent– sekretársky asistent |

Kategória C

C 1 | výkonný sekretár – hlavný sekretár – hlavný administratívny pracovník |

C 2 – C 3 | sekretár/stenograf – administratívny pracovník |

C 4 – C 5 | pisár – pomocný administratívny pracovník |

Kategória D

D 1 | vedúci oddelenia |

D 2 – D 3 | kvalifikovaný zamestnanec – kvalifikovaný pracovník |

D 4 | nekvalifikovaný zamestnanec – nekvalifikovaný pracovník |

Jazyková služba

LA 3 | vedúci odboru prekladateľských alebo tlmočníckych služieb |

LA 4 – LA 5 | vedúci skupiny prekladateľských alebo tlmočníckych služieb – revízor, hlavný prekladateľ, hlavný tlmočník |

LA 6 – LA 7 | prekladateľ – tlmočník |

LA 8 | pomocný prekladateľ – pomocný tlmočník |

Kategória A

Administratívni pracovníci a poradcovia

A 1 | generálny riaditeľ |

A 2 | riaditeľ |

A 3 | vedúci odboru |

A 4 | hlavný vedecký alebo technický pracovník |

A 5 – A 6 – A 7 – A 8 | vedecký alebo technický pracovník |

Kategória B

a)Zamestnanci projekčnej kancelárie

B 1 – B 2 | projektant – vedúci sekcie |

B 2 – B 3 | projektant |

b)Zamestnanci laboratória

B 1 – B 2 | vedúci laboratória – technik |

B 3 – B 4 – B 5 | laboratórny technik (odchylne od článkov 62 a 66 služobného poriadku laboratórni technici vymenovaní do triedy B 5 dostávajú plat na stupnici pre triedu B 5, rozšírenú o štyri stupne: každý nový stupeň, nasledujúci po štvrtom, sa vypočíta tak, že predchádzajúcemu stupňu sa pripočíta dvojročný prírastok pre túto triedu). |

c)Zamestnanci výrobnej dielne

B 1 – B 2 | kontrolór |

B 2 – B 3 | vedúci dielne |

B 2 – B 3 – B 4 | plánovač |

B 3 – B 4 | dielenský majster |

Kategória C

a)Administratívni úradníci

C 1 – C 2 – C 3 – C 4 | projektant |

b)Zamestnanci dielne

C 1 | majster |

C 2 – C 3 – C 4 – C 5 | kvalifikovaný robotník |

c)Zamestnanci laboratória

C 1 | vedúci laboratória |

C 2 – C 3 – C 4 – C 5 | laborant |

C 3 | laboratórny technik (na základe výnimky z článku 62 služobného poriadku platová stupnica pre laboratórnych technikov vymenovaných do triedy C 3 siaha len po stupeň 4). |

Kategória D

a)Administratívni zamestnanci

D 1 | samostatný reprografický pracovník |

D 2 – D 3 | reprografický asistent – pracovník v registratúre |

b)Zamestnanci v doprave a manipulanti

D 1 – D 2 | vedúci pracovnej skupiny |

D 3 – D 4 | pomocný robotník |

c)Zamestnanci laboratória

D 1 – D 2 | laboratórny asistent |

D 3 – D 4 | upratovačka laboratória |

--------------------------------------------------

Príloha II: Zloženie a postup orgánov ustanovených v článku 9 služobného poriadku

Oddiel 1: Výbor zamestnancov

Článok 1 (8) (75)

Výbor zamestnancov je zložený z členov výboru, spolu s ich náhradníkmi, ak existujú, ktorých funkčné obdobie je tri roky. Orgán môže rozhodnúť o určení kratšieho funkčného obdobia, ktoré nesmie trvať menej ako jeden rok. Každý úradník orgánu má právo hlasovať a kandidovať vo voľbách.

Podmienky voľby do výboru zamestnancov, ak nie je organizovaný v miestnych sekciách, alebo do miestnej sekcie, ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, určí valné zhromaždenie úradníkov orgánu pôsobiacich na príslušnom mieste výkonu práce. Voľby budú tajné.

Ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, spôsob, akým členovia ústredného výboru budú vymenovaní na každé miesto výkonu práce, určí valné zhromaždenie úradníkov orgánu, pracujúcich na príslušnom mieste výkonu práce. Iba členovia príslušnej miestnej sekcie môžu byť vymenovaní za členov ústredného výboru.

Členstvo vo výbore zamestnancov, ak nie je organizovaný v miestnych sekciách, alebo v miestnej sekcii, ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, musí zabezpečiť zastúpenie všetkých kategórií úradníkov a všetkých služieb ustanovených v článku 5 služobného poriadku, ako aj zamestnancov uvedených v prvom odseku článku 7 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev. Ústredný výbor výboru zamestnancov, organizovaného v miestnych sekciách, bude platne zriadený po vymenovaní väčšiny jeho členov.

Voľby do výboru zamestnancov, ak nie je organizovaný v miestnych sekciách, alebo do miestnej sekcie, ak je výbor zamestnancov organizovaný v miestnych sekciách, sú platné, ak sa na nich zúčastnia dve tretiny úradníkov s hlasovacím právom. Ak sa tento počet nedosiahne, druhé hlasovanie bude platné, ak sa na ňom zúčastní väčšina úradníkov s hlasovacím právom.

Povinnosti preberané členmi výboru zamestnancov a úradníkmi vymenovanými výborom do orgánov zriadených v zmysle služobného poriadku alebo orgánom sa považujú za súčasť ich normálnej služby v ich orgáne. Plnenie týchto povinností nemá žiadny dosah na dotknutú osobu.

Oddiel 2: Spoločný výbor

Článok 2 (69)

Spoločný výbor alebo spoločné výbory orgánu sa skladajú z:

- predsedu, ktorého každý rok vymenuje menovací orgán,

- členov a náhradníkov, vymenovaných súčasne v rovnakých počtoch menovacím orgánom a výborom zamestnancov.

Spoločný výbor pre dva alebo viacero orgánov sa skladá z:

- predsedu, vymenovaného menovacím orgánom, uvedeným v treťom pododseku článku 2 služobného poriadku,

- členov a náhradníkov, vymenovaných v rovnakých počtoch menovacími orgánmi orgánov zastúpených v spoločnom výbore viacerých orgánov a výbormi zamestnancov.

Postupy pri ustanovení spoločného výboru viacerých orgánov sa prijmú dohodou medzi orgánmi zastúpenými v tomto spoločnom výbore po porade s ich výborom zamestnancov.

Náhradník hlasuje len v neprítomnosti člena.

Článok 3 (8)

Schôdze spoločného výboru sa konajú, keď ich zvolá menovací orgán, alebo na žiadosť výboru zamestnancov.

Rokovania výboru sú platné, len ak sa na ňom zúčastnia všetci členovia alebo v ich neprítomnosti ich náhradníci.

Predseda výboru nehlasuje, s výnimkou procesných otázok.

Stanovisko výboru sa písomne oznámi menovaciemu orgánu a výboru zamestnancov do piatich dní od jeho prijatia.

Každý člen výboru môže požiadať, aby sa jeho názory zaznamenali v stanovisku výboru.

Článok 3a (69)

Schôdze spoločného výboru viacerých orgánov sa konajú na žiadosť menovacieho orgánu uvedeného v treťom pododseku článku 2 služobného poriadku alebo menovacieho orgánu, alebo výboru zamestnancov jedného z orgánov zastúpených v tomto spoločnom výbore.

Rokovanie spoločného výboru viacerých orgánov je platné, len ak sa na ňom zúčastnia všetci členovia alebo ich náhradníci.

Predseda spoločného výboru viacerých orgánov nehlasuje, s výnimkou procesných otázok.

Stanovisko spoločného výboru viacerých orgánov sa písomne oznámi menovaciemu orgánu v zmysle tretieho pododseku článku 2 služobného poriadku, ostatným menovacím orgánom a ich výborom zamestnancov do piatich dní od jeho prijatia.

Každý člen spoločného výboru viacerých orgánov môže požiadať, aby sa jeho názory zaznamenali v stanovisku výboru.

Oddiel 3: Disciplinárna komisia

Článok 4

Disciplinárna komisia alebo disciplinárne komisie sa skladajú z predsedu a štyroch členov. Pomáhať im bude tajomník.

Článok 5

1. Menovací orgán vymenuje každý rok predsedov disciplinárnych komisií. Títo predsedovia nesmú byť v žiadnom prípade súčasne členmi spoločného výboru alebo výboru pre správy.

Menovací orgán vypracuje aj zoznam pre každú komisiu, ktorý bude podľa možnosti obsahovať mená dvoch úradníkov z každej triedy v každej kategórii.

Výbor zamestnancov predloží súčasne podobný zoznam menovaciemu orgánu.

2. Do piatich dní od prijatia správy, ktorou sa dáva podnet na disciplinárne konanie alebo konanie ustanovené v článku 22 alebo v článku 51 služobného poriadku, predseda disciplinárnej komisie v prítomnosti dotknutého úradníka vyžrebuje z mien uvedených na uvedených zoznamoch štyroch členov, ktorí budú tvoriť komisiu, pričom vyžrebuje dvoch členov z každého zoznamu.

Členovia disciplinárnej komisie nesmú mať nižšiu triedu ako úradník, ktorého prípad má Rada preskúmať.

Predseda informuje každého člena o zložení komisie.

3. Do piatich dní od vytvorenia disciplinárnej komisie môže podozrivý úradník vzniesť námietku proti ktorémukoľvek z jej členov okrem predsedu.

V rovnakej lehote môže každý člen disciplinárnej komisie požiadať o oslobodenie od služby, ak má na to oprávnené dôvody.

Predseda disciplinárnej komisie obsadí všetky takto uvoľnené miesta žrebovaním.

Článok 6

Členovia disciplinárnej komisie sú pri plnení svojich povinností úplne nezávislí.

Rokovanie komisie je tajné.

Oddiel 4: Posudková komisia

Článok 7 (8) (24)

Posudková komisia sa skladá z troch lekárov:

- jedného vymenovaného orgánom, ku ktorému patrí dotknutý úradník,

- jedného vymenovaného dotknutým úradníkom a

- jedného vymenovaného na základe dohody medzi prvými dvoma lekármi.

Ak dotknutý úradník nevymenuje lekára, urobí to namiesto neho predseda Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

V prípade, že tretí lekár nebude vymenovaný na základe dohody do dvoch mesiacov od vymenovania druhého lekára, tohto tretieho lekára vymenuje predseda Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na žiadosť jednej z dotknutých strán.

Článok 8

Výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s konaním posudkovej komisie, hradí orgán, ku ktorému dotknutý úradník patrí.

Ak má lekár vymenovaný dotknutým úradníkom bydlisko inde ako v mieste výkonu práce tohto úradníka, úradník hradí náklady na dodatočné poplatky, s výnimkou cestovných výdavkov na cesty prvou triedou, ktoré uhradí orgán.

Článok 9

Úradník môže predložiť posudkovej komisii všetky správy alebo potvrdenia od svojho lekára alebo od všetkých praktických lekárov, s ktorými konzultoval.

Závery posudkovej komisie sa oznámia menovaciemu orgánu a dotknutému úradníkovi.

Rokovanie komisie je tajné.

Oddiel 5: Výbor pre správy

Článok 10

Členov výboru pre správy každý rok vymenuje menovací orgán spomedzi služobne starších úradníkov orgánu. Výbor si zvolí svojho predsedu. Členovia spoločného výboru nesmú byť členmi výboru pre správy.

Ak výbor požiadajú o predloženie odporúčania týkajúceho sa úradníka, ktorého priamy nadriadený je členom výboru, tento člen sa nezúčastní na preskúmaní jeho prípadu.

Článok 11

Rokovanie výboru pre správy je tajné.

--------------------------------------------------

Príloha III: Výberové konania

Článok 1 (8) (69)

1. Oznámenie o výberovom konaní vypracuje menovací výbor po porade so spoločným výborom.

Musí uvádzať:

a) charakter výberového konania (interné výberové konanie orgánu, interné výberové konanie orgánov, verejné výberové konanie, prípadne spoločné výberové konanie dvoch alebo viacerých orgánov);

b) typ výberového konania (či vychádza z kvalifikácie, alebo skúšok, alebo z kvalifikácie aj skúšok);

c) typ povinností a úloh spojených s obsadzovaným pracovným miestom;

d) diplomy a ostatné doklady o formálnej kvalifikácii alebo stupni praxe požadovanej pre obsadzované pracovné miesta;

e) ak vychádza výberové konanie zo skúšok, informáciu o ich type a o spôsobe hodnotenia;

f) v prípade potreby znalosť jazykov, požadovanú s ohľadom na špecifický charakter obsadzovaných pracovných miest;

g) v prípade potreby vekový limit a všetky predĺženia vekového limitu v prípade úradníkov spoločenstiev, ktorí ukončili najmenej jednoročnú službu;

h) termín uzávierky pre prihlášky;

i) všetky výnimky podľa článku 28 písm. a) služobného poriadku.

Oznámenie o spoločných verejných výberových konaniach jedného alebo viacerých orgánov vypracuje menovací orgán uvedený v treťom pododseku článku 2 služobného poriadku po porade so spoločným výborom viacerých orgánov.

2. Oznámenie o verejných výberových konaniach sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev najmenej mesiac pred termínom uzávierky pre prihlášky, a ak je to možné, najmenej dva mesiace pred dňom konania skúšok.

3. Všetky výberové konania sa vyhlásia v orgánoch všetkých troch Európskych spoločenstiev pri dodržaní rovnakých lehôt.

Článok 2

Uchádzači vyplnia formulár ustanovený menovacím orgánom.

Možno ich požiadať o poskytnutie ďalších dokumentov alebo informácií.

Článok 3 (69)

Výberová komisia sa skladá z predsedu, jedného alebo viacerých osôb vymenovaných menovacím orgánom a z úradníka vymenovaného výborom zamestnancov.

V prípade spoločných verejných výberových konaní dvoch alebo viacerých orgánov sa výberová komisia skladá z predsedu vymenovaného menovacím orgánom uvedeným v treťom pododseku článku 2 služobného poriadku a z členov vymenovaných menovacím orgánom uvedeným v treťom pododseku článku 2 služobného poriadku na návrh orgánov, ako aj z členov vymenovaných na základe dohody medzi výbormi zamestnancov orgánov tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zastúpenie.

Výberovej komisii môže pri niektorých skúškach pomáhať jeden alebo viacero skúšajúcich vo funkcii poradcov.

Členovia výberovej komisie sa vyberajú z úradníkov, ktorých trieda je aspoň rovnaká ako trieda obsadzovaného pracovného miesta.

Článok 4

Menovací orgán vypracuje zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v článku 28 písm. a), b) a c) služobného poriadku, a pošle ho spolu so spismi uchádzačov predsedovi výberovej komisie.

Článok 5

Po preskúmaní týchto spisov vypracuje výberová komisia zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Ak výberové konanie vychádza zo skúšok, všetci uchádzači na zozname sú pripustení k skúškam.

Ak výberové konanie vychádza z kvalifikácie, výberová komisia po určení spôsobu hodnotenia kvalifikácie uchádzačov preskúma kvalifikáciu uchádzačov uvedených na zozname, uvedenom v prvom odseku.

Ak výberové konanie vychádza zo skúšok aj z kvalifikácie, výberová komisia uvedie, ktorí z uchádzačov na zozname sú pripustení k skúškam.

Po skončení tohto konania vypracuje výberová komisia zoznam vhodných uchádzačov, uvedený v článku 30 služobného poriadku; tento zoznam bude podľa možnosti obsahovať aspoň dvakrát toľko mien, koľko pracovných miest sa má obsadiť.

Výberová komisia predloží zoznam menovaciemu orgánu, spolu s odôvodnenou správou výberovej komisie, vrátane prípadných pripomienok jej členov.

Článok 6

Rokovanie výberovej komisie je tajné.

--------------------------------------------------

Príloha IV: Príspevok podľa článkov 41 a 50 služobného poriadku

Jediný článok (8) (24)

1. Úradník, na ktorého sa vzťahuje článok 41 alebo článok 50 služobného poriadku, má nárok:

a) za tri mesiace na mesačný príspevok rovnajúci sa jeho základnému platu;

b) za obdobie meniace sa podľa veku a dĺžky služby v súlade s tabuľkou uvedenou v odseku na mesačný príspevok rovnajúci sa:

- 85 % jeho základného platu od štvrtého do šiesteho mesiaca,

- 70 % jeho základného platu počas nasledujúcich piatich rokov,

- 60 % jeho základného platu po uplynutí týchto piatich rokov.

Príspevok zanikne dňom, keď úradník dosiahne vek 60 rokov.

Po dosiahnutí tohto veku až do 65. roku svojho života však úradník naďalej poberá príspevok, kým nedosiahne maximálny starobný dôchodok.

Základný plat na účely tohto článku je uvedený v tabuľke v článku 66 služobného poriadku, platnej od prvého dňa mesiaca, za ktorý má byť príspevok zaplatený.

1a. Počas obdobia nároku na príspevok a počas prvých šiestich mesiacov po jeho zániku má úradník nárok, pre seba alebo pre osoby zahrnuté do jeho poistenia, na dávky zo systému nemocenského poistenia uvedeného v článku 72 služobného poriadku, ak úradník zaplatí požadovaný príspevok, vypočítaný buď z jeho základného platu, alebo na základe jeho percenta uvedeného v odseku 1 tohto článku, a ak nemôže byť poistený proti rovnakým rizikám žiadnym iným verejným systémom.

Po uplynutí obdobia uvedeného v prvom pododseku a za podmienok, ktoré sú v ňom ustanovené, môže dotknutý úradník na vlastnú žiadosť pokračovať v poberaní dávok z uvedeného systému nemocenského poistenia pod podmienkou, že uhradí celý príspevok uvedený v článku 72 ods. 1 služobného poriadku.

Keď nárok úradníka na príspevok zanikne, jeho príspevok sa vypočíta na základe mesačného príspevku, ktorý mu bol naposledy vyplatený.

Ak začal úradník čerpať dôchodok z dôchodkového systému uvedeného v služobnom poriadku, na účely článku 72 služobného poriadku sa s ním zaobchádza rovnako ako s úradníkom, ktorý zostal v službe až do 60. roku svojho života.

2. Ustanovenia tejto prílohy sa preskúmajú po nadobudnutí účinnosti služobného poriadku.

3. Obdobie, počas ktorého má úradník dostávať príspevok uvedený v článku 41 alebo v článku 50 služobného poriadku, sa určí tak, že dĺžka jeho služby sa vynásobí percentom zodpovedajúcim jeho veku, uvedeným v nasledujúcej tabuľke; toto obdobie sa v prípade potreby zaokrúhli na najbližší mesiac smerom nadol.

Vek | % | Vek | % | Vek | % | Vek | % |

20 | 18 | 30 | 33 | 40 | 48 | 50 | 63 |

21 | 19,5 | 31 | 34,5 | 41 | 49,5 | 51 | 64,5 |

22 | 21 | 32 | 36 | 42 | 51 | 52 | 66 |

23 | 22,5 | 33 | 37,5 | 43 | 52,5 | 53 | 67,5 |

24 | 24 | 34 | 39 | 44 | 54 | 54 | 69 |

25 | 25,5 | 35 | 40,5 | 45 | 55,5 | 55 | 70,5 |

26 | 27 | 36 | 42 | 46 | 57 | 56 | 72 |

27 | 28,5 | 37 | 43,5 | 47 | 58,5 | 57 | 73,5 |

28 | 30 | 38 | 45 | 48 | 60 | 58 | 75 |

29 | 31,5 | 39 | 46,5 | 49 | 61,5 | 59 až 64 | 76,5 |

--------------------------------------------------

Príloha IVa (8): Práca na polovičný úväzok

Článok 1

Povolenie uvedené v článku 55a sa vydá na základe žiadosti úradníka maximálne na jeden rok.

Povolenie sa môže predĺžiť za rovnakých podmienok. Žiadosti o predĺženie sa predložia dotknutým úradníkom aspoň jeden mesiac pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané.

Článok 2

Ak dôvody, z akých sa povolenie uvedené v článku 55a vydalo, prestanú platiť, menovací orgán môže odobrať povolenie pred uplynutím obdobia, na ktoré sa vydalo, s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Menovací orgán môže podobne na základe žiadosti dotknutého úradníka odobrať povolenie pred uplynutím obdobia, na ktoré sa vydalo.

Článok 3

Úradník má v priebehu obdobia, počas ktorého môže pracovať na polovičný úväzok, nárok na 50 % zo svojej odmeny. Naďalej poberá príspevok na nezaopatrené dieťa v plnej výške a príspevok na vzdelanie v plnej výške.

Počas tohto obdobia nesmie vykonávať žiadnu inú platenú činnosť.

Príspevky do systému nemocenského poistenia a do systému dôchodkového zabezpečenia sa vypočítajú z celkového základného platu.

--------------------------------------------------

Príloha V: Dovolenka

Oddiel 1: Riadna dovolenka

Článok 1

V roku, v ktorom úradník nastúpi alebo odíde zo služby, má nárok na dovolenku v trvaní dvoch pracovných dní za každý ukončený mesiac služby, na dva pracovné dni za neúplný mesiac zložený z viac ako 15 dní a na jeden pracovný deň za neúplný mesiac trvajúci 15 dní alebo menej.

Článok 2

Riadna dovolenka sa môže vyčerpať celá naraz alebo v niekoľkých obdobiach, podľa želania úradníka a podľa požiadaviek služby. Musí obsahovať aspoň jedno obdobie dvoch po sebe nasledujúcich týždňov. Úradník nastupujúci do služby dostane riadnu dovolenku až po odpracovaní troch mesiacov; dovolenka môže byť schválená aj skôr v mimoriadnych prípadoch, z riadne preukázaných dôvodov.

Článok 3

Ak počas riadnej dovolenky ochorie úradník na chorobu, ktorá by mu bránila v účasti na pracovných povinnostiach, keby si nevzal dovolenku, jeho riadna dovolenka sa predĺži o trvanie jeho práceneschopnosti po predložení lekárskeho potvrdenia.

Článok 4

Ak úradník z iných dôvodov ako požiadaviek služby nevyčerpal svoju riadnu dovolenku do konca bežného kalendárneho roka, časť dovolenky, ktorá sa môže previesť do nasledujúceho roka, nemôže presiahnuť 12 dní.

Ak úradník v čase odchodu zo služby nevyčerpal svoju riadnu dovolenku, vyplatí sa mu náhrada zodpovedajúca jednej tridsatine jeho mesačnej odmeny v čase odchodu zo služby za každý deň dovolenky, na ktorú má nárok.

Čiastka vypočítaná spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku sa odpočíta od platby, na ktorú má nárok úradník, ktorý v čase odchodu zo služby čerpal riadnu dovolenku presahujúcu jeho nárok k tomuto dňu.

Článok 5

Ak je úradník povolaný do služby zo služobných dôvodov počas čerpania riadnej dovolenky alebo ak sa jeho dovolenka zruší, všetky náklady, ktoré mu vzniknú, sa nahradia po predložení požadovaných dokladov a znovu sa mu poskytne čas na cestu.

Oddiel 2: Mimoriadna dovolenka

Článok 6 (24)

Okrem riadnej dovolenky môže sa úradníkovi na základe žiadosti poskytnúť mimoriadna dovolenka. Mimoriadna dovolenka sa poskytne najmä v nasledujúcich prípadoch a v uvedenom rozsahu:

- svadba úradníka: štyri dni,

- zmena bydliska úradníka: max. dva dni,

- vážna choroba manžela/manželky: max. tri dni,

- smrť manžela/manželky: štyri dni,

- vážna choroba príbuzného vo vzostupnej línii: max. dva dni,

- smrť príbuzného v priamej línii: dva dni,

- narodenie alebo svadba dieťaťa: dva dni,

- vážna choroba dieťaťa: max. dva dni,

- smrť dieťaťa: štyri dni.

Orgán môže poskytnúť mimoriadnu dovolenku aj v prípade ďalšieho vzdelávania v rámci limitov určených v programe ďalšieho vzdelávania, vypracovaného orgánom v súlade s tretím odsekom článku 24 služobného poriadku.

Oddiel 3: Čas na cestu

Článok 7 (24)

K dĺžke dovolenky uvedenej v oddiele 1 sa pripočíta čas na cestu podľa vzdialenosti po železnici medzi miestom dovolenky a miestom výkonu práce, vypočítaný nasledujúcim spôsobom:

- 50 až 250 km: jeden deň na cestu tam a späť,

- 251 až 600 km: dva dni na cestu tam a späť,

- 601 až 900 km: tri dni na cestu tam a späť,

- 901 až 1400 km: štyri dni na cestu tam a späť,

- 1401 až 2000 km: päť dní na cestu tam a späť,

- viac ako 2000 km: šesť dní na cestu tam a späť.

Ak využije úradník ustanovenie druhého pododseku článku 8 ods. 2 prílohy VII, čas na cestu, vychádzajúci zo vzdialenosti po železnici medzi miestom dovolenky a miestom výkonu práce, je takýto:

- do 900 km: jeden deň na cestu tam a späť,

- nad 900 km: dva dni na cestu tam a späť.

Osobitné výnimky sa môžu poskytnúť na žiadosť príslušného úradníka po predložení dôkazu, že sa cesta tam a späť nemôže vykonať v povolenom čase.

Na účely tohto článku bude miesto dovolenky v prípade riadnej dovolenky miestom pôvodu.

Predchádzajúce ustanovenia sa uplatnia na úradníkov, ktorých miesto výkonu práce a miesto pôvodu sa nachádzajú v Európe. Ak sa miesto výkonu práce a/alebo miesto pôvodu nachádza mimo Európy, čas na cestu sa určí na základe osobitného rozhodnutia, berúceho do úvahy konkrétne potreby.

Ak sa poskytne mimoriadna dovolenka podľa oddielu 2, čas na cestu sa určí na základe osobitného rozhodnutia, berúceho do úvahy konkrétne potreby.

--------------------------------------------------

Príloha VI: Náhradné voľno a odmena za nadčasy

Článok 1 (24)

V rámci limitov ustanovených v článku 56 služobného poriadku nadčasy odpracované úradníkom v kategórii C alebo D zakladajú jeho nárok na náhradné voľno alebo na odmenu takto:

a) Za každú hodinu nadčasov má nárok na jeden a pol hodiny náhradného voľna; ak sa hodina nadčasu odpracuje medzi 22.00 h a 7.00 h alebo v nedeľu, alebo v štátny sviatok, nárok na náhradné voľno je dve hodiny; pri poskytovaní náhradného voľna sa budú brať do úvahy požiadavky služby a preferencie dotknutého úradníka.

b) Ak požiadavky služby nedovoľujú čerpanie náhradného voľna počas mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého sa nadčasy odpracovali, menovací orgán povolí odmenu za nekompenzované nadčasy vo výške 0,56 % mesačného základného platu za každú hodinu nadčasov na základe uvedenom v písm. a).

c) Pre vznik nároku na náhradné voľno alebo odmenu za jednu hodinu nadčasov je potrebné odpracovať navyše aspoň 30 minút.

Článok 2

Ak úradník cestuje na služobnú cestu, čas, ktorý strávi cestou na miesto plnenia úlohy, sa nepovažuje za nadčasy na účely tejto prílohy. Pokiaľ ide o čas odpracovaný na mieste plnenia úlohy, presahujúci normálny pracovný čas, náhradné voľno alebo odmena sa môžu priznať na základe rozhodnutia menovacieho orgánu.

Článok 3

Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tejto prílohy môže sa odmena za nadčasy odpracované niektorými skupinami úradníkov v kategóriách C a D v osobitných podmienkach zaplatiť vo forme pevného príspevku, ktorého výšku a podmienky určí menovací orgán po porade so spoločným výborom.

--------------------------------------------------

Príloha VII: Odmena a náhrada výdavkov

Oddiel 1: Rodinné prídavky

Článok 1

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Príspevok na domácnosť je určený vo výške 5 % základného platu úradníka alebo 184,33 EUR, čokoľvek je vyššie.

2. Príspevok na domácnosť sa poskytuje:

a) ženatému úradníkovi/vydatej úradníčke;

b) úradníkovi, ktorý je ovdovený, rozvedený, súdne rozlúčený alebo slobodný a má jedno alebo viac nezaopatrených detí v zmysle článku 2 ods. 2 a 3 nižšie;

c) na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu, vychádzajúceho z podporných dokumentov, úradníkovi, ktorý síce nespĺňa podmienky ustanovené v bodoch a) a b), no v skutočnosti preberá zodpovednosť za rodinu.

3. Ak je manžel/manželka úradníka zárobkovo činná a má ročné príjmy pred zdanením prevyšujúce základný ročný plat úradníka zaradeného do tretieho stupňa triedy C, určené pomocou sadzby pre krajinu, kde manžel/manželka vykonáva svoje zamestnanie, úradník majúci nárok na príspevok na domácnosť nebude poberať tento príspevok, s výnimkou osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu. Úradník má však nárok na tento príspevok, ak manželia majú jedno alebo viac nezaopatrených detí.

4. V prípadoch, keď podľa predchádzajúcich ustanovení majú manžel aj manželka zamestnaní v službách spoločenstiev nárok na príspevok na domácnosť, tento príspevok sa vyplatí len osobe, ktorej základný plat je vyšší.

5. Ak má úradník nárok na príspevok na domácnosť len podľa odseku 2 písm. b) a iná osoba ako úradník dostala zo zákona alebo na základe nariadenia súdu alebo príslušného správneho orgánu do svojej opatery všetky jeho nezaopatrené deti v zmysle článku 2 ods. 2 a 3 nižšie, príspevok na domácnosť sa bude vyplácať tejto druhej osobe v mene a na účet úradníka. Táto podmienka sa považuje za splnenú v prípade nezaopatrených detí, ktoré dosiahli dospelosť, ak tieto deti majú zvyčajné bydlisko u druhého rodiča.

Ak sú deti úradníka v opatere viacerých osôb, príspevok na domácnosť sa rozdelí medzi tieto osoby podľa počtu detí, o ktoré sa starajú.

Ak osoba, ktorá má v zmysle predchádzajúceho ustanovenia nárok na príspevok na domácnosť vyplácaný v mene úradníka, má na tento príspevok nárok z dôvodu jej postavenia ako úradníka, poberá táto osoba len vyšší z týchto dvoch príspevkov.

Článok 2

(1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Úradník, ktorý má jedno alebo viac nezaopatrených detí, v súlade s odsekmi 2 a 3 nižšie poberá príspevok vo výške 237,38 EUR za mesiac na každé nezaopatrené dieťa

2. "Nezaopatrené dieťa" je manželské, nemanželské alebo osvojené dieťa úradníka alebo jeho manžela/manželky, ktoré je skutočne vyživované úradníkom.

To isté sa uplatní na dieťa, v prípade ktorého bola podaná žiadosť o osvojenie a začalo sa osvojovacie konanie.

3. Príspevok sa poskytuje:

a) automaticky na deti mladšie ako 18 rokov;

b) na základe žiadosti s podpornými dôkazmi, predloženej úradníkom, na deti vo veku od 18 do 26 rokov, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave.

4. Každá osoba, ktorú je úradník zo zákona povinný vyživovať a ktorej vyživovanie je spojené s vysokými nákladmi, môže sa v mimoriadnych prípadoch uznať za nezaopatrené dieťa na základe osobitného zdôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu, vychádzajúceho z podporných dokumentov.

5. Platby príspevku v prípade dieťaťa, ktorému vážna choroba alebo invalidita bráni zarábať si na živobytie, pokračujú počas celého obdobia trvania tejto choroby alebo invalidity bez ohľadu na vek.

6. Na každé nezaopatrené dieťa v zmysle tohto článku sa vypláca len jeden príspevok na nezaopatrené dieťa, aj keď sú rodičia zamestnaní v dvoch rôznych orgánoch troch Európskych spoločenstiev.

7. Ak bolo nezaopatrené dieťa v zmysle odsekov 2 a 3 zákonom alebo nariadením súdu alebo príslušného správneho orgánu zverené do opatery inej osobe, príspevok na nezaopatrené dieťa sa bude vyplácať tejto osobe v mene a na účet úradníka.

Článok 3

(1) (2) (4) (5) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (40) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

Úradník dostáva príspevok na vzdelanie, zodpovedajúci skutočným nákladom na vzdelanie, ktoré mu vznikli, do maximálnej výšky 212,14 EUR za mesiac na každé nezaopatrené dieťa v zmysle článku 2 ods. 2 vyššie, ktoré pravidelne navštevuje denné štúdium vo vzdelávacom zariadení.

Nárok na tento príspevok vznikne prvým dňom mesiaca, v ktorom dieťa začne navštevovať vzdelávacie zariadenie prvého stupňa, a zanikne po uplynutí mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne vek 26 rokov.

Maximum predpísané v prvom odseku sa zdvojnásobí v prípade:

- - úradníka, ktorého miesto výkonu práce je vzdialené aspoň 50 km od:

európskej školy alebo

vzdelávacieho zariadenia, vyučujúceho v jeho jazyku, ktoré dieťa navštevuje z dôvodov povinného vzdelávania, riadne podoprené dôkazmi,

- úradníka, ktorého miesto výkonu práce je vzdialené aspoň 50 km od zariadenia vyššieho vzdelávania v krajine, ktorej je štátnym príslušníkom, alebo vyučujúceho v jeho jazyku, ak dieťa skutočne navštevuje zariadenie vyššieho vzdelávania vzdialené aspoň 50 km od miesta výkonu práce a ak úradník má nárok na príspevok na expatriáciu; druhá podmienka sa nepoužije, ak takéto zariadenie neexistuje v krajine, ktorej je úradník štátnym príslušníkom.

Ak dieťa, na ktoré sa poskytuje príspevok na vzdelanie, bolo zákonom alebo rozhodnutím súdu alebo príslušného správneho orgánu zverené do opatery inej osoby, príspevok na vzdelanie sa bude vyplácať tejto osobe v mene a v záujme úradníka. V tomto prípade sa vzdialenosť aspoň 50 km, uvedená v predchádzajúcom odseku, vypočíta od miesta bydliska osoby, ktorá má dieťa vo svojej opatere.

Oddiel 2: Príspevok na expatriáciu

Článok 4

(1) (2) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (13) (19) (23) (24) (27) (31) (32) (35) (36) (37) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Príspevok na expatriáciu sa vypláca vo výške 16 % z celkového základného platu, po pripočítaní príspevku na domácnosť a príspevku na nezaopatrené dieťa:

a) úradníkom:

- ktorí nie sú a nikdy neboli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce, a

- ktorí počas obdobia piatich rokov, ktoré sa skončilo šesť mesiacov pred ich nástupom do služby, nemali zvyčajné bydlisko ani nevykonávali svoje hlavné zamestnanie na európskom území tohto štátu. Na účely tohto ustanovenia sa nebudú brať do úvahy okolnosti vyplývajúce z práce vykonávanej pre iný štát alebo pre medzinárodnú organizáciu;

b) úradníkom, ktorí sú alebo boli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce, ale ktorí počas obdobia 10 rokov, ktoré sa skončilo dňom ich nástupu do služby, mali zvyčajné bydlisko mimo európskeho územia tohto štátu z iných dôvodov ako z dôvodu plnenia povinností v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie.

Príspevok na expatriáciu nemôže byť nižší ako 424,07 EUR za mesiac.

2. Úradník, ktorý nie je a nikdy nebol štátnym príslušníkom štátu, na ktorého území je zamestnaný, a ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, má nárok na príspevok na zahraničné bydlisko, zodpovedajúci jednej štvrtine príspevku na expatriáciu.

3. Na účely odsekov 1 a 2 s úradníkom, ktorý svadbou automaticky získal občianstvo štátu, na ktorého území sa nachádza jeho miesto výkonu práce, bez možnosti zrieknutia sa tohto občianstva, sa zaobchádza rovnako ako s úradníkom, na ktorého sa vzťahuje prvá zarážka odseku 1 písm. a).

Oddiel 2a: Pevný príspevok

Článok 4a (25)

Úradníkovi v kategórii C, zamestnanému ako pisár, stenograf, obsluha ďalekopisu, obsluha písacieho stroja, výkonný sekretár alebo hlavný sekretár, sa môže vyplatiť pevný príspevok. Výšku tohto príspevku určí Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 3 služobného poriadku.

Oddiel 2b: Príplatok za vyučovanie

Článok 4b (24)

Menovací orgán môže poskytnúť úradníkovi uvedenému v článku 70a služobného poriadku príplatok vo výške 0,45 % z jeho základného mesačného platu za každú hodinu vyučovania, poskytnutého mimo bežného pracovného času.

Príplatok sa vyplatí spolu s odmenou za jeden z mesiacov nasledujúcich po mesiaci, počas ktorého bolo sa poskytlo vyučovanie.

Oddiel 3: Náhrada výdavkov

A. Príspevok na usídlenie

Článok 5 (8) (10)

1. Príspevok na usídlenie, zodpovedajúci dvojmesačnému základnému platu v prípade úradníka majúceho nárok na príspevok na domácnosť alebo jednomesačnému základnému platu v ostatných prípadoch, sa vyplatí úradníkovi prijatému do trvalého služobného pomeru, ktorý spĺňa požiadavky na priznanie príspevku na expatriáciu alebo ktorý predloží dôkaz, že bol nútený zmeniť bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku.

V prípadoch, ak nárok na príspevok na usídlenie má manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi Európskych spoločenstiev, tento príspevok sa vyplatí len osobe, ktorej základný plat je vyšší.

Príspevok na usídlenie sa stanoví pomocou sadzby určenej pre miesto, kde je zamestnaný príslušný úradník.

2. Príspevok na usídlenie v rovnakej výške sa vyplatí každému úradníkovi, ktorý bol preložený na nové miesto výkonu práce a v dôsledku toho musí zmeniť svoje bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku.

3. Príspevok na usídlenie sa vypočíta na základe rodinného stavu úradníka a platu ku dňu jeho expatriácie alebo ku dňu jeho preloženia na nové miesto výkonu práce.

Príspevok na usídlenie sa zaplatí po predložení dokumentov potvrdzujúcich skutočnosť, že sa úradník, spolu so svojou rodinou, ak má nárok na príspevok na domácnosť, usadil v mieste výkonu práce.

4. Úradník, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť a neusadí sa so svojou rodinou vo svojom mieste výkonu práce, dostane len polovicu príspevku, na ktorý by mal inak nárok; druhá polovica sa vyplatí, až sa jeho rodina usadí v jeho mieste výkonu práce, ak tak urobí v lehotách ustanovených v článku 9 ods. 3. Ak úradník bude preložený na miesto, kde býva jeho rodina, pred usadením sa jeho rodiny v jeho mieste výkonu práce, nevznikne mu tým nárok na zálohu na príspevok na usídlenie.

5. Úradník prijatý do trvalého služobného pomeru, ktorý dostal príspevok na usídlenie a ktorý dobrovoľne odíde zo služieb spoločenstiev do dvoch rokov odo dňa, keď vstúpil do ich služieb, vráti pri odchode zo služby časť príspevku zodpovedajúcu zvyšnej časti tohto dvojročného obdobia.

6. Úradník, ktorý dostal príspevok na usídlenie, prizná každý príspevok podobného druhu, ktorý dostane z iných zdrojov; tieto ďalšie príspevky sa odpočítajú od príspevku ustanoveného v tomto článku.

B. Príspevok na presídlenie

Článok 6 (8) (10)

1. Úradník prijatý do trvalého služobného pomeru, ktorý spĺňa požiadavky článku 5 ods. 1, má po skončení služby nárok na príspevok na presídlenie, zodpovedajúci dvojmesačnému základnému platu v prípade úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť, alebo jednomesačnému základnému platu v ostatných prípadoch, ak ukončil štvorročnú službu a nedostane podobný príspevok vo svojom novom zamestnaní. V prípadoch, keď nárok na príspevok na presídlenie má manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi spoločenstiev, zaplatí sa tento príspevok len osobe, ktorej základný plat je vyšší.

Na účely výpočtu jeho služby sa vezmú do úvahy roky, ktoré strávil v každom administratívnom postavení, uvedenom v článku 35 služobného poriadku, okrem dovolenky z osobných dôvodov.

Toto minimálne obdobie sa nebude uplatňovať v prípade odchodu do dôchodku v záujme služby.

Príspevok na presídlenie sa určí pomocou sadzby určenej pre posledné miesto výkonu práce dotknutého úradníka.

2. V prípade úmrtia úradníka prijatého do trvalého služobného pomeru sa príspevok na presídlenie vyplatí pozostalému manželovi/manželke, alebo ak táto osoba neexistuje, závislým osobám v zmysle článku 2 vyššie, aj keď nie je splnená požiadavka týkajúca sa dĺžky služby, ustanovená v odseku 1.

3. Príspevok na presídlenie sa vypočíta na základe rodinného stavu úradníka a platu ku dňu ukončenia služby.

4. Príspevok na presídlenie sa zaplatí po predložení dôkazu, že sa úradník a jeho rodina, alebo ak úradník zomrel, len jeho rodina, presídlila na miesto, ktoré je vzdialené najmenej 70 km od miesta výkonu práce dotknutého úradníka.

Presídlenie úradníka alebo rodiny zosnulého úradníka sa uskutoční do troch rokov odo dňa ukončenia jeho služby.

Táto lehota sa neuplatní na jeho oprávnených nástupcov, ktorí môžu dokázať, že nevedeli o predchádzajúcich ustanoveniach.

C. Cestovné výdavky

Článok 7 (24)

1. Úradník má nárok na náhradu cestovných výdavkov pre seba, svoju manželku/manžela a závislé osoby, skutočne žijúce v jeho domácnosti:

a) pri prijatí vymenovania z miesta, kde bol prijatý do zamestnania, na miesto, kde je zamestnaný;

b) po ukončení služby v zmysle článku 47 služobného poriadku z miesta, kde je zamestnaný, na miesto pôvodu vymedzené v odseku 3 nižšie;

c) pri každom preložení, vyžadujúcom zmenu jeho miesta výkonu práce.

V prípade úmrtia úradníka majú vdova a závislé osoby nárok na náhradu cestovných výdavkov za rovnakých podmienok.

Cestovné výdavky zahŕňajú aj náklady na rezerváciu miesteniek, prepravu batožiny a prípadne nevyhnutné výdavky na ubytovanie v hoteli.

2. Základom pre výpočet náhrady je:

- najkratšia a najhospodárnejšia štandardná trasa po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom prijatia do zamestnania alebo miestom pôvodu,

- cestovné prvou triedou pre úradníkov kategórií A a B a v jazykovej službe; druhá trieda pre ostatných úradníkov. Ak cesta tam a späť zahŕňa vzdialenosť 800 km alebo viac, úradníci v kategóriách C a D dostanú náhradu cestovného prvou triedou,

- ak cesta zahŕňa najmenej šesť hodín cesty v noci medzi 22.00 h a 7.00 h, cestu v lôžkovom vagóne do výšky nákladov na turistickú triedu alebo v ležadlovom vagóne po predložení cestovného lístka.

Ak trasa uvedená v prvej zarážke prvého pododseku presiahne 500 km a v prípadoch, keď obvyklá trasa zahŕňa plavbu po mori, má dotknutý úradník po predložení cestovných lístkov nárok na náhradu ceny letenky v triede nachádzajúcej sa bezprostredne pod luxusnou triedou alebo prvou triedou.

V prípade použitia iného dopravného prostriedku, než sú prostriedky uvedené vyššie, vychádza výpočet náhrady z nákladov na cestu vlakom v príslušnej triede bez spacieho ubytovania. Ak nie je výpočet na tomto základe možný, podmienky náhrady sa ustanovia osobitným rozhodnutím menovacieho orgánu.

3. Miesto pôvodu úradníka sa určí v čase, keď prijme vymenovanie, berúc do úvahy miesto, kde bol prijatý do zamestnania, alebo centrum jeho záujmov. Takto určené miesto pôvodu sa môže zmeniť na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu počas trvania služobného pomeru úradníka alebo po jeho odchode zo služby. Počas trvania jeho služobného pomeru sa toto rozhodnutie prijme len v mimoriadnych prípadoch a po predložení príslušných podporných dôkazov úradníkom.

Účinok tejto zmeny nebude taký, aby sa za centrum záujmov úradníka uznalo miesto nachádzajúce sa mimo území členských štátov spoločenstiev alebo krajín a území uvedených v prílohe IV Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Článok 8 (8) (10) (24) (40)

1. Úradník má v každom kalendárnom roku nárok na platbu čiastky zodpovedajúcej výdavkom na cestu z jeho miesta výkonu práce na miesto jeho pôvodu, vymedzené v článku 7, pre seba, a ak má nárok na príspevok na domácnosť, pre svojho manžela/manželku a závislé osoby v zmysle článku 2:

- raz v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu je dlhšia ako 50 km, ale kratšia ako 725 km,

- dva razy v každom kalendárnom roku, ak vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu je dlhšia ako 725 km,

pričom tieto vzdialenosti sa vypočítajú pomocou metód ustanovených v článku 7 ods. 2.

Ak sú manžel a manželka úradníkmi spoločenstiev, každý z nich má nárok získať pre seba a pre závislé osoby paušálnu platbu cestovných výdavkov v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami; každá závislá osoba má nárok len na jednu platbu. Platba pre nezaopatrené deti sa určí na žiadosť manžela alebo manželky na základe miesta pôvodu jedného alebo druhého z nich.

Ak sa úradník ožení/vydá a z tohto dôvodu bude uznaný za osobu majúcu nárok na príspevok na domácnosť, cestovné výdavky, ktoré sa majú zaplatiť manželovi/manželke, sa vypočítajú pomerne pre obdobie odo dňa uzatvorenia manželstva do konca roka.

Žiadna zmena základu výpočtu, ktorá môže byť výsledkom zmien v rodinnom stave po dátume platby príslušných čiastok, neznamená pre dotknutého úradníka povinnosť vrátiť prijatú platbu.

Cestovné výdavky pre deti od štyroch do desiatich rokov sa vypočítajú na základe polovičného cestovného, pričom deti sa na účely výpočtu považujú za deti, ktoré ukončili štvrtý alebo desiaty rok svojho života k 1. januáru bežného roka.

2. Paušálna platba vychádza z ceny spiatočného lístka prvou triedou po železnici v prípade úradníkov v kategóriách A a B a v jazykovej službe a z ceny spiatočného lístka druhou triedou v prípade ostatných úradníkov. Ak vzdialenosť cesty tam a späť je 800 km alebo viac, platba pre úradníkov v kategóriách C a D bude vychádzať z ceny lístka prvou triedou. Ak výpočet na týchto základoch nie je možný, podmienky platby sa ustanovia osobitným rozhodnutím menovacieho orgánu.

Ak vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu úradníka presahuje 500 km a v prípadoch, keď obvyklá trasa zahŕňa plavbu po mori, má úradník po predložení lístkov nárok na náhradu ceny letenky v triede nachádzajúcej sa bezprostredne pod luxusnou triedou alebo prvou triedou.

3. Úradník, ktorého služobný pomer sa skončí v priebehu kalendárneho roka z iného dôvodu ako z dôvodu úmrtia, alebo ktorý strávi časť roka na dovolenke z osobných dôvodov, má v prípade, že v príslušnom roku strávil v aktívnom služobnom pomere orgánu troch európskych spoločenstiev menej ako deväť mesiacov, nárok len na časť platby uvedenej v odseku 1, vypočítanú podľa času, ktorý strávil v aktívnom služobnom pomere.

4. Predchádzajúce ustanovenia sa uplatnia na úradníkov, ktorých miesto výkonu práce a miesto pôvodu sa nachádzajú v Európe. Úradník, ktorého miesto výkonu práce a/alebo miesto pôvodu sa nachádzajú mimo Európy, má za seba, a ak má nárok na príspevok v domácnosti, aj za svojho manžela/manželku a ostatné závislé osoby v zmysle článku 2 v každom kalendárnom roku, po predložení podporných dokumentov, nárok na náhradu cestovných výdavkov na miesto pôvodu alebo na náhradu cestovných výdavkov na iné miesto, nepresahujúcich výdavky na cestu na jeho miesto pôvodu.

Ak manžel/manželka a osoby uvedené v článku 2 ods. 2 nežijú s úradníkom v jeho mieste výkonu práce, majú raz v každom kalendárnom roku, po predložení podporných dokumentov, nárok na náhradu cestovných výdavkov z miesta pôvodu na miesto výkonu práce, alebo na náhradu cestovných výdavkov na iné miesto, nepresahujúcich náklady na prvú cestu.

D. Výdavky na sťahovanie

Článok 9

1. Výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti so sťahovaním nábytku a osobných vecí, vrátane nákladov na poistenie proti bežným rizikám (poškodenie, krádež, požiar), sa nahradia úradníkovi, ktorý sa musí presťahovať, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku, a ktorému tie isté výdavky neboli nahradené z iného zdroja. Táto náhrada nepresiahne výšku vopred schváleného odhadu. Najmenej dva odhady sa predložia príslušným oddeleniam orgánu, ktoré môžu, ak ich považujú za privysoké, vybrať inú sťahovaciu firmu. V druhom prípade môže byť nárok na náhradu obmedzený výškou odhadu tejto firmy.

2. Po ukončení služby alebo úmrtí úradníka sa nahradia výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so sťahovaním z jeho miesta výkonu práce na miesto jeho pôvodu.

Ak nebol zosnulý úradník ženatý/vydatá, výdavky sa nahradia jeho oprávneným nástupcom.

3. V prípade úradníka prijatého do trvalého služobného pomeru, sa sťahovanie musí uskutočniť do jedného roka od uplynutia skúšobnej lehoty.

Po ukončení služby sa sťahovanie musí uskutočniť do troch rokov spôsobom ustanoveným v druhom pododseku článku 6 ods. 4.

Výdavky na sťahovanie, ktoré vzniknú po uplynutí lehôt uvedených vyššie, sa nahradia len v mimoriadnych prípadoch na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu.

E. Diéty

Článok 10

(8) (10) (12) (13) (19) (23) (27) (31) (32) (35) (36) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

1. Ak úradník predloží dôkaz, že musí zmeniť svoje bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku, má počas obdobia uvedeného v odseku 2 nárok na diéty takto:

| Majúci nárok na príspevok na domácnosť | Nemajúci nárok na príspevok na domácnosť |

1. až 15. deň | od 16. dňa | 1. až 15. deň | od 16. dňa |

EUR/kalendárny rok | EUR/kalendárny rok | EUR/kalendárny rok | EUR/kalendárny rok |

A 1 až A 3 a LA 3 | 71,91 | 33,88 | 49,37 | 28,37 |

A 4 až A 8 a LA 4 až LA 8 a kategória B | 69,78 | 31,60 | 47,36 | 24,71 |

Ostatné triedy | 63,31 | 29,48 | 40,75 | 20,38 |

Ak má nárok na diéty manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi Európskych spoločenstiev, sadzby uvedené v prvých dvoch stĺpcoch sa použijú len pre osobu, ktorej základný plat je vyšší. Sadzby uvedené v ďalších dvoch stĺpcoch sa použijú pre druhú osobu.

Uvedená stupnica sa preskúma pri každej úprave odmien podľa článku 65 služobného poriadku.

2. Obdobie, pre ktoré sa poskytujú diéty, je takéto:

a) v prípade úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť: 120 dní;

b) v prípade úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť: 180 dní, alebo ak úradník pracuje v skúšobnej lehote, skúšobná lehota plus jeden mesiac.

V prípadoch, keď má na základné diéty nárok manžel aj manželka, ktorí sú úradníkmi Európskych spoločenstiev, obdobie, pre ktoré sa tieto diéty poskytujú, ustanovené v písm. b), sa uplatní na osobu, ktorej základný plat je vyšší. Obdobie ustanovené v písm. a) sa uplatní na druhú osobu.

Diéty sa nebudú v žiadnom prípade poskytovať po dni, keď sa úradník presťahuje, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku.

3. Diéty uvedené v odseku 1 sa znížia o polovicu počas každého obdobia, keď úradník dostáva diéty pre úradníkov na služobnej ceste, uvedené v článku 13.

F. Výdavky na služobnú cestu

Článok 11

1. Úradník na služobnej ceste, ktorý má príslušný cestovný príkaz, má nárok na náhradu cestovných výdavkov a na diéty v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Úradník, ktorý dostáva vyrovnávací príspevok podľa článku 7 ods. 2 služobného poriadku, má nárok na náhradu cestovných výdavkov a na diéty vyplácané úradníkovi v jeho dočasnej triede.

2. Cestovný príkaz uvedie pravdepodobnú dĺžku služobnej cesty, na základe ktorej sa vypočíta každá záloha, ktorú úradník môže čerpať na diéty. Ak sa neprijme osobitné rozhodnutie, záloha sa nevyplatí, ak sa predpokladá, že služobná cesta si nevyžiada viac ako 24-hodinovú neprítomnosť, a ak sa má vykonať v krajine používajúcej rovnakú menu, aká sa používa v mieste, kde je príslušný úradník zamestnaný.

Článok 12 (8) (14) (24) (78) (81)

1. Cestovné výdavky pre úradníkov na služobnej ceste pokrývajú náklady na železničnú dopravu po najkratšej trase, prvú triedu pre úradníkov v kategóriách A a B a v jazykovej službe a druhú triedu pre ostatných úradníkov.

Ak cesta tam a späť predstavuje vzdialenosť 800 km alebo viac, úradníci v kategóriách C a D majú nárok na náhradu cestovného po železnici prvou triedou v súvislosti s výdavkami uvedenými vyššie.

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu úradníci v kategóriách C a D na služobnej ceste, ktorá tam a späť predstavuje menej ako 800 km, majú nárok na náhradu cestovného po železnici prvou triedou, ak sprevádzajú člena orgánu alebo úradníka, ktorý cestuje prvou triedou.

Cestovné výdavky zahŕňajú aj:

- náklady na rezerváciu miesteniek a prepravu potrebnej batožiny,

- príplatky za špeciálne rýchle vlaky (ktoré sa preplatia po predložení špeciálnych lístkov, ak budú vydané),

- príplatky za spacie ubytovanie (ktoré sa preplatia na základe predloženia lístkov do spacieho vozňa), ak cesta zahŕňa najmenej šesť hodín cesty v noci medzi 22.00 h a 7.00 h,

- v jednolôžkovom kupé alebo ak neexistuje, v špeciálnom lôžkovom vozni pre úradníkov v triedach A 1 až A 3 a LA3,

- v dvojlôžkovom kupé pre ostatných úradníkov,

- ak vlak, ktorým majú cestovať, nemá spacie ubytovanie kategórie určenej pre úradníkov v nižších triedach ako A 3 a LA 3, náhrada zodpovedá, so súhlasom príslušného orgánu, kategórii, ktorá sa nachádza bezprostredne nad ňou, alebo jednolôžkovému kupé, ak iná kategória spacieho ubytovanie nie je k dispozícii.

2. Úradníkovi sa môže povoliť cestovanie leteckou dopravou. V tomto prípade sa náhrada vykoná po predložení leteniek do triedy nachádzajúcej sa bezprostredne pod luxusnou alebo prvou triedou.

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu úradníkom, ktorí sprevádzajú člena orgánu na danej služobnej ceste, sa môže po predložení leteniek poskytnúť náhrada cestovných výdavkov v rovnakej triede, akú pri tejto ceste použil člen orgánu.

Za podmienok ustanovených v pravidlách prijatých na základe dohody medzi orgánmi spoločenstiev po porade s Výborom pre služobný poriadok sa môže úradníkom, ktorí absolvujú služobnú cestu za mimoriadne náročných podmienok, na základe rozhodnutia menovacieho orgánu poskytnúť náhrada cestovných nákladov v použitej triede po predložení cestovných lístkov.

Na základe osobitného rozhodnutia menovacieho orgánu sa môže úradníkovi povoliť, aby si vzal so sebou batožinu presahujúcu bezplatné množstvo.

3. Pri cestách po mori určí cestovnú triedu v každom prípade menovací orgán.

Úradník cestujúci po mori dostane namiesto diét uvedených v článku 13 príspevok vo výške 5,58 EUR za každých 24 hodín cesty.

4. Úradníkovi môžu povoliť, aby použil na služobnú cestu vlastné vozidlo, ak tým nedôjde k predĺženiu služobnej cesty.

Náhrada cestovných výdavkov sa v tom prípade vypočíta na štandardnom základe, uvedenom v odseku 1.

V prípade úradníka, ktorý pravidelne absolvuje služobné cesty za mimoriadnych okolností, môže menovací orgán rozhodnúť, že poskytne tomuto úradníkovi príspevok na kilometer cesty namiesto náhrady cestovného vlakom, ak sú použitie verejnej dopravy a náhrada cestovných výdavkov na normálnom základe spojené s určitými nevýhodami.

Úradník oprávnený použiť vlastné vozidlo zostane plne zodpovedný za všetky nehody, ktoré spôsobia škody na jeho vozidle alebo tretím stranám; musí mať poistenie pokrývajúce občiansku zodpovednosť do čiastky, ktorú menovací orgán považuje za dostatočnú.

Článok 13

(3) (6) (14) (17) (20) (22) (26) (29) (33) (39) (50) (55) (61) (78) (81) (82) (83) (85)

1. a) Diéty pre úradníkov na služobnej ceste sa vyplácajú podľa nasledujúcej stupnice:

(v EUR) |

| I | II | III |

Triedy A 1 až A 3 a LA 3 | Triedy A 4 až A 8, LA 4 až LA 8 a kategória B | Ostatné triedy |

Belgicko | 84,06 | 149,63 | 138,47 |

Dánsko | 91,70 | 179,28 | 165,82 |

Nemecko | 74,14 | 127,10 | 117,63 |

Grécko | 66,04 | 113,19 | 104,74 |

Španielsko | 68,89 | 141,30 | 130,76 |

Francúzsko | 72,58 | 130,29 | 120,60 |

Írsko | 80,94 | 165,20 | 152,73 |

Taliansko | 60,34 | 129,82 | 120,10 |

Luxembursko | 82,00 | 143,48 | 132,65 |

Holandsko | 78,26 | 147,69 | 136,66 |

Portugalsko | 68,91 | 142,98 | 132,30 |

Veľká Británia | 86,89 | 199,21 | 184,31 |

Rakúsko | 74,47 | 121,81 | 121,81 |

Fínsko | 92,34 | 155,60 | 155,60 |

Švédsko | 92,91 | 156,54 | 156,54 |

b) V prípade služobných ciest mimo európskeho územia členských štátov menovací orgán môže rozhodnúť o použití iných sadzieb.

2. Okrem sadzieb uvedených v stĺpci I predchádzajúcej stupnice sa hotelový účet, zahŕňajúci izbu, služby a dane, ale bez raňajok, preplatí do maximálnej čiastky:

- 117,08 EUR pre Belgicko,

- 148,07 EUR pre Dánsko,

- 97,03 EUR pre Nemecko,

- 99,63 EUR pre Grécko,

- 126,57 EUR pre Španielsko,

- 97,27 EUR pre Francúzsko,

- 139,32 EUR pre Írsko,

- 114,33 EUR pre Taliansko,

- 106,92 EUR pre Luxembursko,

- 131,76 EUR pre Holandsko,

- 124,89 EUR pre Portugalsko,

- 149,03 EUR pre Veľkú Britániu,

- 128,58 EUR pre Rakúsko,

- 140,98 EUR pre Fínsko,

- 141,77 EUR pre Švédsko.

Ak hotelový účet nebude predložený, úradníkovi sa zaplatí pevná čiastka, zodpovedajúca 40 % súm uvedených vyššie, s výnimkou prípadu, keď mu vznikli nahraditeľné výdavky na spací vozeň alebo keď nemusel stráviť noc mimo svojho miesta výkonu práce.

3. Sadzby diét uvedené v stĺpcoch II a III sa znížia o 25 % za každý deň neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, vypočítaný v súlade s odsekom 5, počas ktorého úradníkovi vznikli výdavky na spací vozeň, nahraditeľné spoločenstvami.

4. Rovnaké zníženia sa vykonajú, ak úradník nemusel stráviť noc mimo miesta, kde je zamestnaný.

5. Pokiaľ odseky 3 a 4 neustanovujú inak, diéty pre úradníkov na služobnej ceste sa vypočítajú podľa nasledujúcich zásad:

a) Služobná cesta trvajúca 24 hodín alebo menej:

- šesť hodín alebo menej: náhrada skutočných výdavkov až do jednej štvrtiny denných diét,

- 12 hodín alebo menej, ale viac ako šesť hodín: polovica denných diét,

- 24 hodín alebo menej, ale viac ako 12 hodín: diéty za celý deň.

b) Služobná cesta trvajúca viac ako 24 hodín:

- za každé obdobie 24 hodín: diéty za celý deň,

- za každé ďalšie obdobie šiestich hodín alebo kratšie: žiadne diéty,

- za každé ďalšie obdobie 12 hodín alebo kratšie, ale dlhšie ako šesť hodín: polovica denných diét,

- za každé ďalšie obdobie dlhšie ako 12 hodín: diéty za celý deň.

6. Diéty pre úradníkov na služobnej ceste sa považujú za čiastku pokrývajúcu všetky výdavky, ktoré vznikli úradníkovi, vrátane presunov na miesto poslania, s výnimkou výdavkov uvedených nižšie, ktoré sa nahradia na základe podporných dokumentov:

a) náklady na vnútroštátne medzimestské alebo medzinárodné hovory, ak vznikli na služobné účely;

b) reprezentačné výdavky v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 14;

c) mimoriadne výdavky, nevyhnutné na účely služobnej cesty, ktoré vznikli po prijatí osobitných pokynov alebo z dôvodu vyššej moci a v záujme orgánu a ktoré viedli k výplate primeranej časti prostriedkov na ustanovenú náhradu.

7. Ak sa predpokladá, že služobná cesta potrvá aspoň štyri týždne na rovnakom mieste, a dotknutý úradník bol o tom pred odchodom informovaný, sadzby diét sa môžu znížiť o jednu štvrtinu.

Rozhodnutie o tomto znížení sa môže prijať v priebehu služobnej cesty; v tom prípade nadobudne účinok najskôr osem dní po tom, ako bol o tejto skutočnosti informovaný príslušný úradník, ak do ukončenia služobnej cesty zostávajú najmenej štyri týždne, ktoré sa počítajú odo dňa oznámenia.

8. Ak úradníkovi na služobnej ceste poskytol alebo uhradil stravu alebo ubytovanie jeden z orgánov spoločenstiev alebo vnútroštátna alebo medzinárodná správa alebo organizácia, musí to oznámiť.

Diéty sa znížia o 23 % príspevku uvedeného v stĺpci I a o 16 % príspevku uvedeného v stĺpcoch II a III na každé poskytnuté jedlo; príspevky uvedené v stĺpcoch II a III sa znížia o 34 % za každý deň poskytnutého ubytovania. Ak úradníkovi na služobnej ceste poskytol alebo uhradil celú stravu a celé ubytovanie jeden z orgánov spoločenstiev alebo vnútroštátna alebo medzinárodná správa alebo organizácia, namiesto diét na služobné cesty, uvedených vyššie, dostane príspevok vo výške 26 % z čiastky uvedenej v stĺpci I alebo 17 % z čiastok uvedených v stĺpcoch II a III.

9. Sadzby uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 8 môže na návrh Komisie upraviť Rada kvalifikovanou väčšinou uvedenou v prvej zarážke článku 148 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a v prvej zarážke článku 118 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

G. Paušálna náhrada výdavkov

Článok 14

1. Úradníkom, ktorým z dôvodu svojich povinností pravidelne vznikajú reprezentačné výdavky, môže menovací orgán poskytnúť príspevok s pevnou sadzbou, ktorého výšku určí tento orgán.

V mimoriadnych prípadoch môže menovací orgán okrem toho rozhodnúť, že orgán uhradí aj časť nákladov na ubytovanie dotknutých úradníkov.

2. V prípade úradníkov, ktorým v dôsledku osobitných pokynov príležitostne vznikajú reprezentačné výdavky na služobné účely, sa výška reprezentačného príspevku určí v každom prípade na základe podporných dokumentov a za podmienok, ktoré určí menovací orgán.

Článok 14a

Úradník zamestnaný na mieste, kde sa problém ubytovania považuje za mimoriadne zložitý, môže dostať príspevok na nájomné. Zoznam miest, pre ktoré sa môže poskytnúť tento príspevok, maximálna výška tohto príspevku a pravidlá jeho poskytovania určí Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 3 služobného poriadku.

Článok 14b

Úradníkovi zamestnanému na mieste, kde sa problém dopravy považuje za mimoriadne zložitý a akútny vzhľadom na vzdialenosť medzi miestom bydliska a miestom výkonu práce, sa môže poskytnúť príspevok na dopravu.

Zoznam miest, pre ktoré sa môže poskytnúť tento príspevok, maximálna výška tohto príspevku a pravidlá jeho poskytovania určí Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 65 ods. 3 služobného poriadku.

Článok 15 (78) (81)

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu môžu úradníci v triedach A 1 a A 2, ktorí nemajú k dispozícii služobné vozidlo, dostať pevný príspevok nepresahujúci 892,42 EUR za rok na pokrytie normálnej cesty v rámci hraníc mesta, kde sú zamestnaní.

Príspevok sa môže na základe odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu poskytnúť úradníkovi, ktorého povinnosti sústavne vyžadujú, aby absolvoval cesty, na ktoré smie používať vlastné vozidlo.

Oddiel 4: Platba funkčných požitkov a dávok

Článok 16 (78)

1. Platba odmeny úradníkom sa vykoná 15. deň každého mesiaca za bežný mesiac. Výška odmeny sa zaokrúhli na najbližší cent smerom nahor.

2. Ak odmena nie je splatná za celý mesiac, čiastka sa rozdelí na tridsatiny, a:

a) ak skutočný počet dní, za ktoré má byť zaplatená odmena, je 15 alebo menej, počet splatných tridsatín zodpovedá skutočnému počtu dní, za ktoré má byť odmena zaplatená;

b) ak skutočný počet dní, za ktoré má byť zaplatená odmena, je viac ako 15, počet splatných tridsatín bude zodpovedať rozdielu medzi skutočným počtom dní, za ktoré nemá byť zaplatená odmena, a 30.

3. Ak nárok na rodinné prídavky a príspevky na expatriáciu vznikne po dni nástupu do služby, úradník ich začne poberať od prvého dňa mesiaca, v ktorom tento nárok vznikol. Po zániku tohto nároku dostane úradník čiastku, ktorá mu prináleží k poslednému dňu mesiaca, v ktorom nárok zanikol.

Článok 17 (28)

1. Platba sa vykoná každému úradníkovi na mieste a v mene krajiny, kde vykonáva svoje povinnosti.

2. Za podmienok ustanovených v pravidlách vypracovaných na základe spoločnej dohody orgánmi spoločenstiev, po porade s Výborom pre služobný poriadok, môže úradník:

a) prostredníctvom orgánu, ku ktorému má služobný pomer, pravidelne prevádzať časť svojich funkčných požitkov do maximálnej výšky zodpovedajúcej jeho príspevku na expatriáciu alebo príspevku na zahraničné bydlisko:

- v mene členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,

- alebo v mene členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho bydlisko alebo miesto pobytu jeho závislého príbuzného,

- alebo v mene svojej predchádzajúcej krajiny výkonu práce alebo krajiny, v ktorej má sídlo jeho orgán, ak bol príslušný úradník pridelený na pracovné miesto mimo územia Európskych spoločenstiev;

b) vykonávať pravidelné prevody, prevyšujúce maximálnu čiastku uvedenú na začiatku odseku a), ak sú určené na pokrytie výdavkov vznikajúcich najmä zo záväzkov, ktoré úradník preukázateľne pravidelne preberal mimo krajiny, kde má sídlo jeho orgán, alebo mimo krajiny, kde vykonáva svoje povinnosti;

c) získať oprávnenie, aby v mimoriadnych prípadoch a z dobrých dôvodov, podporených dôkazmi, vykonával okrem uvedených pravidelných prevodov aj prevody čiastok, ktoré chce mať k dispozícii v menách uvedených v písm. a).

3. Prevody uvedené v odseku 2 sa vykonajú na základe kurzu uvedeného v druhom odseku článku 63 služobného poriadku; prevádzané čiastky sa vynásobia koeficientom vyjadrujúcim vzťah medzi opravným koeficientom pre krajinu, v ktorej mene sa prevod uskutočňuje, a opravným koeficientom pre krajinu, v ktorej je úradník zamestnaný.

--------------------------------------------------

Príloha VIII: Systém dôchodkového zabezpečenia

Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Ak lekárske vyšetrenie, predchádzajúce prevzatie povinností úradníkom, ukáže, že je chorý alebo invalidný, menovací orgán môže rozhodnúť, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z tejto choroby alebo invalidity, že sa tomuto úradníkovi priznajú zaručené dávky v súvislosti s invaliditou alebo úmrtím až po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho nástupu do služieb spoločenstiev.

Úradník sa môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu na posudkovú komisiu.

2. Úradník, ktorý je na dovolenke na vojenskú službu, prestane využívať záruky v súvislosti s invaliditou alebo úmrtím, vyplývajúce priamo z úrazu alebo choroby, ku ktorému došlo priamo, resp. na ktorú ochorel z dôvodu vojenskej služby. Predchádzajúce ustanovenia neovplyvnia nárok pozostalých na dôchodok na základe práv, ktoré úradník získal ku dňu jeho nástupu na dovolenku na vojenskú službu.

Kapitola 2: Starobný dôchodok a odchodné

Oddiel 1: Starobný dôchodok

Článok 2 (8)

Starobný dôchodok sa vypláca na základe celkového počtu rokov zamestnania, potrebných na odchod do dôchodku, odpracovaných úradníkom. Každý rok služby, vypočítaný spôsobom ustanoveným v článku 3, založí nárok úradníka na jeden rok zamestnania potrebného na odchod do dôchodku a každý celý mesiac nárok na jednu dvanástinu roka zamestnania potrebného na odchod do dôchodku.

Maximálny počet rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktorý sa môže vziať do úvahy pre výpočet práv na starobný dôchodok, je 35.

Článok 3 (24)

Na účely výpočtu rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku v zmysle článku 2 sa vezme do úvahy nasledujúce:

a) obdobie, ktoré úradník odpracoval v služobnom pomere k jednému z orgánov troch spoločenstiev v jednom z administratívnych postavení uvedených v článku 35 písm. a), b) a e) služobného poriadku a za podmienok ustanovených v poslednej vete druhého pododseku článku 40 ods. 3 služobného poriadku v administratívnom postavení uvedenom v článku 35 písm. c) služobného poriadku;

b) obdobia nároku na príspevok podľa článkov 41 a 50 služobného poriadku počas najviac piatich rokov;

c) obdobia služby v inej funkcii v súlade s podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev,

ak príslušný pracovník zaplatil svoju časť príspevku na dôchodok za tieto obdobia služby.

Článok 4 (46)

Úradník, ktorý po predchádzajúcom ukončení obdobia činnosti v služobnom pomere k jednému z orgánov buď ako úradník, alebo dočasný zamestnanec pokračuje v aktívnom služobnom pomere v orgáne spoločenstva, získa ďalšie práva na dôchodok. Môže požadovať, aby sa na účely výpočtu jeho práv na dôchodok vzalo do úvahy celé obdobie služby úradníka alebo dočasného zamestnanca, za ktoré boli zaplatené príspevky, ak vráti všetky čiastky, ktoré mu boli zaplatené podľa článku 12 tejto prílohy alebo článku 39 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov alebo ktoré dostal vo forme starobného dôchodku, plus zložený úrok so sadzbou 3,5 % za rok.

Ak úradník majúci nárok na starobný dôchodok nevráti čiastky uvedené v prvom odseku, suma predstavujúca poistno-technický ekvivalent jeho starobného dôchodku ku dňu, keď mu prestali vyplácať tento dôchodok, plus zložený úrok so sadzbou 3,5 % za rok, sa mu vyplatí vo forme odloženého starobného dôchodku, splatného vo veku, keď prestane plniť svoje povinnosti.

Ak má úradník pri ukončení svojej služby nárok na odchodné, toto odchodné sa zníži o čiastku platieb vykonaných podľa článku 42 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov; ak má nárok na starobný dôchodok, jeho práva na dôchodok sa znížia pomerne podľa platieb vykonaných podľa tohto článku.

Článok 5 (8)

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 úradník, ktorý odpracoval menej ako 35 rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku pri dosiahnutí veku 60 rokov a ktorý získava ďalšie práva na dôchodok podľa článku 3, má za každý rok služby medzi 60. rokom veku a rokom, keď začne poberať starobný dôchodok, nárok na zvýšenie dôchodku zodpovedajúce 5 % hodnoty práv na dôchodok, ktoré získal pri dosiahnutí veku 60 rokov, ale jeho celkový dôchodok nesmie presiahnuť 70 % jeho posledného základného platu uvedeného v druhom, resp. treťom odseku článku 77 služobného poriadku.

Toto zvýšenie sa poskytne aj v prípade úmrtia úradníka, ktorý zostal v službe po dosiahnutí veku 60 rokov.

Článok 6 (8)

Životné minimum na účely výpočtu dôchodkových dávok zodpovedá základnému platu úradníka v triede D 4, prvý stupeň.

Článok 7

Poistno-technický ekvivalent starobného dôchodku nebude nižší ako čiastka, ktorú by úradník dostal, keby sa v jeho prípade uplatnil článok 12.

Ak je poistno-technický ekvivalent starobného dôchodku, ktorý sa má vyplácať v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami, nižší ako táto čiastka, dostane úradník starobný dôchodok, ktorého poistno-technický ekvivalent bude zodpovedať čiastke uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Článok 8

"Poistno-technický ekvivalent starobného dôchodku" je kapitálová hodnota dávok vznikajúcich úradníkovi, vypočítaná na základe posledných tabuliek úmrtnosti, zostavených rozpočtovými orgánmi v súlade s článkom 39, pričom použiteľná úroková sadzba je 3,5 % za rok.

Článok 9

Úradník, ktorý odíde zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov, môže požiadať, aby jeho starobný dôchodok:

- bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek 60 rokov, alebo

- bol vyplácaný okamžite pod podmienkou, že nemá menej ako 50 rokov. V tomto prípade sa starobný dôchodok zníži o čiastku vypočítanú na základe veku úradníka, keď začne čerpať dôchodok, uvedenú v nasledujúcej tabuľke.

Dôchodok vyplácaný pri predčasnom odchode do dôchodku, vyjadrený ako dôchodok vyplácaný pri odchode do dôchodku vo veku 60 rokov

Vek odchodu do dôchodku | Koeficient |

50 | 0,50678 |

51 | 0,53834 |

52 | 0,57266 |

53 | 0,61009 |

54 | 0,65099 |

55 | 0,69582 |

56 | 0,74508 |

57 | 0,79936 |

58 | 0,85937 |

59 | 0,92593 |

Článok 10

Nárok na platbu starobného dôchodku vznikne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom úradník automaticky alebo na vlastnú žiadosť získa nárok na tento dôchodok; tento úradník ďalej dostáva plat až do dňa splatnosti svojho dôchodku.

Článok 11 (40) (67)

1. Úradník, ktorý odíde zo služieb spoločenstiev, aby:

- vstúpil do služieb štátnej správy alebo vnútroštátnej alebo medzinárodnej organizácie, ktorá má uzatvorenú dohodu so spoločenstvami,

- pokračoval v činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na základe čoho získa práva na dôchodok zo systému, ktorého správne orgány majú uzatvorenú dohodu so spoločenstvami,

má nárok na prevedenie poistno-matematického ekvivalentu svojich práv na starobný dôchodok v spoločenstvách do dôchodkového fondu tejto správy alebo organizácie, alebo do dôchodkového fondu, v rámci ktorého získava práva na starobný dôchodok na základe činnosti, ktorú vykonáva ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

2. Úradník, ktorý vstúpi do služieb spoločenstiev po:

- odchode zo služieb štátnej správy alebo vnútroštátnej alebo medzinárodnej organizácie; alebo

- vykonávaní činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba,

má pri prijatí do trvalého služobného pomeru právo voči spoločenstvám na poistno-technický ekvivalent alebo paušálnu nominálnu hodnotu práv na starobný dôchodok, ktoré získal na základe tejto služby alebo činnosti.

V tomto prípade orgán, v ktorej je úradník zamestnaný, určí s ohľadom na jeho triedu pri prijatí do trvalého služobného pomeru počet rokov zamestnania potrebných na odchod do dôchodku, ktoré sa mu započítajú v rámci jeho vlastného systému dôchodkového zabezpečenia za predchádzajúce obdobie služby na základe čiastky poistno-technického ekvivalentu alebo čiastok vrátených spôsobom uvedeným vyššie.

3. Odsek 2 sa použije aj na úradníka, ktorý bude znovudosadený na pracovné miesto po skončení obdobia jeho dočasného preloženia podľa druhej zarážky článku 37 ods. 1 písm. b) služobného poriadku, a na úradníka, ktorý bude znovudosadený na pracovné miesto po uplynutí obdobia dovolenky z osobných dôvodov podľa článku 40 služobného poriadku.

Oddiel 2: Odchodné

Článok 12

Úradník, ktorý nedovŕšil 60 rokov veku, ktorého služba sa skončí inak než z dôvodu úmrtia alebo invalidity a ktorý nemá nárok na starobný dôchodok a nemôže využiť ustanovenia článku 11 ods. 1, má pri odchode zo služby nárok na platbu:

a) čiastky, ktorú má pripísanú na svojom účte v rámci dočasného spoločného systému dôchodkového zabezpečenia orgánov spoločenstiev v deň nadobudnutia účinnosti služobného poriadku, plus zložený úrok so sadzbou 3,5 % za rok;

b) celkovej čiastky, ktorá sa odpočítala od jeho základného platu v súvislosti s jeho príspevkami na dôchodok po pripočítaní zloženého úroku so sadzbou 3,5 % za rok;

c) ak nebol odvolaný z funkcie, odchodné zodpovedajúce skutočnej dĺžke jeho služby od nadobudnutia účinnosti služobného poriadku, vypočítané na základe pol druha mesiaca za každý rok služby z posledného základného platu pred odvodmi. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 11 ods. 2, obdobie predchádzajúcej služby sa tiež považuje za skutočnú službu v rozsahu počtu rokov zamestnania potrebného na odchod do dôchodku, ktoré orgán pripísal k dobru úradníkovi v čase nadobudnutia účinnosti služobného poriadku v súlade s druhým pododsekom článku 11 ods. 2;

d) celkovej čiastky zaplatenej spoločenstvám v súlade s článkom 11 ods. 2, ak táto čiastka zodpovedá obdobiam pred nadobudnutím účinnosti služobného poriadku, a jednu tretinu tejto čiastky za obdobia, ktoré sa začali po nadobudnutí účinnosti služobného poriadku, plus zložený úrok so sadzbou 3,5 % za rok.

Článok 12a

Úradník, ktorý odíde zo služby pred 1. júlom 1969 po menej ako 11 rokoch služby, ale ktorý má nárok na starobný dôchodok, sa môže rozhodnúť pre čerpanie dôchodku alebo pre prijatie odchodného vypočítaného v súlade s článkom 12 písm. a) až d).

Kapitola 3: Invalidný dôchodok

Článok 13 (8)

Pokiaľ článok 1 ods. 1 neustanovuje inak, úradník, ktorý nedovŕšil 65 rokov veku, ktorého kedykoľvek počas obdobia, v ktorom získaval práva na dôchodok, uznala posudková komisia za osobu trpiacu úplnou trvalou invaliditou, ktorá mu bráni v plnení povinností zodpovedajúcich pracovnému miestu v jeho profesijnej kategórii, a ktorý musí z týchto dôvodov ukončiť svoju službu v spoločenstvách, má počas trvania tejto práceneschopnosti nárok na invalidný dôchodok uvedený v článku 78 služobného poriadku.

Invalidný dôchodok a starobný dôchodok sa nevyplácajú súbežne.

Článok 14 (8) (46)

Nárok na platbu invalidného dôchodku vznikne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odchode úradníka do dôchodku podľa článku 53 služobného poriadku.

Ak bývalý úradník prestane spĺňať požiadavky pre platbu dôchodku, musí byť znovudosadený na prvé pracovné miesto zodpovedajúce jeho profesijnej kategórii, ktoré sa uvoľní v jeho kategórii alebo službe, ak spĺňa požiadavky na toto miesto. Ak odmietne ponúknuté miesto, zachová si právo na opätovné dosadenie, keď sa uvoľní ďalšie pracovné miesto zodpovedajúce jeho profesijnej kategórii, v jeho kategórii alebo službe za rovnakých podmienok; ak odmietne druhý raz, môžu ho požiadať, aby odstúpil z funkcie; v tom prípade sa uplatnia ustanovenia článku 16 prílohy VIII.

Ak bývalý úradník poberajúci invalidný dôchodok zomrie, nárok na dôchodok zanikne po uplynutí kalendárneho mesiaca, počas ktorého zomrel.

Článok 15 (46)

Kým bývalý úradník poberajúci invalidný dôchodok nedovŕši vek 60 rokov, orgán ho môže pravidelne podrobovať lekárskym vyšetreniam, aby zistil, či ešte spĺňa požiadavky pre platbu dôchodku.

Článok 16 (46)

Ak bývalý úradník, ktorý čerpal invalidný dôchodok, bude znovudosadený na pracovné miesto vo svojom orgáne alebo v inom orgáne spoločenstiev, obdobie, počas ktorého dostával invalidný dôchodok, sa vezme do úvahy na účely výpočtu jeho starobného dôchodku, bez platby nedoplatkov na príspevkoch zo strany úradníka.

Kapitola 4: Pozostalostný dôchodok

Článok 17 (8) (46)

Ak zomrie úradník v jednom z administratívnych postavení uvedených v článku 35 služobného poriadku, jeho vdova má nárok, ak bola zaňho vydatá aspoň jeden rok v čase jeho úmrtia a pokiaľ článok 1 ods. 1 a článok 22 neustanovujú inak, na vdovský dôchodok rovnajúci sa 60 % starobného dôchodku, ktorý by sa úradníkovi vyplácal, keby splnil požiadavky na priznanie tohto dôchodku v čase svojej smrti bez ohľadu na dĺžku jeho služby alebo jeho vek.

Dĺžka manželstva sa neberie do úvahy, ak sa z manželstva alebo predchádzajúceho manželstva úradníka narodilo jedno alebo viac detí, pod podmienkou, že vdova vyživuje alebo vyživovala tieto deti, alebo ak príčinou smrti úradníka bola jeho telesná invalidita alebo choroba, ktorú získal pri plnení svojich povinností alebo v dôsledku úrazu.

Článok 17a (40)

Pokiaľ článok 1 ods. 1 a článok 22 neustanovujú inak, vdova po bývalom úradníkovi, ktorý bol odvolaný zo svojho pracovného miesta alebo ktorého služba bola ukončená v zmysle nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 alebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73 a ktorý zomrel počas poberania mesačného príspevku podľa článku 50 služobného poriadku alebo podľa jedného z uvedených nariadení, má nárok, ak bola zaňho vydatá aspoň jeden rok v čase jeho odchodu zo služieb orgánu, na vdovský dôchodok rovnajúci sa 60 % starobného dôchodku, na ktorý by jej manžel mal nárok, keby splnil požiadavky na priznanie tohto dôchodku v čase svojho úmrtia, bez ohľadu na dĺžku svojej služby alebo svoj vek.

Výška vdovského dôchodku, uvedeného v prvom odseku, nemôže byť menej ako čiastka uvedená v druhom odseku článku 79 služobného poriadku. Výška vdovského dôchodku v žiadnom prípade nepresiahne výšku prvej platby starobného dôchodku, na ktorý by bývalý úradník mal nárok za predpokladu, že keby zostal nažive a vyčerpal svoje práva na jeden alebo druhý z príspevkov uvedených vyššie, mal by nárok na starobný dôchodok.

Dĺžka manželstva, uvedená v prvom odseku, sa neberie do úvahy, ak sa z manželstva, ktoré úradník uzatvoril pred odchodom zo služby, narodilo jedno alebo viac detí, pod podmienkou, že vdova vyživuje alebo vyživovala tieto nezaopatrené deti, v zmysle článku 2 ods. 2 prílohy VII.

Dĺžka manželstva sa neberie do úvahy ani v prípade, keď smrť bývalého úradníka nastane za jednej z okolností opísaných v druhom odseku článku 17.

Článok 18 (8)

Ak bývalý úradník poberal starobný dôchodok, jeho vdova má nárok, ak bola zaňho vydatá aspoň jeden rok v čase jeho odchodu zo služieb orgánu a pokiaľ článok 22 neustanovuje inak, na vdovský dôchodok zodpovedajúci 60 % starobného dôchodku, ktorý dostával v čase svojho úmrtia. Minimálny vdovský dôchodok je 35 % z posledného základného platu; výška vdovského dôchodku v žiadnom prípade nepresiahne výšku starobného dôchodku, ktorý jej manžel dostával v čase svojej smrti.

Dĺžka manželstva sa neberie do úvahy, ak sa z manželstva uzatvoreného úradníkom pred odchodom zo služby narodilo jedno alebo viac detí, pod podmienkou, že manželka vyživuje alebo vyživovala tieto deti.

Článok 18a (8)

Vdova po bývalom úradníkovi, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého dosiahol vek 60 rokov, má nárok, ak bola zaňho vydatá aspoň jeden rok v čase jeho odchodu zo služieb orgánu a pokiaľ článok 22 neustanovuje inak, na vdovský dôchodok zodpovedajúci 60 % starobného dôchodku, ktorý by jej manžel dostával vo veku 60 rokov. Minimálny vdovský dôchodok bude 35 % z posledného základného platu; výška vdovského dôchodku v žiadnom prípade nepresiahne výšku starobného dôchodku, na ktorý by mal úradník nárok vo veku 60 rokov.

Dĺžka manželstva sa nebude brať do úvahy, ak sa z manželstva uzatvoreného úradníkom pred odchodom zo služby narodilo jedno alebo viac detí, pod podmienkou, že manželka vyživuje alebo vyživovala tieto deti.

Článok 19 (8) (46)

Ak bývalý úradník poberal invalidný dôchodok, jeho vdova má nárok, pokiaľ článok 22 neustanovuje inak, ak bola zaňho vydatá v čase vzniku jeho nároku na dôchodok, na vdovský dôchodok zodpovedajúci 60 % invalidného dôchodku, ktorý dostával v čase svojho úmrtia.

Minimálny vdovský dôchodok bude 35 % z posledného základného platu; výška vdovského dôchodku v žiadnom prípade nepresiahne výšku invalidného dôchodku, ktorý jej manžel dostával v čase svojho úmrtia.

Článok 20 (46)

Na účely článkov 17a, 18, 18a a 19 sa dĺžka manželstva nebude brať do úvahy, ak manželstvo, hoci bolo uzatvorené po ukončení služby úradníka, trvalo aspoň päť rokov.

Článok 21 (8) (46)

1. Sirotský dôchodok stanovený v prvom, druhom a treťom odseku článku 80 služobného poriadku zodpovedá v prípade prvej siroty ôsmim desatinám pozostalostného dôchodku, na ktorý by mala nárok vdova po úradníkovi alebo bývalom úradníkovi, poberajúcom starobný alebo invalidný dôchodok, pričom zníženia uvedené v článku 25 sa nebudú brať do úvahy.

Nebude nižší ako životné minimum, pokiaľ článok 22 neustanovuje inak.

2. Dôchodok pre každé ďalšie nezaopatrené dieťa sa zvýši o čiastku rovnajúcu sa dvojnásobku príspevku na nezaopatrené dieťa.

Siroty majú nárok na príspevok na vzdelanie v súlade s článkom 3 prílohy VII.

3. Celková výška dôchodku a príspevku, vypočítaná týmto spôsobom, sa rozdelí rovným dielom medzi oprávnené siroty.

Článok 22 (46)

Ak úradník zanechá po sebe vdovu aj siroty z predchádzajúceho manželstva a ostatných svojich oprávnených nástupcov, celkový dôchodok, vypočítaný akoby pre vdovu, od ktorej závisia všetky tieto osoby, sa rozdelí medzi príslušné osoby pomerne podľa dôchodkov, ktoré by sa vyplácali každej kategórii týchto osôb, keby sa posudzovali nezávisle.

Ak úradník zanechá po sebe siroty z rôznych manželstiev, celkový dôchodok, vypočítaný tak, akoby všetky deti pochádzali z rovnakého manželstva, sa rozdelí medzi príslušné osoby pomerne podľa dôchodkov, ktoré by sa vyplácali každej kategórii týchto osôb, keby sa posudzovali nezávisle.

Na účely výpočtu tohto pomerného rozdelenia budú deti z predchádzajúceho manželstva ktorejkoľvek manželky, ktoré sú uznané za závislé osoby v zmysle článku 2 prílohy VII k služobnému poriadku, zahrnuté do kategórie detí pochádzajúcich z manželstva s úradníkom alebo bývalým úradníkom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok.

V prípade uvedenom v druhom odseku sa s predkami, ktorí budú uznaní za závislé osoby podľa článku 2 prílohy VII k služobnému poriadku, bude zaobchádzať rovnako ako s nezaopatrenými deťmi a na účely výpočtu pomerného rozdelenia budú zahrnutí do kategórie potomkov.

Článok 23 (46)

Zrušený

Článok 24 (8) (46)

Nárok na platbu pozostalostného dôchodku vznikne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zomrel úradník alebo bývalý úradník poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok. Ak sa platba uvedená v článku 70 služobného poriadku vykoná po smrti úradníka alebo osoby majúcej nárok na dôchodok, tento nárok vznikne prvý deň štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala smrť.

Nárok na platbu pozostalostného dôchodku zanikne po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom príjemca dôchodkov zomrie alebo prestane spĺňať požiadavky pre platbu dôchodku.

Článok 25 (46)

Ak je vekový rozdiel medzi zosnulým úradníkom alebo bývalým úradníkom poberajúcim starobný alebo invalidný dôchodok a jeho pozostalou manželkou po odpočítaní dĺžky ich manželstva väčší ako 10 rokov, pozostalostný dôchodok, vypočítaný v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami, bude podliehať zníženiu, za celý rok rozdielu, v nasledujúcej výške:

- 1 % za vekový rozdiel od 10 do 20,

- 2 % za vekový rozdiel od 20 do 25 rokov,

- 3 % za vekový rozdiel od 25 do 30 rokov,

- 4 % za vekový rozdiel od 30 do 35 rokov,

- 5 % za vekový rozdiel 35 rokov a viac.

Článok 26

Nárok vdovy na pozostalostný dôchodok zanikne uzatvorením nového manželstva. Má nárok na okamžitú platbu čiastky zodpovedajúcej dvojnásobku ročnej výšky jej pozostalostného dôchodku, ak neplatí druhý odsek článku 80 služobného poriadku.

Článok 27 (24) (46)

Rozvedená manželka úradníka alebo bývalého úradníka má nárok na pozostalostný dôchodok vymedzený v tejto kapitole, ak po smrti svojho bývalého manžela môže odôvodniť vlastný nárok na výživné od bývalého manžela na základe súdneho príkazu alebo ako výsledok vyrovnania medzi ňou a jej bývalým manželom.

Pozostalostný dôchodok nesmie presiahnuť výšku výživného vyplácaného v čase úmrtia bývalého manžela, ktorá bola upravovaná v súlade s postupom ustanoveným v článku 82 služobného poriadku.

Nárok rozvedenej manželky zanikne, ak sa znovu vydá pred úmrtím svojho bývalého manžela. Ustanovenia článku 26 sa uplatnia, ak sa znovu vydá po smrti svojho bývalého manžela.

Článok 28 (24) (46)

Ak zosnulý úradník zanechá po sebe viac rozvedených manželiek majúcich nárok na pozostalostný dôchodok alebo jednu alebo viac rozvedených manželiek a vdovu, ktoré majú nárok na pozostalostný dôchodok, tento dôchodok sa rozdelí pomerne podľa dĺžky jednotlivých manželstiev. Použijú sa ustanovenia druhého a tretieho odseku článku 27.

Ak niektorá z osôb majúcich nárok na dôchodok zomrie alebo sa vzdá svojho podielu, jej podiel sa pripočíta k podielom ostatných osôb, s výnimkou prípadu, keď existujú práva sirôt podľa druhého odseku článku 80 služobného poriadku.

Zníženia za vekový rozdiel, stanovené v článku 25, sa použijú osobitne pre dôchodky rozdelené v súlade s týmto článkom.

Článok 29

Ak podľa článku 42 stratí rozvedená manželka nárok na dôchodok, celý dôchodok sa bude vyplácať vdove, ak neplatí druhý odsek článku 80 služobného poriadku.

Kapitola 5: Dočasné dôchodky

Článok 30 (46)

Manžel/manželka alebo osoby uznané za závislé osoby úradníka, ktorý má jedno z postavení uvedených v článku 35 služobného poriadku a ktorého miesto pobytu je neznáme dlhšie ako jeden rok, dočasne poberajú pozostalostný dôchodok, na ktorý by mali nárok podľa tejto prílohy.

Článok 31 (46)

Manžel/manželka alebo osoby uznané za závislé osoby bývalého úradníka, ktorý poberá starobný alebo invalidný dôchodok a ktorého miesto pobytu je neznáme dlhšie ako jeden rok, môžu dočasne poberať pozostalostný dôchodok, na ktorý by mali nárok podľa tejto prílohy.

Článok 31a (46)

Manžel/manželka alebo osoby uznané za závislé osoby bývalého úradníka v zmysle článku 18a prílohy VIII alebo bývalého úradníka majúceho nárok na príspevok podľa článku 50 služobného poriadku alebo podľa nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 alebo (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 alebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73 alebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 alebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 1679/85, môžu v prípade, že miesto pobytu bývalého úradníka je neznáme dlhšie ako jeden rok, dočasne poberať pozostalostný dôchodok, na ktorý by mali nárok podľa tejto prílohy.

Článok 32 (46)

Ustanovenia článku 31 sa použijú na osoby uznané za závislé od osoby poberajúcej alebo majúcej nárok na pozostalostný dôchodok, ktorej miesto pobytu je neznáme dlhšie ako jeden rok.

Článok 33 (46)

Dočasné dôchodky podľa článkov 30, 31, 31a a 32 sa premenia na definitívne dôchodky, keď smrť úradníka alebo bývalého úradníka bude riadne potvrdená alebo keď bude právoplatne vyhlásený za nezvestného a považovaného za mŕtveho.

Kapitola 6: Zvýšenia dôchodkov s ohľadom na nezaopatrené deti

Článok 34 (8) (46)

Ustanovenia druhého odseku článku 81 služobného poriadku sa uplatnia na osoby poberajúce dočasný dôchodok.

Ustanovenia článku 81 služobného poriadku sa neuplatnia na deti narodené viac ako 300 dní po úmrtí úradníka alebo bývalého úradníka poberajúceho starobný alebo invalidný dôchodok.

Článok 35 (8)

Priznanie starobného, invalidného alebo pozostalostného dôchodku alebo dočasného dôchodku nezakladá nárok poberateľa dôchodku na príspevok na expatriáciu.

Kapitola 7

Oddiel 1: Financovanie systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 36

Platy vo všetkých prípadoch podliehajú odpočítaniu príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia, uvedeného v článkoch 77 až 84 služobného poriadku.

Článok 37 (24)

Dočasne preložený úradník naďalej platí príspevok uvedený v predchádzajúcom článku na základe platu vyplácaného v rámci tohto stupňa a tejto triedy. Toto ustanovenie sa bude uplatňovať počas maximálneho obdobia piatich rokov, uvedeného v článku 3, aj na úradníkov poberajúcich príspevok ustanovený v súvislosti s postavením mimo aktívnej služby alebo s odchodom do dôchodku v záujme služby a na úradníkov na dovolenke z osobných dôvodov, ktorí získavajú ďalšie práva na dôchodok za podmienok ustanovených v článku 40 ods. 3 služobného poriadku.

Všetky dávky, na ktoré tento úradník alebo jeho oprávnení nástupcovia môžu mať nárok v rámci tohto systému dôchodkového zabezpečenia, sa vypočítajú na základe tohto platu.

Článok 38

Správne odpočítané príspevky sa nebudú refundovať. Nesprávne odpočítané príspevky neudelia právo na dôchodok; vrátia sa bez úrokov na žiadosť úradníka alebo jeho oprávnených nástupcov.

Článok 39

Rozpočtové orgány po porade s jedným alebo viacerými kvalifikovanými poistnými technikmi a s Výborom pre služobný poriadok, ustanoveným v článku 10 služobného poriadku, určia tabuľky úmrtnosti a invalidity a predpokladané zvýšenia miezd, ktoré sa použijú pri výpočte poistno-technických hodnôt uvedených v služobnom poriadku a v tejto prílohe.

Oddiel 2: Výpočet dôchodku

Článok 40 (8)

Orgán, v ktorej úradník pôsobil v čase ukončenia svojho aktívneho pracovného pomeru, je zodpovedný za výpočet výšky starobného, invalidného, pozostalostného alebo dočasného dôchodku. Podrobný opis výpočtu sa predloží úradníkovi alebo jeho oprávneným nástupcom a Komisii Európskych spoločenstiev, ktorá je poverená zabezpečením platieb dôchodkov, súčasne s rozhodnutím priznávajúcim dôchodok.

Starobný ani invalidný dôchodok sa nevypláca súbežne s platom vyplácaným orgánom troch Európskych spoločenstiev ani s príspevkom poskytovaným podľa článkov 41 a 50 služobného poriadku.

Článok 41

Výška dôchodku sa môže kedykoľvek vypočítať znovu, ak došlo k akejkoľvek chybe alebo opomenutiu.

Dôchodky budú upravené alebo odňaté, ak boli priznané v rozpore s ustanoveniami služobného poriadku alebo tejto prílohy.

Článok 42 (46)

Ak úradník alebo bývalý úradník poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok zomrie a jeho oprávnení nástupcovia nepožiadajú o svoj dôchodok do jedného roka odo dňa jeho úmrtia, stratia svoj nárok, pokiaľ nebude riadne preukázaný zásah vyššej moci.

Článok 43 (46)

Bývalý úradník alebo jeho oprávnení nástupcovia, v prospech ktorých vznikajú dávky v rámci tohto systému dôchodkového zabezpečenia, predložia požadovaný písomný dôkaz a informujú orgán uvedený v druhom odseku článku 45 o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nárok.

Článok 44

Ak bol úradník vcelku alebo sčasti zbavený svojich práv na dôchodok podľa článku 86 služobného poriadku, má právo požadovať vrátenie príspevkov na dôchodok, ktoré zaplatil, zodpovedajúcich čiastke, o ktorú bol jeho dôchodok znížený.

Oddiel 3: Platba dávok

Článok 45 (46)

Dávky z tohto systému dôchodkového zabezpečenia sa budú vyplácať mesačne pozadu.

Tieto dávky bude v mene spoločenstiev poskytovať orgán, ktorý určia rozpočtové orgány; žiadny iný orgán nesmie pod žiadnym označením vyplácať z vlastných prostriedkov dávky ustanovené v rámci tohto systému dôchodkového zabezpečenia.

Príjemcovia sa môžu rozhodnúť, že si nechajú vyplatiť svoje dôchodky v mene svojej krajiny pôvodu alebo svojej krajiny bydliska, alebo krajiny, kde má sídlo orgán, ku ktorému úradník patrí; ich výber bude platiť aspoň dva roky.

Článok 46 (46)

Všetky pohľadávky spoločenstiev voči úradníkovi alebo bývalému úradníkovi poberajúcemu starobný alebo invalidný dôchodok, existujúce v čase splatnosti dávky z tohto systému dôchodkového zabezpečenia, sa odpočítajú od čiastky jeho dávky alebo od dávok, ktoré majú byť vyplatené jeho oprávneným nástupcom. Tento odpočet môže byť rozložený na niekoľko mesiacov.

Článok 47 (46)

Zrušený

Kapitola 8: Prechodné ustanovenia

Článok 48

Úradník, v prípade ktorého sa uplatní služobný poriadok v súlade s prechodnými ustanoveniami, má nárok na práva na dôchodok, ktoré sa vypočítajú odo dňa vzniku jeho účasti na dočasnom spoločnom systéme dôchodkového zabezpečenia orgánov spoločenstiev.

Ak o to úradník požiada, jeho práva na dôchodok sa bez ohľadu na všetky opačné ustanovenia v služobnom poriadku vypočítajú odo dňa, keď vstúpil do služieb orgánu jedného z troch európskych spoločenstiev v akejkoľvek funkcii. Ak počas celej alebo časti svojej predchádzajúcej služby neprispieval do systému dôchodkového zabezpečenia, bude mať právo odkúpiť na splátky práva na dôchodok, na ktoré nemohol prispievať. Čiastky, ktorými prispeje úradník, spolu s príslušnými čiastkami, ktorými prispeje orgán, sa budú považovať za čiastky, ktoré sa pripísali na účet úradníka v rámci dočasného systému dôchodkového zabezpečenia ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto služobného poriadku.

Článok 49

Ak úradník využil svoje právo vybrať zo svojho účtu v rámci dočasného spoločného systému dôchodkového zabezpečenia orgánov spoločenstiev čiastky, ktorými musel prispieť vo svojej krajine pôvodu, aby si zachoval práva na dôchodok v tejto krajine, jeho práva na dôchodok za obdobie, počas ktorého sa zúčastňoval na dočasnom systéme dôchodkového zabezpečenia, budú znížené o sumy vybrané z tohto účtu.

Predchádzajúci odsek sa nebude uplatňovať, ak úradník do troch mesiacov odo dňa, keď bol v jeho prípade uplatnený služobný poriadok, požiadal o povolenie splatiť tieto čiastky plus zložený úrok so sadzbou 3,5 % za rok.

Článok 50

Úradník, v prípade ktorého je uplatňovaný služobný poriadok v súlade s prechodnými ustanovenia, sa bude môcť v prípade odchodu zo služby vo veku 65 rokov bez odpracovania 10 rokov, požadovaných v prvom odseku článku 77 služobného poriadku, rozhodnúť pre platbu príspevku vypočítaného v súlade s článkom 12 tejto prílohy alebo pre pomerný dôchodok vypočítaný v súlade s druhým odsekom článku 77 služobného poriadku.

Článok 51

Tento systém dôchodkového zabezpečenia sa bude uplatňovať na vdovu a oprávnených nástupcov každého zamestnanca spoločenstiev, ktorý zomrel počas trvania jeho aktívneho služobného pomeru pred nadobudnutím účinnosti služobného poriadku, a na každého zamestnanca spoločenstiev, ktorý pred nadobudnutím účinnosti služobného poriadku trpel úplnou trvalou invaliditou v zmysle článku 78 služobného poriadku, podliehajúc prevodu na spoločenstvá čiastok, ktoré sa nachádzajú na jeho účte v rámci dočasného spoločného systému dôchodkového zabezpečenia orgánov spoločenstiev. Spoločenstvá prevezmú zodpovednosť za platbu dávok ustanovených v tomto systéme dôchodkového zabezpečenia.

--------------------------------------------------

Príloha IX: Disciplinárne konanie

Článok 1

Menovací orgán predloží disciplinárnej komisii správu, jasne uvádzajúcu skutočnosti, ktoré sú predmetom sťažnosti, a v prípade potreby okolnosti ich vzniku.

Správa sa poskytne predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý s ňou oboznámi členov komisie a obvineného úradníka.

Článok 2

Obvinený úradník má po prijatí správy právo vidieť svoj úplný osobný spis a vyhotoviť si kópie zo všetkých dokumentov týkajúcich sa konania.

Článok 3

Na prvom zasadaní disciplinárnej komisie poverí predseda jedného z jej členov prípravou všeobecnej správy o záležitosti.

Článok 4

Obvinený úradník má najmenej 15 dní odo dňa prijatia správy, ktorou sa začína disciplinárne konanie, na prípravu svojej obhajoby.

Keď sa úradník dostaví pred disciplinárnu komisiu, má právo predložiť písomné alebo ústne pripomienky, predvolať svedkov a využiť pri svojej obhajobe pomoc osoby podľa vlastného výberu.

Článok 5

Právo predvolať svedkov má aj orgán.

Článok 6

Ak disciplinárna komisia požaduje ďalšie informácie týkajúce sa skutočností, ktoré sú predmetom sťažnosti, alebo okolností ich vzniku, môže nariadiť vyšetrovanie, pri ktorom môže každá strana predložiť argumenty a reagovať na argumenty druhej strany.

Vyšetrovanie vedie spravodajca. Na účely vyšetrovania môže komisia požiadať o všetky dokumenty týkajúce sa záležitosti, ktorá jej bola predložená.

Článok 7

Po preskúmaní predložených dokumentov a berúc do úvahy všetky ústne alebo písomné vyhlásenia príslušného úradníka a svedkov, ako aj výsledky vyšetrovania, disciplinárna komisia vydá väčšinou hlasov odôvodnené stanovisko k disciplinárnemu opatreniu, primeranému skutočnostiam, ktoré sú predmetom sťažnosti, a predloží ho menovaciemu orgánu a dotknutému úradníkovi do jedného mesiaca odo dňa predloženia záležitosti komisii. Táto lehota je tri mesiace, ak sa uskutočnilo vyšetrovanie na základe pokynov komisie.

V prípade trestného konania môže disciplinárna komisia rozhodnúť, že stanovisko vydá až po rozhodnutí súdu.

Menovací orgán rozhodne do jedného mesiaca; predtým vypočuje príslušného úradníka.

Článok 8

Predseda disciplinárnej komisie nehlasuje o záležitostiach predložených komisii, s výnimkou procesných otázok alebo v prípade rovnosti hlasov.

Zabezpečí, aby sa rozhodnutia komisie vykonali, a všetkých jej členov oboznámi so všetkými dôležitými informáciami a dokumentmi.

Článok 9

Tajomník vyhotoví zápisnice zo zasadaní disciplinárnej komisie.

Svedkovia podpíšu zápisnicu, v ktorej budú zaznamenané ich výpovede.

Odôvodnené stanovisko, uvedené v článku 7, podpíšu všetci členovia disciplinárnej komisie.

Článok 10

Náklady, ktoré vzniknú z iniciatívy úradníka v priebehu disciplinárneho konania, najmä výdavky na osobu, ktorú si vyberie na svoju obhajobu mimo územia Európskych spoločenstiev, uhradí úradník, ak disciplinárne konanie povedie k niektorému z opatrení ustanovených v článku 86 ods. 2 písm. c) až g) služobného poriadku alebo ak konanie podľa článku 51 služobného poriadku povedie k jeho prepusteniu pre neschopnosť.

Článok 11

Ak sa objavia nové skutočnosti, ktoré budú podopreté podstatnými dôkazmi, menovací orgán môže obnoviť disciplinárne konanie z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť dotknutého úradníka.

--------------------------------------------------

Príloha X: Osobitné a mimoriadne ustanovenia, použiteľné na úradníkov pôsobiacich v tretej krajine (51)

Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Táto príloha určuje osobitné a mimoriadne ustanovenia, použiteľné na úradníkov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretej krajine.

S cieľom výkonu služby v takejto krajine môžu byť prijatí len štátni príslušníci členských štátov spoločenstiev, pričom menovací orgán nemôže udeliť výnimku ustanovenú v článku 28 písm. a) služobného poriadku.

Všeobecné vykonávacie ustanovenia sa prijmú v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

Článok 2

Na základe rozhodnutia menovacieho orgánu, prijatého v záujme služby, budú úradníci pravidelne prekladaní, ak to bude potrebné, bez ohľadu na voľné miesta.

Miesta, ktoré majú byť obsadené úradníkmi pôsobiacimi mimo územia spoločenstva, musia byť vyhlásené za voľné, kým nebude ukončený postup ich preloženia, uvedený v prvom pododseku ("postup mobility").

Článok 3

Aby menovací orgán poskytol obdobia na preškolenia s obmedzenou dĺžkou v rámci postupu mobility, ustanoveného v článku 2, môže rozhodnúť o preložení úradníka pôsobiaceho mimo územia spoločenstva na pracovné miesto v členskom štáte Európskych spoločenstiev; tieto preloženia, ktoré nepredchádza oznámenie o uvoľnení pracovného miesta, nesmú trvať dlhšie ako štyri roky. Odchylne od prvého pododseku článku 1 môže menovací orgán rozhodnúť v súlade so všeobecnými vykonávacími ustanoveniami, že úradník bude ďalej podliehať niektorým ustanoveniam tejto prílohy počas trvania tohto dočasného preloženia, s výnimkou jej článkov 5, 10 a 12.

Kapitola 2: Povinnosti

Článok 4

Úradník bude vykonávať svoje povinnosti na mieste, na ktoré bol pridelený pri prijatí do zamestnania alebo pri preložení v záujme služby na základe postupu mobility.

Článok 5

Ak orgán poskytne úradníkovi ubytovanie zodpovedajúce zloženiu jeho rodiny, bude si tam musieť zriadiť bydlisko.

Kapitola 3: Pracovné podmienky

Článok 6

Úradník bude mať každý kalendárny rok nárok na riadnu dovolenku v rozsahu piatich kalendárnych dní za každý mesiac služby.

Článok 7

V roku, v ktorom úradník začne alebo prestane plniť svoje povinnosti v tretej krajine, bude mať nárok na päť kalendárnych dní dovolenky za každý celý mesiac služby, na päť kalendárnych dní za každý neúplný mesiac, zložený aspoň z 15 dní, a na dva a pol kalendárneho dňa za každý neúplný mesiac, pozostávajúci z 15 alebo menej dní.

Ak úradník z iných dôvodov ako z dôvodu požiadaviek služby nevyčerpal svoju riadnu dovolenku do konca bežného kalendárneho roka, dĺžka dovolenky, ktorá sa môže previesť do nasledujúceho roka, nemôže presiahnuť 20 kalendárnych dní.

Článok 8

Na základe výnimky môže menovací orgán osobitným odôvodneným rozhodnutím poskytnúť úradníkovi dovolenku na zotavenie z dôvodu mimoriadne ťažkých životných podmienok v jeho mieste výkonu práce. Pre každé takéto miesto určí menovací orgán mesto (mestá), kde sa môže čerpať dovolenka na zotavenie.

Článok 9

1. Riadna dovolenka sa môže čerpať naraz alebo v niekoľkých obdobiach, podľa želania úradníka a s prihliadnutím na požiadavky služby. Musí obsahovať aspoň jedno obdobie 20 kalendárnych dní, nasledujúcich po sebe.

2. Dovolenka na zotavenie, uvedená v článku 8, nesmie presiahnuť obdobie 15 kalendárnych dní za každý rok služby. Nesmie sa kombinovať s riadnou dovolenkou ani previesť do nasledujúceho roka.

Obdobie dovolenky na zotavenie sa predĺži o čas na cestu, vypočítaný v súlade s článkom 7 prílohy V k služobnému poriadku.

Kapitola 4: Funkčné požitky a dávky sociálneho zabezpečenia

Oddiel 1: Funkčné požitky a rodinné prídavky

Článok 10

1. Príspevok na životné podmienky sa určí podľa miesta výkonu práce príslušného úradníka ako percento z referenčnej čiastky. Táto referenčná čiastka zahŕňa celkový základný plat po pripočítaní príspevku na expatriáciu, príspevok na domácnosť a príspevok na nezaopatrené dieťa, mínus povinné zrážky uvedené v služobnom poriadku alebo v jeho vykonávacích predpisoch.

Ak je úradník zamestnaný v krajine, v ktorej sa môžu životné podmienky považovať za rovnocenné s podmienkami bežnými v spoločenstve, tento príspevok sa mu nezaplatí.

V prípade ostatných miest výkonu práce sa príspevok na životné podmienky určí nasledujúcim spôsobom.

Parametre, ktoré sa berú do úvahy pri určovaní príspevku na životné podmienky, sú tieto:

- zdravotné a nemocničné podmienky,

- bezpečnosť,

- podnebie,

pričom pre tieto tri parametre sa použije určenie s hodnotou 1:

- stupeň izolácie,

- ostatné miestne podmienky,

pričom pre tieto dva parametre sa použije určenie s hodnotou 0,5.

Každý parameter bude mať nasledujúcu hodnotu:

0: podmienky sú normálne, ale nie rovnocenné s podmienkami bežnými v spoločenstve;

2: podmienky sú ťažšie oproti podmienkam bežným v spoločenstve;

4: podmienky sú veľmi ťažké oproti podmienkam bežným v spoločenstve.

Príspevok sa určí ako percento z referenčnej čiastky uvedenej v prvom pododseku, v súlade s nasledujúcou stupnicou:

- 10 %, ak sa hodnota rovná 0,

- 15 %, ak je hodnota väčšia ako 0, ale nie väčšia ako 2,

- 20 %, ak je hodnota väčšia ako 2, ale nie väčšia ako 5,

- 25 %, ak je hodnota väčšia ako 5, ale nie väčšia ako 8,

- 35 %, ak je hodnota väčšia ako 8.

Príspevok na životné podmienky, určený pre každé miesto výkonu práce, bude revidovať a v prípade potreby upraví každý rok menovací orgán po získaní stanoviska od výboru zamestnancov.

2. Ak životné podmienky v mieste výkonu práce vystavujú úradníka osobnému nebezpečenstvu, vyplatí sa mu ďalší príspevok na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu. Tento príspevok sa určí ako percento z referenčnej čiastky uvedenej v prvom pododseku odseku 1:

- vo výške 5 %, ak orgán odporučí svojim úradníkom, aby neubytovali svoje rodiny v mieste výkonu práce,

- vo výške 10 %, ak orgán rozhodne o dočasnom znížení počtu úradníkov pôsobiacich v mieste výkonu práce.

Článok 11 (78)

Odmena, ako aj príspevky uvedené v článku 10 sa vyplatia v eurách v Belgicku. Platia pre ne určenia použiteľné na odmenu úradníkov pracujúcich v Belgicku.

Článok 12

Menovací orgán môže na žiadosť úradníka rozhodnúť o vyplatení celej alebo časti jeho odmeny v mene krajiny výkonu práce. V tom prípade budú pre ňu platiť opravné koeficienty použiteľné na mieste výkonu práce a bude prepočítaná na základe príslušného kurzu.

V dostatočne odôvodnených mimoriadnych prípadoch môže menovací orgán vykonať celú túto platbu alebo jej časť v inej mene, ako je mena krajiny výkonu práce, s cieľom zachovať kúpnu silu.

Článok 13

Aby Rada zabezpečila pre úradníkov podľa možnosti rovnakú kúpnu silu bez ohľadu na ich miesto výkonu práce, bude určovať opravné koeficienty uvedené v článku 12 každých šesť mesiacov. Rada rozhodne, prostredníctvom písomného postupu do jedného mesiaca, o návrhu Komisie kvalifikovanou väčšinou, ustanovenou v prvom prípade uvedenom v druhom pododseku článku 148 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a článku 118 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Ak členský štát požiada o formálne preskúmanie návrhu Komisie, Rada o ňom rozhodne do dvoch mesiacov.

Ak sa v prípade danej krajiny zistí, že zmena životných nákladov, meraných pomocou opravného koeficientu a príslušného kurzu, presiahla 5 % od poslednej úpravy, Komisia rozhodne o predbežných opatreniach na úpravu opravného koeficientu a bude o nich čo najskôr informovať Radu.

Článok 14

Komisia predloží Rade ročnú správu o uplatňovaní tejto prílohy, a najmä o určovaní sadzby príspevku na životné podmienky uvedené v článku 10.

Článok 15

Za podmienok určených menovacím orgánom bude úradník dostávať príspevok na vzdelanie, určený na pokrytie jeho skutočných výdavkov na vzdelanie, pričom sa platba tohto príspevku vykoná po predložení podporných dokumentov. S výnimkou prípadov, ktoré bude menovací orgán považovať za mimoriadne, nepresiahne tento príspevok trojnásobok dvojnásobného maximálneho príspevku na vzdelanie.

Článok 16 (78)

Náhrady sa úradníkom zaplatia v eurách alebo v mene krajiny výkonu práce na základe odôvodnenej žiadosti úradníka.

Úradníci sa môžu rozhodnúť pre platbu príspevku na usídlenie alebo príspevku na presídlenie v eurách alebo v mene miesta usídlenia alebo presídlenia; v druhom prípade budú pre nich platiť opravné koeficienty určené pre príslušné miesto a prepočítané pomocou zodpovedajúceho výmenného kurzu.

Oddiel 2: Pravidlá týkajúce sa náhrady výdavkov

Článok 17

Úradníkovi nevyužívajúcemu zariadené bývanie poskytnuté orgánom, ktorý sa z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, musí presťahovať vo svojom mieste výkonu práce, budú na základe osobitného odôvodneného rozhodnutia menovacieho orgánu nahradené výdavky spojené so sťahovaním nábytku a osobných vecí po predložení podporných dokumentov a v súlade s predpismi týkajúcimi sa sťahovania.

V týchto prípadoch sa mu skutočné výdavky na usídlenie uhradia po predložení podporných dokumentov do maximálnej čiastky, zodpovedajúcej polovici príspevku na usídlenie.

Článok 18

Úradníkovi, ktorý vo svojom mieste výkonu práce býva v hoteli, pretože sa mu bývanie uvedené v článku 5 nemôže poskytnúť alebo ho už nemá k dispozícii, alebo ktorý z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemohol získať do vlastníctva svoje bývanie, budú nahradené hotelové výdavky, ktoré vznikli jemu a jeho rodine, po predložení hotelových účtov, po predchádzajúcom schválení menovacím orgánom.

Okrem toho dostane polovicu diét.

Výdavky uvedené v prvom a druhom odseku sa nahradia v súlade s limitmi ustanovenými v článku 10 prílohy VII k služobného poriadku, ak menovací orgán neprijme osobitné rozhodnutie, že došlo k prípadu vyššej moci.

Ak sa nemôže poskytnúť hotelové ubytovanie, úradník bude mať nárok na náhradu skutočných výdavkov na prenájom dočasného ubytovania po predchádzajúcom schválení menovacím orgánom.

Článok 19

Úradník, ktorý nepoužil služobné vozidlo na cestu súvisiacu so služobnou záležitosťou v oblasti svojej činnosti, dostane cestovnú náhradu za použitie vlastného vozidla. Výšku tejto náhrady určí menovací orgán.

Článok 20

Úradník bude mať nárok na náhradu cestovných výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dovolenkou na zotavenie, z miesta výkonu práce na schválené miesto dovolenky pre seba, a ak má nárok na príspevok na domácnosť, pre svoju manželku a závislé osoby, ak s ním žijú.

Ak cesta vlakom nie je možná alebo praktická, náhrada sa poskytne na základe osobitného rozhodnutia po predložení leteniek, bez ohľadu na vzdialenosť.

Článok 21

Úradník, ktorý je nútený zmeniť bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku a článku 4 tejto prílohy, a ktorý sa nepresťahuje, bude mať pri nástupe do služby nárok na náhradu výdavkov na prepravu jeho osobných vecí v súlade s podmienkami určenými menovacím orgánom, po predložení podporných dokumentov.

Ak po preložení musí úradník zmeniť trvalé bydlisko, aby splnil požiadavky článku 20 služobného poriadku, orgán uhradí, v závislosti od typu ubytovania, ktoré sa môže poskytnúť v mieste výkonu práce a v súlade s podmienkami určenými menovacím orgánom, skutočné náklady na presťahovanie časti alebo všetkého jeho nábytku a osobných vecí z miesta, kde sa nachádzajú v tom čase, na miesto výkonu práce alebo na prepravu jeho osobných vecí, alebo na ich uskladnenie.

V prípade ukončenia služby alebo úsmrtia orgán v súlade s podmienkami, ktoré určí menovací orgán, uhradí skutočné náklady na sťahovanie nábytku a osobných vecí úradníka z miesta, kde sa v tom čase nachádzajú, na miesto jeho pôvodu alebo na prepravu jeho osobných vecí z miesta výkonu práce na miesto pôvodu. Nahradiť sa môžu niektoré alebo všetky tieto výdavky.

V prípade úmrtia slobodného úradníka sa náhrada poskytne jeho oprávneným nástupcom.

Článok 22

Orgán poskytne úradníkovi v skúšobnej lehote zálohu na príspevok na dočasné ubytovanie a náklady na dopravu osobných vecí jeho manželky a závislých osôb.

Ak úradníka v skúšobnej lehote neprijmú po skončení svojej skúšobnej lehoty do trvalého služobného pomeru, orgán môže vo výnimočných prípadoch podniknúť kroky s cieľom získať späť polovicu týchto čiastok na základe ustanovení, ktoré určí menovací orgán.

Článok 23

Ak orgán neposkytne úradníkovi ubytovanie, jeho nájomné sa preplatí pod podmienkou, že ubytovanie zodpovedá úrovni jeho povinností a zloženiu jeho rodiny.

Oddiel 3: Dávky sociálneho zabezpečenia

Článok 24

Úradník, jeho manželka, deti a ostatné závislé osoby budú poistené v rámci doplnkového nemocenského poistenia pre rozdiel medzi skutočne vzniknutými výdavkami a platbami zo systému ustanoveného v článku 72 služobného poriadku; podľa článku 72 ods. 3 sa nevykoná žiadna úhrada.

Polovicu poistného zaplatí úradník a polovicu orgán. Príspevok úradníka nepresiahne 0,6 % z jeho základného platu, zvyšok uhradí orgán.

Úradník, jeho manželka, deti a ostatné závislé osoby budú poistené pre prípad repatriácie zo zdravotných dôvodov v prípade núdze alebo mimoriadnej núdze; poistné zaplatí orgán v plnej výške.

Článok 25

Manželka, deti a ostatné závislé osoby úradníka budú poistené proti úrazom mimo územia spoločenstva v krajinách uvedených v zozname schválenom na tento účel menovacím orgánom.

Polovicu poistného zaplatí úradník a polovicu orgán.

Kapitola 5: Disciplína

Článok 26

Ak úradník, na ktorého sa vzťahuje hlava VIIIa služobného poriadku, bude podrobený disciplinárnemu konaniu, disciplinárna komisia bude zložená z dvoch členov, ktorí budú pôsobiť v sídle orgánu a budú vylosovaní z príslušných zoznamov uvedených v druhom a treťom pododseku článku 5 ods. 1 prílohy II k služobnému poriadku.

Kapitola 6: Prechodné ustanovenia

Článok 27

V súlade s vykonávacími predpismi, ktoré schváli menovací orgán po získaní stanoviska výboru úradníkov, úradník alebo úradník, na ktorého sa vzťahuje nariadenie (Euratom, ESUO, EHS) č. 3018/87 [1], bude počas obdobia nepresahujúceho trvanie poverenia, vykonávaného v čase nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení, a najviac počas obdobia piatich rokov dostávať odmenu aspoň vo výške odmeny, ktorú dostával deň pred nadobudnutím účinnosti týchto ustanovení.

[1] Ú. v. ES L 286, 9.10.1987, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha XI: Pravidlá uplatňovania článkov 64 a 65 služobného poriadku (62)

Kapitola 1: Ročná revízia odmeny

(článok 65 ods. 1 služobného poriadku)

Oddiel 1: Faktory určujúce ročné úpravy

Článok 1

1. Správa Štatistického úradu Európskych spoločenstiev

2. Zmeny životných nákladov pre Brusel (spoločný index)

3. Ekonomické parity

a) Štatistický úrad po dohode s vnútroštátnymi úradmi vypočíta ekonomické parity, ktoré určujú ekvivalenciu kúpnej sily miezd európskych úradníkov pôsobiacich v hlavných mestách členských štátov a na niektorých iných miestach výkonu práce, uvedených v článku 9, vo vzťahu k Bruselu.

b) Ekonomické parity sa vypočítajú tak, aby každý základný prvok mohol byť skontrolovaný na základe priameho prieskumu aspoň raz za päť rokov.

4. Zmeny kúpnej sily miezd národných úradníkov v štátnej správe (špecifické ukazovatele)

a) Na účely merania percentuálnej zmeny smerom nahor alebo nadol kúpnej sily miezd vo vnútroštátnych štátnych službách Štatistický úrad na základe informácií poskytnutých príslušnými vnútroštátnymi ministerstvami vypočíta špecifické ukazovatele, odrážajúce zmeny reálnej odmeny úradníkov v každej štátnej správe počas referenčného obdobia.

Špecifické ukazovatele majú dve formy:

- jeden ukazovateľ pre každú zo štyroch kategórií A, B, C a D,

- priemerný ukazovateľ, určený tak, aby odrážal počty štátnych zamestnancov členských štátov v každej kategórii.

Každý z týchto ukazovateľov sa určí v reálnej hrubej a reálnej čistej hodnote. Pri prechode od hrubej k čistej hodnote sa vezmú do úvahy povinné odvody a všeobecné daňové faktory.

Pri určovaní hrubých a čistých ukazovateľov pre všetky členské štáty spolu sa výsledky za každú krajinu určia celkovými funkčnými požitkami štátnych zamestnancov štátnej správy, uvedenými v poslednej štatistike, uverejnenej v národných účtoch.

b) Vnútroštátne ministerstvá poskytnú Štatistickému úradu na jeho žiadosť ďalšie informácie, ktoré považuje za potrebné na vytvorenie špecifického ukazovateľa, presne merajúceho zmeny kúpnej sily v štátnej službe členského štátu.

Ak po ďalšej konzultácii s vnútroštátnymi ministerstvami zistí Štatistický úrad štatistické anomálie v získaných informáciách alebo usúdi, že nemožno vytvoriť ukazovatele, ktoré merajú so štatistickou presnosťou zmeny reálnych príjmov úradníkov v danom členskom štáte, oznámi to kom isii a poskytne jej všetky podklady potrebné na vypracovanie odhadu.

c) Štatistický úrad súčasne štatisticky odhadne rozdiel medzi hrubými a čistými sadzbami špecifických ukazovateľov.

d) Okrem špecifických ukazovateľov predloží Štatistický úrad kontrolné ukazovatele vo forme údajov o reálnych funkčných požitkoch na úradníka vo všeobecnej a v ústrednej štátnej správe, vytvorené v súlade s definíciami národných účtov.

Správu Štatistického úradu o špecifických ukazovateľoch sprevádzajú vysvetlenia rozdielov medzi týmito ukazovateľmi a kontrolnými ukazovateľmi uvedenými vyššie.

Článok 2

Komisia predloží do konca roka 1992 a potom každé tri roky kom plexnú správu o personálnych požiadavkách orgánov a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Na základe tejto správy predloží kom isia v prípade potreby Rade návrhy vychádzajúce zo všetkých relevantných faktorov po porade s ostatnými orgánmi v rámci služobného poriadku.

Oddiel 2: Postupy pre ročnú úpravu odmien

Článok 3

1. S účinnosťou od 1. júla a v súlade s článkom 65 ods. 3 služobného poriadku prijme Rada, konajúca na návrh kom isie a na základe kritérií uvedených v oddiele 1, do konca každého roka rozhodnutie týkajúce sa úpravy odmien.

2. Veľkosť úpravy sa určí tak, že spoločný index, určený tak, že belgický index (prvok hlavného mesta Bruselu) má hodnotu 25 %, sa vynásobí špecifickým ukazovateľom. Úprava je v čistej hodnote a môže byť vyjadrená ako jednotné cezhraničné percento alebo neproporcionálne.

Úprava môže byť preto vyjadrená ako:

- jedno alebo viacero percent

a/alebo

- absolútna čiastka.

Ak nie je úprava vyjadrená ako jedno percento, vykoná sa tak, aby zmena celkových funkčných požitkov zodpovedala úprave vyjadrenej percentom.

3. Veľkosť takto určenej úpravy a opravné koeficienty použiteľné na úradníkov pracujúcich v Belgicku, po uplatnení štvrtého odseku článku 63 služobného poriadku, sa zapracujú do platových tabuliek uvedených v článku 66 služobného poriadku a v článkoch 20 a 63 Podmienok zamestnávania ostatných pracovníkov v súlade s nasledujúcou metódou:

- čistá odmena pre opravný koeficient 100, spojená s každým stupňom každej triedy úradníka a s každou triedou v každej skupine ostatných pracovníkov, sa zvýši o opravný koeficient uvedený vyššie a o veľkosť ročnej úpravy, uvedenej vyššie, ktorá bude vyjadrená percentom a/alebo absolútnou čiastkou,

- bude zostavená čistá tabuľka základných miezd v hrubých hodnotách, ktorá vypočíta pre každý stupeň alebo pre každú triedu hrubú čiastku, ktorá po odpočítaní dane v súlade s odsekom 4 a povinných odvodov na sociálne zabezpečenie a príspevky na dôchodok zodpovedá čistej čiastke;

- prevod čistých čiastok na hrubé čiastky bude vychádzať zo situácie slobodného úradníka, ktorý nepoberá rôzne príspevky a prídavky uvedené v služobnom poriadku,

- opravné koeficienty pre Belgicko aj Luxembursko sa určia vo výške 100.

4. Na účely uplatňovania nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane z platu Európskeho spoločenstva, sa čiastky v článku 4 tohto nariadenia vynásobia koeficientom zloženým:

- z koeficientu vyplývajúceho z predchádzajúcej úpravy,

- z bežného určenia, použiteľného na odmeny úradníkov pôsobiacich v Belgicku po uplatnení štvrtého odseku článku 63 služobného poriadku a pred zapracovaním uvedeným v odseku 3 tohto článku,

- zo sadzby úpravy odmien, uvedenej v odseku 2,

- ak má úprava formu absolútnej čiastky, z ekvivalentného priemerného percenta.

5. Opravné koeficienty použiteľné pre hlavné mestá a miesta výkonu práce, okrem Bruselu a Luxemburgu, budú určené na základe pomeru medzi ekonomickými paritami uvedenými v článku 1 a kurzmi uvedenými v článku 63 služobného poriadku pre príslušné krajiny.

Použijú sa postupy ustanovené v článku 8, týkajúce sa spätného uplatnenia opravných koeficientov v miestach výkonu práce s vysokou mierou inflácie.

6. Pre iné miesta výkonu práce ako Brusel a Luxemburg sa zmeny životných nákladov počas referenčného obdobia zistia nepriamo tak, že spoločný index pre Brusel sa vynásobí zmenou ekonomickej parity príslušného miesta výkonu práce.

Kapitola 2: Priebežné úpravy odmien

(článok 65 ods. 2 služobného poriadku)

Článok 4

1. Priebežné úpravy odmien podľa článku 65 ods. 2 služobného poriadku, ktoré nadobudnú účinnosť k 1. januáru, sa vykonajú v prípade podstatnej zmeny životných nákladov, ak sa dosiahol prah citlivosti, a s vytvorením dostatočnej rezervy na prognózu zmien kúpnej sily počas bežného ročného referenčného obdobia.

2. Návrh kom isie sa zašle Rade najneskôr v druhej polovici apríla.

3. Tieto priebežné úpravy sa zohľadnia pri ročnej úprave miezd.

Článok 5

1. V marci každého roka vypracuje Štatistický úrad prognózu zmien kúpnej sily za príslušné obdobie na základe informácií poskytnutých na schôdzi uvedenej v článku 12.

Ak výsledkom tejto prognózy bude záporné percento, polovica z tohto percenta sa vezme do úvahy pri výpočte úpravy.

2. Zmena životných nákladov pre Brusel sa bude merať spoločným indexom pre referenčné obdobie, vytvoreným podľa druhej polovice predchádzajúceho kalendárneho roka.

3. Pre iné miesta výkonu práce ako Brusel a Luxemburg sa ekonomická parita vypočíta vo vzťahu k Bruselu. Zmena životných nákladov sa vypočíta podľa pravidiel uvedených v článku 3 ods. 6.

Článok 6

1. Prah citlivosti bude 55 % priemernej zmeny životných nákladov v spoločenstve, zaznamenanej za druhé šesťmesačné obdobie v predchádzajúcom kalendárnom roku a uverejnenej Štatistickým úradom v jeho mesačnej aktualizácii spotrebiteľských cien. Horná a dolná hranica budú predstavovať 5 %, resp. 2,75 %.

2. Takto určený prah sa použije v súlade s nasledujúcim postupom, pričom pri výpočte opravných koeficientov sa použije ustanovenie druhého odseku článku 5 ods. 1:

- ak sa v Bruseli dosiahne alebo prekročí prah vymedzený vyššie, dôjde k úprave opravných koeficientov pre všetky miesta výkonu práce,

- ak sa v Bruseli nedosiahne prah citlivosti, upravia sa len opravné koeficienty miest, kde inflácia presiahla príslušný prah.

Článok 7

1. Veľkosťou úpravy bude spoločný index pre Brusel, v prípade potreby vynásobený polovicou špecifického ukazovateľa prognózy, ak je táto prognóza negatívna.

2. Po uplatnení článku 6:

- určenie pre Brusel a Luxemburg: čiastka úpravy sa vynásobí predchádzajúcim opravných koeficientom,

- určenie pre každé iné miesto výkonu práce bude čiastka úpravy vynásobená pomerom medzi príslušnou ekonomickou paritou a kurzom uvedeným v článku 63 služobného poriadku.

Kapitola 3: Krajiny s vysokou mierou inflácie

(dátum nadobudnutia účinnosti určení)

Článok 8

1. Pre krajiny s vysokou mierou inflácie nadobudnú určenia účinnosť pred 1. januárom v prípade priebežnej úpravy alebo 1. júlom v prípade ročnej úpravy, aby sa strata kúpnej sily vyrovnala strate kúpnej sily v mieste výkonu práce, kde zmena životných nákladov zodpovedala prahu citlivosti. Teoretický počet dní, o ktorý sa musí posunúť dátum účinnosti, aby sa dosiahla príslušná strata, sa vypočíta pre každé miesto výkonu práce pomocou nasledujúceho vzorca:

N =

1 –

b

b

1 –

a

a

1 –

× 30

kde N je teoretický počet dní a je percentuálna zmena životných nákladov na mieste + 1 a b je prah citlivosti + 1.

2. Na základe teoretického počtu dní budú dátumy účinnosti nasledujúce:

- prvý deň mesiaca pre miesta výkonu práce, ktorých teoretický dátum sa nachádza medzi 22. dňom predchádzajúceho mesiaca a šiestym dňom príslušného mesiaca, a

- 16. deň mesiaca pre miesta výkonu práce, ktorých teoretický dátum sa nachádza medzi siedmym a 21. dňom toho istého mesiaca.

Dátum účinnosti nesmie v žiadnom prípade pripadnúť na 1. alebo 16. december v prípade priebežnej zmeny alebo na 1. alebo 16. jún v prípade ročnej úpravy.

Kapitola 4: Stanovovanie opravných koeficientov

(článok 64 služobného poriadku)

Článok 9

Na základe správy Štatistického úradu a keď objektívne faktory odhalia značnú deformáciu kúpnej sily na danom mieste výkonu práce oproti kúpnej sile v hlavnom meste príslušného členského štátu, Rada na návrh kom isie a v súlade s druhým odsekom článku 64 služobného poriadku rozhodne o stanovení opravného koeficientu pre toto miesto.

Kapitola 5: Výnimky

Článok 10

V prípade vážneho a náhleho zhoršenia ekonomickej a sociálnej situácie v spoločenstve, hodnotenej na základe objektívnych údajov, poskytnutých na tento účel kom isiou, kom isia predloží potrebné návrhy, o ktorých Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou po porade s ostatnými zúčastnenými orgánmi v súlade s postupom ustanoveným v druhom pododseku článku 24 ods. 1 Zmluvy o vytvorení jednotnej Rady a jednotnej kom isie Európskych spoločenstiev.

Kapitola 6: Úloha Štatistického úradu Európskych spoločenstiev a vzťahy s vnútroštátnymi štatistickými úradmi členských štátov

Článok 11

Úlohou Štatistického úradu Európskych spoločenstiev je monitorovať kvalitu základných údajov a štatistických metód používaných pri vytváraní faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri úprave odmien. Predovšetkým vypracuje všetky odhady a vykoná všetky štúdie potrebné na toto monitorovanie.

Článok 12

V marci každého roku zvolá Štatistický úrad schôdzu pracovnej skupiny, zloženej z expertov z vnútroštátnych úradov, ktorá bude známa ako "pracovná skupina pre článok 65 služobného poriadku".

Na tejto schôdzi sa preskúmajú všetky štatistické problémy týkajúce sa špecifických ukazovateľov, najmä problémy spojené s výpočtom týchto ukazovateľov v čistom vyjadrení.

Na schôdzi sa súčasne poskytnú:

- údaje o zmenách pracovného času v oddeleniach ústrednej štátnej správy,

- informácie potrebné na vypracovanie prognózy zmien kúpnej sily na účely priebežnej úpravy odmien.

Článok 13

Aspoň raz za rok, no najneskôr v septembri, zvolá Štatistický úrad schôdzu pracovnej skupiny, zloženej z expertov z vnútroštátnych úradov, ktorá bude známa ako "pracovná skupina pre článok 64 služobného poriadku".

Na tejto schôdzi sa preskúmajú všetky štatistické problémy týkajúce sa určovania spoločného indexu a ekonomických parít.

Článok 14

Každý členský štát informuje Štatistický úrad o všetkých skutočnostiach, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú spotrebu a zmeny odmien úradníkov ústrednej štátnej správy.

Kapitola 7: Záverečné ustanovenie a revízna doložka

Článok 15 (88)

1. Ustanovenia tejto prílohy sa použijú od 1. júla 1991 do 30. júna 2003.

2. Zrevidujú sa na konci piateho roka a v prípade potreby zmenia na základe správy predloženej Európskemu parlamentu a Rade a na návrh kom isie, po porade s ostatnými orgánmi v rámci služobného poriadku.

--------------------------------------------------

II

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

Hlava I: Všeobecné ustanovenia

Hlava II: Dočasní zamestnanci

Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2: Práva a povinnosti

Kapitola 3: Podmienky prijatia do zamestnania.

Kapitola 4: Pracovné podmienky

Kapitola 5: Odmena a výdavky

Kapitola 6. Dávky sociálneho zabezpečenia

Oddiel A: Zdravotné a úrazové poistenie, dávky sociálneho zabezpečenia

Oddiel B: Poistenie pre prípad invalidity a smrti

Oddiel C: Starobný dôchodok a odchodné

Oddiel D: Financovanie systému poistenia pre prípad invalidity a životného poistenia a dôchodkového systému

Oddiel E: Vyrovnávanie nárokov dočasných zamestnancov

Oddiel F: Platba dávok

Oddiel G: Prechod práv na spoločenstvá

Kapitola 7: Náhrada neoprávnených platieb.

Kapitola 8: Opravné prostriedky

Kapitola 9: Ukončenie pracovného pomeru

Hlava III: Pomocní zamestnanci

Kapitola 1: Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2: Práva a povinnosti.

Kapitola 3: Podmienky prijatia do zamestnania

Kapitola 4: Pracovné podmienky

Kapitola 5: Odmena a výdavky

Kapitola 6: Dávky sociálneho zabezpečenia

Kapitola 7: Náhrada neoprávnených platieb

Kapitola 8: Opravné prostriedky

Kapitola 9: Ukončenie pracovného pomeru

Hlava IV: Miestni zamestnanci

Hlava V: Osobitní poradcovia

Hlava VI: (zrušená)

Hlava VII: Prechodné ustanovenia

Hlava VIII: Záverečné ustanovenia

HLAVA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1 (18)

Podmienky zamestnávania sa vzťahujú na zamestnancov zamestnaných spoločenstvom na základe zmluvy.

Takýmito zamestnanci sú:

- dočasní zamestnanci,

- pomocní zamestnanci,

- miestni zamestnanci,

- osobitní poradcovia.

Článok 2 (18)

Na účely týchto podmienok zamestnávania "dočasní zamestnanci" sú:

a) zamestnanci prijatí na pracovné miesto, ktoré je zahrnuté v zozname pracovných miest, pripojenom ku kapitole rozpočtu, týkajúcej sa jednotlivého orgánu, a ktoré rozpočtové orgány označili ako dočasné;

b) zamestnanci prijatí na trvalé pracovné miesto, ktoré je zahrnuté v zozname pracovných miest, pripojenom ku kapitole rozpočtu, týkajúcej sa jednotlivého orgánu;

c) iní zamestnanci, ktorí nie sú úradníkmi spoločenstiev, ktorí boli prijatí, aby pomáhali osobe, ktorá zastáva funkciu ustanovenú v zmluvách o založení spoločenstiev alebo v Zmluve o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev, alebo zvolenému predsedovi jedného z orgánov alebo inštitúcií spoločenstiev, alebo zvolenému predsedajúcemu politických skupín v Európskom parlamente;

d) zamestnanci dočasne prijatí na trvalé pracovné miesto, ktoré je platené z rozpočtových prostriedkov na výskum a investície a zahrnuté v zozname pracovných miest, pripojenom k rozpočtu týkajúcemu sa dotknutého orgánu.

Článok 3

Na účely týchto podmienok zamestnávania "pomocní zamestnanci" sú:

a) zamestnanci prijatí v rámci limitov stanovených v článku 52 na plnenie úloh v orgáne na plný alebo čiastočný úväzok, ktorí však nie sú zaradení na pracovné miesto uvedené v zozname pracovných miest, pripojenom ku kapitole rozpočtu, týkajúcej sa toho orgánu;

b) zamestnanci prijatí v rámci limitov po preskúmaní možností dočasného preloženia úradníkov v rámci orgánu ako náhrada za určité osoby, ktoré nie sú dočasne schopné plniť svoje úlohy, a to:

- úradníkov alebo dočasných zamestnancov kategórie B, C a D alebo v jazykovej službe,

- vo výnimočných prípadoch úradníkov alebo dočasných zamestnancov v kategórii A, s výnimkou triedy A 1 alebo A 2, ktorí zastávajú vysokošpecializované pracovné miesto;

títo zamestnanci sú platení z účelových celkových rozpočtových prostriedkov z kapitoly rozpočtu, týkajúcej sa toho orgánu.

Článok 4 (8) (18) (24)

Na účely týchto podmienok zamestnávania "miestni zamestnanci" znamenajú zamestnancov prijatých podľa miestnych zvyklostí na vykonávanie manuálnych a pomocných činností zaradených na pracovné miesto, ktoré nie je uvedené v zozname pracovných miest, pripojenom ku kapitole rozpočtu týkajúcej sa jednotlivých orgánov, a sú platení z rozpočtových prostriedkov paušálne vyhradených v danej kapitole na tento účel. Formou výnimky sa za miestnych zamestnancov môžu považovať zamestnanci vykonávajúci výkonné úlohy v tlačových a informačných kanceláriách Komisie Európskych spoločenstiev.

Na miestach výkonu práce mimo krajín spoločenstva sa za miestnych zamestnancov môžu považovať pracovníci prijatí na výkon iných úloh, ako sú uvedené v prvom odseku, ktoré nemohli byť v záujme služby pridelené úradníkovi ani zamestnancovi s iným postavením v zmysle článku 1.

Článok 5

Na účely týchto podmienok zamestnávania "osobitný poradca" znamená osobu, ktorá je z dôvodov osobitných spôsobilostí a bez ohľadu na zárobkovú činnosť v inej funkcii prijatá, aby pomáhala jednému z orgánov spoločenstva buď pravidelne, alebo počas určeného obdobia, a ktorá je platená z prostriedkov kapitoly rozpočtu týkajúcej sa daného orgánu, určených na tento účel.

Článok 6

Každý orgán určí, kto je oprávnený uzatvárať zmluvy uvedené v článku 1.

Ustanovenia druhého odseku článku 1 a druhého odseku článku 2 služobného poriadku sa uplatnia primerane.

Článok 7 (8)

Zamestnanec, ktorého zmluva je uzavretá na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo na dobu neurčitú, má aktívne a pasívne volebné právo vo voľbách do výboru zamestnancov, ustanoveného v článku 9 služobného poriadku.

Zamestnanec, ktorého zmluva je uzavretá na dobu kratšiu ako jeden rok, má právo voliť, ak je zamestnaný aspoň na obdobie šiestich mesiacov.

Orgán alebo výbor zamestnancov sa môže poradiť so spoločným výborom ustanoveným v článku 9 služobného poriadku o otázkach všeobecnej povahy, týkajúcich sa zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 1.

Článok 7a (8)

Na zamestnancov uvedených v článku 1 sa vzťahuje článok 24a služobného poriadku.

Hlava II

Dočasní zamestnanci

Kapitola 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8 (18) (44)

Dočasní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. a), môžu byť prijatí na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

Dočasní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. b), nemôžu byť prijatí na dobu dlhšiu ako dva roky a ich zmluvy môžu byť predĺžené najviac jedenkrát o najviac jeden rok. Po uplynutí toho obdobia už nemôžu byť zamestnaní ako dočasní zamestnanci. Po uplynutí platnosti ich zmlúv môžu byť takí zamestnanci pridelení na pevné pracovné miesta v orgánoch iba v prípade, že sú vymenovaní za úradníkov v súlade so služobným poriadkom.

Dočasní zamestnanci, pre ktorých platí článok 2 písm. c), budú zamestnaní na dobu neurčitú.

Dočasní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. d), sa prijímajú za týchto podmienok:

- dočasní zamestnanci kategórie A alebo B, ktorí majú plniť úlohy vyžadujúce vedeckú alebo technickú kvalifikáciu, sú zamestnávaní najviac na päť rokov; ich zmluvy môžu byť predĺžené,

- zamestnanci kategórie A alebo B, ktorí majú plniť administratívne úlohy, sú zamestnávaní na dobu neurčitú,

- zamestnanci kategórie C alebo D sú zamestnávaní na dobu neurčitú alebo na dobu určitú.

Zmluvy dočasných zamestnancov, pre ktorých platí článok 2 písm. a) alebo článok 2 písm. d) a ktorí sú zamestnaní na dobu určitú, môžu byť predĺžené najviac raz na dobu určitú. Každé ďalšie predĺženie je na dobu neurčitú.

Článok 9

Dočasní pracovníci sú zamestnávaní výlučne na účely obsadenia uvoľneného pracovného miesta, uvedeného v zozname pracovných miest, pripojenom ku kapitole rozpočtu týkajúcej sa jednotlivých orgánov, a to v súlade s touto hlavou.

Článok 10 ( 77)

Článok 1a, článok 5 ods. 1, 2 a 4 a článok 7 služobného poriadku týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s úradníkmi, klasifikácie pracovných miest do kategórií, služieb a tried a prideľovania úradníkov na pracovné miesta, sa uplatnia primerane.

Trieda a stupeň, do ktorých sú dočasní zamestnanci zaradení, sa uvedú v ich zmluve.

Zaradenie dočasných zamestnancov na pracovné miesto vyššej triedy ako tej, do ktorej bol prijatý, sa zaznamená v dohode dopĺňajúcej jeho pracovnú zmluvu.

Články 93 až 101 služobného poriadku a príloha I B k služobnému poriadku sa primerane uplatní na dočasných zamestnancov Komisie, ktorí zastávajú miesta v oblasti nukleárnych vied, ktoré vyžadujú vedeckú a odbornú kvalifikáciu a ktoré sú platené z prostriedkov rozpočtu pre výskum a investície.

Dočasní zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje predchádzajúci odsek, sa zahrnú do maximálneho počtu stanoveného v súlade s druhým odsekom článku 93 služobného poriadku.

Kapitola 2

Práva a povinnosti

Článok 11 (44)

Primerane sa uplatnia ustanovenia článkov 11 až 26 služobného poriadku, týkajúce sa práv a povinností úradníkov. Ak má dočasný zamestnanec zmluvu na dobu určitú, dĺžka dovolenky z osobných dôvodov, uvedenej v druhom odseku článku 15 služobného poriadku, je obmedzená na zvyšok trvania zmluvy.

Každé rozhodnutie vyžadujúce náhradu škody, ktorá vznikla spoločenstvám v dôsledku závažného previnenia podľa článku 22 služobného poriadku, prijme orgán uvedený v prvom odseku článku 6 po splnení formalít ustanovených v prípadoch prepustenia zo zamestnania z dôvodu závažného previnenia.

Rozhodnutia týkajúce sa jednotlivých dočasných zamestnancov sa uverejnia spôsobom ustanoveným v druhom odseku článku 25 služobného poriadku.

Kapitola 3

Podmienky prijatia do zamestnania

Článok 12 (77)

1. Cieľom prijatia dočasných zamestnancov je zabezpečiť pre orgán služby osôb s najvyššou úrovňou spôsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, prijatých na čo najširšom geografickom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov spoločenstiev.

Dočasní zamestnanci sa vyberajú bez ohľadu na ich rasu, politické, filozofické alebo náboženské presvedčenie, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu a bez ohľadu na ich manželský stav alebo rodinný stav.

2. Dočasný zamestnanec môže byť prijatý do zamestnania len pod podmienkou, že:

a) je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov spoločenstiev, ak orgán uvedený v prvom odseku článku 6 nepovolí výnimku, a má všetky práva náležiace občanovi;

b) splnil všetky povinnosti, ktoré mu ukladá právo, týkajúce sa základnej vojenskej služby;

c) poskytne záruky o tom, že spĺňa požiadavky potrebné na plnenie zverených úloh;

d) je fyzicky schopný plniť svoje povinnosti a

e) predloží doklad o dôkladnej znalosti jedného z jazykov spoločenstiev a o uspokojivej znalosti ďalšieho jazyka spoločenstiev v rozsahu potrebnom na plnenie jeho povinností.

Článok 13 (46)

Dočasného zamestnanca vyšetrí pred prijatím do zamestnania jeden z lekárov orgánu, aby sa orgán presvedčil o tom, že spĺňa požiadavky článku 12 ods. 2 písm. d).

Článok 33 služobného poriadku sa uplatní primerane.

Článok 14 (24) (44)

Dočasného zamestnanca môžu požiadať, aby pracoval v skúšobnej lehote nepresahujúcej šesť mesiacov.

Ak počas tejto skúšobnej lehoty nemôže dočasný zamestnanec z dôvodu choroby alebo úrazu plniť svoje povinnosti počas jedného mesiaca alebo dlhšieho obdobia, orgán oprávnený uzatvoriť pracovnú zmluvu môže predĺžiť jeho skúšobnú lehotu o zodpovedajúce obdobie.

Aspoň mesiac pred uplynutím skúšobnej lehoty sa vypracuje správa o spôsobilosti dočasného zamestnanca plniť povinnosti spojené s jeho pracovným miestom, ako aj o jeho správaní a efektívnosti v službe. Táto správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť k nej písomné pripomienky. Dočasný zamestnanec, ktorého práca sa nepreukázala byť dostatočná pre jeho zotrvanie na pracovnom mieste, bude prepustený.

Správa o dočasnom zamestnancovi v skúšobnej lehote môže byť vypracovaná kedykoľvek počas skúšobnej lehoty, ak je jeho práca zjavne nedostatočná. Správa sa poskytne dotknutej osobe, ktorá má právo predložiť k nej písomné pripomienky. Na základe správy môže orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy rozhodnúť o prepustení dočasného zamestnanca pred uplynutím skúšobnej lehoty na základe výpovede s jednomesačnou lehotou; obdobie služby nesmie presiahnuť bežnú skúšobnú lehotu.

Prepustený dočasný zamestnanec má nárok na odmenu zodpovedajúcu jednej tretine jeho základnej mzdy za každý mesiac odpracovanej skúšobnej lehoty.

Článok 15 (46)

1. Dočasní zamestnanci sú spočiatku zaradení do tried v súlade s článkom 32 služobného poriadku.

Ak je dočasný zamestnanec zaradený na pracovné miesto zodpovedajúce vyššej triede ustanovenej v treťom odseku článku 10, jeho zaradenie sa určí v súlade s článkom 46 služobného poriadku.

2. Ustanovenia článku 43 služobného poriadku, týkajúce sa správ, sa primerane uplatnia na zamestnancov v zmysle článku 2 písm. a), c) a d).

Kapitola 4

Pracovné podmienky

Článok 16 (7) (46)

Články 55 až 61 služobného poriadku, týkajúce sa pracovného času, nadčasov, práce na zmeny, pohotovosti na pracovisku alebo doma, dovolenky a pracovného voľna a štátnych sviatkov, sa uplatnia primerane.

Pracovné voľno zo zdravotných dôvodov s nárokom na náhradu mzdy, ustanovené v článku 59 služobného poriadku, nesmie presiahnuť tri mesiace alebo obdobie odpracované dočasným zamestnancom, ak je toto druhé obdobie dlhšie. Toto pracovné voľno nesmie presiahnuť dobu platnosti jeho zmluvy.

Po uplynutí týchto lehôt zamestnancovi, ktorého zmluva sa neskončí bez ohľadu na to, že nie je schopný pokračovať v plnení svojich povinností, sa poskytne pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy.

Ak však zamestnanec ochorie na chorobu z povolania alebo utrpí úraz pri plnení svojich povinností, prináleží mu naďalej plná mzda počas celého obdobia jeho práceneschopnosti, až kým mu nebude priznaný invalidný dôchodok podľa článku 33.

Článok 17 (44)

V mimoriadnych prípadoch môže byť dočasnému zamestnancovi na jeho žiadosť poskytnuté pracovné voľno z vážnych osobných dôvodov. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 určí dĺžku tohto pracovného voľna, ktorá nesmie presiahnuť jednu štvrtinu obdobia, ktoré zamestnanec už odpracoval, alebo:

- tri mesiace, ak je zamestnanec zamestnaný v orgáne menej ako štyri roky,

- šesť mesiacov vo všetkých ostatných prípadoch.

Obdobie pracovného voľna poskytnutého v súlade s predchádzajúcim odsekom sa nezapočíta na účely uplatňovania tretieho odseku článku 20.

Počas pracovného voľna dočasného zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy je jeho členstvo v systéme sociálneho zabezpečenia podľa článku 28 pozastavené.

Dočasný zamestnanec, ktorý preukáže, že nemôže byť poistený v žiadnom inom verejnom systéme poistenia proti rizikám uvedeným v článku 28, môže najneskôr jeden mesiac po mesiaci, v ktorom nastúpi na pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy, požiadať o zachovanie svojho poistenia v súlade s týmto článkom, ak uhradí polovicu nákladov na príspevky, potrebných na poistenie rizík uvedených v článku 28 počas trvania jeho pracovného voľna; príspevok sa vypočíta podľa jeho poslednej základnej mzdy.

Dočasný zamestnanec, pre ktorého platí článok 2 písm. c) alebo d) a ktorý preukáže, že nemôže nadobudnúť dôchodkové práva v rámci iného dôchodkového systému, môže okrem toho požiadať o povolenie nadobúdať ďalšie dôchodkové práva počas celého obdobia pracovného voľna bez nároku na náhradu mzdy, ak uhradí náklady na príspevok, zodpovedajúce trojnásobku sadzby stanovenej v článku 41; príspevky sa vypočítajú podľa základnej mzdy pre jeho triedu a stupeň.

Článok 18 (44)

Dočasnému zamestnancovi, ktorý je povolaný na výkon vojenskej služby, náhradnej služby alebo na vojenské cvičenie alebo ktorý je znovu povolaný na výkon služby v ozbrojených silách, sa prizná pracovné voľno na výkon takejto služby; pre dočasných zamestnancov zamestnaných na dobu určitú toto pracovné voľno nesmie v žiadnom prípade presiahnuť dobu trvania zmluvy.

Dočasný zamestnanec, ktorý je povolaný na výkon vojenskej služby alebo náhradnej služby, prestáva poberať svoju odmenu, ale zachováva sa mu podľa týchto podmienok zamestnávania jeho právo na postup do vyššieho stupňa. Taktiež sa mu zachováva jeho právo na starobný dôchodok, ak po skončení výkonu vojenskej služby alebo náhradnej služby doplatí spätne svoje príspevky na dôchodok.

Dočasný zamestnanec, ktorý je povolaný na vojenské cvičenie alebo ktorý je znovu povolaný na výkon služby v ozbrojených silách, má počas obdobia cvičenia alebo opätovného povolania ďalej nárok na náhradu mzdy, od ktorej sa odpočíta čiastka zodpovedajúca jeho žoldu.

Kapitola 5

Odmena a výdavky

Článok 19

Odmena dočasných zamestnancov zahŕňa základnú mzdu, rodinné prídavky a ostatné príspevky.

Článok 20

(18) (19) (23) (24) (27) (30) (31) (32) (34) (35) (36) (37) (38) (41) (42) (43) (44) (45) (62) (63)

Články 63, 64, 65 a 65a služobného poriadku, týkajúce sa meny, v ktorej je odmena vyjadrená, a úprav tejto odmeny, sa uplatnia primerane.

Články 66, 67, 69, 70 a 70 písm. a) služobného poriadku, týkajúce sa základnej mzdy, rodinných prídavkov, príspevku na expatriáciu, príspevku na vzdelanie a platieb v prípade úmrtia, sa uplatnia primerane.

Ustanovenia článku 66a služobného poriadku o dočasnom príspevku sa uplatnia primerane na dočasných zamestnancov.

Dočasný zamestnanec, ktorý bol zaradený na jeden stupeň vo svojej triede počas dvoch rokov, bude automaticky preradený na nasledujúci stupeň v tejto triede.

Článok 21

Články 1, 2, 3, 4 a 4a prílohy VII k služobnému poriadku, týkajúce sa platby rodinných prídavkov, príspevku na expatriáciu a dočasných pevných príspevkov, sa uplatnia primerane.

Článok 22

Podľa článkov 23 až 26 má dočasný zamestnanec v súlade s článkami 5 až 15 prílohy VII k služobnému poriadku nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vymenovaním, preložením alebo odchodom zo služby, ako aj na úhradu výdavkov, ktoré mu vznikli počas alebo v súvislosti s plnením jeho povinností.

Článok 23

Dočasný zamestnanec zamestnaný na dobu určitú aspoň 12 mesiacov alebo ktorého orgán uvedený v prvom odseku článku 6 považuje za zamestnaného na rovnaké obdobie a jeho zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, má v súlade s článkom 9 prílohy VII k služobnému poriadku nárok na úhradu jeho výdavkov na sťahovanie.

Článok 24 (10) (44) (78) (81)

1. Dočasný zamestnanec zamestnaný na dobu určitú aspoň jeden rok alebo ktorého orgán uvedený v prvom odseku článku 6 považuje za zamestnaného na rovnaké obdobie, ak je jeho zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, dostane príspevok na usídlenie, uvedený v článku 5 prílohy VII k služobnému poriadku, na predpokladané obdobie služby:

aspoň jedného roka, ale kratšieho ako dva roky, | vo výške jednej tretiny} | sadzby určenej v článku 5 prílohy VII k služobnému poriadku. |

aspoň dvoch rokov, ale kratšieho ako tri roky, | vo výške dvoch tretín |

troch rokov alebo dlhšie | vo výške troch tretín |

2. Príspevok na sťahovanie, ustanovený v článku 6 prílohy VII k služobnému poriadku, sa poskytne dočasným zamestnancom, ktorí ukončili štvorročnú službu. Zamestnanec, ktorý ukončil službu trvajúcu viac ako jeden rok, ale menej ako štyri roky, má nárok na príspevok na sťahovanie úmerný dĺžke jeho služby, pričom neúplné roky sa nezohľadnia.

3. Príspevok na usadenie, uvedený v odseku 1, a príspevok na sťahovanie, uvedený v odseku 2, nebude nižší ako:

- 917,21 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť, a

- 545,37 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

V prípadoch, keď manžel aj manželka, ktorí sú dočasnými zamestnancami spoločenstiev, majú nárok na príspevok na usídlenie alebo príspevok na sťahovanie, vyplatí sa len osobe, ktorej základná mzda je vyššia.

Článok 25 (8) (44)

Uplatní sa článok 10 prílohy VII k služobnému poriadku, týkajúci sa diét. Dočasný zamestnanec, ktorý je zamestnaný na dobu určitú kratšiu ako 12 mesiacov alebo ktorého orgán uvedený v prvom odseku článku 6 považuje za zamestnaného na rovnaké obdobie, ak je jeho zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, a ktorý predloží dôkaz, že nemôže ďalej bývať v mieste svojho bydliska, má nárok na diéty počas trvania jeho zmluvy alebo najviac počas jedného roka.

Článok 26

Článok 8 prílohy VII k služobnému poriadku, týkajúci sa ročnej platby výdavkov na cestu z miesta zamestnania na miesto pôvodu, sa uplatní len na dočasných zamestnancov, ktorí ukončili aspoň deväťmesačnú službu.

Článok 27

Články 16 a 17 prílohy VII k tomuto služobnému poriadku, týkajúce sa platby dlžných čiastok, sa uplatnia primerane.

Kapitola 6

Dávky sociálneho zabezpečenia

Oddiel A

Zdravotné a úrazové poistenie, dávky sociálneho zabezpečenia

Článok 28 (18) (44) (46)

Články 72 a 73 služobného poriadku, týkajúce sa nemocenského a úrazového poistenia, sa uplatnia primerane na dočasných zamestnancov počas obdobia trvania ich pracovného pomeru, počas pracovného voľna zo zdravotných dôvodov a počas období pracovného voľna bez nároku na náhradu mzdy, uvedených v článkoch 11 a 17, v súlade s podmienkami určenými v týchto článkoch; článok 72 služobného poriadku, týkajúci sa nemocenského poistenia, sa uplatní primerane na dočasných zamestnancov poberajúcich invalidný dôchodok a na príjemcov pozostalostného dôchodku. Článok 72 platí aj pre zamestnancov uvedených v článku 39 ods. 2, ktorí poberajú starobný dôchodok.

Ak lekárska prehliadka ustanovená v článku 13 ukáže, že je zamestnanec chorý alebo práceneschopný, orgán uvedený v prvom odseku článku 6 môže rozhodnúť, že výdavky vyplývajúce z tejto choroby alebo pracovnej neschopnosti budú vylúčené z úhrady výdavkov ustanovenej v článku 72 služobného poriadku.

Ak dočasný zamestnanec preukáže, že nemôže získať poistenie v rámci iného systému zdravotného poistenia ustanoveného zákonom alebo iným právnym predpisom, môže na základe žiadosti predloženej najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí platnosti jeho zmluvy naďalej požívať výhody vyplývajúce zo zdravotného poistenia uvedeného v prvom odseku počas obdobia nepresahujúceho šesť mesiacov po uplynutí platnosti jeho zmluvy. Príspevky ustanovené v článku 72 ods. 1 služobného poriadku budú vychádzať z jeho poslednej základnej mzdy a polovica z nich sa mu bude účtovať.

Menovací orgán môže na základe odporúčania lekára orgánu rozhodnúť, že jednomesačná lehota, v rámci ktorej musí byť žiadosť predložená, a šesťmesačná lehota ustanovená v predchádzajúcom odseku sa neuplatnia, ak príslušná osoba trpí vážnou alebo zdĺhavou chorobou, na ktorú ochorela počas svojho pracovného pomeru, o čom informovala orgán pred uplynutím šesťmesačného obdobia uvedeného v prvom odseku, pod podmienkou, že príslušná osoba sa podrobí lekárskej prehliadke, ktorú zariadi orgán.

Článok 28a (46) (78) (81)

1. Bývalý dočasný zamestnanec, ktorý je nezamestnaný v čase ukončenia svojej služby v orgáne Európskych spoločenstiev:

- ktorý nepoberá starobný ani invalidný dôchodok od Európskych spoločenstiev,

- ktorého služba nebola ukončená odstúpením z funkcie ani vypovedaním zmluvy z disciplinárnych dôvodov,

- ktorý ukončil aspoň šesťmesačnú službu

- a ktorý má bydlisko v členskom štáte spoločenstiev,

má nárok na mesačný príspevok v nezamestnanosti podľa nižšie stanovených podmienok.

Ak má nárok na dávky v nezamestnanosti z národného systému, je povinný to oznámiť orgánu, ku ktorému patrí, ktorý o tom ihneď informuje Komisiu. V takýchto prípadoch sa čiastka týchto dávok odpočíta od príspevku vyplateného podľa odseku 3.

2. Pre získanie nároku na tento príspevok v nezamestnanosti musí bývalý dočasný zamestnanec:

a) byť na vlastnú žiadosť zaregistrovaný ako uchádzač o zamestnanie na pracovných úradoch členských štátov, v ktorých si zriadi bydlisko;

b) splniť povinnosti stanovené právnymi predpismi tohto členského štátu pre osoby poberajúce dávky v nezamestnanosti podľa týchto právnych predpisov;

c) každý mesiac predložiť orgánu, ku ktorému patril, potvrdenie vydané príslušným národným úradom práce, uvádzajúce, či splnil, alebo nesplnil povinnosti a podmienky uvedené v písmenách a) a b); príslušný úrad ihneď postúpi toto potvrdenie Komisii.

Príspevok môže byť poskytnutý alebo zachovaný spoločenstvom aj v prípade nesplnenia vnútroštátnych povinností uvedených v písmene b) v prípadoch choroby, úrazu, materstva, invalidity alebo v podobnej situácii, alebo ak vnútroštátny orgán príslušný na plnenie týchto povinností povolil výnimku.

Po prijatí stanoviska výboru odborníkov určí Komisia ustanovenia, ktoré považuje za potrebné na uplatňovanie tohto článku.

3. Príspevok v nezamestnanosti sa určí podľa základnej mzdy, ktorú dosiahol bývalý dočasný zamestnanec v čase ukončenia svojej služby. Tento príspevok sa stanoví vo výške:

- 60 % zo základnej mzdy za prvé obdobie 12 mesiacov,

- 45 % zo základnej mzdy od 13. do 18. mesiaca,

- 30 % zo základnej mzdy od 19. do 24. mesiaca.

Takto vypočítané čiastky nebudú nižšie ako 743,68 EUR ani vyššie ako 1 487,36 EUR.

Najnižšiu a najvyššiu čiastku uvedenú vyššie môže každý rok preskúmať Rada na návrh Komisie.

4. Príspevok v nezamestnanosti sa vypláca bývalému dočasnému zamestnancovi najviac počas obdobia 24 mesiacov odo dňa ukončenia pracovného pomeru. Ak počas tohto obdobia prestane bývalý dočasný zamestnanec spĺňať podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2, platby príspevku v nezamestnanosti sa pozastavia. Platby sa obnovia, ak bývalý dočasný zamestnanec pred uplynutím tohto obdobia znovu splní uvedené podmienky a nezíska nárok na vnútroštátnu dávku v nezamestnanosti.

5. Bývalý dočasný zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok v nezamestnanosti, má nárok na rodinné prídavky uvedené v článku 67 služobného poriadku. Príspevok na domácnosť sa vypočíta na základe príspevku v nezamestnanosti za podmienok stanovených v článku 1 prílohy VII k služobnému poriadku.

Dotknutá osoba bude musieť priznať všetky príspevky, resp. prídavky rovnakého druhu, vyplatené z iných zdrojov jemu alebo jeho manželke; tieto príspevky, resp. prídavky sa odpočítajú od tých, ktoré majú byť vyplatené na základe tohto článku.

Bývalý dočasný zamestnanec, ktorý má nárok na príspevok v nezamestnanosti, má podľa článku 72 služobného poriadku nárok na zdravotné poistenie bez toho, aby musel zaplatiť príspevok.

6. Opravný koeficient pre členský štát, v ktorom bývalý dočasný zamestnanec preukáže svoje trvalé bydlisko, sa použije na príspevok v nezamestnanosti a rodinné prídavky. Na príspevok v nezamestnanosti sa vždy použije ten opravný koeficient, ktorý vyplýva z poslednej ročnej revízie. Tieto čiastky zaplatí Komisia v mene krajiny bydliska; prepočítajú sa pomocou kurzov uvedených v druhom odseku článku 63 služobného poriadku.

7. Dočasný zamestnanec prispeje jednou tretinou na financovanie systému poistenia pre prípad nezamestnanosti. Tento príspevok sa stanovuje vo výške 0,4 % základnej mzdy dotknutej osoby bez zohľadnenia opravného koeficientu uvedeného v článku 64 služobného poriadku. Tento príspevok sa každý mesiac odpočíta od mzdy dotknutej osoby a odvedie, spolu so zvyšnými dvoma tretinami, ktoré uhradí orgán, do osobitného fondu zamestnanosti. Tento fond je spoločný pre orgány, ktoré zaplatia Komisii príspevky každý mesiac najneskôr osem dní po výplate miezd. Všetky výdavky, ktoré vzniknú z uplatňovania tohto článku, schvaľuje a hradí Komisia v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia, ktorým sa spravuje všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

8. Na príspevky v nezamestnanosti, zaplatené bývalému dočasnému zamestnancovi, ktorý je nezamestnaný, sa vzťahuje nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane zo mzdy Európskeho spoločenstva.

9. Vnútroštátne ministerstvá zodpovedné za zamestnanosť a nezamestnanosť, konajúce v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, a Komisia efektívne spolupracujú, aby zabezpečili riadne uplatňovanie tohto článku.

10. Podrobnosti uplatňovania tohto článku stanovia predpisy na základe vzájomnej dohody medzi orgánmi spoločenstiev, po získaní stanoviska Výboru pre služobný poriadok, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia posledného pododseku odseku 2.

11. Jeden rok po zavedení tohto systému poistenia pre prípad nezamestnanosti a potom každé dva roky predloží Komisia Rade správu o finančnej situácii systému. Komisia môže nezávisle od tejto správy predkladať Rade návrhy upravujúce príspevky ustanovené v odseku 7, ak to vyžaduje uplatňovanie systému. Rada postupuje podľa týchto návrhov v súlade s podmienkami stanovenými v treťom pododseku odseku 3.

Článok 29

Článok 74 služobného poriadku, týkajúci sa príspevku pri narodení dieťaťa, a článok 75 služobného poriadku, týkajúci sa prevzatia zodpovednosti orgánom za náklady uvedené v tomto článku, sa uplatnia primerane.

Článok 30

Článok 76 služobného poriadku, týkajúci sa darov, pôžičiek alebo záloh, sa uplatní primerane na dočasných zamestnancov počas trvania ich zmluvy alebo po uplynutí platnosti zmluvy, ak je zamestnanec práceneschopný v dôsledku vážnej zdĺhavej choroby alebo úrazu, ku ktorým došlo počas trvania jeho pracovného pomeru, a preukáže, že táto choroba alebo tento úraz nie sú poistené iným systémom sociálneho zabezpečenia.

Oddiel B

Poistenie pre prípad invalidity a smrti

Článok 31

Dočasní zamestnanci sú poistení v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami pre prípad smrti a invalidity, ku ktorým môže dôjsť počas trvania ich pracovného pomeru.

Platby a dávky ustanovené v tomto oddiele budú pozastavené, ak odmena, ktorú zamestnanec dostáva za svoju prácu, bude pozastavená v zmysle týchto podmienok zamestnávania.

Článok 32 (46)

Ak lekárske vyšetrenie zamestnanca pred jeho prijatím do zamestnania preukáže, že je chorý alebo invalid, orgán uvedený v prvom odseku článku 6 môže rozhodnúť, pokiaľ ide o riziká vyplývajúce z tejto choroby alebo invalidity, že zaručené dávky v súvislosti s invaliditou alebo úmrtím sa mu priznajú až po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď vstúpil do služieb orgánu.

Zamestnanec sa môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu na posudkovú komisiu uvedenú v článku 4 ods. 1 služobného poriadku.

Článok 33 (8) (46)

1. Zamestnanec, ktorý je úplný invalid a z tohto dôvodu musí odísť zo služieb orgánu, má nárok na invalidný dôchodok, ktorého výška bude určená takto:

Ak je invalidita výsledkom úrazu, ku ktorému došlo v priebehu alebo v súvislosti s plnením jeho povinností, choroby z povolania, hrdinského činu alebo ohrozenia vlastného života v mene záchrany inej ľudskej bytosti, invalidný dôchodok bude 70 % poslednej základnej mzdy dočasného zamestnanca.

Ak invaliditu spôsobila iná príčina, invalidný dôchodok, vypočítaný z poslednej základnej mzdy zamestnanca, bude zodpovedať 2 % za každý rok odo dňa nástupu do služby do dňa, keď dosiahne vek 65 rokov; táto sadzba bude zvýšená o 2 % za každý rok služby potrebnej na odchod do dôchodku, ktorý mu bol započítaný podľa článku 11 ods. 2 a 3 prílohy VIII k služobnému poriadku, a o 25 % z hodnoty jeho dôchodkových práv v čase dosiahnutia veku 60 rokov, pričom celková čiastka nesmie presiahnuť 70 % jeho poslednej základnej mzdy.

Invalidný dôchodok nesmie byť nižší ako 120 % existenčného minima, vymedzeného v článku 6 prílohy VIII k služobnému poriadku.

V prípade invalidity, ktorú si zamestnanec spôsobil úmyselne, orgán uvedený v prvom odseku článku 6 môže rozhodnúť, že zamestnanec dostane len príspevok uvedený v článku 39.

Osoby, ktoré majú nárok na invalidný dôchodok, majú súčasne nárok na rodinné prídavky ustanovené v článku 67 služobného poriadku v súlade s prílohou VII k služobnému poriadku; príspevok na domácnosť sa stanoví na základe dôchodku príjemcu.

2. O invalidite rozhodne posudková komisia.

3. Nárok na invalidný dôchodok vznikne dňom nasledujúcim po dni ukončenia pracovného pomeru zamestnanca podľa článkov 47 a 48.

4. Orgán uvedený v článku 43 môže kedykoľvek požiadať o dôkaz, že príjemca invalidného dôchodku stále spĺňa podmienky platby tohto dôchodku. Nárok na dôchodok zanikne, ak posudková komisia zistí, že tieto podmienky už nie sú splnené.

Ak Komisia znovu neprijme zamestnanca do zamestnania, má zamestnanec podľa vlastného výberu nárok:

- buď na odchodné uvedené v článku 39, vypočítané na základe skutočnej dĺžky služobného pomeru,

- alebo ak je zamestnancom v zmysle článku 2 písm. a), c) alebo d) a dosiahol vek aspoň 50 rokov, na starobný dôchodok v súlade s kapitolou 3 hlavy V služobného poriadku a s prílohou VIII k služobnému poriadku.

Obdobie, počas ktorého dostával invalidný dôchodok, sa započíta na účely výpočtu jeho starobného dôchodku bez vyrovnania nedoplatkov na príspevkoch z jeho strany.

Článok 34 (18) (46)

Oprávnené osoby po zosnulom zamestnancovi, uvedené v kapitole 4 prílohy VIII k služobnému poriadku, majú nárok na pozostalostný dôchodok uvedený v článkoch 35 až 38.

V prípade úmrtia bývalého zamestnanca, ktorý poberal invalidný dôchodok, alebo bývalého zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a), c) alebo d), ktorý poberal starobný dôchodok alebo ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého dosiahne vek 60 rokov, majú oprávnené osoby po zosnulom zamestnancovi, uvedené v kapitole 4 prílohy VIII k služobnému poriadku, nárok na pozostalostný dôchodok ustanovený v tejto prílohe.

Ak je miesto pobytu dočasného zamestnanca alebo bývalého zamestnanca poberajúceho invalidný alebo starobný dôchodok, alebo bývalého dočasného zamestnanca, ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahne vek 60 rokov, neznáme dlhšie ako jeden rok, sa ustanovenia kapitol 5 a 6 prílohy VIII k služobnému poriadku, týkajúce sa dočasných dôchodkov, uplatnia primerane na jeho manželku a od neho závislé osoby.

Článok 35

Nárok na výplatu dôchodku vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala smrť, prípadne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po období, počas ktorého vdova, siroty alebo závislé osoby dostávajú jeho odmenu podľa článku 70 služobného poriadku.

Článok 36 (8) (46)

Vdova po zamestnancovi má nárok na vdovský dôchodok v súlade s kapitolou 4 prílohy VIII k služobnému poriadku. Dôchodok nebude nižší ako 35 % z poslednej základnej mesačnej mzdy, ktorú dostal zamestnanec, ani nižší ako životné minimum, definované v článku 6 prílohy VIII k služobnému poriadku. Ak zamestnanec v zmysle článku 2 písm. a), c) alebo d) zomrie, čiastka vdovského dôchodku sa zvýši na 60 % starobného dôchodku, ktorý by sa vyplácal zamestnancovi, keby mal nárok na tento dôchodok v čase svojej smrti, bez ohľadu na dĺžku služby alebo jeho vek.

Osoba poberajúca vdovský dôchodok má za podmienok určených v prílohe VII k služobnému poriadku nárok na rodinné prídavky uvedené v článku 67 služobného poriadku. Prídavky na nezaopatrené deti sa rovnajú dvojnásobku čiastky príspevku uvedeného v článku 67 ods. 1 písm. b) služobného poriadku.

Článok 37 (8) (24) (46)

Ak zamestnanec alebo osoba, ktorá má nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, zomrie a nezanechá po sebe manželku majúcu nárok na pozostalostný dôchodok, deti považované za jeho závislé osoby majú nárok na sirotský dôchodok v súlade s článkom 80 služobného poriadku.

Rovnaký nárok platí pre deti spĺňajúce podmienky uvedené vyššie v prípade smrti alebo nového manželstva manželky, ktorá má nárok na pozostalostný dôchodok.

Ak zamestnanec alebo osoba majúca nárok na starobný alebo invalidný dôchodok zomrie, ale podmienky uvedené v prvom odseku nie sú splnené, platí tretí odsek článku 80 služobného poriadku.

V prípade smrti bývalého dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a), c) alebo d), ktorý odišiel zo služby pred dosiahnutím veku 60 rokov a požiadal, aby jeho starobný dôchodok bol odložený do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol vek 60 rokov, deti považované za jeho závislé osoby v súlade s článkom 2 prílohy VII k služobnému poriadku majú nárok na sirotský dôchodok za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch.

Ak zomrie manželka dočasného zamestnanca alebo dočasného zamestnanca poberajúceho starobný alebo invalidný dôchodok, ktorá nie je úradníčkou ani dočasnou zamestnankyňou, deti závislé od prežívajúceho manžela v zmysle článku 2 prílohy VII k služobnému poriadku majú nárok na sirotský dôchodok určený v súlade so štvrtým odsekom článku 80 služobného poriadku.

Siroty majú nárok na príspevok na vzdelanie v súlade s článkom 3 prílohy VII k služobnému poriadku.

Článok 38

V prípade rozvodu alebo ak existuje viacero kategórií pozostalých, ktorí majú nárok na pozostalostný dôchodok, tento dôchodok sa rozdelí spôsobom stanoveným v kapitole 4 prílohy VIII k služobnému poriadku.

Článok 38a (46)

Pravidlá týkajúce sa stropov a rozdelenia, uvedené v článku 81a služobného poriadku, sa uplatnia primerane.

Oddiel C

Starobný dôchodok a odchodné (8)

Článok 39 (8) (18) (46)

1. Po odchode zo služby má zamestnanec v zmysle článku 2 písm. b) nárok na odchodné, vypočítané v súlade s článkom 12 prílohy VIII k služobnému poriadku.

Tento príspevok sa zníži o čiastky zaplatené v súlade s článkom 42.

2. Pri odchode zo služby má zamestnanec v zmysle článku 2 písm. a), c) alebo d) nárok na starobný dôchodok alebo odchodné ustanovené v hlave V kapitole 3 služobného poriadku a prílohe VIII k služobnému poriadku. Odchodné sa zníži o čiastky zaplatené v súlade s článkom 42. Ak má zamestnanec nárok na starobný dôchodok, jeho dôchodkové práva sa znížia pomerne podľa čiastok zaplatených v súlade s článkom 42.

3. Osoba, ktorá získa nárok na starobný dôchodok vo veku 60 rokov alebo neskôr, má nárok na rodinné prídavky uvedené v článku 67 služobného poriadku v súlade s prílohou VII k služobnému poriadku; príspevok na domácnosť sa vypočíta na základe dôchodku príjemcu.

Článok 40

Ak je zamestnanec vymenovaný za úradníka spoločenstiev, nedostane príspevok uvedený v prvom odseku článku 39.

Na účely výpočtu rokov služby potrebných na odchod do dôchodku podľa prílohy VIII k služobnému poriadku sa zohľadní každé obdobie pracovného pomeru dočasného zamestnanca jedného z troch Európskych spoločenstiev.

Ak zamestnanec využil možnosť ustanovenú v článku 42, jeho práva na starobný dôchodok sa znížia pomerne podľa obdobia, v ktorom sa čiastky čerpali.

Predchádzajúci odsek sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý počas troch mesiacov nasledujúcich po uplatnení služobného poriadku voči nemu požiadal o povolenie, aby mohol splatiť tieto čiastky plus zložený úrok so sadzbou 3,5 % za rok.

Oddiel D

Financovanie systému poistenia pre prípad invalidity a životného poistenia a dôchodkového systému

Článok 41 (46)

Pokiaľ ide o financovanie systému sociálneho zabezpečenia, ustanoveného v oddieloch B a C, ustanovenia článku 83 služobného poriadku a článkov 36 a 38 jeho prílohy VIII sa uplatnia primerane.

Článok 42 (8) (64)

V súlade s podmienkami, ktoré určí orgán, môže zamestnanec požiadať orgán o vykonanie všetkých platieb, ktoré musí vykonať, aby vytvoril alebo zachoval svoje dôchodkové práva vo svojej krajine pôvodu.

Tieto platby nepresiahnu 16,5 % jeho základnej mzdy a budú sa účtovať na ťarchu rozpočtu spoločenstiev.

Oddiel E

Vyrovnanie nárokov dočasných zamestnancov

Článok 43 (46)

Články 40 až 44 prílohy VIII k služobnému poriadku sa uplatnia primerane.

Oddiel F

Platba dávok

Článok 44 (46)

Články 81a a 82 služobného poriadku a článok 45 prílohy VIII k služobnému poriadku, týkajúce sa platby dávok, sa uplatnia primerane.

Všetky čiastky, ktoré má uhradiť dočasný zamestnanec spoločenstvu v rámci tohto systému poistenia ku dňu splatnosti dávok, sa odpočítajú od čiastky jeho dávky alebo od dávok, ktoré sa majú zaplatiť jeho oprávneným nástupcom spôsobom, ktorý určí orgán uvedený v článku 45 prílohy VIII k služobnému poriadku. Tento odpočet sa môže rozložiť na niekoľko mesiacov.

Oddiel G

Prechod práv na spoločenstvá

Článok 44a (46)

Ustanovenia článku 85a služobného poriadku, týkajúce sa prevodu práv v prospech spoločenstiev, sa uplatnia primerane.

Kapitola 7

Náhrada neoprávnených platieb

Článok 45 (8)

Platí článok 85 služobného poriadku, týkajúci sa vymáhania preplatkov.

Kapitola 8

Opravné prostriedky

Článok 46

Hlava VII služobného poriadku, týkajúca sa opravných prostriedkov, sa uplatní primerane.

Kapitola 9

Ukončenie pracovného pomeru

Článok 47 (18) (44)

Okrem zániku v prípade úmrtia zaniká pracovný pomer dočasných zamestnancov:

1. ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

a) dňom uvedeným v zmluve;

b) po uplynutí výpovednej lehoty uvedenej v zmluve, ak zmluva obsahuje ustanovenie umožňujúce zamestnancovi alebo orgánu jej predčasné ukončenie. Táto výpovedná lehota nie je dlhšia ako tri mesiace ani kratšia ako jeden mesiac. Pre dočasných zamestnancov, ktorých zmluvy boli predĺžené, nie je uvedená výpovedná lehota kratšia ako jeden mesiac za jeden rok služby, s minimálnou dĺžkou jeden mesiac a maximálnou dĺžkou šesť mesiacov. Zmluvy zamestnancov prijatých do funkcií v triede A 1 alebo A 2 musia takúto doložku obsahovať;

c) uplynutím mesiaca, v ktorom zamestnanec dosiahne vek 65 rokov.

Ak orgán vypovie zmluvu, zamestnanec má nárok na náhradu zodpovedajúcu jednej tretine jeho základnej mzdy počas obdobia odo dňa skončenia jeho povinností do dňa uplynutia platnosti jeho zmluvy;

2. ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú:

a) po uplynutí výpovednej lehoty ustanovenej v zmluve; výpovedná lehota nie je kratšia ako dva dni za každý ukončený mesiac služby, s minimálnou dĺžkou 15 dní a maximálnou dĺžkou tri mesiace. V prípade zamestnanca v zmysle článku 2 písm. d) výpovedná lehota nie je kratšia ako jeden mesiac za každý ukončený rok služby, s minimálnou dĺžkou tri mesiace a s maximálnou dĺžkou desať mesiacov. Výpovedná lehota nezačne plynúť počas materskej dovolenky ani pracovného voľna zo zdravotných dôvodov pod podmienkou, že toto pracovné voľno zo zdravotných dôvodov nepresiahne tri mesiace. Okrem toho bude prerušená počas materskej alebo zdravotnej dovolenky v súlade s limitmi uvedenými vyššie;

b) uplynutím mesiaca, v ktorom úradník dosiahne vek 65 rokov.

Článok 48 (44)

Pracovný pomer, či už na dobu určitú, alebo neurčitú, môže ukončiť orgán bez výpovednej lehoty:

a) počas alebo po uplynutí skúšobnej lehoty v súlade s článkom 14;

b) ak zamestnanec prestane spĺňať požiadavky článku 12 ods. 2 písm. a) a d); ak zamestnanec prestane spĺňať požiadavky článku 12 ods. 2 písm. d), jeho zmluva môže byť ukončená len v súlade s článkom 33;

c) ak zamestnanec nemôže pokračovať v plnení svojich povinností po uplynutí obdobia pracovného voľna zo zdravotných dôvodov s nárokom na náhradu mzdy podľa článku 16. V tomto prípade zamestnanec dostane príspevok vo výške jeho základnej mzdy plus rodinné prídavky vo výške dvoch dní za každý ukončený mesiac služby.

Článok 49 (46)

1. Po skončení disciplinárneho konania, ustanoveného v prílohe IX k služobnému poriadku, ktorá sa uplatní primerane, môže byť pracovný pomer ukončený bez výpovednej lehoty z disciplinárnych dôvodov v prípadoch úmyselného alebo nedbanlivostného previnenia dočasných zamestnancov. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prijme zdôvodnené rozhodnutie po tom, ako bola príslušnému úradníkovi poskytnutá príležitosť na predloženie vlastnej obhajoby.

Zamestnancovi môže byť pred ukončením jeho pracovného pomeru pozastavený výkon jeho služby v súlade s článkom 88 služobného poriadku, ktorý sa uplatní primerane.

2. Ak je pracovný pomer ukončený v súlade s odsekom 1, orgán uvedený v prvom odseku článku 6 môže rozhodnúť:

a) o obmedzení odchodného, ustanoveného v článku 39, na vrátenie príspevku ustanoveného v článku 83 služobného poriadku plus zloženého úroku so sadzbou 3,5 % ročne;

b) o celkovom alebo čiastočnom odňatí príspevku na presídlenie, uvedeného v článku 24 ods. 2.

Článok 50 (46)

1. Orgán ukončí pracovný pomer dočasného zamestnanca bez výpovednej lehoty, ak orgán uvedený v prvom odseku článku 6 zistí:

a) že zamestnanec v čase svojho prijatia do zamestnania úmyselne poskytol nepravdivé informácie týkajúce sa jeho odbornej spôsobilosti alebo požiadaviek článku 12 ods. 2 a

b) že poskytnuté nepravdivé informácie boli rozhodujúcim faktorom pri jeho prijatí do zamestnania.

2. V týchto prípadoch orgán uvedený v prvom odseku článku 6 po vypočutí dotknutého zamestnanca a po skončení disciplinárneho konania ustanoveného v prílohe IX k služobnému poriadku, ktorá sa uplatní primerane, vyhlási jeho pracovný pomer za ukončený.

Zamestnanec môže byť pred ukončením svojho pracovného pomeru suspendovaný v súlade s článkom 88 služobného poriadku, ktorý sa uplatní primerane.

Budú platiť ustanovenia článku 49 ods. 2.

Článok 50a (46)

Bez toho, aby boli dotknuté články 49 a 50, akékoľvek úmyselné alebo nedbanlivostné nesplnenie povinností podľa týchto podmienok zamestnávania dočasným zamestnancom alebo bývalým dočasným zamestnancom má za následok disciplinárne opatrenia v súlade s hlavou VI služobného poriadku, prípadne prílohy IX k služobnému poriadku, ktorých ustanovenia sa uplatnia primerane.

Hlava III

Pomocní zamestnanci

Kapitola 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 51

Zmluvy pomocných zamestnancov môžu byť uzatvorené na dobu určitú alebo neurčitú; zmluvy môžu byť predĺžené.

Článok 52 (91)

Skutočné obdobie zamestnania pomocných zamestnancov vrátane všetkých predĺžených období nepresiahne:

a) ak je zamestnanec prijatý, aby nahradil dočasného zamestnanca, ktorý momentálne nie je schopný plniť svoje povinnosti, obdobie jeho poverenia na tento účel;

b) vo všetkých ostatných prípadoch tri roky.

Článok 53 (77)

Pomocní zamestnanci sú rozdelení do štyroch kategórií a ďalej do skupín zodpovedajúcich povinnostiam, ktoré majú plniť.

Pomocní zamestnanci v každej skupine sú rozdelení do štyroch tried. Toto rozdelenie zohľadní kvalifikáciu a prax príslušných osôb.

Základné pracovné miesta a príslušné skupiny sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Kategória | Skupina | Pracovné miesto |

A | I | výskumný zamestnanec s bohatou praxou v jednej z viacerých oblastí; skúsený revízor prekladov; tlmočník s osobitnou praxou; |

| II | výskumný zamestnanec s určitou praxou; revízor prekladov; skúsený prekladateľ alebo tlmočník; |

| III | výskumný zamestnanec; prekladateľ alebo tlmočník; |

B | IV | zamestnanci vykonávajúci náročnú prácu (vypracúvanie návrhov, opravy, účtovníctvo alebo prácu technického charakteru); |

| V | zamestnanci vykonávajúci jednoduchú prácu (vypracovanie návrhov, účtovníctvo alebo prácu technického charakteru); |

C | VI | skúsený(-á) sekretár(-ka); skúsený administratívny zamestnanec; |

| VII | sekretár(-ka), pisár(-ka) alebo telefonist(-k)a; administratívny zamestnanec; |

D | VIII | kvalifikovaný robotník; uvádzač(-ka) alebo vodič; |

| IX | nekvalifikovaný pracovník, poslíček. |

Článok 1a služobného poriadku, týkajúci sa rovnakého zaobchádzania s úradníkmi, sa uplatní primerane.

Kapitola 2

Práva a povinnosti

Článok 54

Články 11 až 25 služobného poriadku, týkajúce sa práv a povinností úradníkov, sa uplatnia primerane, s výnimkou článku 13, týkajúceho sa zárobkovej činnosti manželky, článku 15, týkajúceho sa úradníkov, ktorí sa uchádzajú o volenú verejnú funkciu, tretieho odseku článku 23, týkajúceho sa dočasných preukazov, a druhého odseku článku 25 o uverejňovaní rozhodnutí týkajúcich sa konkrétnych jednotlivcov.

Rozhodnutie vyžadujúce náhradu škody, ktorá vznikla spoločenstvu v dôsledku závažného previnenia, ustanovené v článku 22 služobného poriadku, prijme orgán uvedený v prvom odseku článku 6 po splnení formalít ustanovených v prípadoch prepustenia zo zamestnania pre závažné previnenie.

Kapitola 3

Podmienky prijatia do zamestnania

Článok 55

1. Pomocný zamestnanec môže byť prijatý do zamestnania len pod podmienkou, že:

a) je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov spoločenstiev, ak orgán uvedený v prvom odseku článku 6 nepovolil výnimku, a má všetky práva náležiace občanovi;

b) splnil všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú zákony týkajúce sa vojenskej služby;

c) poskytne záruky o tom, že spĺňa požiadavky potrebné na plnenie zverených úloh;

d) je fyzicky schopný plniť svoje povinnosti.

2. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 sa môže vzdať požiadavky, aby dotknutá osoba predložila doklad o tom, že spĺňa tieto podmienky, ak má byť prijatá do zamestnania najviac na tri mesiace.

Článok 56

Zmluva pomocného zamestnanca stanoví najmä:

a) čas, na ktorý sa zmluva uzatvára;

b) dátum nástupu do zamestnania;

c) charakter jeho práce;

d) jeho zaradenie;

e) miesto výkonu práce.

Kapitola 4

Pracovné podmienky

Článok 57 (7)

Články 55 až 56b služobného poriadku, týkajúce sa pracovného času, nadčasov, práce na zmeny, pohotovosti na pracovisku alebo doma, sa uplatnia primerane.

Článok 58

Pomocní zamestnanci majú nárok na platenú dovolenku v rozsahu dvoch pracovných dní za každý mesiac služby; obdobie kratšie ako 15 dní alebo polovica mesačnej služby nezakladá nárok na dovolenku.

Ak pomocnému zamestnancovi nemohla byť poskytnutá dovolenka ustanovená v predchádzajúcom odseku počas trvania jeho pracovného pomeru z dôvodu požiadaviek služby, všetky dni nevybratej dovolenky mu budú zaplatené ako dni odpracované navyše.

Okrem tejto dovolenky môže byť pomocnému zamestnancovi v mimoriadnych prípadoch a na jeho žiadosť poskytnuté osobitné voľno v súlade s predpismi stanovenými orgánom na základe pravidiel uvedených v článku 57 služobného poriadku a v článku 6 prílohy V k služobnému poriadku.

Článok 59 (46)

Na pomocných zamestnancov sa vzťahuje článok 16, týkajúci sa pracovného voľna zo zdravotných dôvodov. Pracovné voľno zo zdravotných dôvodov s nárokom na náhradu mzdy nesmie presiahnuť jeden mesiac alebo dĺžku času odpracovaného pomocným zamestnancom, ak je toto druhé obdobie dlhšie. Článok 58 služobného poriadku, týkajúci sa materskej dovolenky, sa uplatní primerane.

Článok 60

Články 60 a 61 služobného poriadku, týkajúce sa neospravedlnenej neprítomnosti a sviatkov, sa uplatnia primerane.

Kapitola 5

Odmena a výdavky

Článok 61

Odmena pomocných zamestnancov zahŕňa základnú mzdu, rodinné prídavky a ostatné príspevky.

Pomocní zamestnanci zostanú počas celého obdobia trvania svojej zmluvy zaradení v platovej triede, ktorá je uvedená v ich zmluve.

Článok 62

Pomocní zamestnanci sú platení denne alebo mesačne.

Ak sú pomocní zamestnanci platení denne, dostanú zaplatené len za skutočne odpracované dni.

Článok 63

(1) (2) (4) (5) (9) (11) (12) (13) (19) (20) (23) (27) (30) (31) (32) (35) (36) (37) (38) (41) (42) (43) (45) (47) (48) (49) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (65) (66) (68) (70) (71) (72) (74) (76) (78) (80) (81) (84) (87) (89) (90) (92)

Stupnica základných miezd je stanovená v tejto tabuľke:

1. 7. 2002 | Stupeň |

Kategória | Skupina | 1 | 2 | 3 | 4 |

A | I | 5718,30 | 6426,62 | 7134,94 | 7843,26 |

II | 4150,26 | 4554,68 | 4959,10 | 5363,52 |

III | 3487,64 | 3643,00 | 3798,36 | 3953,72 |

B | IV | 3350,33 | 3678,31 | 4006,29 | 4334,27 |

V | 2631,64 | 2805,11 | 2978,58 | 3152,05 |

C | VI | 2502,88 | 2650,23 | 2797,58 | 2944,93 |

VII | 2240,15 | 2316,37 | 2392,59 | 2468,81 |

D | VIII | 2024,75 | 2144,00 | 2263,25 | 2382,50 |

IX | 1949,91 | 1977,07 | 2004,23 | 2031,39 |

Článok 63a (34)

Ustanovenia článku 66a služobného poriadku sa uplatnia primerane.

Článok 64

Články 63, 64 a 65 služobného poriadku, týkajúce sa meny, v ktorej je odmena vyjadrená, a úprav tejto odmeny, sa uplatnia primerane.

Článok 65 (10) (24)

Článok 67, s výnimkou odseku 1 písm. c), a článok 69 služobného poriadku a články 1, 2, 4 a 4a prílohy VII k služobnému poriadku, týkajúce sa platby rodinných prídavkov, príspevku na expatriáciu a pevného príspevku, sa uplatnia primerane.

Článok 66

Odmena, ktorá má byť zaplatená za každý deň práce, predstavuje jednu dvadsatinu mesačnej odmeny.

Článok 67

Články 7, 11, 12, 13, 14a a 14b prílohy VII k služobnému poriadku, týkajúce sa náhrady cestovných výdavkov a výdavkov na služobnú cestu a poskytovania diét a náhrady cestovných výdavkov, sa uplatnia primerane.

Pomocní zamestnanci v kategóriách A a B majú nárok na diéty uvedené v stĺpci II tabuľky v článku 13 prílohy VII k služobnému poriadku; ostatní pomocní zamestnanci majú nárok na diéty uvedené v stĺpci III tejto tabuľky.

Článok 68

V prípade pomocného zamestnanca plateného za mesiac sa odmena vypláca v súlade s článkom 16 prílohy VII k služobnému poriadku.

V prípade pomocného zamestnanca plateného za deň sa odmena vypláca na konci každého týždňa za ten týždeň.

Článok 69 (8)

Pomocný zamestnanec, ktorý preukáže, že nemôže ďalej bývať na svojej predchádzajúcej adrese, má najviac počas jedného roka nárok na diéty uvedené v článku 10 prílohy VII k služobnému poriadku.

Kapitola 6

Dávky sociálneho zabezpečenia

Článok 70

1. Aby pomocní zamestnanci boli zdravotne poistení a poistení pre prípad úrazu, invalidity a smrti a mohli tvoriť svoje starobné dôchodky, zúčastňujú sa na povinnom systéme sociálneho zabezpečenia podľa možnosti v krajine, v ktorej systéme boli zaregistrovaní naposledy, alebo na systéme ich krajiny pôvodu.

Orgán zodpovedá za príspevky zamestnávateľa, požadované v zmysle platných právnych predpisov, ak sa zamestnanec povinne zúčastňuje na tomto systéme sociálneho zabezpečenia, alebo za dve tretiny príspevkov zamestnanca, ak zostane dobrovoľne zúčastnený na národnom systéme sociálneho zabezpečenia, ktorého členom bol predtým, ako vstúpil do služieb spoločenstiev, alebo ak sa dobrovoľne zaregistruje v národnom systéme sociálneho zabezpečenia.

2. Ak nie je možné uplatniť ustanovenia odseku 1, pomocní zamestnanci sú zdravotne poistení a poistení pre prípad úrazu, invalidity a smrti a pre poskytovanie starobného dôchodku na náklady orgánu, ktorý ich zamestnáva, za ekvivalent dvojtretinového podielu uvedeného v odseku 1. Ustanovenia uplatňovania predchádzajúceho odseku sa upravia dohodou medzi orgánmi po porade s Výborom pre služobný poriadok, ustanoveným v článku 10 služobného poriadku.

Článok 71

Článok 76 služobného poriadku, týkajúci sa darov, pôžičiek alebo záloh, sa uplatní primerane na pomocných zamestnancov počas trvania ich zmluvy.

Kapitola 7

Náhrada neoprávnených platieb

Článok 72 (8)

Uplatní sa článok 85 služobného poriadku, týkajúci sa náhrady neoprávnených platieb.

Kapitola 8

Opravné prostriedky

Článok 73

Hlava VII služobného poriadku, týkajúca sa opravných prostriedkov, sa uplatní primerane.

Kapitola 9

Ukončenie pracovného pomeru

Článok 74

Okrem zániku v prípade úmrtia pracovný pomer pomocných zamestnancov zanikne:

1. v prípade zmluvy na dobu určitú:

a) dňom uvedeným v zmluve;

b) uplynutím mesiaca, v ktorom úradník dosiahne vek 65 rokov.

2. v prípade zmluvy na dobu neurčitú:

a) uplynutím výpovednej lehoty uvedenej v zmluve; výpovedná lehota nie je kratšia ako dva dni za každý ukončený mesiac služby, s maximálnou dĺžkou tri mesiace. Výpovedná lehota nezačne plynúť počas materskej dovolenky ani pracovného voľna zo zdravotných dôvodov pod podmienkou, že toto pracovné voľno zo zdravotných dôvodov nepresiahne tri mesiace. Okrem toho bude prerušená počas materskej dovolenky alebo pracovného voľna zo zdravotných dôvodov v súlade s limitmi uvedenými vyššie;

b) uplynutím mesiaca, v ktorom úradník dosiahne vek 65 rokov.

Článok 75

Pracovný pomer pomocných zamestnancov na dobu určitú alebo neurčitú:

1. ukončí orgán bez výpovednej lehoty, ak je zamestnanec povolaný do služby v ozbrojených silách;

2. môže orgán ukončiť bez výpovednej lehoty:

a) ak zamestnanca znovu povolajú do služby v ozbrojených silách a jeho povinnosti vyplývajúce zo zmluvy s orgánom boli také, že neexistuje vyhliadka na jeho opätovné zamestnanie v predchádzajúcej funkcii po uplynutí obdobia jeho služby. V tomto prípade zamestnanec dostane príspevok rovnajúci sa jeho základnej mzde plus rodinné prídavky vo výške dvoch dní za každý ukončený mesiac služby;

b) ak je zamestnanec zvolený do verejnej funkcie a orgán uvedený v prvom odseku článku 6 usúdi, že táto verejná funkcia je nezlučiteľná s plnením jeho bežných povinností;

c) ak zamestnanec prestane spĺňať požiadavky článku 55 ods. 1 písm. a) a d). Ak zamestnanec prestane spĺňať požiadavky stanovené v článku 55 ods. 1 písm. d), jeho zmluva môže byť ukončená, len ak má nárok na invalidný dôchodok;

d) ak zamestnanec nie je schopný pokračovať v plnení svojich povinností po skončení pracovného voľna zo zdravotných dôvodov s nárokom na náhradu mzdy podľa článku 59. V tomto prípade má zamestnanec nárok na príspevok rovnajúci sa jeho základnej mzde plus rodinné prídavky vo výške dvoch dní za každý ukončený mesiac služby.

Článok 76

Pracovný pomer pomocného zamestnanca môže byť ukončený bez výpovede z disciplinárnych dôvodov v prípade závažného úmyselného alebo nedbanlivostného previnenia. Orgán uvedený v prvom odseku článku 6 prijme odôvodnené rozhodnutie po poskytnutí príležitosti príslušnému zamestnancovi, aby predložil svoju obhajobu.

Článok 77

Orgán ukončí pracovný pomer pomocného zamestnanca bez výpovednej lehoty, ak orgán uvedený v prvom odseku článku 6 zistí:

a) že zamestnanec v čase svojho prijatia do zamestnania úmyselne poskytol nepravdivé informácie týkajúce sa jeho odbornej spôsobilosti alebo požiadaviek článku 55 ods. 1 a

b) že poskytnuté nepravdivé informácie boli rozhodujúcim faktorom pri jeho prijatí do zamestnania.

V tomto prípade orgán uvedený v prvom odseku článku 6 po vypočutí dotknutého zamestnanca vyhlási jeho pracovný pomer za ukončený.

Článok 78 (86)

Na základe výnimky z ustanovení tejto hlavy pre pomocných zamestnancov zamestnaných Európskym parlamentom na obdobie trvania prác jeho schôdzí platia podmienky prijímania a odmeňovania určené v dohode medzi Parlamentom, Radou Európy a Zhromaždením Západoeurópskej únie o zamestnávaní týchto zamestnancov.

Ustanovenia tejto dohody a jej neskorších zmien a doplnkov sa oznámia príslušným rozpočtovým orgánom jeden mesiac predtým, ako nadobudnú platnosť.

Rovnaké podmienky prijímania a odmeňovania, aké sa používajú v prípade tlmočníkov na konferenciách, zamestnaných Európskym parlamentom, platia pre pomocných zamestnancov, ktorých Komisia zamestná ako tlmočníkov na konferenciách v mene inštitúcií a orgánov spoločenstva.

Hlava IV

Miestni zamestnanci

Článok 79

V súlade s ustanoveniami tejto hlavy podmienky zamestnávania miestnych zamestnancov, najmä:

a) spôsob ich prijatia a ukončenia ich zmluvy;

b) ich dovolenku a pracovné voľno a

c) ich odmenu

určí každý orgán v súlade s existujúcimi predpismi a zvyklosťami na mieste, kde majú plniť svoje povinnosti.

Článok 80

Pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, orgán zodpovedá za podiel zamestnávateľa na príspevkoch na sociálne zabezpečenie podľa existujúcich predpisov na mieste, kde zamestnanec bude plniť svoje povinnosti.

Článok 81 (69)

1. Všetky spory medzi orgánom a miestnym zamestnancom slúžiacim v členskom štáte budú predložené príslušnému súdu v súlade so zákonmi platnými na mieste, kde zamestnanec plní svoje povinnosti.

2. Všetky spory medzi orgánom a miestnym zamestnancom slúžiacim v tretej krajine budú predložené rozhodcovskému súdu podľa podmienok definovaných v rozhodcovskej doložke, obsiahnutej v zmluve zamestnanca.

Hlava V

Osobitní poradcovia

Článok 82

1. Odmena osobitných poradcov sa určí priamou dohodou medzi dotknutým poradcom a orgánom uvedeným v prvom odseku článku 6. Zmluva osobitného poradcu sa uzatvorí na obdobie nepresahujúce dva roky. Môže byť predĺžená.

2. Orgán, ktorý chce prijať do zamestnania osobitného poradcu alebo predĺžiť jeho zmluvu, oznámi túto skutočnosť príslušnému rozpočtovému orgánu s uvedením jeho predpokladanej odmeny.

Pred definitívnym uzatvorením zmluvy sa uskutoční výmena názorov s príslušným rozpočtovým orgánom o navrhovanej odmene, ak o to požiada člen tohto orgánu alebo príslušný orgán v priebehu jedného mesiaca odo dňa oznámenia.

Článok 83 (77)

Článok 1a, článok 11, prvý odsek článku 12, článok 14, prvý odsek článku 16, články 17, 19 a 22, prvý a druhý odsek článku 23 a druhý odsek článku 25 služobného poriadku, týkajúce sa práv a povinností úradníkov, a články 90 a 91 služobného poriadku, týkajúce sa opravných prostriedkov, sa uplatnia primerane.

Hlava VI (zrušená)

Články 84 až 98

sa zrušujú (18).

Hlava VII

Prechodné ustanovenia

Článok 99

Zamestnancovi zamestnanému spoločenstvami v čase nadobudnutia účinnosti týchto podmienok zamestnávania, ktorý bez ohľadu na rozhodnutie orgánu o pokračovaní jeho pracovného pomeru nebude vymenovaný za úradníka podľa článku 102 služobného poriadku [1], musí orgán uvedený v prvom odseku článku 6 ponúknuť zmluvu v súlade s týmito podmienkami zamestnávania. Takáto zmluva nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti týchto podmienok zamestnávania.

Zmluva zamestnanca, ktorý odmietne ponuku predloženú v súlade s predchádzajúcim odsekom, sa skončí za podmienok jeho predchádzajúcej zmluvy.

Článok 100

Služba v orgáne troch Európskych spoločenstiev pred nadobudnutím účinnosti týchto podmienok zamestnávania sa považuje za službu podľa týchto podmienok zamestnávania.

Článok 101

Ak zamestnanec ako dočasný zamestnanec podľa týchto podmienok zamestnávania prijme čiastky, na ktoré má nárok v rámci systému dočasného dôchodkového systému spoločenstiev, tieto čiastky sa zohľadnia na účely výpočtu čiastok, ktoré majú byť zaplatené tomuto zamestnancovi podľa článku 39.

Hlava VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 102

S výhradou článku 103 prijme každý orgán po porade s jeho výborom zamestnancov a Výborom pre služobný poriadok, uvedeným v článku 10 služobného poriadku, všeobecné ustanovenia na uplatňovanie týchto podmienok zamestnávania.

Administratíva orgánov spoločenstiev vedie rokovania s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto podmienok zamestnávania.

Článok 103

Všeobecné ustanovenia o uplatňovaní služobného poriadku, uvedené v článku 110 tohto poriadku, platia pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú tieto podmienky zamestnávania, ak ustanovenia služobného poriadku platia pre týchto zamestnancov na základe týchto podmienok.

[1] 1.1. 1962.

--------------------------------------------------