31968D0416

68/416/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί συνάψεως και εκτελέσεως των ειδικών συμφωνιών των σχετικών με την υποχρέωση διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου εκ μέρους των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 308 της 23/12/1968 σ. 0019 - 0019
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0031
Δανική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0580
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0031
Αγγλική ειδική έκδοση: Σειρά I Κεφάλαιο 1968(II) σ. 0591
Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 10 τόμος 1 σ. 0037
Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0128
Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 12 τόμος 1 σ. 0128


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί συνάψεως και εκτελέσεως των ειδικών συμφωνιών των σχετικών με την υποχρέωση διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου εκ μέρους των Κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχoντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 103,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία της 20ής Δεκεμβρίου 1968 περί επιβολής στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος της υποχρεώσεως να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου(1)-

ότι το άρθρο 6 παράγραφος 2 της προαναφερθείσης οδηγίας προβλέπει τη δυνατότητα συγκεντρώσεως αποθεμάτων στην επικράτεια ενός Κράτους μέλους για λογαριασμό επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε άλλο Κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών διακρατικών συμφωνιών-

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένοι όροι σε περίπτωση κατά την οποία ανάλογες συμφωνίες δεν συναφθούν σε εύλογη προθεσμία ή δεν τηρηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συναφθεί διακρατική συμφωνία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1968, μεταξύ των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσης οδηγίας, ή σε περίπτωση μη τηρήσεως μιας τέτοιας συμφωνίας, οι ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Η Επιτροπή δύναται να προτείνει στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις πρόσφορα μέτρα αντιμετωπίσεως των δυσχερειών.

Άρθρο 2

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συναφθεί διακρατική συμφωνία σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, αφότου η Επιτροπή προτείνει πρόσφορα μέτρα αντιμετωπίσεως των δυσχερειών, η τελευταία υποβάλλει στο Συμβούλιο προς έγκριση σχέδιο οδηγίας ή κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.

Το σχέδιο αυτό θα προβλέπει μία διαδικασία δυνάμενη να εξασφαλίσει την καταγραφή, τον έλεγχο και τη μεταφορά των αποθεμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο άλλο Κράτος μέλος και θα λάβει υπόψη τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της προαναφερθείσης οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 1968.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LATTANZIO

(1) ΕΕ αριθ. Ν 308 της 23.12.1968, σ. 14.