31963D0491Uradni list 130 , 24/08/1963 str. 2303 - 2304
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0025
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1963-1964 str. 0045
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0025
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1963-1964 str. 0050
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 4 str. 0000
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 6 str. 0003
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 6 str. 0003


Sklep

z dne 10. julija 1963

o določitvi institucije, pristojne za plačila prejemkov iz sistema pokojninskega zavarovanja

(63/46/Euratom)

(63/491/EGS)

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO,

ODBOR PREDSEDNIKOV EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO,

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI SO

ob upoštevanju Uredbe o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena 45 Priloge VIII h kadrovskim predpisom in člena 43 pogojev za zaposlitev,

ob upoštevanju Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitve drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo [1], zlasti člena 45 Priloge VIII h kadrovskim predpisom in člena 43 pogojev za zaposlitev,

SKLENILI:

Člen 1

Za plačilo prejemkov uradnikom iz sistema pokojninskega zavarovanja in po naslovu II poglavja 6 oddelka B in C pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti so pristojne spodaj naštete institucije:

1. Za uradnike in začasno osebje Komisije Evropske skupnosti:

Komisija Evropske gospodarske skupnosti;

2. Za uradnike in začasno osebje Komisije Evropske skupnosti za atomsko energijo:

Komisija Evropske skupnosti za atomsko energijo;

3. Za uradnike in začasno osebje Visoke oblasti:

Visoka oblast (pokojninski sklad);

4. Za uradnike skupnih institucij ali organov, na katere se nanašajo prehodne določbe kadrovskih predpisov Evropske skupnosti za premog in jeklo:

Visoka oblast (pokojninski sklad);

5. Za druge uradnike in za določen čas zaposlene uslužbence skupnih institucij ali agencij:

Komisija Evropske gospodarske skupnosti.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 1962.

10. julija 1963

Za Odbor predsednikov

Predsednik

A. M. Donner

Za Sveta

Predsednik

J. M. A. H. Luns

[1] UL 45, 14.6.1962, str. 1385.

--------------------------------------------------