6.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/15


Informacija o začetku veljavnosti Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju z Gruzijo zaradi pristopa desetih novih držav članic k Evropski uniji, ki sta ga Svet in Komisija sprejela 21. februarja 2005 (1), je začel veljati 1. marca 2005, uradna obvestila v zvezi z izvedbo postopkov iz člena 5(2) Protokola pa so bila zaključena 21. februarja 2005.


(1)  Glej stran 10 tega Uradnega lista.