24.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/19


Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi in prenosu predhodnih podatkov o potnikih in podatkov o evidenci imen letalskih potnikov (1)

Postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi in prenosu predhodnih podatkov o potnikih in podatkov o evidenci imen letalskih potnikov, ki je bil podpisan 3. oktobra 2005 v Luxembourgu, so bili zaključeni 22. marca 2006. Sporazum je v skladu s členom 9 začel veljati na isti dan.


(1)  UL L 82, 21.3.2006, str. 15.