21.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/42


SKLEP št. 06/ES/2006 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA

z dne 12. junija 2006

o vzajemnem priznavanju registracije organa za ugotavljanje skladnosti v okviru sektorske priloge o telekomunikacijski terminalski in radijski opremi med Evropsko skupnostjo in Japonsko

(2006/707/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Japonsko in Evropsko skupnostjo in zlasti členov 8(3)(a) in 9(1)(b) Sporazuma,

ob upoštevanju dejstva, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organa ali organov za ugotavljanje skladnosti na seznam v sektorski prilogi –

SKLENIL:

1.

Organ za ugotavljanje skladnosti, naveden v nadaljevanju, se vpiše v evidenco v okviru sektorske priloge o telekomunikacijski terminalski in radijski opremi Sporazuma, za izdelke in postopke ugotavljanja skladnosti, kakor je naveden v nadaljevanju.

Ime, kratica in kontaktni podatki organa za ugotavljanje skladnosti:

 

Ime: Phoenix Testlab GmbH

 

Telefon: (49-5) 235 95 00 24

 

Telefaks: (49-5) 235 95 00 28

 

E-naslov: bentje.holger@phoenix-testlab.de

 

Naslov: Königswinkel 10, 32825 Blomberg, Nemčija

 

Spletna stran: http://www.phoenix-testlab.de

 

Kontaktna oseba CAB: Holger Bentje

Obseg vpisa v evidenco glede izdelkov in postopkov ugotavljanja skladnosti:

Za radijsko zakonodajo:

Posebna radijska oprema, določena v členu 38-2, odstavek 1, točke 1, 2 in 3 radijske zakonodaje.

2.

Ta sklep, izdelan v dvojniku, podpišeta sopredsednika. Sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

Podpisano v Tokiu, dne 12. junija 2006

V imenu Japonske

Komiko ICHIKAWA

Podpisano v Bruslju, dne 31. maja 2006

V imenu Evropske skupnosti

Andra KOKE