24.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 236/1


Informacije o začetku veljavnosti Sklepa Pridružitvenega sveta EU-Tunizija št. 1/2005 o odstopanju od določb o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja, določenih v Evro-mediteranskem sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Republiko Tunizijo (1)

(2005/C 236/01)

Sporazum o prosti trgovini med Republiko Tunizijo in Turčijo je začel veljati 1. julija 2005.

Pogoji iz člena 2 Sklepa Pridružitvenega sveta EU-Tunizija št. 1/2005 so bili izpolnjeni, zato se Sklep uporablja od 14. julija 2005.


(1)  UL L 190, 22.7.2005, str. 3.