20.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/53


SKLEP št. 2/2005 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA NA PODLAGI SPORAZUMA O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI, CERTIFIKATOV IN OZNAK MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN AVSTRALIJO

z dne 11. novembra 2005

o uvrstitvi organa za ugotavljanje skladnosti na seznam sektorske priloge o elektromagnetni združljivosti

(2005/917/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko skupnostjo in Avstralijo in zlasti člena 12,

ob upoštevanju, da Skupni odbor odloča o uvrstitvi organa ali organov za ugotavljanje skladnosti na seznam sektorske priloge –

SKLENIL:

1.

Organ za ugotavljanje skladnosti iz Priloge A se doda na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v oddelku II sektorske priloge o elektromagnetni združljivosti.

2.

Pogodbenici sta se dogovorili o posebnih pristojnostih organa za ugotavljanje skladnosti iz Priloge A v zvezi z izdelki in postopki za ugotavljanje skladnosti ter bosta poskrbeli za njihovo izvajanje.

Ta sklep, izdelan v dvojniku, podpišejo predstavniki Skupnega odbora, ki so pooblaščeni, da v imenu pogodbenic spremenijo Sporazum. Ta sklep začne veljati na dan zadnjega podpisa.

Podpisano v Canberri, 11. novembra 2005

V imenu Avstralije

Brian PHILLIPS

Podpisano v Bruslju, 21. oktobra 2005

V imenu Evropske skupnosti

Andra KOKE


PRILOGA

Finski organ za ugotavljanje skladnosti, dodan na seznam organov za ugotavljanje skladnosti v oddelku II sektorske priloge o elektromagnetni združljivosti

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy

NATLABS

PO BOX 677 (Koneenkatu 12),

05801 HYVINKÄÄ,

Finland

Tel. (358-20) 475 2600

Telefaks (358-20) 475 2719