26.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 57/2004

z dne 23. aprila 2004

o spremembi Priloge XXII (Pravo gospodarskih družb) k Sporazumu EGP – Direktiva Sveta 2003/38/ES (zaključni račun)

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.