22003A1118(01)Uradni list L 299 , 18/11/2003 str. 0021 - 0022


Sporazum

o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Ruske federacije

EVROPSKA SKUPNOST (v nadaljnjem besedilu "Skupnost") na eni strani

in

VLADA RUSKE FEDERACIJE na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE,

UPOŠTEVAJOČ pomen znanosti in tehnologije za njun gospodarski in socialni razvoj;

OB SPOZNANJU, da Skupnost in Ruska federacija izvajata raziskave in tehnološke dejavnosti na številnih področjih v skupnem interesu ter da bo medsebojno sodelovanje v razvoju in tehnoloških dejavnostih na vzajemni osnovi koristilo obema pogodbenicama;

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Ruske federacije, ki je bil podpisan v Bruslju dne 16. novembra 2000 in je prenehal veljati dne 31. decembra 2002;

Z ŽELJO, da bi znanstveno in tehnološko sodelovanje potekalo v formalnem okviru, vzpostavljenem s Sporazumom,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Ruske federacije, ki je bil podpisan v Bruslju dne 16. novembra 2000 in je prenehal veljati dne 31. decembra 2002, se podaljša za nadaljnje obdobje petih let.

Člen 2

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so končani njuni notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.

Člen 3

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, švedskem in ruskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la Federación de RusiaFor regeringen for Den Russiske FøderationFür die Regierung der Russischen FöderationΓια την κυβέρνηση της Ρωσικής ΟμοσπονδίαςFor the Government of the Russian FederationPour le gouvernement de la Fédération de RussiePer il governo della Federazione russaVoor de regering van de Russische FederatiePelo Governo da Federação RussaVenäjän federaation hallituksen puolestaFör Ryska federationens regering

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------