22003A0411(01)Uradni list L 095 , 11/04/2003 str. 0038 - 0039


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Kanado v skladu s členom XXVIII GATT 1994 za spremembo koncesij za žita, predvidenih v listi CXL ES, priloženi GATT 1994

A. Pismo Evropske skupnosti

Spoštovani,

po pogajanjih med Evropsko skupnostjo (ES) in Kanado v skladu s členom XXVIII GATT 1994 za spremembo koncesij za žita, predvidenih v listi CXL ES, priloženi Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994), se ES strinja s sklepi, opisanimi v nadaljevanju.

1. V zvezi z uradnim obvestilom ES G/SECRET/15 z dne 26. julija 2002 se za pšenico durum in rž ter za visoko kakovostno navadno pšenico (kot je opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) še naprej uporabljajo koncesije, vsebovane v listi CXL ES.

2. (a) Za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (kot je opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) ter soržico iz postavke 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) ES določi tarifno kvoto 2981600 ton.

(b) V okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), se Kanadi dodeli 38000 ton. Če Kanada dodeljene količine ne more izčrpati, se lahko ta dodelitev s predhodno odobritvijo Kanade odpre za druge države.

(c) Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), znaša 12 EUR/tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) v listi CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi.

3. Ko ES določi tarifno kvoto iz točke 2, ji ni potrebno več uporabljati koncesij za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (kot je opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) ter soržico iz postavke 10019095, predvidenih v uvodni opombi 6 liste CXL ES.

4. Tarifna kvota iz točke 2 se odpre 1. januarja vsako leto.

5. Tarifna kvota iz točke 2 se upravlja po načelu "prvi prispe, prvi dobi". Pogodbenici se posvetujeta o drugih vidikih upravljanja kvote.

6. ES priznava, da ima Kanada prednostne pogajalske pravice v zvezi s koncesijami, navedenimi v točkah 1 in 2.

Ta sporazum pogodbenice sprejmejo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Določbe tega sporazuma se uporabljajo od 1. januarja 2003.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

B. Pismo Kanade

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Po pogajanjih med Evropsko skupnostjo (ES) in Kanado v skladu s členom XXVIII GATT 1994 za spremembo koncesij za žita, predvidenih v listi CXL ES, priloženi Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994), se ES strinja s sklepi, opisanimi v nadaljevanju.

1. V zvezi z uradnim obvestilom ES G/SECRET/15 z dne 26. julija 2002 se za pšenico durum in rž ter za visoko kakovostno navadno pšenico (kot je opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) še naprej uporabljajo koncesije, vsebovane v listi CXL ES.

2. (a) Za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (kot je opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) ter soržico iz postavke 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) ES določi tarifno kvoto 2981600 ton.

(b) V okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), se Kanadi dodeli 38000 ton. Če Kanada dodeljene količine ne more izčrpati, se lahko ta dodelitev s predhodno odobritvijo Kanade odpre za druge države.

(c) Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), znaša 12 EUR/tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) v listi CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi.

3. Ko ES določi tarifno kvoto iz točke 2, ji ni potrebno več uporabljati koncesij za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (kot je opredeljena v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) ter soržico iz postavke 10019095, predvidenih v uvodni opombi 6 liste CXL ES.

4. Tarifna kvota iz točke 2 se odpre 1. januarja vsako leto.

5. Tarifna kvota iz točke 2 se upravlja po načelu "prvi prispe, prvi dobi". Pogodbenici se posvetujeta o drugih vidikih upravljanja kvote.

6. ES priznava, da ima Kanada prednostne pogajalske pravice v zvezi s koncesijami, navedenimi v točkah 1 in 2.

Ta sporazum pogodbenice sprejmejo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Določbe tega sporazuma se uporabljajo od 1. januarja 2003.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim."

Vladi Kanade je v čast potrditi, da se strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Vlade Kanade

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------