21999A0505(01)Uradni list L 117 , 05/05/1999 str. 0031 - 0034


Protokol

o razširitvi sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije na Socialistično republiko Vietnam

SVET EVROPSKE UNIJE,

na eni strani,

VLADA BRUNEJ DARUSALAMA,

VLADA REPUBLIKE INDONEZIJE,

VLADA MALEZIJE,

VLADA REPUBLIKE FILIPINI,

VLADA REPUBLIKE SINGAPUR,

VLADO KRALJEVINE TAJSKE,

in

VLADA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM,

na drugi strani, so -

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurom in Tajsko, državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije, podpisanega 7. marca 1980 v Kuala Lumpur in razširjenega na Brunej Darusalam dne 16. novembra 1984, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

KER je Vietnam kot nova članica Združenja držav jugovzhodne Azije zaprosil za pristop k Sporazumu,

SKLENILI razširiti Sporazum na Vietnam in v ta namen za svoje pooblaščence imenovali:

SVET EVROPSKE UNIJE:

Hans Van Mierlo

namestnik ministrskega predsednika in minister za zunanje zadeve Nizozemske,

vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropske unije

Manuel Marin

podpredsednik Komisije Evropskih skupnosti

VLADA BRUNEJ DARUSALAMA:

Prince Mohamed Bolkiah

minister za zunanje zadeve

VLADA REPUBLIKE INDONEZIJE:

Ali Alatas

minister za zunanje zadeve

VLADA MALEZIJE:

DATUK Abdullah Haji Ahmad Badawi

minister za zunanje zadeve

VLADA REPUBLIKE FILIPINI:

Domingo L. Siazon, JR.

sekretar za zunanje zadeve

VLADA REPUBLIKE SINGAPUR:

Professor S. Jayakumar

minister za zunanje zadeve

VLADA KRALJEVINE TAJSKE:

Prachuab Chaiyasan

minister za zunanje zadeve

VLADA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM:

Nguyen Manh Cam

Minister za zunanje zadeve

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Vietnam pristopi k Sporazumu na podlagi tega protokola.

Člen 2

Določbe Sporazuma skupaj s Protokolom o členu 1 Sporazuma se uporabljajo za Vietnam.

Člen 3

Uporaba Sporazuma za Vietnam ne vpliva na uporabo Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam, podpisanega dne 17. julija 1995 in ki je začel veljati 1. junija 1996.

Člen 4

Ta protokol začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenice medsebojno uradno obvestijo o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 5

Ta protokol je sestavljen v enajstih izvirnikih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Singapur, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Singapore den fjortende februar nitten hundrede og syvoghalvfems.Geschehen zu Singapur am vierzehnten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στη Σιγκαπούρη, στις δεκατέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Singapore on the fourteenth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Singapour, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Singapore, addì quattordici febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Singapore, de veertiende februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Singapura, em catorze de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Singaporessa neljäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Singapore den fjortonde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of Brunei-Darussalam

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of Indonesia

+++++ TIFF +++++

For the Government of Malaysia

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of the Philippines

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Republic of Singapore

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Kingdom of Thailand

+++++ TIFF +++++

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------