21996A1115(02)Uradni list L 292 , 15/11/1996 str. 0032 - 0033


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt o prilagoditvi režima za uvoz pomaranč, s poreklom iz Egipta in ki prihajajo iz Egipta, v Skupnost

Pismo št. 1

Bruselj, 4. novembra 1996

Spoštovani,

Čast imam sklicevati se na posvetovanja, ki so potekala med egiptovskimi oblastmi in službami Evropske komisije o izvajanju novih obveznosti STO po urugvajskem krogu.

Namen teh posvetovanj je bil, da se Egiptu do sklenitve Evro–sredozemskega sporazuma in v skladu s členom 22 Sporazuma o sodelovanju podelijo preferenciali, enakovredni tistim, ki so predvideni v Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt.

Za sveže pomaranče, ki spadajo pod oznako ex080510, je prišlo do naslednjih dogovorov:

1. Od 1. decembra do 31. maja in za največ 8000 ton je raven vhodne cene, nad katero se posebne dajatve znižajo na nič, 273 ECU za tono.

2. Ta dogovorjena vhodna cena se zniža v enakem razmerju in z enako dinamiko kot vhodna cena v skladu s STO.

3. Če je vhodna cena katere od partij nižja od dogovorjene cene za 2, 4, 6 ali 8 %, posebna carinska dajatev znaša temu ustreznih 2, 4, 6 ali 8 % dogovorjene vhodne cene.

4. Če je vhodna cena katere od partij nižja od 92 % dogovorjene vhodne cene, se uporablja posebna carinska dajatev v skladu s STO.

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki. Uporabljati se začne s 1. decembrom 1996.

Bil bi vam hvaležen, če bi me lahko obvestili, ali vaša Vlada soglaša z navedenim.

Sprejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Pismo št. 2

Bruselj 4. novembra 1996

Spoštovani,

Čast imam potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Čast imam sklicevati se na posvetovanja, ki so potekala med egiptovskimi oblastmi in službami Evropske komisije o izvajanju novih obveznosti STO po urugvajskem krogu.

Namen teh posvetovanj je bil, da se Egiptu do sklenitve Evro–sredozemskega sporazuma in v skladu s členom 22 Sporazuma o sodelovanju podelijo preferenciali, enakovredni tistim, ki so predvideni v Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt.

Za sveže pomaranče, ki spadajo pod oznako ex080510, je prišlo do naslednjih dogovorov:

1. Od 1. decembra do 31. maja in za največ 8000 ton je raven vhodne cene, nad katero se posebne dajatve znižajo na nič, 273 ECU za tono.

2. Ta dogovorjena vhodna cena se zniža v enakem razmerju in z enako dinamiko kot vhodna cena v skladu s STO.

3. Če je vhodna cena katere od partij nižja od dogovorjene cene za 2, 4, 6 ali 8 %, posebna carinska dajatev znaša temu ustreznih 2, 4, 6 ali 8 % dogovorjene vhodne cene.

4. Če je vhodna cena katere od partij nižja od 92 % dogovorjene vhodne cene, se uporablja posebna carinska dajatev v skladu s STO.

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe stranki. Uporabljati se začne s 1. decembrom 1996.

Bil bi vam hvaležen, če bi me lahko obvestili, ali vaša Vlada soglaša z navedenim."

Čast imam potrditi, da moja Vlada soglaša z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraze mojega spoštovanja,

Za Vlado Arabske republike Egipt

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------