21996A1115(01)Uradni list L 292 , 15/11/1996 str. 0029 - 0030


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt o spremembi režimov za uvoz riža, s poreklom iz Egipta in ki prihaja iz Egipta, v Skupnost

Pismo št. 1

Bruselj 4. novembra 1996

Spoštovani,

Čast imam sklicevati se na Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt o režimih za uvoz riža, s poreklom iz Egipta in ki prihaja iz Egipta, v Skupnost.

V skladu s tem sporazumom za uvoz riža (tarifna oznaka KN 1006), s poreklom iz Egipta in ki prihaja iz Egipta, veljajo carine, ki so izračunane skladno s členom 12 Uredbe (EGS) št. 1418/76 in znižane za znesek, ki znaša 25 % vrednosti navedenih carin.

Uporaba odobrenih znižanih carin ni več pogojena s pobiranjem izvoznih dajatev za ta proizvod s strani Egipta.

Znižane carine se uporabljajo od 1. maja 1996 dalje.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ga podpišeta obe stranki.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da soglašate z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Pismo št. 2

Bruselj 4. novembra 1996

Spoštovani,

Čast imam potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Čast imam sklicevati se na Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt o režimih za uvoz riža, s poreklom iz Egipta in ki prihaja iz Egipta, v Skupnost.

V skladu s tem sporazumom za uvoz riža (tarifna oznaka KN 1006), s poreklom iz Egipta in ki prihaja iz Egipta, veljajo carine, ki so izračunane skladno s členom 12 Uredbe (EGS) št. 1418/76 in znižane za znesek, ki znaša 25 % vrednosti navedenih carin.

Uporaba odobrenih znižanih carin ni več pogojena s pobiranjem izvoznih dajatev za ta proizvod s strani Egipta.

Znižane carine se uporabljajo od 1. maja 1996 dalje.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ga podpišeta obe stranki.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da soglašate z vsebino tega pisma."

Čast imam potrditi, da Vlada Arabske republike Egipt soglaša.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Arabske republike Egipt

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------