21996A1030(01)Uradni list L 277 , 30/10/1996 str. 0036 - 0037


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o določitvi dodatnih zneskov, ki se od 1. januarja 1994 dalje odštejejo od prelevmanov ali carin na neobdelano oljčno olje s poreklom v Maroku, ki se uvozi v Skupnost

Pismo št. 1

Bruselj,21. oktobra 1996

Spoštovani,

Priloga B k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko določa, da se za neobdelano oljčno olje, ki spada pod tarifne oznake KN 15091010, 15091090 in 15100010, znesek, ki se odšteje od zneska prelevmana v skladu s členom 17(1)(b) Sporazuma o sodelovanju, poveča za dodaten znesek pod enakimi pogoji in režimi, kot so predpisani za izvajanje navedenih določb, da bi tako upoštevali nekatere dejavnike in razmere ne trgu oljčnega olja.

Čast vas imam obvestiti, da bo Skupnost ob upoštevanju meril, določenih v navedeni prilogi, sprejela potrebne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da je dodatni znesek, ki velja za obdobje od 1. januarja 1994 do 31. januarja 1995, 12,09 ECU za 100 kilogramov, za obdobje od vključno 1. februarja 1995 dalje pa 14,60 ECU za 100 kilogramov.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da ste prejeli to pismo in da vaša Vlada soglaša z njegovo vsebino.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

Pismo št. 2

Bruselj,21. oktobra 1996

Spoštovani,

Čast imam potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Priloga B k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko določa, da se za neobdelano oljčno olje, ki spada pod tarifne oznake KN 15091010, 15091090 in 15100010, znesek, ki se odšteje od zneska prelevmana v skladu z s členom 17(1)(b) Sporazuma o sodelovanju, poveča za dodaten znesek pod enakimi pogoji in režimi, kot so določeni za uporabo navedenih določb, da bi tako upoštevali nekatere dejavnike in razmere ne trgu oljčnega olja.

Čast vas imam obvestiti, da bo Skupnost ob upoštevanju meril, določenih v navedeni prilogi, sprejela potrebne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da je dodatni znesek, ki velja za obdobje od 1. januarja 1994 do 31. januarja 1995, 12,09 ECU za 100 kilogramov, za obdobje po 1. februarju 1995 pa 14,60 ECU za 100 kilogramov.

Bil bi vam hvaležen, če bi potrdili, da ste prejeli to pismo in da vaša Vlada soglaša z njegovo vsebino."

Lahko potrdim, da moja Vlada soglaša z navedenim.

Sprejmite, prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Vlado Kraljevine Maroko

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------