21996A0627(02)

Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o dogovorih na področju dostopa na trg za tekstilne izdelke

Uradni list L 153 , 27/06/1996 str. 0053 - 0068
CS.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
ET.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
HU.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
LT.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
LV.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
MT.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
PL.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
SK.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182
SL.ES poglavje 11 zvezek 24 str. 167 - 182


Memorandum o soglasju

med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o dogovorih na področju dostopa na trg za tekstilne izdelke

1. Delegaciji indijske vlade in Evropske skupnosti sta se med 10. in 12. decembrom ter 30 in 31. decembrom 1994 srečali na posvetovanjih v Bruslju, da bi nadaljevali pogovore o dostopu na trg za tekstilne izdelke in oblačila.

2. Indijska vlada bo vezala svoje tarife za tekstilne izdelke in oblačila, naštete v Prilogi, v višini stopenj in v skladu z navedenim časovnim načrtom. Te stopnje bodo uradno sporočene sekretariatu WTO v roku šestdesetih dni od začetka veljavnosti sporazuma WTO. Tako za tarifne obveze, ki jih je Indija že sprejela za nekatere tekstilne izdelke v okviru Urugvajskega kroga, kakor tudi za dodatne ponudbe za vezavo tarif iz Priloge velja pogoj, da, če se integracijski proces, predviden v členu 2, pododstavkih 6 in 8, Sporazuma o tekstilu in oblačilih WTO ne zaključi v celoti ali pravočasno, se stopnje vrnejo na nivo iz 1. januarja 1990. Nadalje lahko indijska vlada uvede druge posebne dajatve za določene izdelke, ki so našteti v Prilogi. Veljavne dajatve za te izdelke bodo izražene kot odstotek ad valorem ali kot znesek v INR po kosu/kvadratnem metru/kg, pri čemer se izbere višjo vrednost. Indijska vlada pri določanju ravni teh posebnih dajatev upošteva ustrezne podatke o izvoznih cenah, ki jih posreduje ES. Če ES meni, da te dajatve negativno vplivajo na njen izvoz zadevnih izdelkov, indijska vlada na zahtevo takoj privoli v posvetovanja z ES, da se najde obojestransko zadovoljiva rešitev za nastali problem.

3. Indijska vlada bo zagotovila odprtje svojega trga, tako da bo na datume, navedene v Prilogi, odpravila vse količinske omejitve za izdelke, naštete v Prilogi.

4. Indijska vlada je sprejela v vednost zaskrbljenost Evropske skupnosti glede politike dvojnih cen in potrdila, da ne izvaja nobenih tovrstnih ukrepov za izvoz surovega bombaža iz Indije.

5. Evropska skupnost je privolila, da s 1. januarjem 1995 odpravi vse omejitve, ki sedaj veljajo za izvoz indijskih ročno tkanih izdelkov in izdelkov domače obrti, v skladu s členom 5 Sporazuma med ES in Indijo o trgovini s tekstilnimi izdelki.

6. Komisija bo z začetkom veljavnosti sporazuma WTO in za vsako naslednje kvotno leto ugodila zahtevkom o posebni prožnosti, ki bi jih Indijska vlada poleg prožnosti, ki se izvaja v skladu z bilateralnimi sporazumi o tekstilnih izdelkih, vložila za eno ali vse kategorije, za katere veljajo količinske omejitve, do naslednjih količin za vsako kvotno leto:

1995: | 7000 ton |

1996: | 7000 ton |

1997: | 7000 ton |

1998: | 8000 ton |

1999: | 8000 ton |

2000: | 8000 ton |

2001: | 8000 ton |

2002: | 8000 ton |

2003: | 8000 ton |

2004: | 8000 ton. |

Indijska vlada bo v okviru možnosti glede na izkoriščenost kvot uveljavila take posebne prožnosti po naslednjem vrstnem redu: vnaprejšnja poraba, prenos med kategorijami, prenos naprej. Poleg tega skupna vrednost posebne prožnosti v posameznem kvotnem letu ne sme preseči 2500 ton za katero koli tekstilno kategorijo in 3000 ton za katero koli kategorijo oblačil.

7. Ta MOU ne vpliva na pravice pogodbenic, da za vprašanja, ki jih ureja, uporabljata določbe členov XXII ali XXIII GATT.

8. Indijska vlada in Evropska komisija se bosta redno posvetovali in tako zagotovili ustrezno izvajanje tega memoranduma o soglasju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

HS-6 | Tarifne zaveze Indije do EU (%) | Odprtje trga | Poimenovanje |

1.1.1995 | 1.1.1998 | 1.1.2000 | 1.1.2002 | 1.1.2005 | S. I. L. | Prosto |

510610 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz mikane volne, ki vsebuje po masi > = 85 % volne (nepripravljen za prodajo na drobno) |

510620 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz mikane volne, ki vsebuje po masi > 50 % do < 85 % volne (nepripravljen za prodajo na drobno) |

511111 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % mikane volne ali mikane fine živalske dlake in mase = < 300 g/m2 |

511119 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % mikane volne ali mikane fine živalske dlake z maso > 300 g/m2 |

511120 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % mikane volne ali mikane fine živalske dlake, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti |

511130 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % mikane volne ali mikane fine živalske dlake, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni |

511190 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % mikane volne ali mikane fine živalske dlake (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti ali vlakni) |

511211 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % česane volne ali česane fine živalske dlake z maso = < 200 g/m2 |

511219 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % česane volne ali česane fine živalske dlake z maso > 200 g/m2 |

511220 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % česane volne ali česane fine živalske dlake, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti |

511230 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % česane volne ali česane fine živalske dlake, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi vlakni |

511290 | 65 | 40 | 30 | 30 | 25 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % česane volne ali mikane fine živalske dlake (razen tistih, ki so v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti ali vlakni) |

511300 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime (razen tkanin za tehnične namene iz oznake 5911) |

520411 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sukanec za šivanje, ki vsebuje po masi > = 85 % bombaža (nepripravljen za prodajo na drobno) |

520419 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sukanec, ki vsebuje po masi > 50 % do < 85 % bombaža (nepripravljen za prodajo na drobno) |

520420 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sukanec za šivanje iz bombaža, pripravljen za prodajo na drobno |

530911 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % lanu, nebeljene ali beljene |

530919 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % lanu, barvane, izdelane iz preje različnih barv ali tiskane |

530921 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do > 85 % lanu, nebeljene ali beljene |

530929 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Lanene tkanine, ki v teži vsebujejo > 50 % do < 85 % lanu, barvane, izdelane iz različnih barv ali tiskane |

540110 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sukanec za šivanje iz sintetičnih filamentov, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno |

540120 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sukanec za šivanje iz umetnih filamentov, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno |

540210 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz filamentov velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

540220 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz filamentov velike trdnosti iz poliestra (nepripravljena za prodajo na drobno) |

540231 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Teksturirana preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, linearne gostote = < 50 teksov na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

540232 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Teksturirana preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, linearne gostote > 50 teksov na eno nit (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

540233 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Teksturirana preja iz filamentov iz poliestra (nepripravljena za prodajo na drobno) |

540239 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Teksturirana preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in teksturirane preje iz poliestra, najlona ali drugih poliamidov) |

540241 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz filamentov iz najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna nesukana ali vpredena z = < 50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, preje velike trdnosti in teksturirane preje) |

540242 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz filamentov iz poliestrov, delno orientiranih, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna nesukana ali vpredena z = < 50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in teksturirane preje) |

540243 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja iz filamentov iz poliestrov, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna nesukana ali vpredena z = < 50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, teksturirane preje in preje iz delno orientiranih poliesterskih filamentov) |

540249 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sintetična filamentna preja, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna nesukana ali vpredena z = < 50 zavojev na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, teksturirane preje in filamentne preje iz poliestrov, najlona ali drugih poliamidov) |

540251 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Filamentna preja iz najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna, vpredena z > 50 zavoji na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, preje velike trdnosti ali teksturirane preje) |

540252 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Filamentna preja iz poliestrov, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna, vpredena z > 50 zavoji na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in teksturirane preje) |

540259 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sintetična filamentna preja, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov, enojna, vpredena z > 50 zavoji na meter (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, teksturirane preje in filamentne preje iz poliestrov, najlona ali drugih poliamidov) |

540261 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Dvojna, večnitna ali pramenska filamentna preja iz najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, preje velike trdnosti in teksturirane preje) |

540262 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Dvojna, večnitna ali pramenska filamentna preja iz poliestra, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno in teksturirane preje) |

540269 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Dvojna, večnitna ali pramenska sintetična filamentna preja, vključno z monofilamenti številke < 67 deciteksov (razen sukanca za šivanje, preje, pripravljene za prodajo na drobno, teksturirane preje in filamentne preje iz poliestra, najlona ali drugih poliamidov) |

540742 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % najlona ali drugih poliamidov, vključno z mono filamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, barvane |

540743 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, iz preje različnih barv |

540744 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % najlona ali drugih poliamidov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, tiskane |

540752 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % teksturiranega poliestra, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, barvane |

540753 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % ali več teksturiranega poliestra, vključno filamentov številke > = 67 deciteksov ali več, katerih noben prečni prerez ne presega = < 1 mm, iz raznobarvne preje |

540754 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % teksturiranega poliestra, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, tiskane |

540760 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje iz filamentov, ki vsebujejo po masi > = 85 % neteksturiranega poliestra, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm |

540772 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo > = 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom 1 mm, barvane (razen iz poliestrov, najlona ali drugih poliamidnih filamentov, ter iz monofilamentov) |

540773 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo > = 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom 1 mm, iz raznobravne preje (razen iz poliestrov, najlona ali drugih poliamidnih filamentov, ter iz monofilamentov) |

540774 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo > = 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom 1 mm, tiskane (razen iz poliestrov, najlona ali drugih poliamidnih filamentov, ter iz monofilamentov) |

540782 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, v mešanici pretežno z volno ali samo z volno, barvane |

540783 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih filamentov, vključno filament številke 67 deciteksov ali več, katerih noben prečni prerez ne presega 1 mm, v mešanici pretežno z volno ali samo z volno, iz raznobarvne preje |

540784 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, v mešanici pretežno z volno ali samo z volno, tiskane |

540792 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, razen tistih, ki so v mešanici pretežno z volno ali samo z volno, barvane |

540793 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih filamentov, vključno filamentov številke 67 deciteksov ali več, katerih noben prečni prerez ne presega 1 mm, razen tistih, ki so v mešanici pretežno z volno ali samo z volno, iz raznobarvne preje |

540794 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, razen tistih, ki so v mešanici pretežno z volno ali samo z volno, tiskane |

540822 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > = 85 % umetnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov z največjim premerom = < 1 mm, barvane (razen iz viskozne preje velike trdnosti) |

540823 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > = 85 % umetnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov z največjim premerom = < 1 mm, iz raznobarvne preje (razen iz viskozne preje velike trdnosti) |

540824 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > = 85 % umetnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov z največjim premerom = < 1 mm, tiskane (razen iz viskozne preje velike trdnosti) |

540832 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine iz preje, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % umetnih filamentov, vključno z monofilamenti številke > = 67 deciteksov, z največjim premerom = < 1 mm, barvane (razen iz viskozne preje velike trdnosti) |

550310 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Vlakna iz najlona ali drugih poliamidov, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje |

550320 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Vlakna iz poliestra, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje |

550330 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Akrilna ali modakrilna vlakna, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje |

550340 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Vlakna iz polipropilena, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje |

550390 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje (razen vlaken iz polipropilena, akrila, modakrila, poliestra, najlona ali drugih poliamidov) |

550931 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Enojna preja, ki vsebuje po masi > = 85 % rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

550932 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Dvojna večnitna ali pramenska preja, ki vsebuje po masi > = 85 % rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

550952 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja, ki vsebuje po masi > 50 % do < 85 % rezanih poliestrskih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

550961 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja, ki vsebuje po masi > 50 % do < 85 % rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno) |

550991 | 65 | 40 | 20 | 20 | 20 | — | 1.1.1995 | Preja, ki vsebuje po masi > 50 % do < 85 % rezanih sintetičnih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako (razen sukanca za šivanje in preje, pripravljene za prodajo na drobno in preje iz poliestrskih, akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken) |

551219 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % rezanih poliestrskih vlaken, barvane, iz raznobarvne preje ali tiskane |

551229 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken, barvane, iz raznobarvne preje ali tiskane |

551299 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > = 85 % rezanih sintetičnih vlaken, barvane, iz raznobarvne preje ali tiskane (razen tkanin iz akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken) |

551321 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, barvane |

551322 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper, barvane |

551323 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, barvane (razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra, in tkanin v platnovi vezavi) |

551329 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, barvane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken) |

551331 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, iz preje različnih barv |

551332 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper, iz raznobarvne preje |

551333 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, iz raznobarvne preje (razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra, in tkanin v platnovi vezavi) |

551339 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, iz raznobarvne preje (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken) |

551341 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, tiskane |

551342 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper, tiskane |

551343 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, tiskane (razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra, in tkanin v platnovi vezavi) |

551349 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase = < 170 g/m2, tiskane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken) |

551421 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, barvane |

551422 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper, barvane |

551423 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, barvane (razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra, in tkanin v platnovi vezavi) |

551429 | 35 | 65 | 40 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, barvane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken) |

551431 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, iz raznobarvne preje |

551432 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper, iz raznobarvne preje |

551433 | 65 | 40 | 35 | 35 | 31 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, iz raznobarvne preje (razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra, in tkanin v platnovi vezavi) |

551439 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, iz raznobarvne preje (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken) |

551441 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine v platnovi vezavi, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, tiskane |

551442 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1. 2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper, tiskane |

551443 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, tiskane (razen tistih iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra, in tkanin v platnovi vezavi) |

551449 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase > 170 g/m2, tiskane (razen tistih iz poliestrskih rezanih vlaken) |

551511 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z viskoznimi rezanimi vlakni |

551512 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti |

551513 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem ali fino živalsko dlako |

551519 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % poliestrskih rezanih vlaken, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti, viskoznimi rezanimi vlakni iz bombaža |

551521 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti |

551522 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z mikano volno ali mikano fino živalsko dlako |

551529 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % akrilnih ali modakrilnih rezanih vlaken, razen tistih v mešanici pretežno ali samo z volno, fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti ali bombažem |

551591 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali sintetičnimi filamenti (razen tistih iz akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken) |

551592 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako (razen tistih iz akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken) |

551599 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.1.1995 | 1.1.1998 | Tkanine, ki vsebujejo po masi > 50 % do < 85 % sintetičnih rezanih vlaken, ki niso v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino živalsko dlako, umetnimi ali sintetičnimi filamenti ali bombažem (razen tistih iz akrilnih, modakrilnih ali poliestrskih rezanih vlaken) |

560300 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Netkani tekstil, prevlečen ali prekrit, ki ni naveden na drugem mestu |

570232 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin, tkana, vendar ne taftirana, nekosmičena, z lasasto površino (razen "kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala) |

570242 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin, tkana, vendar ne taftirana, nekosmičena, z lasasto površino, dokončana (razen "kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala) |

570252 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin, tkana, vendar ne taftirana, nekosmičena, brez lasaste površine, nedokončana (razen "kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala) |

570292 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin, tkana, vendar ne taftirana, nekosmičena, brez lasaste površine, dokončana (razen "kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala) |

570320 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala iz najlona ali drugih poliamidov, iglana, dokončana ali nedokončana |

570330 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala, iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin, iglana, dokončana ali nedokončana (razen iz najlona ali drugih poliamidov) |

570490 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Preproge in druga talna prekrivala iz klobučevine, ki niso taftana in ne kosmičena, dokončana ali nedokončana (razen plošč velikosti = < 0,3 m2 površine) |

580110 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje iz volne ali fine živalske dlake (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580121 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z nerazrezanimi zankami po votku iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580122 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku) iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580123 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z razrezanimi zankami po votku iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580124 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580125 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z razrezanimi zankami po osnovi iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580126 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Ženiljske tkanine iz bombaža (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580131 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z nerazrezanimi zankami po votku iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580132 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami po votku) iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580133 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z razrezanimi zankami po votku iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580134 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580135 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z razrezanimi zankami po osnovi iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580136 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Ženiljske tkanine iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580190 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in ženiljske tkanine (razen tistih iz umetnih ali sintetičnih vlaken, volne ali fine živalske dlake, frotirnih tkanin za brisače in podobnih zankastih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin in ozkih tkanin iz tar. št. 5806) |

580219 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža (razen nebeljenih ozkih tkanin iz tar. št. 5806, preprog in drugih talnih prekrival) |

580410 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Til, izdelan na bobinet strojih in vozlano mrežasto blago |

580421 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Strojno izdelane čipke iz umetnih ali sintetičnih vlaken, v metraži, trakovih ali motivih |

580429 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih (razen čipk iz umetnih ali sintetičnih vlaken) |

580430 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Ročno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih |

581010 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Izžgana vezenina na tekstilni podlagi in vezenina brez vidne podlage, v metraži, trakovih ali motivih |

590310 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s polivinilkloridom (razen zidnih tapet iz tekstilnih surovin, impregniranih ali prekritih s polivinilkloridom, talnih prekrival na tekstilni podlagi z zgornjo plastjo iz polivinilklorida) |

590320 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s poliuretanom (razen zidnih tapet iz tekstilnih surovin, impregniranih ali prekritih s poliuretanom, talnih prekrival na tekstilni podlagi z zgornjo plastjo iz poliuretana) |

590390 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen polivinilklorida ali poliuretana (razen tkanin za žično armiranje pnevmatik iz preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoze, zidnih tapet iz tekstilnih surovin, impregniranih ali prekritih s plastično maso, talnih prekrival na tekstilni podlagi z zgornjo plastjo iz plastične mase) |

591110 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilne tkanine, klobučevina in tkanine, podložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite z gumo ali drugimi materiali, ali laminirane z gumo, usnjem ali drugimi materiali, ki se uporabljajo za oblaganje mikalnikov in podobni izdelki za druge tehnične namene |

591120 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno uporabo |

591131 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilne tkanine in klobučevina, nepretrgane ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih, npr. za celulozo ali azbest cement, mase < 650 g/m2 |

591132 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilne tkanine in klobučevina, nepretrgane ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri podobnih strojih, npr. za celulozo ali azbest cement, mase > = 650 g/m2 |

591140 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tkanine za filtriranje, ki se uporabljajo v stiskalnicah za olje ali podobne tehnične namene, vključno tkanine, izdelane iz človeških las |

591190 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične namene, navedeni v opombi 7 k poglavju 59, ki niso navedeni na drugem mestu |

610110 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki, iz volne ali fine živalske dlake, za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen oblek, kompletov, suknjičev, jopičev in hlač) |

610120 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki, iz bombaža, za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen oblek, kompletov, suknjičev, jopičev in hlač) |

610130 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1. 2002 | Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki, iz umetnih ali sintetičnih vlaken, za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani (razen oblek, kompletov, suknjičev, jopičev in hlač) |

610210 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki, iz volne ali fine živalske dlake, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen kostimov, kompletov, jaken in jopičev, oblek, kril, hlačnih kril in hlač) |

610220 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki, iz bombaža, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen kostimov, kompletov, jaken in jopičev, oblek, kril, hlačnih kril in hlač) |

610230 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki, iz sintetičnih ali umetnih vlaken, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani (razen kostimov, kompletov, jaken in jopičev, oblek, kril, hlačnih kril in hlač) |

610441 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Obleke za ženske in deklice iz volne ali fine živalske dlake, pletene ali kvačkane (razen spodnjih kril) |

610443 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Obleke za ženske in deklice iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen spodnjih kril) |

610444 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Obleke za ženske in deklice iz umetnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen spodnjih kril) |

610449 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Obleke za ženske in deklice iz tekstilnih surovin, pletene ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža, sintetičnih ali umetnih vlaken in spodnjih kril) |

610451 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Krila in hlačna krila za ženske in deklice iz volne ali fine živalske dlake, pletena ali kvačkana (razen spodnjih kril) |

610452 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Krila in hlačna krila za ženske in deklice iz bombaža, pletena ali kvačkana (razen spodnjih kril) |

610453 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Krila in hlačna krila za ženske in deklice iz sintetičnih vlaken, pletena ali kvačkana (razen spodnjih kril) |

610459 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Krila in hlačna krila za ženske in deklice iz tekstilnih surovin, pletene ali kvačkane (razen iz volne, fine živalske dlake, bombaža, sintetičnih vlaken in spodnjih kril) |

610510 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Srajce za moške ali dečke iz bombaža, pletene ali kvačkane (razen spalnih srajc, T-majic, spodnjih majic in drugih majic) |

610520 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Srajce za moške ali dečke iz sintetičnih ali umetnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen spalnih srajc, T-majic, spodnjih majic in drugih majic) |

610590 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Srajce za moške ali dečke iz tekstilnih surovin, pletene ali kvačkane (razen tistih iz bombaža, iz umetnih ali sintetičnh vlaken, spalnih srajc, T-majic, spodnjih majic in drugih majic) |

610610 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, iz bombaža, pletene ali kvačkane (razen T-majic in majic) |

610620 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, iz sintetičnih ali umetnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen T-majic in majic) |

610690 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz tekstilnih surovin, pletene ali kvačkane (razen tistih iz bombaža ali sintetičnih ali umetnih vlaken, T-majic in majic) |

610910 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | T-majice, spodnje majice in druge majice iz bombaža, pletene ali kvačkane |

610990 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | T-majice, spodnje majice in druge majice iz tekstilnih materialov, pletene ali kvačkane (razen bombažnih) |

611010 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake, pleteni ali kvačkani (razen podloženih telovnikov) |

611020 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz bombaža, pleteni ali kvačkani (razen podloženih telovnikov) |

611030 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki iz sintetičnih ali umetnih vlaken, pleteni ali kvačkani (razen podloženih telovnikov) |

611511 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Hlačne nogavice in pajkice, iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane, številke enojne preje < 67 deciteksov |

611512 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Hlačne nogavice in pajkice, iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane, številke enojne preje > = 67 deciteksov |

611519 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Hlačne nogavice in pajkice, iz tekstilnih surovin, pletene ali kvačkane (razen tistih iz sintetičnih vlaken in nogavic za dojenčke) |

611520 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Ženske dolge nogavice ali dokolenke, pletene ali kvačkane, številke enojne preje < 67 deciteksov (razen hlačnih nogavic in pajkic) |

611591 | 70 | 50. | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Dolge nogavice ali dokolenke, kratke nogavičke in druge nogavice, vključno nogavice za krčne žile, iz volne ali fine živalske dlake, pletene ali kvačkane (razen hlačnih nogavic in pajkic, ženskih dolgih nogavic ali dokolenk številke enojne preje < 67 deciteksov, in nogavic za dojenčke) |

611593 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Dolge nogavice ali dokolenke, kratke nogavičke in druge nogavice, vključno nogavice za krčne žile, iz sintetičnih vlaken, pletene ali kvačkane (razen hlačnih nogavic in pajkic, ženskih dolgih nogavic ali dokolenk številke enojne preje < 67 deciteksov, in nogavic za dojenčke) |

611599 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Dolge nogavice ali dokolenke, kratke nogavičke in druge nogavice, vključno nogavice za krčne žile, iz tekstilnih surovin, pletene ali kvačkane (razen volnenih, iz fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, hlačnih nogavic in pajkic, ženskih dolgih nogavic ali dokolenk številke enojne preje < 67 deciteksov, in nogavic za dojenčke) |

620111 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobno, za moške ali dečke, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih) |

620112 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobno, za moške ali dečke, iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih) |

620191 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter oblek, kompletov, suknjičev, jopičev in hlač) |

620192 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni izdelki iz bombaža za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih ter oblek, kompletov, suknjičev, jopičev, hlač in smučarskih jopičev) |

620211 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobno, za ženske ali deklice, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih) |

620213 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in podobno, za ženske ali deklice, iz sintetičnih ali umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih) |

620291 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Vetrovke s kapuco tipa anorak, vključno smučarski jopiči, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter kostimov, kompletov, suknjičev, jopičev in hlač) |

620292 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Vetrovke s kapuco tipa anorak, vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki iz bombaža, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih ter kostimov, kompletov, suknjičev, jopičev, hlač in smučarskih jopičev) |

620311 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Obleke iz volne ali fine živalske dlake, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, trenirk, smučarskih oblek in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620312 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Obleke iz sintetičnih vlaken, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, trenirk, smučarskih oblek in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620319 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Obleke iz tekstilnih surovin, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih in tistih iz volne, fine živalske dlake ali sintetičnih vlaken, trenirk, smučarskih oblek in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620321 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Kompleti iz volne ali fine živalske dlake, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, smučarskih kompletov in kopalk) |

620322 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Kompleti iz bombaža, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, smučarskih kompletov in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620323 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Kompleti iz sintetičnih vlaken, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, smučarskih kompletov in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620329 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Kompleti iz tekstilnih surovin, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, tistih iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, smučarskih kompletov in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620331 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Suknjiči in jopiči iz volne ali fine živalske dlake, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk in podobnih izdelkov) |

620332 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Suknjiči in jopiči iz bombaža, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih in vetrovk in podobnih izdelkov) |

620339 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Suknjiči in jopiči iz tekstilnih surovin, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, ter tistih iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih vlaken, vetrovk in podobnih izdelkov) |

620341 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, iz volne ali fine živalske dlake, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, spodnjih hlač in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620342 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, iz bombaža, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, spodnjih hlač in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620432 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Suknjiči in jopiči, iz bombaža, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih, vetrovk in podobnih izdelkov) |

620441 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Obleke, za ženske ali deklice, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril) |

620443 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Obleke, za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril) |

620444 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Obleke, za ženske ali deklice, iz umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril) |

620449 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Obleke, za ženske ali deklice, iz tekstilnih surovin (razen tistih iz volne, fine živalske dlake, bombaža ali sintetičnih ali umetnih vlaken, pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril) |

620451 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Krila in hlačna krila, za ženske ali deklice, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih in spodnjih kril) |

620461 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače, iz volne ali fine živalske dlake, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih, spodnjih hlač in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620462 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače, iz bombaža, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih, spodnjih hlač in kopalnih hlačk ali kopalnih oblek) |

620510 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Srajce, iz volne ali fine živalske dlake, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih, spalnih srajc, spodnjih majic in drugih majic) |

620620 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih in majic) |

621020 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Oblačila, opisana v tar. podšt. 620111 do 620119, gumirana ali impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana s plastičnimi ali drugimi snovmi |

621030 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Oblačila, opisana v tar. podšt. 620111 do 620119, gumirana ali impregnirana, prevlečena, prekrita ali laminirana s plastičnimi ali drugimi snovmi |

621132 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Trenirke in druga oblačila, ki niso navedena na drugem mestu, iz bombaža, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih) |

621133 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Trenerke in druga oblačila, ki niso navedena na drugem mestu, iz sintetičnih ali umetnih vlaken, za moške ali dečke (razen pletenih ali kvačkanih) |

621142 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Trenerke in druga oblačila, ki niso navedena na drugem mestu, iz bombaža, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih) |

621143 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Trenerke in druga oblačila, ki niso navedena na drugem mestu, iz sintetičnih ali umetnih vlaken, za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih) |

621210 | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Modrčki iz vseh vrst tekstilnih surovin, elastičen ali ne, vključno s pletenimi ali kvačkanimi |

621410 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz svile ali svilenih odpadkov (razen pletenih ali kvačkanih) |

621420 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih) |

621430 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz sintetičnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih) |

621440 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih) |

621490 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz tekstilnih surovin (razen tistih iz svile, svilenih odpadkov, volne, fine živalske dlake ali sintetičnih ali umetnih vlaken, pletenih ali kvačkanih) |

621510 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Kravate in metuljčki iz svile ali svilenih odpadkov (razen pletenih ali kvačkanih) |

621520 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Kravate in metuljčki iz sintetičnih ali umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih) |

621590 | 70 | 50 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2000 | Kravate in metuljčki iz tekstilnih surovin (razen tistih iz svile, svilenih odpadkov ali sintetičnih ali umetnih vlaken, pletenih ali kvačkanih) |

630120 | 65 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1.1.1995 | 1.1.2002 | Odeje in potovalne odeje iz volne ali fine živalske dlake (razen električnih odej, pregrinjal za mize, posteljnih pregrinjal in posteljnine in podobnih izdelkov za notranjo opremo iz tar. št. 9404) |

--------------------------------------------------