21994A1231(28)Uradni list L 358 , 31/12/1994 str. 0219 - 0219
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 39 str. 0219
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 39 str. 0219


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Bolgarijo o nekaterih določbah, ki se uporabljajo za prašiče in perutnino

A. Pismo Skupnosti

Gospod,

V čast mi je, da Vas lahko seznanim z razpravami v zvezi s pogajanji Evropskega sporazuma med Skupnostjo in Bolgarijo o trgovinskih režimih, ki veljajo za določene kmetijske proizvode.

Potrjujem, da bo Skupnost obvestila bolgarske organe preden bo začela uporabljati dodatne prelevmane v sektorju prašičev in perutnine za proizvode, naštete v prilogah XIa in XIIIa k Evropskemu sporazumu, s poreklom iz Bolgarije. Pogodbenici se bosta v roku petih delovnih dni posvetovali, da izmenjata vse podatke, ki bi lahko pomagali Skupnosti doseči sklep o potrebi za takšne ukrepe.

Hvaležen bi Vam bil, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z navedenim.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Komisijo

B. Pismo iz Bolgarije

Gospod,

v čast mi je potrditi prejem Vašega današnjega pisma, ki se glasi:

"V čast mi je, da Vas lahko seznanim z razpravami v zvezi s pogajanji Evropskega sporazuma med Skupnostjo in Bolgarijo o trgovinskih režimih, ki veljajo za določene kmetijske proizvode.

Potrjujem, da bo Skupnost obvestila bolgarske organe preden bo začela uporabljati dodatne prelevmane v sektorju prašičev in perutnine za proizvode, naštete v prilogah XIa in XIIIa k Evropskemu sporazumu, s poreklom iz Bolgarije. Pogodbenici se bosta v roku petih delovnih dni posvetovali, da izmenjata vse podatke, ki bi lahko pomagali Skupnosti doseči sklep o potrebi za takšne ukrepe.

Hvaležen bi Vam bil, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z navedenim."

V čast mi je potrditi, da se vlada Bolgarije strinja z vsebino Vašega pisma.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Bolgarije

--------------------------------------------------