21994A1231(26)Uradni list L 358 , 31/12/1994 str. 0215 - 0216
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 39 str. 0215
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 39 str. 0215


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Bolgarijo o infrastrukturi notranjega prometa

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani!

V čast mi je potrditi, da se Skupnost, v skladu s pogajanji za Evropski sporazum med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Bolgarijo na drugi strani, v celoti zaveda infrastrukturnih in okoljskih problemov, s katerimi se sooča Bolgarija v prometnem sektorju in bo zagotovila, kot je ustrezno, po finančnih dogovorih, ki jih sestavlja Evropski sporazum, financiranje za nadgradnjo infrastrukture notranjega prometa, vključno s cestami, železnicami, notranjimi vodnimi potmi in kombinirano prometno infrastrukturo.

Upoštevam dejstvo, da je Bolgarija izrazila nujno potrebo po finančni pomoči za prilagoditev infrastrukture za povečan obseg notranjega prometa, ki prečka njeno ozemlje.

Pogodbenici se strinjata, da si bosta prizadevali, sprva na podlagi obstoječega sporazuma o trgovini in sodelovanju, da najdeta sredstva, ki jima omogočijo, da prispevata k nadgradnji obstoječe infrastrukture, predvsem posodobitvi in konstrukciji železniških prog in cest med Kulato in Sofijo in med Sofijo in Vidinom, in k posodobitvi infrastrukture vodne poti reke Donave, njene mednarodne povezave, brez poseganja v ocenjevanje projektov v skladu z veljavnimi postopki.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z navedenim.

Sprejmite, prosim, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Skupnost

B. Pismo iz Bolgarije

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"V čast mi je potrditi, da se Skupnost, v skladu s pogajanji za Evropski sporazum med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Bolgarijo na drugi strani, v celoti zaveda infrastrukturnih in okoljskih problemov, s katerimi se sooča Bolgarija v prometnem sektorju in bo zagotovila, kot je ustrezno, po finančnih dogovorih, ki jih sestavlja Evropski sporazum, financiranje za nadgradnjo infrastrukture notranjega prometa, vključno s cestami, železnicami, notranjimi vodnimi potmi in kombinirano prometno infrastrukturo.

Upoštevam dejstvo, da je Bolgarija izrazila nujno potrebo po finančni pomoči za prilagoditev infrastrukture za povečan obseg notranjega prometa, ki prečka njeno ozemlje.

Pogodbenici se strinjata, da si bosta prizadevali, sprva na podlagi obstoječega sporazuma o trgovini in sodelovanju, da najdeta sredstva, ki jima omogočijo, da prispevata k nadgradnji obstoječe infrastrukture, predvsem posodobitvi in konstrukciji železniških prog in cest med Kulato in Sofijo in med Sofijo in Vidinom, in k posodobitvi infrastrukture vodne poti reke Donave, njene mednarodne povezave, brez poseganja v ocenjevanje projektov v skladu z veljavnimi postopki.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili, da se vaša vlada strinja z navedenim."

V čast mi je potrditi, da se vlada Bolgarije strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite, prosim, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Bolgarije

--------------------------------------------------