21994A1231(02)Uradni list L 351 , 31/12/1994 str. 0016 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 8 str. 0019
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 8 str. 0019


Sporazum

v obliki izmenjave pisem v zvezi s spremembo Sporazuma o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

A. Pismo vlade Danske in lokalne vlade Grenlandije

Bruselj, …

Spoštovani!

S sklicevanjem na dogovorjeni zapisnik sklepov pogajanj o ribištvu, ki so potekala v Kobenhagnu od 29. junija do 1. julija 1994 med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani, in zlasti na spremembo Sporazuma o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani za vključitev mešanih družb in skupnih podjetij, mi je v čast obvestiti vas, da sta vlada Danske in lokalna vlada Grenlandije pripravljeni spremeniti navedeni sporazum tako, da se doda naslednji člen:

"Člen 8a

Pogodbenice spodbujajo ustanovitev začasnih mešanih družb in skupnih podjetij v ribiškem sektorju med lastniki plovil v Skupnosti in podjetji na Grenlandiji.

Grenlandija dodeli potrebna pooblastila, da bi lahko takšne začasne mešane družbe in skupna podjetja, ustanovljena za izkoriščanje morskih ribolovnih virov, delovala v njeni ribolovni coni."

Hvaležen bi bil, če bi potrdili, da se Evropska skupnost strinja s to spremembo.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije

B. Pismo Evropske skupnosti

Bruselj, …

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Spoštovani!

S sklicevanjem na dogovorjeni zapisnik sklepov pogajanj o ribištvu, ki so potekala v Kobenhavnu od 29. junija do 1. julija 1994 med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani, in zlasti na spremembo Sporazuma o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani za vključitev mešanih družb in skupnih podjetij, mi je čast obvestiti vas, da sta vlada Danske in lokalna vlada Grenlandije pripravljeni spremeniti navedeni sporazum tako, da se doda naslednji člen:

"Člen 8a

Pogodbenice spodbujajo ustanovitev začasnih mešanih družb in skupnih podjetij v ribiškem sektorju med lastniki plovil v Skupnosti in podjetji na Grenlandiji.

Grenlandija dodeli potrebna pooblastila, da bi lahko takšne začasne mešane družbe in skupna podjetja, ustanovljena za izkoriščanje morskih ribolovnih virov, delovala v njeni ribolovni coni."

Hvaležen bi bil, če bi potrdili, da se Evropska skupnost strinja s to spremembo."

V čast mi je potrditi, da se Evropska skupnost strinja s spremembo Sporazuma o ribištvu.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropske unije

--------------------------------------------------