21994A0308(01)Uradni list L 064 , 08/03/1994 str. 0002 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 29 str. 0109
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 29 str. 0109


Protokol

o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra

Evropska skupnost za atomsko energijo in Evropska skupnost, ki nastopata kot ena pogodbenica, Združene države Amerike, Japonska in Ruska federacija, v nadaljnjem besedilu "stranke podpisnice",

ob priznavanju pomembnosti Sporazuma o ustanovitvi Mednarodnega znanstveno-tehnološkega centra, podpisanega 27. novembra 1992 v Moskvi, v nadaljnjem besedilu "Sporazum",

SO SE SPORAZUMELE:

Člen I

1. Sporazum stranke podpisnice začasno uporabljajo v skladu s pogoji, ki so v njem navedeni od dneva zadnjega uradnega obvestila strank podpisnic o izpolnitvi notranjih postopkov, ki so potrebni za začetek veljavnosti tega protokola.

2. Sporazum se začasno uporablja do začetka njegove veljavnosti v skladu s členom XVIII Sporazuma.

Člen II

Sporazum je predmet revizije, ki jo stranke podpisnice opravijo dve leti po začetku njegove začasne uporabe ne glede na določbe člena XV(A) Sporazuma.

Člen III

Katera koli stranka lahko odstopi od tega Protokola v šestih mesecih od dneva, ko ostale stranke prejmejo pisno obvestilo.

Člen IV

1. Katera koli država, ki želi postati stranka v Sporazumu v skladu s členom XIII Sporazuma, obvesti po izpolnitvi pogojev, ki so določeni v tem členu in po zaključitvi vseh notranjih postopkov, ki so potrebni za pristop k Sporazumu, stranke podpisnice o svoji nameri, da bo začasno uporabljala Sporazum v skladu s tem Protokolom.

2. Začasna uporaba s strani te države se začne z dnevom uradnega obvestila, navedenega v odstavku 1 tega člena.

Sestavljeno v angleškem in ruskem jeziku 27. decembra 1993 v Moskvi. Obe besedili sta enakovredna izvirnika.

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo in Evropsko skupnostZdružene države AmerikeJaponskoRusko federacijo

--------------------------------------------------