21988A1130(03)Uradni list L 327 , 30/11/1988 str. 0049 - 0050
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 14 str. 0182
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 14 str. 0182


Izmenjava pisem

glede člena 2(2) Dodatnega protokola in v zvezi z uvozom svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz podštevilke 06.03 A skupne carinske tarife v Skupnost

A. Pismo Skupnosti

Bruselj, …

Spoštovani …,

Člen 2 Dodatnega protokola predvideva postopno odpravo carin pri uvozu svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz podštevilke 06.03 skupne carinske tarife s poreklom iz Izraela, v mejah količine 17000 ton v Skupnost.

Izrael se zavezuje, da bo upošteval spodaj določene ravni cen za uvoz vrtnic in nageljnov, ki so upravičeni do postopne odprave te tarife v Skupnost:

- raven cene uvoza v Skupnost mora biti vsaj enaka 85 % ravni cene Skupnosti za enake proizvode v enakih obdobjih,

- izraelska raven cene se določi s spremljanjem cen uvoženih proizvodov, brez odbitka uvoznih dajatev, na reprezentativnih uvoznih trgih Skupnosti,

- raven cen Skupnosti temelji na cenah proizvajalcev, zabeleženih na reprezentativnih trgih glavnih držav članic proizvajalk,

- tako v zvezi s cenami proizvajalcev Skupnosti kot v zvezi z uvoznimi cenami izraelskih proizvodov se razlikuje med velecvetnimi in drobnocvetnimi vrtnicami in med enocvetnimi in mnogocvetnimi nageljni,

- če je v času dveh zaporednih tržnih dni izraelska raven cen za katero koli vrsto proizvodov in pri vsaj 30 % količine, uvožene v Skupnost, za katero so na voljo navedbe cen, pod 85 % ravni cen Skupnosti, se tarifni preferencial opusti. Skupnost ponovno vzpostavi tarifni preferencial, ko se ugotovi izraelska raven cen, ki je v času dveh zaporednih tržnih dni ali po šestih zaporednih delovnih dneh, ko ni na voljo nobene cene za proizvode s poreklom iz Izraela enaka 85 % ali več ravni cene Skupnosti,

- če izraelska raven cene niha okoli 85 % ravni cene Skupnosti v obdobju petih do sedmih zaporednih tržnih dni in je tri od teh dni pod to ravnijo, se tarifni preferencial za šest dni opusti. Vendar pa Skupnost ponovno vzpostavi preferencialno carino, če se ugotovi, da je tri zaporedne tržne dni izraelska raven cene enaka 85 % ali več ravni cene Skupnosti.

Izrael se nadalje zavezuje, da bo ohranil tradicionalno členitev trgovinske menjave na vrtnice in nageljne.

Če spremembe v tej členitvi povzročijo motnje na trgu Skupnosti, si Skupnost pridržuje pravico, da določi deleže v skladu s tradicionalnimi trgovinskimi tokovi. V takšnih primerih se lahko opravijo ustrezne izmenjave mnenj.

Hvaležen bi Vam bil, če bi me obvestili, ali Vaša Vlada soglaša z zgoraj navedenim.

Sprejmite, Gospod, izraze mojega najodličnejšega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropskih skupnosti

B. Pismo izraelske Vlade

Spoštovani …,

v čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Člen 2 Dodatnega protokola predvideva postopno odpravo carin pri uvozu svežega rezanega cvetja in cvetnih brstov iz podštevilke 06.03 skupne carinske tarife s poreklom iz Izraela, v mejah količine v višini 17000 ton v Skupnost.

Izrael se zavezuje, da bo upošteval spodaj določene ravni cen za uvoz vrtnic in nageljnov, ki so upravičeni do postopne odprave te tarife v Skupnost:

- raven cene uvoza v Skupnost mora biti enaka vsaj 85 % ravni cene Skupnosti za enake proizvode v enakih obdobjih,

- izraelska raven cene se določi s spremljanjem cen uvoženih proizvodov, brez odbitka uvoznih dajatev, na reprezentativnih uvoznih trgih Skupnosti,

- raven cen Skupnosti temelji na cenah proizvajalcev, zabeleženih na reprezentativnih trgih glavnih držav članic proizvajalk,

- v zvezi s cenami proizvajalcev Skupnosti in uvoznimi cenami izraelskih proizvodov se razlikuje med velecvetnimi in drobnocvetnimi vrtnicami in med enocvetnimi in mnogocvetnimi nageljni,

- če je v času dveh zaporednih tržnih dni izraelska raven cen za katero koli vrsto proizvodov in pri vsaj 30 % količine, uvožene v Skupnost, za katero so na voljo navedbe cen, pod 85 % ravni cen Skupnosti, se tarifni preferencial opusti. Skupnost ponovno vzpostavi tarifni preferencial, ko se ugotovi izraelska raven cen, ki je v času dveh zaporednih tržnih dni ali po šestih zaporednih delovnih dneh, ko ni na voljo nobene cene za proizvode s poreklom iz Izraela enaka 85 % ali več ravni cene Skupnosti,

- če izraelska raven cene niha okoli 85 % ravni cene Skupnosti v obdobju petih do sedmih zaporednih tržnih dni in je tri od teh dni pod to ravnijo, se tarifni preferencial za šest dni opusti. Vendar pa Skupnost ponovno vzpostavi preferencialno carino, če se ugotovi, da je tri zaporedne tržne dni izraelska raven cene enaka 85 % ali več ravni cene Skupnosti.

Izrael se nadalje zavezuje, da bo ohranil tradicionalno členitev trgovinske menjave na vrtnice in nageljne.

Če spremembe v tej členitvi povzročijo motnje na trgu Skupnosti, si Skupnost pridržuje pravico, da določi deleže v skladu s tradicionalnimi trgovinskimi tokovi. V takšnih primerih se lahko opravijo ustrezne izmenjave mnenj.

Hvaležen bi Vam bil, če bi me obvestili, ali Vaša Vlada soglaša z zgoraj navedenim."

V čast mi je potrditi, da se moja Vlada strinja z vsebino Vašega pisma.

Sprejmite, gospod, izraze mojega najodličnejšega spoštovanja.

Za Vlado Države Izrael

--------------------------------------------------