21987A0410(04)Uradni list L 098 , 10/04/1987 str. 0011 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0183
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0183


Sporazum

v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Ljudske republike Mozambika o ribolovu v obalnih vodah Mozambika, parafiranega v Bruslju dne 11. decembra 1986, v obdobju, ki se začne 1. januarja 1987

A. Pismo Vlade Ljudske republike Mozambika

Gospod,

V čast mi je, da Vas v zvezi s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Ljudske republike Mozambika o ribolovu v obalnih vodah Mozambika, parafiranega v Bruslju dne 11. decembra 1986, obvestim, da je Vlada Ljudske republike Mozambika pripravljena začasno uporabljati ta sporazum od 1. januarja 1987 do začetka veljavnosti sporazuma v skladu s členom 16 navedenega sporazuma, če je Evropska gospodarska skupnost pripravljena storiti enako.

To velja ob razumevanju, da bo plačilo prvega obroka, enako eni tretjini finančnega nadomestila, navedenega v sporazumu, opravljeno do 31. marca 1987.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska gospodarska skupnost strinja s to začasno uporabo.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Ljudske republike Mozambika

B. Pismo Evropske gospodarske skupnosti

Gospod,

Prejel sem Vaše pismo z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"V čast mi je, da Vas v zvezi s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Ljudske republike Mozambika o ribolovu v obalnih vodah Mozambika, parafiranega v Bruslju dne 11. decembra 1986, obvestim, da je Vlada Ljudske republike Mozambika pripravljena začasno uporabljati ta sporazum od 1. januarja 1987 do začetka veljavnosti sporazuma v skladu s členom 16 navedenega sporazuma, če je Evropska gospodarska skupnost pripravljena storiti enako.

To velja ob razumevanju, da bo plačilo prvega obroka, enako eni tretjini finančnega nadomestila, navedenega v sporazumu, opravljeno do 31. marca 1987.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Evropska gospodarska skupnost strinja s to začasno uporabo."

V čast mi je potrditi, da se Evropska gospodarska skupnost strinja s to začasno uporabo sporazuma.

Sprejmite, Gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropskih skupnosti

--------------------------------------------------