21977A0312(01)Uradni list L 065 , 11/03/1977 str. 0002 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 8 str. 0155
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 8 str. 0155
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 17 str. 0214
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 12 str. 0041
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 12 str. 0041


Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o nekaterih vinih s poreklom iz Maroka, upravičenih do označbe porekla

Spoštovani,

Čast imam, da vas lahko obvestim, da so, ob upoštevanju referenčne cene, izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo ugodnosti, predvidenih v členu 21(2) Sporazuma o sodelovanju, podpisanega 27. aprila 1976 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko, ter v členu 14(2) Začasnega sporazuma, za uvoz vina v Skupnost, ki je po maroški zakonodaji upravičeno do ene od spodaj navedenih označb porekla, v zvezi s katerimi ste zahtevali izvajanje zgoraj navedenih določb:

- BERKANE,

- SAIS,

- BENI M’TIR,

- GUERROUANE,

- ZEMMOUR,

- ZENNATA.

Obenem izkoriščam to priložnost, da vas obvestim, da mora, za uporabo izjave Skupnosti o določbah navedenih členov, neustekleničeno vino izpolnjevati naslednje zahteve, da je upravičeno do zadevne ureditve:

(a) posoda mora biti ustrezna za prevoz vina in se lahko uporablja zgolj za ta namen;

(b) posode morajo biti popolnoma napolnjene;

(c) posode se morajo zapirati tako, da ne more priti do nedovoljenega spreminjanja njihove vsebine in morajo zagotavljati, da med prevozom ali skladiščenjem ni mogoče opraviti nobenega postopka, razen tistih, ki se izvedejo pod nadzorom maroških organov ali organov držav članic Skupnosti;

(d) vsaka posoda mora biti označena tako, da omogoča prepoznavanje kakovostnega vina, ki ga vsebuje;

(e) zadevno vino se lahko prevaža le v posodah, katerih prostornina ne presega 25 hektolitrov.

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem je sestavni del Sporazuma o sodelovanju in Začasnega sporazuma.

Skupnost bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se zgoraj navedene določbe začnejo uporabljati od 1. aprila 1977.

Hvaležen bi vam bil, če bi lahko potrdili privolitev vaše vlade glede navedenega.

Prejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za Svet Evropskih skupnosti

Spoštovani gospod,

Čast imam, da lahko potrdim prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem me obveščate o naslednjem:

"Čast imam, da vas lahko obvestim, da so, ob upoštevanju referenčne cene, izpolnjeni potrebni pogoji za uporabo ugodnosti, predvidenih v členu 21(2) Sporazuma o sodelovanju, podpisanega 27. aprila 1976 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Maroko, ter v členu 14(2) Začasnega sporazuma, za uvoz vina v Skupnost, ki je po maroški zakonodaji upravičeno do ene od spodaj navedenih označb porekla, v zvezi s katerimi ste zahtevali izvajanje zgoraj navedenih določb:

- BERKANE,

- SAIS,

- BENI M’TIR,

- GUERROUANE,

- ZEMMOUR,

- ZENNATA.

Obenem izkoriščam to priložnost, da vas obvestim, da mora, za uporabo izjave Skupnosti o določbah navedenih členov, neustekleničeno vino izpolnjevati naslednje zahteve, da je upravičeno do zadevne ureditve:

(a) posoda mora biti ustrezna za prevoz vina in se lahko uporablja zgolj za ta namen;

(b) posode morajo biti popolnoma napolnjene;

(c) posode se morajo zapirati tako, da ne more priti do nedovoljenega spreminjanja njihove vsebine in morajo zagotavljati, da med prevozom ali skladiščenjem ni mogoče opraviti nobenega postopka, razen tistih, ki se izvedejo pod nadzorom maroških organov ali organov držav članic Skupnosti;

(d) vsaka posoda mora biti označena tako, da omogoča prepoznavanje kakovostnega vina, ki ga vsebuje;

(e) zadevno vino se lahko prevaža le v posodah, katerih prostornina ne presega 25 hektolitrov.

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem je sestavni del Sporazuma o sodelovanju in Začasnega sporazuma.

Skupnost bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se zgoraj navedene določbe začnejo uporabljati od 1. aprila 1977.

Hvaležen bi vam bil, če bi lahko potrdili privolitev vaše vlade glede navedenega."

Lahko potrdim privolitev svoje vlade glede navedenega.

Prejmite, prosim, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Za vlado Kraljevine Maroko

--------------------------------------------------