21976A1129(07)Uradni list L 298 , 28/10/1976 str. 0044 - 0049
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0079
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0079
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0204
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 6 str. 0187
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 6 str. 0187


Sporazum v obliki izmenjave pisem

o spremembi preglednice I in II, priloženih Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

Bruselj, …

Vaša ekscelenca,

pogodbenici Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanega dne 22. julija 1972, sta v Skupnem odboru preučili možnosti sprejetja nekaterih sprememb preglednic I in II, ki sta priloženi Protokolu št. 2 navedenega sporazuma. Predlagane spremembe so navedene v Prilogi I.

V čast mi je potrditi, da Skupnost soglaša s temi spremembami in predlagam, da začnejo veljati s 1. januarjem 1977. Hvaležen Vam bom, če mi potrdite soglasje Vaše vlade s temi spremembami in s predlaganim datumom začetka njihove veljave.

Ob tem bi rad izkoristil to priložnost, da Vas obvestim, da je od 1. januarja 1976 nekristalizacijski sorbitol prenesen iz številke 29.04 v številko 38.19 skupne carinske tarife. Ker je ta izdelek naveden v Preglednici I Protokola št. 2 k Sporazumu med Skupnostjo in Vašo državo, je iz praktičnih razlogov zaželeno, da se tarifni seznami v Sporazumu ustrezno prilagodijo. Te prilagoditve so določene v Prilogi II. Ta sprememba številke na noben način ne vpliva na tarifno obravnavo, ki je za zadevni izdelek določena v Protokolu št. 2.

Sprejmite, Vaša ekscelenca, izraz mojega globokega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropskih skupnosti

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Spremembe Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

Preglednica I se spremeni:

- v podštevilki 29.16 A ex VIII. Drugo, se poimenovanje nadomesti z:

V nemškem besedilu:

ex VIII. andere:

- Glycerinsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure, Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester.

V angleškem besedilu:

ex VIII. Other:

- Glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters.

V francoskem besedilu:

ex VIII. autres:

- Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters.

V italijanskem besedilu:

ex VIII. altri:

- Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri.

V nizozemskem besedilu:

ex VIII. andere:

- Glycerinezuur, glycolzuur, suikerzuur, isosuikerzuur, heptasuikerzuur, alsmede zouten en esters daarvan.

Dansko besedilo ostane nespremenjeno.

Preglednica II se spremeni:

- v podštevilki 29.16 ex 60 se poimenovanje nadomesti z:

V nemškem besedilu:

- Ester der Milchsäure und Ester der Zitronensäure; Gluconsäure, ihre Salze und Ester; Glycerinsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure, Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester.

V angleškem besedilu:

- Esters of lactic acid and esters of citric acid; gluconic acid, its salts and esters; glyceric acid, glycolic acid, saccharic acid, isosaccharic acid, heptasaccharic acid, their salts and esters.

V francoskem besedilu:

- Esters de l'acide lactique et esters de l'acide citrique; acide gluconique, ses sels et ses esters; acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters.

V italijanskem besedilu:

- Esteri dell'acido lattico ed esteri dell'acido citrico; acido gluconico, i suoi sali ed i suoi esteri; acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri.

Nizozemsko besedilo ostane nespremenjeno.

Dansko besedilo ostane nespremenjeno.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Spremembe Protokola št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo

Preglednica I se spremeni:

- v številki 38.19, se podštevilka

ex T. Drugo:

nadomesti z:

Poimenovanje | Osnovne dajatve | Dajatev, ki se uporablja 1. julija 1977 |

T.Sorbitol, razen sorbitola iz podštevilke 29.04 C III: | | |

I.v vodni raztopini: | | |

(a)Ki vsebuje do vključno 2 mas. % manitola, računano na vsebnost sorbitola | 12 % + vk | 6 % + vk |

(b)drugo | 9 % + vk | 6 % + vk |

II.Drugo: | | |

(a)Ki vsebuje do vključno 2 mas. % manitola, računano na vsebnost sorbitola | 12 % + vk | 6 % + vk |

(b)drugo | 9 % + vk | 6 % + vk |

ex U.Drugo | | |

Izdelki, pridobljeni s krekiranjem sorbitola | 14-4 % | 8 % |

--------------------------------------------------

Bruselj, …

Gospod,

v čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

"Pogodbenici Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanega 22. julija 1972, sta v Skupnem odboru preučili možnosti sprejetja nekaterih sprememb preglednic I in II, ki sta priloženi Protokolu št. 2 navedenega sporazuma. Predlagane spremembe so navedene v Prilogi I.

V čast mi je potrditi, da Skupnost soglaša s temi spremembami in predlagam, da začnejo veljati s 1. januarjem 1977. Hvaležen Vam bom, če mi potrdite soglasje Vaše vlade s temi spremembami in s predlaganim datumom začetka njihove veljave.

Ob tem bi rad izkoristil to priložnost, da Vas obvestim, da je od 1. januarja 1976 nekristalizacijski sorbitol prenesen iz številke 29.04 v številko 38.19 skupne carinske tarife. Ker je ta izdelek naveden v Preglednici I Protokola št. 2 k Sporazumu med Skupnostjo in Vašo državo, je iz praktičnih razlogov zaželeno, da se tarifni seznami v Sporazumu ustrezno prilagodijo. Te prilagoditve so določene v Prilogi II. Ta sprememba številke na noben način ne vpliva na tarifno obravnavo, ki je za zadevni izdelek določena v Protokolu št. 2."

V čast mi je potrditi soglasje moje vlade z vsebino Vašega pisma in z datumom, predlaganim za začetek veljave sprememb.

Sprejmite, gospod, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Švicarske konfederacije

--------------------------------------------------