12008E063

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL IV: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, DIENSTEN EN KAPITAAL - Hoofdstuk 4: Kapitaal en betalingsverkeer - Artikel 63 (oud artikel 56 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0071 - 0071


Artikel 63

(oud artikel 56 VEG)

1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

2. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen verboden.

--------------------------------------------------