12008E035

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL II: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - Hoofdstuk 3: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten - Artikel 35 (oud artikel 29 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0061 - 0061


Artikel 35

(oud artikel 29 VEG)

Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.

--------------------------------------------------