12008E034

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - TREDJE DELEN: UNIONENS POLITIK OCH INRE ÅTGÄRDER - AVDELNING II: FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR - Kapitel 3: Förbud mot kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna - Artikel 34 (f.d. artikel 28 FEG)

Europeiska unionens officiella tidning nr 115 , 09/05/2008 s. 0061 - 0061


Artikel 34

(f.d. artikel 28 FEG)

Kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna.

--------------------------------------------------