12008E034

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije - TRETJI DEL: NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI UNIJE - NASLOV IA: PROSTI PRETOK BLAGA - Poglavje 2: Prepoved količinskih omejitev med državami članicami - Člen 34 (prejšnji člen 28 PES)

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0061 - 0061


Člen 34

(prejšnji člen 28 PES)

Med državami članicami so prepovedane količinske omejitve pri uvozu in vsi ukrepi z enakim učinkom.

--------------------------------------------------