12008E034

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - CZĘŚĆ TRZECIA: POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII - TYTUŁ II: SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW - Rozdział 3: Zakaz ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi - Artykuł 34 (dawny artykuł 28 TWE)

Dziennik Urzędowy 115 , 09/05/2008 P. 0061 - 0061


Artykuł 34

(dawny artykuł 28 TWE)

Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi.

--------------------------------------------------