12008E034

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea - IT-TIELET PARTI: POLITIKA U AZZJONIJIET INTERNI TA' L-UNJONI - TITOLU II: IL-MOVIMENT LIBERU TAL-MERKANZIJA - Kapitolu 3: Projbizzjoni ta' restrizzjonijiet kwantitattivi bejn Stati Membri - Artikolu 34 (ex Artikolu 28 TKE)

Official Journal 115 , 09/05/2008 P. 0061 - 0061


Artikolu 34

(ex Artikolu 28 TKE)

Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni u kull miżura li għandha effett ekwivalenti għandhom ikunu projbiti bejn l-Istati Membri.

--------------------------------------------------