12008E034

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata - HARMADIK RÉSZ: AZ UNIÓ BELSŐ POLITIKÁI ÉS TEVÉKENYSÉGEI - II. CÍM: AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA - 3. fejezet: A tagállamok közötti mennyiségi korlátozások tilalma - 34. cikk (az EKSz. korábbi 28. cikke)

Hivatalos Lap 115 , 09/05/2008 o. 0061 - 0061


34. cikk

(az EKSz. korábbi 28. cikke)

A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

--------------------------------------------------