12008E034

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA II: VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ - Kapitola 3: Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy - Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Úřední věstník 115 , 09/05/2008 S. 0061 - 0061


Článek 34

(bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána.

--------------------------------------------------