12008E034

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL II: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - Hoofdstuk 3: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten - Artikel 34 (oud artikel 28 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0061 - 0061


Artikel 34

(oud artikel 28 VEG)

Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.

--------------------------------------------------