12002E294

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια) - Μέρος έκτο: Γενικές και τελικές διατάξεις - Άρθρο 294 - Άρθρο 221 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ) - Άρθρο 221 - Συνθήκη ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 325 της 24/12/2002 σ. 0148 - 0148
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10/11/1997 σ. 0296 - Ενοποιημένη έκδοση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 224 της 31/08/1992 σ. 0075 - Ενοποιημένη έκδοση
(Συνθήκη ΕΟΚ - δεν διατίθεται επίσημη έκδοση)


Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια)

Μέρος έκτο: Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 294

Άρθρο 221 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ)

Άρθρο 221 - Συνθήκη ΕΟΚ

Άρθρο 294

Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης, τα κράτη μέλη παρέχουν στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών μεταχείριση ίση με την παρεχομένη στους υπηκόους τους, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 48.