12002E289

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια) - Μέρος έκτο: Γενικές και τελικές διατάξεις - Άρθρο 289 - Άρθρο 216 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ) - Άρθρο 216 - Συνθήκη ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 325 της 24/12/2002 σ. 0147 - 0147
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10/11/1997 σ. 0295 - Ενοποιημένη έκδοση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 224 της 31/08/1992 σ. 0075 - Ενοποιημένη έκδοση
(Συνθήκη ΕΟΚ - δεν διατίθεται επίσημη έκδοση)


Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια)

Μέρος έκτο: Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 289

Άρθρο 216 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ)

Άρθρο 216 - Συνθήκη ΕΟΚ

Άρθρο 289

Η έδρα των οργάνων της Κοινότητας ορίζεται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών.