12002E029

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel I: Het vrije verkeer van goederen - Hoofdstuk 2: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten - Artikel 29 - Artikel 34 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 34 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0047 - 0047
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0189 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0016 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap

Titel I: Het vrije verkeer van goederen

Hoofdstuk 2: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten

Artikel 29

Artikel 34 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 34 - Verdrag EEG

Artikel 29

Kwantitatieve uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.