11997D002/P58

Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem - Första delen - Materiella ändringar - Artikel 2.58

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 340 , 10/11/1997 s. 0050


Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem - Första delen - Materiella ändringar - Artikel 2.58

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall ändras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Protokollet om socialpolitik och det därtill fogade avtalet om socialpolitik skall upphävas.