11957E128

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - SOCIALE POLITIEK, HOOFDSTUK 2: HET EUROPEES SOCIAAL FONDS, ARTIKEL 128


++++

Artikel 128

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit├ę stelt de Raad de algemene beginselen vast voor de toepassing van een gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de beroepsopleiding dat kan bijdragen tot een harmonische ontwikkeling zowel van de nationale economie├źn als van de gemeenschappelijke markt .