11957E030

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, HOOFDSTUK 2: AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN, ARTIKEL 30


++++

KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN EN ALLE MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ZIJN , ONVERMINDERD DE VOLGENDE BEPALINGEN , TUSSEN DE LID-STATEN VERBODEN .