11957E012

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, HOOFDSTUK 1: DE DOUANE-UNIE, EERSTE AFDELING: AFSCHAFFING VAN DE DOUANERECHTEN TUSSEN DE LID-STATEN, ARTIKEL 12


++++

DE LID-STATEN ONTHOUDEN ZICH ERVAN ONDERLING NIEUWE IN - EN UITVOERRECHTEN OF HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING IN TE VOEREN EN DE RECHTEN EN HEFFINGEN TE VERHOGEN WELKE ZIJ IN HUN ONDERLINGE HANDELSBETREKKINGEN TOEPASSEN .