31996D0340

96/340/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαΐου 1996, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις τις προβλεπόμενες στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 129 της 30/05/1996 σ. 0035 - 0043


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 1996 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις τις προβλεπόμενες στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (96/340/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις τις προβλεπόμενες στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/103/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 και το παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο 2,

Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι ειδικοί όροι δημόσιας υγείας που εφαρμόζονται για τα σαλιγκάρια και τα βατραχοπόδαρα, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο κινδύνου για την κατανάλωση των προϊόντων αυτών από τον άνθρωπο,

ότι, ορισμένες υγειονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (3), ισχύουν και για το εμπόριο των σαλιγκαριών και των βατραχοπόδαρων,

ότι οι κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση 94/356/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1994, περί καθορισμού ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους υγειονομικούς αυτοελέγχους για τα αλιευτικά προϊόντα (4) ισχύουν για τους αυτοελέγχους τους διενεργούμενους από τις μονάδες παραγωγής σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 σημείο 2 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ 7

ότι τα μαγειρευμένα σαλιγκάρια πρέπει να θεωρούνται μαγειρευμένα φαγητά και να υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις που παρατίθενται στο κεφάλαιο ΙΧ του παραρτήματος Β της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων με βάση το κρέας και ορισμένων άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/68/ΕΚ (6) 7

ότι, για τα εισαγόμενα σαλιγκάρια και βατραχοπόδαρα που προέρχονται από τρίτες χώρες, πρέπει να εφαρμόζονται ισοδύναμοι όροι και, ειδικότερα, οφείλουν να καθοριστούν τα πρότυπα πιστοποιητικών καταλληλότητας που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο κεφάλαιο 2 τρίτη περίπτωση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, οι όροι «σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων» διαγράφονται.

Άρθρο 2

Στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ προστίθεται το κεφάλαιο 3 που παρατίθεται ως παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1997.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 62 της 15. 3. 1993, σ. 49.

(2) ΕΕ αριθ. L 24 της 31. 1. 1996, σ. 28.

(3) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15.

(4) ΕΕ αριθ. L 156 της 23. 6. 1994, σ. 50.

(5) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 85.

(6) ΕΕ αριθ. L 332 της 30. 12. 1995, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ι. Ειδικοί υγειονομικοί όροι που ισχύουν για τις συναλλαγές και τις εισαγωγές σαλιγκαριών προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Α. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών διατάξεων των σχετικών με τη διατήρηση της άγριας πανίδας, τα σαλιγκάρια που αφορά το παρόν κεφάλαιο αποτελούν χερσαία γαστερόποδα των ειδών Helix Pomatia Linne, Helix Aspersa Muller, Helix Lucorum, καθώς και ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των αχατινιδών.

Β. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα αποκελυφωμένα, μαγειρευμένα ή διατηρημένα σαλιγκάρια να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Πρέπει να προέρχονται από μονάδα (εγκατάσταση):

- που πληροί τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης,

- εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, τηρουμένων των κατάλληλων απαιτήσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ,

- υποκείμενη σε επιτήρηση από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο V παράγραφος Ι σημεία 3 και 5 και παράγραφος ΙΙ σημεία 3 και 4 του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ,

- που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις τις προβλεπόμενες στην απόφαση 94/356/ΕΚ της Επιτροπής.

2. Πρέπει να υποβληθούν σε οργανοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιείται με δειγματοληψία. Εάν προκύψει από την οργανοληπτική εκτίμηση ότι τα σαλιγκάρια είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να ληφθούν μέτρα απόσυρσής τους από την αγορά και μεταποίησής τους κατά τρόπον ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Σχετικά με την επεξεργασία σάρκας αποκελυφωμένων σαλιγκαριών:

α) οι σχετικές μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητάς τους, οφείλουν να διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους ή ειδικά σημεία για:

- την αποθήκευση των συσκευασιών και περιτυλιγμάτων,

- την παραλαβή και αποθήκευση των ζωντανών σαλιγκαριών,

- την πλύση, το ζεμάτισμα, την αφαίρεση του κελύφους και το καθάρισμα και εξεντερισμό,

- την αποθήκευση και, ενδεχόμενα, τον καθαρισμό και την επεξεργασία των κελυφών,

- ενδεχομένως, τη θερμική επεξεργασία των σαρκών,

- την πρώτη η δεύτερη συσκευασία των σαρκών,

- την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 7

β) τα σαλιγκάρια πρέπει να ελέγχονται πριν από το ζεμάτισμα. Τα νεκρά σαλιγκάρια πρέπει να αποκλείονται από την παρασκευή για κατανάλωση από τον άνθρωπο,

γ) μετά την αποκελύφωση, το ήπαρ-πάγκρεας που αφαιρείται κατά τον εξεντερισμό πρέπει να αποκλείεται από την κατανάλωση από τον άνθρωπο.

4. Κονσέρβες

Η μονάδα πρέπει να ικανοποιεί τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στο παράρτημα της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ κεφάλαιο IV σημείο IV παράγραφος 4.

5. Παρασκευασμένα σαλιγκάρια

α) Οι μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητάς τους, οφείλουν να διατηρούν ιδιαίτερους χώρους ή ειδικά σημεία για:

- την αποθήκευση των σαρκών αποκελυφωμένων σαλιγκαριών σε ψυκτικές εγκαταστάσεις,

- την αποθήκευση των καθαρισμένων κελυφών,

- την αποθήκευση των προϊόντων αρτοποιίας,

- το παρασκεύασμα της γέμισης,

- το βράσιμο και την ψύξη,

- την ενσωμάτωση της σάρκας και της γέμισης στο κέλυφος και τη συσκευασία στους σε αίθουσα με ελεγχόμενη θερμοκρασία,

- ενδεχόμενα την κατάψυξη,

- την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις.

Οι μονάδες οφείλουν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΧ της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ 7

β) η σάρκα των σαλιγκαριών που ενσωματώνεται πρέπει να πληροί, πριν από το βράσιμο, τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη σάρκα των ζεματισμένων σαλιγκαριών.

6. Μικροβιολογικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας, θα είναι δυνατόν να ορισθούν μικροβιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δειγματοληψίας και αναλυτικών μεθόδων, εφόσον θα παρίσταται ανάγκη, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

7. Τα σαλιγκάρια πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής που προβλέπονται στα κεφάλαια VI και VIII του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

8. Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες των σαλιγκαριών πρέπει να φέρουν σήμα αναγνώρισης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:

Το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία στοιχεία, δηλαδή: ΑΤ-Β-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK, ακολουθούμενα από τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής και μια από τις συντμήσεις CE-EC-EF-EG-EK-EY.

Γ. Όσον αφορά τις εισαγωγές:

1. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία αποκελυφωμένων, μαγειρευμένων ή κονσερβοποιημένων σαλιγκαριών πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία το όνομα ή τον κωδικό ISO της χώρας προέλεσης και τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής.

2. Το υπόδειγμα πιστοποιητικού καταλληλότητας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας και οφείλει να συνοδεύει κάθε αποστολή αποκελυφωμένων, μαγειρευμένων ή κονσερβοποιημένων σαλιγκαριών που προέρχονται από τρίτες χώρες, έχει ως εξής:

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΜΕΝΑ, ΜΕΓΕΙΡΕΥΜΕΝΑ Ή ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σημείωση για τον εισαγωγέα: το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται μόνο για κτηνιατρικό έλεγχο και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι την άφιξή της στον σταθμό επιθεώρησης των συνόρων.

Αριθ. πρωτοκόλλου:

Χώρα αποστολής:

Αρμόδια υπηρεσία:

Ι. Ταυτοποίηση των σαλιγκαριών

Περιγραφή του προϊόντος:

- Είδη (επιστημονικό όνομα):

- Κατάσταση (1) και είδος της επεξεργασίας

Αριθμός κωδικού (προαιρετικό):

Είδος συσκευασίας:

Αριθμός μονάδων συσκευασίας:

Καθαρό βάρος:

Απαιτούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς:

ΙΙ. Καταγωγή των σαλιγκαριών

Επωνυμία(-ες) και αριθμός(-οι) επίσημης έγκρισης της (των) μονάδας(-ων) που έχει(-ουν) εγκριθεί για εξαγωγή προς την ΕΚ:

ΙΙΙ. Προορισμός των προϊόντων

Τα σαλιγκάρια αποστέλλονται από:

(τόπος αποστολής)

στ

(χώρα και τόπος προορισμού)

με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (2):

Όνομα και διεύθυνση αποστολέα:

Όνομα του παραλήπτη και διεύθυνση του τόπου προορισμού:

(1) Διατήρηση σε απλή ψύξη, κατάψυξη, αποκελύφωση, μαγείρεμα, κονσερβοποίηση.

(2) Αριθμός καταχώρησης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, αριθμός του τραίνου ή της πτήσης ή ονομασία του σκάφους.

ΙV. Υγειονομική βεβαίωση

Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα προαναφερόμενα σαλιγκάρια:

1. διακινήθηκαν και, ανάλογα με την περίπτωση, ζεματίσθηκαν, αποκελυφώθηκαν, μαγειρεύτηκαν, κονσερβοποιήθηκαν, καταψύχθηκαν, αποθηκεύθηκαν, κατά τρόπο υγιεινό με τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ 7

2. αποτέλεσαν αντικείμενο προγράμματος αυτοελέγχου που καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο της μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην απόφαση 94/356/ΕΚ 7

3. υποβλήθηκαν σε επίσημο υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρητής δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τις διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα, κεφάλαια ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙΙ της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, στην απόφαση 94/356/ΕΚ και στο παράρτημα Β κεφάλαιο ΙΧ της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ.

Έγινε στ, στις

Επίσημη σφραγίδα (1)

Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία και υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή (1)

(1) Το χρώμα της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να διαφέρουν από το χρώμα των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού.

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΙΙ. Ειδικοί υγειονομικοί όροι που ισχύουν για τις συναλλαγές και τις εισαγωγές βατραχοπόδαρων προοριζόμενων για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Α. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών, εθνικών ή διεθνών διατάξεων των σχετικών με τη διατήρηση της άγριας πανίδας, τα βατραχοπόδαρα που αφορά το παρόν κεφάλαιο συνίστανται στο οπίσθιο τμήμα του σώματος, κομμένου εγκαρσίως πίσω από τα εμπρόσθια μέρη, εξεντερισμένο και χωρίς το δέρμα του, προερχόμενο από τα είδη Rana sp. (οικογένεια βατραχοειδών), κατεψυγμένο ή μεταποιημένο.

Β. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα βατραχοπόδαρα να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνο εφόσον ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι βάτραχοι πρέπει να έχουν θανατωθεί, αφαιματωθεί, παρασκευαστεί και, ανάλογα με την περίπτωση, διατηρηθεί σε απλή ψύξη, καταψυχθεί, μεταποιηθεί, συσκευαστεί και αποθηκευτεί σε μονάδες:

- που πληρούν τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 σημείο 2 της παρούσας απόφασης,

- εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, τηρουμένων των κατάλληλων απαιτήσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια ΙΙΙ και IV του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ,

- υποκείμενες σε επιτήρηση από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής και σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με το κεφάλαιο V παράγραφος Ι σημεία 3 και 5 παράγραφος ΙΙ σημεία 3 και 4 του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ,

- που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις τις προβλεπόμενες στην απόφαση 94/356/ΕΚ.

2. Τα βατραχοπόδαρα πρέπει να υποβάλλονται σε οργανοληπτική εξέταση που πραγματοποιείται με δειγματοληψία. Εάν η οργανοληπτική εκτίμηση δείχνει ότι τα βατραχοπόδαρα είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να ληφθούν μέτρα απόσυρσής τους από την αγορά και μεταποίησής τους κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει ειδική αίθουσα για την αποθήκευση και το πλύσιμο των ζωντανών βατράχων, για τη θανάτωση και την αφαίμαξή τους. Οι βάτραχοι που είναι νεκροί πριν από τη θανάτωση δεν πρέπει να παρασκευάζονται για να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Η ανωτέρω αίθουσα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ παράγραφος Ι σημείο 2 του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και να είναι πραγματικά διαχωρισμένη από την αίθουσα παρασκευής.

4. Τα βατραχοπόδαρα, αμέσως μετά την παρασκευή τους, πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο τρεχούμενο πόσιμο νερό και, χωρίς καθυστέρηση, να διατηρούνται σε απλή ψύξη ή να καταψύχονται τουλάχιστον -18 °C ή να μεταποιούνται.

5. Αν τα βατραχοπόδαρα είναι μεταποιημένα, η μεταποίηση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο κεφάλαιο IV του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

6. Μικροβιολογικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας, θα είναι δυνατόν να ορισθούν μικροβιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δειγματοληψίας και αναλυτικών μεθόδων, εφόσον θα παρίσταται ανάγκη, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

7. Τα βατραχοπόδαρα πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής που προβλέπονται στα κεφάλαια VI και VIII του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

8. Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες των βατραχοπόδαρων πρέπει να φέρουν σήμα αναγνώρισης που περιλαμβάνεται σε ωοειδή ταινία τις ακόλουθες ενδείξεις:

Το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία στοιχεία δηλαδή: AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK, ακολουθούμενα από τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής και μια από τις συντμήσεις CE-EC-EF-EG-EK-EY.

Γ. Όσον αφορά τις εισαγωγές:

1. Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες βατραχοπόδαρων πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία το όνομα ή τον κωδικό ISO της χώρας προέλευσης και τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής.

2. Το υπόδειγμα πιστοποιητικού καταλληλότητας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της παρούσας οδηγίας και οφείλει να συνοδεύει κάθε αποστολή βατραχοπόδαρων που προέρχονται από τρίτες χώρες, έχει ως εξής:

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ, ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σημείωση για τον εισαγωγέα: το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται μόνο για κτηνιατρικό έλεγχο και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή μέχρι την άφιξή της στον σταθμό επιθεώρησης των συνόρων.

Αριθ. πρωτοκόλλου:

Χώρα αποστολής:

Αρμόδια υπηρεσία:

Ι. Ταυτοποίηση των βατραχοπόδαρων

Περιγραφή του προϊόντος:

- Είδη (επιστημονικό όνομα):

- Κατάσταση (1) και είδος της επεξεργασίας:

Αριθμός κωδικού (ενδεχομένως):

Είδος συσκευασίας:

Αριθμός μονάδων συσκευασίας:

Καθαρό βάρος:

Απαιτούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς:

ΙΙ. Καταγωγή των βατραχοπόδαρων

Επωνυμία(-ες) και αριθμός(-οι) επίσημης έγκρισης της (των) μονάδας(-ων) που έχει(-ουν) εγκριθεί για εξαγωγή προς την ΕΚ

ΙΙΙ. Προορισμός των προϊόντων

Τα βατραχοπόδαρα αποστέλλονται

από:

(τόπος αποστολής)

στ

(χώρα και τόπος προορισμού)

με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (2):

Όνομα και διεύθυνση αποστολέα:

Όνομα του παραλήπτη και διεύθυνση του τόπου προορισμού:

(1) Διατήρηση σε απλή ψύξη, κατάψυξη, αποκελύφωση, μαγείρεμα, κονσερβοποίηση.

(2) Αριθμός καταχώρησης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, αριθμός του τραίνου ή της πτήσης ή όνομα του πλοίου.

ΙV. Υγειονομική βεβαίωση

Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω ότι τα προαναφερόμενα βατραχοπόδαρα:

1. προέρχονται από βατράχους που θανατώθηκαν, υποβλήθηκαν σε αφαίμαξη, προετοιμάστηκαν και, ανάλογα με την περίπτωση, διατηρήθηκαν σε απλή ψύξη, καταψύχθηκαν ή μεταποιήθηκαν, συσκευάστηκαν και αποθηκεύθηκαν, κατά τρόπο υγιεινό με τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 91/118/ΕΟΚ 7

2. αποτέλεσαν αντικείμενο προγράμματος αυτοελέγχου που καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο της μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην απόφαση 94/356/ΕΚ 7

3. υποβλήθηκαν σε επίσημο υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρητής δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των διατάξεων που προβλέπονται στο παράρτημα, κεφάλαια ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VII της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και των διατάξεων που προβλέπονται από την απόφαση 94/356/ΕΚ.

Έγινε στ, στις

Επίσημη σφραγίδα (1)

Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία και υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή (1)

(1) Το χρώμα της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να διαφέρουν από το χρώμα των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού.»

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>