EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bespilotni zrakoplovi – pravila i postupci za rad

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Provedbena uredba (EU) 2019/947 o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se želi osigurati da je povećani promet dronova diljem Europske unije (EU) siguran za ljude na tlu i u zraku.

KLJUČNE TOČKE

Provedbenom uredbom utvrđuju se pravila za upravljanje dronovima (pojam se odnosi na bespilotne zrakoplove i opremu kojom se kontroliraju) i osoblje, uključujući udaljene pilote i organizacije uključene u takve operacije.

Odobrenje za rad

Uredbom se definiraju tri kategorije operacija dronova.

 • Otvorene operacije. Ne zahtijevaju odobrenje ili izjavu operatora prije leta.
 • Posebne operacije. Zahtijevaju odobrenje za rad koje izdaje nadležno nacionalno tijelo, uz određene iznimke.
 • Certificirane operacije. One zahtijevaju certifikaciju drona u skladu s delegiranim aktom koji je donijela Europska komisija, Delegiranom uredbom (EU) 2019/945 (vidjeti sažetak). Zahtijevaju i certifikaciju operatora i, gdje je primjenjivo, izdavanje dozvola za udaljenog pilota.

Uredbom se utvrđuju zahtjevi za operacije u svakoj kategoriji, pravila i postupci za kategorije otvorenih i posebnih operacija kako je utvrđeno u Prilogu A.

Udaljeni piloti

 • Pravila u pogledu osposobljenosti za udaljene pilote u otvorenoj i posebnoj kategoriji utvrđena su u Prilogu A.
 • Minimalna dob od 16 godina potrebna je za operacije u otvorenoj i posebnoj kategoriji, međutim, postoje određene iznimke.
 • Države članice EU-a mogu sniziti minimalnu dob za četiri godine u otvorenoj kategoriji i dvije godine u posebnoj kategoriji.

Operativna pravila i postupci

U Uredbi su obuhvaćena pravila i postupci za niz aspekata, uključujući:

 • plovidbenost dronova;
 • procjenu operativnog rizika;
 • odobravanje operacija u posebnoj kategoriji;
 • operacije iz „posebne” kategorije koje prelaze granice EU-a ili se djelomično ili u potpunosti ne izvode u državi članici registracije, nego u drugoj državi članici;
 • registraciju operatora i certifikaciju dronova;
 • utvrđivanje zemljopisnih područja*;
 • pravila za zrakoplovno-modelarske klubove.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 31. prosinca 2020.

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Zemljopisno područje. Dio zračnog prostora koji je utvrdilo nadležno tijelo kako bi se olakšale, ograničile ili zabranile operacije sustava bespilotnih zrakoplova i time uzeli u obzir rizici koji se odnose na sigurnost, privatnost, zaštitu osobnih podataka, zaštitu ili okoliš, a proizlaze iz operacija sustava bespilotnih zrakoplova.

GLAVNI DOKUMENT

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova (SL L 152, 11.6.2019., str. 45.–71.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2019/947 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 od 12. ožujka 2019. o sustavima bespilotnih zrakoplova i o operatorima sustava bespilotnih zrakoplova iz trećih zemalja (SL L 152, 11.6.2019., str. 1.–40.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.–122.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 02.12.2021

Top