EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pregledi za osiguravanje sigurnosti vozila i priključnih vozila

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2014/45/EU o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njezin je cilj poboljšati sigurnost na cesti uspostavljanjem minimalnih uvjeta za periodične tehničke preglede vozila i priključnih vozila u Europskoj uniji (EU).

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Pravo se primjenjuje na vozila čija brzina prelazi 25 km/h u sljedećim kategorijama.

 • Osobni automobili i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1). Moraju se pregledati četiri godine nakon prve registracije, a nakon toga svake dvije godine.
 • Vozila u kategoriji M1 koja se upotrebljavaju kao taksiji ili vozila hitne pomoći, autobusi ili minibusevi (M2, M3), teška teretna vozila (N2, N3) i teška priključna vozila (O3, O4). Moraju se pregledati godinu dana nakon prve registracije vozila, a nakon toga svake godine.
 • Brzi traktori s konstrukcijskom brzinom iznad 40 km/h (T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b i T4.3b) i koji se upotrebljavaju u komercijalne svrhe. Moraju se pregledati četiri godine nakon prve registracije, a nakon toga svake dvije godine.

Snažni motocikli

Vozila na dva ili tri kotača (L kategorija) zapremnine s motorom s unutarnjim izgaranjem zapremine veće od 125 cm3 pregledavat će se od 2022. osim ako statistike za sigurnost na cesti za prethodnih pet godina pokažu da se jednaka razina sigurnosti na cesti može ostvariti alternativnim mjerama.

Periodični tehnički pregledi prije datuma

U određenim se okolnostima može zahtijevati da se vozila podvrgnu pregledu prije sljedećih datuma:

 • nakon nesreće;
 • u slučaju promjene imatelja potvrde o registraciji vozila;
 • kada vozilo dosegne kilometražu od 160 000 km;
 • u slučajevima u kojima je sigurnost na cestama ozbiljno ugrožena.

Izuzeća

Sljedeće vrste vozila mogu biti izuzete iz tehničkih pregleda:

 • povijesna vozila,
 • diplomatska vozila,
 • vozila kojima se koriste oružane snage, policija, carina, vatrogasna služba ili služe samo u poljoprivredne i šumarske svrhe,
 • vozila koja se koriste isključivo na malim otocima.

Ovlaštene stanice za tehnički pregled

Svaka država članica EU-a mora imati ovlaštene i usklađene stanice za tehnički pregled, a nadzornici moraju zadovoljiti kriterije kompetencije i ne smiju biti ni u kakvu sukobu interesa.

Procjena nedostataka

 • Nedostatci se klasificiraju kao manji, veći ili opasni, pri čemu manji nedostatci nisu dovoljni za neuspješan prolazak tehničkog pregleda.
 • Ako su nedostatci opasni, korištenje vozilima na javnim cestama može biti zabranjeno do otklanjanja kvara.

Zapisnik o tehničkoj ispravnosti

U slučaju ponovne registracije vozila već registriranog u drugoj državi članici, ostale države članice moraju priznati zapisnik o tehničkom pregledu vozila, čak i ako je došlo do promjene vlasništva.

Do 2021. stanice za tehnički pregled morat će nacionalnom tijelu svoje države članice dostavljati relevantne podatke.

Europska elektronička platforma s informacijama o vozilima

Potrebno je ispitati izvedivost, troškove i koristi od uspostave europske elektroničke platforme s informacijama o vozilima.

Prijevara

 • Kako bi se otkrila prijevara s brojačem kilometara (manipuliranje uređajem za mjerenje prijeđene udaljenosti), nadzornicima treba dostaviti podatke iz prethodnog tehničkog pregleda.
 • Pogrešno navođenje prijeđene udaljenosti vozila kažnjivo je djelo.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se trebala prenijeti u nacionalno pravo do 20. svibnja 2017. Ta bi se pravila trebala primjenjivati od 20. svibnja 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.–128.).

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2014/45/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 22.06.2023

Top