EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pregledi za osiguravanje sigurnosti vozila i priključnih vozila

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2014/45/EU o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njezin je cilj poboljšati sigurnost na cesti uspostavljanjem minimalnih uvjeta za periodične tehničke preglede vozila i priključnih vozila u Europskoj uniji (EU).

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Pravo se primjenjuje na vozila čija brzina prelazi 25 km/h u sljedećim kategorijama:

 • osobni automobili i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1). Moraju se pregledati četiri godine nakon datuma prve registracije vozila, a nakon toga svake dvije godine.
 • vozila u kategoriji M1 koja se upotrebljavaju kao taksiji ili vozila hitne pomoći, autobusi ili minibusevi (M2, M3), teška teretna vozila (N2, N3) i teška priključna vozila (O3, O4). Moraju se pregledati godinu dana nakon prve registracije vozila, a nakon toga svake godine.
 • brzi traktori s konstrukcijskom brzinom iznad 40 km/h (T5) i koji se koriste u komercijalne svrhe. Moraju se pregledati četiri godine registracije, a nakon toga svake dvije godine.

Snažni motocikli

vozila L kategorije zapremnine motora veće od 125 cm3 pregledavat će se od 2022. osim ako statistike za sigurnost na cesti za prethodnih pet godina pokažu da se jednaka razina sigurnosti na cesti može ostvariti alternativnim mjerama.

Periodični tehnički pregledi prije datuma

U određenim se okolnostima može zahtijevati da se vozila podvrgnu pregledu prije sljedećih datuma:

 • nakon nesreće;
 • u slučaju promjene imatelja potvrde o registraciji vozila;
 • kada vozilo dosegne kilometražu od 160 000 km;
 • u slučajevima u kojima je sigurnost na cestama ozbiljno ugrožena.

Izuzeća

Sljedeće vrste vozila izuzete su iz tehničkih pregleda:

 • povijesna vozila,
 • diplomatska vozila,
 • vozila kojima se koriste oružane snage, policija, carina, vatrogasna služba ili služe samo u poljoprivredne i šumarske svrhe,
 • vozila koja se koriste isključivo na malim otocima.

Ovlaštene stanice za tehnički pregled

Svaka država članica EU-a mora imati ovlaštene i usklađene stanice za tehnički pregled, a nadzornici moraju zadovoljiti kriterije kompetencije i ne smiju biti ni u kakvu sukobu interesa.

Procjena nedostataka

 • Nedostatci se klasificiraju kao manji, veći ili opasni, pri čemu manji nedostatci nisu dovoljni za neuspješan prolazak tehničkog pregleda.
 • Ako su nedostatci opasni, korištenje vozilima na javnim cestama može biti zabranjeno do otklanjanja kvara.

Zapisnik o tehničkoj ispravnosti

U slučaju ponovne registracije vozila već registriranog u drugoj državi članici, ostale države članice moraju priznati zapisnik o tehničkom pregledu vozila, čak i ako je došlo do promjene vlasništva. Do 2021. stanice za tehnički pregled morat će nadležnom tijelu svoje zemlje dostavljati relevantne podatke.

Europska elektronička platforma s informacijama o vozilima

Potrebno je ispitati izvedivost, troškove i koristi od uspostave europske elektroničke platforme s informacijama o vozilima.

Prijevara

 • Kako bi se otkrila prijevara s brojačem kilometara, nadzornicima treba dostaviti podatke iz prethodnog tehničkog pregleda.
 • Pogrešno navođenje prijeđene udaljenosti vozila kažnjivo je djelo.

Pandemija bolesti COVID-19

 • Uredba (EU) 2020/698 o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu. Uredbom su produljena vremenska ograničenja utvrđena u Direktivi 2014/45/EU u pogledu sljedećega:
  • tehničkih pregleda koji su se trebali provesti od 1. veljače 2020. i 31. kolovoza 2020. za sedam mjeseci,
  • zapisnika o tehničkoj ispravnosti koji su trebali biti izdani od 1. veljače 2020. i 31. kolovoza 2020. za sedam mjeseci.
  • ako država članica smatra da će provođenje tehničkih pregleda ili izdavanje potvrda vjerojatno ostati neizvodivo i nakon 31. kolovoza 2020. zbog poduzetih mjera povezanih s bolesti COVID-19, može podnijeti obrazloženi zahtjev Europskoj komisiji do 1. kolovoza 2020. za odobrenje produljenja razdoblja. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. veljače 2020. do 31. kolovoza 2020. ili razdoblje od sedam mjeseci, ili na oba razdoblja.
 • Zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 Uredbom (EU) 2021/267 produljuju se određena razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698 zbog poteškoća u provođenju periodičnih tehničkih pregleda. Konkretnije, Uredbom su obuhvaćena sljedeća područja:
  • Uredbom se dozvoljava da se periodični tehnički pregledi, koji su se trebali provesti od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. provedu kasnije, ali najkasnije 10 mjeseci od izvornog roka te da predmetne potvrde ostanu valjane do tog kasnijeg datuma.
  • Ako država članica smatra da će provedba tehničkih pregleda ili izdavanje potvrda vjerojatno ostati neizvedivo i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje rokova. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili razdoblje od deset mjeseci, ili oboje. Mora se dostaviti Komisiji do 31. svibnja 2021.
  • Ako su zahtjevi ispunjeni i traženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija predmetnoj državi članici može odobriti produljenje rokova. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem provedba periodičnih tehničkih pregleda vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci. Predmetna odluka Komisije objavljuje se u Službenom listu Europske unije.
  • Ako država članica ne mora primjenjivati mjere iz Uredbe (EU) 2021/267, o tome obavješćuje Komisiju do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu. Država članica u toj situaciji ne smije sprečavati prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca koji se oslonio na te izvanredne mjere u drugoj državi članici.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva je morala stupiti na snagu u državama članicama do 20. svibnja 2017. Države članice trebale su primijeniti pravila od 20. svibnja 2018.

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.–128.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2014/45/EU uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe EU) 2020/698 (SL L 60, 22.2.2021., str. 1.–20.)

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Posljednje ažuriranje 12.07.2021

Top