EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sigurnost cestovnog prometa: vozačke dozvole

 

SAŽETAK DOKUMENTA

Direktiva 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se uvodi nova europska vozačka dozvola.
 • Njome se revidira Direktiva 91/439/EEC koju također stavlja izvan snage.

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se čini sljedeće.

 • Pomaže u poboljšanju sigurnosti prometa na cestama: uvodi se nova kategorija dozvole za mopede i zahtijeva se obavezno prethodno teorijsko ispitivanje, kao i postupni pristup težim motociklima. Dodatno se utvrđuju zahtjevi testiranja. Profesionalni vozači moraju obavljati zdravstveni pregled svakih pet godina. Propisuju se zahtjevi za kvalifikaciju i osposobljavanje ovlaštenih ispitivača.
 • Omogućava se slobodno kretanje osoba: uvodi se obrazac europske vozačke dozvole i uspostavlja mreža za razmjenu informacija o vozačkim dozvolama među državama članicama Europske unije (EU), pojednostavnjujući administrativni rad potreban za uzajamno priznavanje vozačkih dozvola.
 • Smanjuje se opseg prijevare: nova dozvola ima mikročip koji uključuje podatke ispisane na kartici. Uvodi se razdoblje valjanosti dozvola za automobile i motocikle od 10 do 15 godina kako bi se omogućilo redovito ažuriranje zaštitnih svojstava i imatelja. Postavlja se nova elektronička mreža kako bi se olakšala komunikacija između državnih tijela za provjeru dozvola.

Uzajamno priznavanje dozvola

Dozvole koje izdaju države članice moraju se međusobno priznavati. Kategorije vozačkih dozvola jesu:

 • kategorija AM – za vozila s dva i tri kotača čija najveća konstrukcijski određena brzina nije veća od 45 km/h te za lake četverocikle;
 • kategorija A1 – za lake motocikle s kapacitetom cilindra ne većim od 125 kubičnih centimetara i snagom manjom od 11 kW;
 • kategorija A2 – za motocikle čija snaga ne prelazi 35 kW;
 • kategorija A – za teške motocikle bez ograničenja snage;
 • kategorija B – za putnička vozila težine do 3 500 kg i za prijevoz najviše osam putnika;
 • kategorija BE – za vozilo kategorije B koje vuče teško priključno vozilo manje od 3 500 kg;
 • kategorija B1 (neobavezna) – za četverocikle;
 • kategorija C1 – za teretna vozila između 3 500 kg i 7 500 kg i do osam putnika;
 • kategorija C1E – za vozilo kategorije C1 ili B koje vuče teško vučno vozilo; kombinirane mase do 12 000 kg;
 • kategorija C – za teretna vozila teža više od 3 500 kg i do osam putnika;
 • kategorija CE – za vozilo kategorije C koje vuče teško vučno vozilo;
 • kategorija D1 – za putnička vozila izrađena za manje od 16 putnika i koja nisu duža od 8 m;
 • kategorija D1E – za vozilo kategorije D1 koje vuče teško vučno vozilo;
 • kategorija D – za putnička vozila s više od osam putnika;
 • kategorija DE – za vozilo kategorije D koje vuče teško vučno vozilo;
 • lagana vučna vozila prikolice do 750 kg mogu se vući kategorijama B, C1, C, D1 i D.

Tablica istovrijednosti između ovih kategorija i onih utvrđenih u dozvolama izdanima u državama članicama prije ove Direktive sadržana je u Odluci (EU) 2016/1945.

Uvjeti za izdavanje dozvola

 • Na dozvolama moraju biti navedeni uvjeti pod kojima je vozač ovlašten voziti. Ako je vožnja dopuštena samo za određene vrste vozila i za prilagođena vozila, to treba naznačiti kodom na dozvoli.
 • Izdavanje dozvola također podliježe uvjetima:
  • dozvole za kategorije C1, C, D1 i D izdaju se samo vozačima koji već imaju pravo voziti vozila kategorije B;
  • dozvole za kategorije BE, C1E, CE, D1E i DE izdaju se samo vozačima koji već imaju pravo voziti vozila kategorije B, C1, C, D1 i D.
 • Minimalna dob za izdavanje vozačkih dozvola jest:
  • 16 godina za kategorije AM, A1 (laki motocikli) i B1 (tricikli i četverocikli na motorni pogon)
  • 18 godina za kategorije A2, B, BE i C1
  • 21 godina za kategorije C, CE, D1 i D1E
  • 24 godine za kategorije D i DE.
 • Države članice mogu povećati ili sniziti minimalnu dob, unutar određenih granica, za određene kategorije.
 • Države članice moraju osigurati da kandidati za dobivanje vozačke dozvole posjeduju znanja i vještine i pokazuju ponašanje potrebno za upravljanje motornim vozilom. Općenito, u tu svrhu uvedeni ispiti sastojat će se od
  • ispita znanja
  • ispita vještina i ponašanja.

Ovlašteni ispitivači vožnje

 • Moraju imati minimalne sposobnosti za test vještina i ponašanja.
 • Oni su pod režimom osiguranja kakvoće i moraju proći povremeno osposobljavanje.

Izmjene i dopune nakon izbijanja bolesti COVID-19

 • Zbog poteškoća u produljenju vozačkih dozvola koje su proizašle iz izvanrednih okolnosti uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19, koja je u nekim državama članicama počela i prije 1. veljače 2020., Uredbom (EU) 2020/698 produljuje se valjanost određenih vozačkih dozvola za razdoblje od sedam mjeseci od njihova datuma isteka razdoblja valjanosti kako bi se osigurao kontinuitet cestovne mobilnosti.
 • Ako država članica smatra da će zbog njezinih mjera povezanih s bolesti COVID-19 obnova vozačkih dozvola vjerojatno i dalje biti neizvediva nakon 31. kolovoza 2020., mora do 1. kolovoza 2020. Europskoj komisiji podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje predmetnih rokova.
 • U vezi s nejenjavanjem krize uzrokovane bolešću COVID-19 Uredbom (EU) 2021/267 utvrđuju se posebne i privremene mjere u pogledu obnove ili produljenja dozvola i ovlaštenja te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe (EU) 2020/698. Mjere su opisane u nastavku.
  • Smatra se da je valjanost vozačkih dozvola koje istječu u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljena za razdoblje od 10 mjeseci od datuma isteka.
  • Smatra se da je valjanost vozačkih dozvola koje bi primjenom Uredbe (EU) 2020/698 inače istekle u razdoblju od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. produljeni ili da su bili produljeni za šest mjeseci ili do 1. srpnja 2021., ovisno o tome koji je datum kasniji.
  • Ako država članica smatra da će produljenje vozačkih dozvola vjerojatno ostati neizvedivo i nakon 30. lipnja 2021. zbog mjera koje je poduzela radi sprečavanja ili ograničavanja širenja bolesti COVID-19, može podnijeti obrazloženi zahtjev za produljenje prethodno navedenih rokova. Taj se zahtjev može odnositi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 30. lipnja 2021. ili razdoblje od deset mjeseci, ili oboje. Mora se dostaviti Komisiji do 31. svibnja 2021.
  • Ako su zahtjevi ispunjeni i traženo produljenje ne dovodi do nerazmjernih rizika u pogledu sigurnosti i zaštite u prometu, Komisija predmetnoj državi članici može odobriti produljenje rokova. Produljenje je ograničeno na razdoblje u kojem provedba periodičnih tehničkih pregleda vjerojatno ostaje neizvediva i ni u kojem slučaju ne smije biti dulje od šest mjeseci. Predmetna odluka Komisije objavljuje se u Službenom listu Europske unije.
  • Ako država članica ne mora primjenjivati mjere iz Uredbe (EU) 2021/267, o tome obavješćuje Komisiju do 3. ožujka 2021. Komisija o tome obavješćuje ostale države članice i objavljuje obavijest u Službenom listu. Država članica u toj situaciji ne smije sprečavati prekogranične aktivnosti bilo kojeg gospodarskog subjekta ili pojedinca koji se oslonio na te izvanredne mjere u drugoj državi članici.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

 • Primjenjuje se od 19. siječnja 2007. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 19. siječnja 2011.
 • Države članice moraju primjenjivati pravila direktive od 19. siječnja 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (revidirana) (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.–60.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2006/126/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2021/267 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog nejenjavanja krize uzrokovane bolešću COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja, odgode određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu te produljenja određenih razdoblja iz Uredbe EU) 2020/698 (SL L 60, 22.2.2021., str. 1.–20.)

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Odluka Komisije (EU) 2016/1945 od 14. listopada 2016. o jednakovrijednosti između kategorija vozačkih dozvola (SL L 302, 9.11.2016., str. 62.–162.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 575/2014 od 27. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 383/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva u pogledu vozačkih dozvola koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 159, 28.5.2014., str. 47.–49.)

Uredba Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva s obzirom na vozačke dozvole koje uključuju medij za pohranu (mikročip) (SL L 120, 5.5.2012., str. 1.–11.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 07.07.2021

Top