EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2001/96/EZ – zahtjevi i postupci EU-a za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se povećavaju sigurnosni postupci za ukrcaj i iskrcaj suhog tereta brodova za rasuti teret u lukama EU-a.
 • Ima za cilj smanjiti rizik štete na brodovima tijekom ukrcaja i iskrcaja.
 • Usklađuje norme za brodove i terminale te za suradnju i komunikaciju među njima.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodavstvo se primjenjuje na terminale EU-a* i brodove za rasuti teret, bez obzira na zastavu pod kojom plove, koji ih koriste kako bi ukrcali ili iskrcali suhi teret.
 • Zemlje EU-a moraju osigurati:
  • da su djelatnici terminala sigurni da su brodovi koji dolaze, kao i njihovi terminali u skladu sa zakonodavstvom;
  • da su planovi ukrcaja i iskrcaja, u skladu s Konvencijom SOLAS iz 1974. dogovoreni između zapovjednika broda i predstavnika terminala prije početka bilo kakvih radova;
  • da njihovi predstavnici spriječe ili zaustave bilo koje djelovanje ako vjeruju da bi moglo ugroziti sigurnost broda ili posade;
  • da su redoviti pregledi, uključujući nenajavljene posjete, ukrcaja i iskrcaja provedeni tako da potvrđuju suglasnost sa zakonodavstvom. Rezultati pregleda prosljeđuju se Europskoj komisiji svake tri godine.
 • Zapovjednici broda u svako su vrijeme odgovorni za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova pod njihovim zapovjedništvom.
 • Predstavnici terminala moraju zapovjednicima broda pružiti potrebne informacije, poput naziva pristaništa i dostupne opreme ondje gdje će se održati operacije, prije dolaska plovila.
 • Predstavnici terminala moraju izvijestiti zapovjednike broda o bilo kojoj šteti na plovilu ili njegovoj opremi tijekom ukrcaja i iskrcaja. Ako je potrebno, treba ga popraviti.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. veljače 2002. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 5. kolovoza 2003.

KLJUČNI POJAM

* Terminal: znači svako čvrsto, plutajuće ili pokretno sredstvo, koje je opremljeno i koristi se za ukrcaj ili iskrcaj suhog tereta u rasutom stanju na brodove za rasuti teret i iz njih.

DOKUMENT

Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret (SL L 13, 16.1.2002., str. 9.–20.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2001/96/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 14.03.2016

Top