EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajednička pravila o pristupu tržištu cestovnog prijevoza tereta EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1072/2009 o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Iako je međunarodni cestovni prijevoz* u potpunosti liberaliziran u EU-u, kabotaža*, unutarnji cestovni prijevoz na području neke države članice EU-a koji provode cestovni prijevoznici koji nisu iz te države članice, još je uvijek podložna ograničenjima.

Uredbom (EZ) br. 1072/2009 stoga se utvrđuju:

 • zajednička pravila koja se primjenjuju na pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta* u EU-u;
 • uvjeti pod kojima strani cestovni prijevoznici mogu pružati usluge prijevoza u državi članici.

Uredbom (EU) 2020/1055 o izmjeni žele se:

 • ažurirati pravila o cestovnim prijevoznicima radi suzbijanja pojave fiktivnih poduzeća* i nepravednog tržišnog natjecanja;
 • proširiti pravila o kabotaži u Uredbi (EZ) br. 1072/2009 da bi se spriječila njihova zloporaba.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EZ) br. 1072/2009

Uredba (EZ) br. 1072/2009 primjenjuje se na:

 • međunarodni cestovni prijevoz tereta kao javne usluge* za vožnje koje se obavljaju na području EU-a;
 • unutarnji cestovni prijevoz tereta koji privremeno obavlja strani cestovni prijevoznik;
 • dio vožnje na državnom području bilo koje prijeđene tranzitne države članice, a gdje se prijevoz odvija između države članice i treće zemlje. Ne primjenjuje se na onaj dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara.

Da bi mogao obavljati prijevoz međunarodnog tereta, prijevoznik mora imati licenciju Zajednice, i, ako je vozač državljanin treće zemlje, potvrdu za vozače.

Licencija Zajednice

Licencija:

 • izdaju je nadležna tijela države članice poslovnog nastana cestovnom prijevozniku koji ima pravo na obavljanje prijevoza tereta kao javnu uslugu;
 • obnovljiva je na razdoblje do 10 godina;
 • izdana je na ime prijevoznika i ne može se prenositi.

Potvrda za vozače

Potvrda za vozače:

 • izdaju je nadležna tijela države članice gdje je poslovni nastan prijevoznika koji ima licenciju EU-a, a koji koristi usluge ili zapošljava vozača koji nema ni državljanstvo države članice niti mu je odobreno dugotrajno boravište;
 • valjana je na razdoblje do 5 godina.

Ako ovi uvjeti nisu ispunjeni, ista tijela mogu odbiti zahtjev za izdavanje ili obnovu licencije ili izdavanje potvrde. Ako vlasnik licencije Zajednice ili potvrde za vozače više ne zadovoljava uvjete ili je dostavio netočne podatke, licencija ili potvrda se oduzimaju.

Kabotaža

Uredbom (EZ) br. 1072/2009 uvode se strogi propisi posebice za kabotažu:

 • svaki cestovni prijevoznik koji obavlja prijevoz tereta kao javnu uslugu i ima licenciju Zajednice i čiji vozač, ako je državljanin treće zemlje, ima potvrdu za vozače, ovlašten je pod uvjetima utvrđenim u ovome poglavlju obavljati kabotažu u bilo kojoj državi članici (uz onu u kojoj ima poslovni nastan) na privremenoj bazi sukladno međunarodnom prijevozu u toj državi;
 • nakon istovara međunarodnog tereta, cestovni prijevoznici imaju sedam dana u okviru kojih mogu preuzeti do tri kabotaže;
 • tri kabotaže mogu se obaviti u bilo kojoj državi članici nakon međunarodne kabotaže, uz ograničenje od jedne kabotaže po državi.

Ovaj se zakon primjenjuje samo ako cestovni prijevoznik može podastrijeti jasne dokaze o međunarodnom prijevozu u državu članicu u pitanju i o svakoj naknadno obavljenoj kabotaži.

Kabotaže su podložne nacionalnim zakonima u državi članici domaćinu po pitanju:

 • uvjeta koji uređuju ugovor o prijevozu;
 • težine i dimenzija motornih vozila;
 • zahtjeva u vezi s prijevozom određenih kategorija tereta, posebno opasnih tereta, pokvarljivih prehrambenih proizvoda i živih životinja;
 • vremena vožnje i odmora;
 • poreza na dodanu vrijednost za usluge prijevoza.

Gore navedena pravila primjenjuju se jednako za strane cestovne prijevoznike i cestovne prijevoznike s poslovnim nastanom u državi članici domaćinu.

Povrede

Ako prijevoznik krši zakon EU-a o cestovnom prijevozu:

 • nadležna tijela države članice gdje je poslovni nastan mogu izdati upozorenje ili nametnuti administrativne sankcije, poput oduzimanja licencije Zajednice;
 • u slučaju stranog cestovnog prijevoznika, država članica gdje je nastala povreda obavijestit će nadležno tijelo u državi poslovnog nastana cestovnog prijevoza uz opis povrede i nametnutih sankcija.

Sve ozbiljne povrede moraju se unijeti u nacionalni elektronički registar cestovnih prijevoznika.

Uredba (EU) 2020/1055 o izmjeni

Glavne promjene uvedene u Uredbu (EZ) br. 1072/2009 Uredbom o izmjeni (EU) 2020/1055 uključuju:

 • zahtjevi za pristup struci trebaju postati obvezni za prijevoznike koji upotrebljavaju laka gospodarska vozila u međunarodnom prijevozu, to jest:
  • motorna vozila ili kombinaciju vozila koja su namijenjena isključivo za prijevoz tereta,
  • s dopuštenom masom natovarenog vozila koja prelazi 2,5 tone, ali ne 3,5 tona;
 • inspekcijske preglede provode nacionalna nadležna tijela država članica u prostorijama cestovnog prijevoznika. Ta tijela moraju organizirati minimalan broj provjera kabotaže i barem dvije usklađene provjere na cesti godišnje;
 • potrebno je uvesti prijelazno razdoblje od četiri dana, prije kojega se ne može provoditi kabotaža u istoj državi s istim vozilom, da bi se spriječila sustavna kabotaža;
 • države članice trebaju uvesti pravila o sankcijama za otpremnike, špeditere, izvođače i podizvođače zbog nepoštovanja u slučajevima kada su znali, ili su, s obzirom na sve relevantne okolnosti, trebali znati da usluge prijevoza koje su naručili uključuju povrede ove Uredbe.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

 • Uredba (EZ) br. 1072/2009 primjenjuje se od 4. prosinca 2011., izuzev članaka 8 i 9. (pravila koja se odnose na kabotažu) koji se primjenjuju od 14. svibnja 2010.
 • Uredba o izmjeni (EU) 2020/1055 primjenjuje se od 21. veljače 2022.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Cestovni prijevoz: cijela vožnja tereta cestom do konačnog odredišta.
Kabotaža: kad prijevoznik registriran u jednoj zemlji EU-a obavlja nacionalni prijevoz u drugoj zemlji EU-a.
Prijevoz tereta: čin prenošenja i prevoženja tereta.
Fiktivna poduzeća: poduzeća osnovana s ciljem da se okoriste zakonskim rupama, a sama ne pružaju nikakve usluge klijentima, već pružaju paravan za usluge koje pružaju njihovi vlasnici (Europska komisija u dokumentu COM(2013) 122 final).
Javna usluga: prijevoz za naknadu, osoba ili tereta, u ime trećih strana.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.–87.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1072/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) 2020/1055 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa (SL L 249, 31.7.2020., str. 17.–32.)

Posljednje ažuriranje 19.11.2020

Top